edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Σχολικής Εφημερίδας «H καταιγίδα… μιας πανδημίας» 2022

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 2022
«H καταιγίδα…. μιας πανδημίας»

Αρ.Πρωτ.Φ15/155455/Δ2/30-11-20210/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. ( Π.Ε.)
: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Λαμπρίδου Κ. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.357 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «H καταιγίδα…. μιας πανδημίας» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχολικό έτος 2021-2022.
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ.68084/Δ2/10-06-2021,142637/Δ2/08-11-2021,146727/Δ2/16-11-2021 και 151166/Δ2/22-11-2020 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 09-06-2021 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 60/04-11-2021 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο : ««H καταιγίδα….μιας πανδημίας» που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες όλων των τύπων των σχολείων Π/θμιας (Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικού)
και Β/θμιας (Γυμνάσια και Λύκεια) όλης της χώρας για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, ενώ θα μπορούν να υποβάλουν τα έργα τους μέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου του 2022.

Ο εν λόγω διαγωνισμός, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
 2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/-ήτριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 3. Όλες οι σχετικές με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δράσεις να πραγματοποιούνται εκτός του ωρολογίου προγράμματος.
 4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 5. Τα έργα των μαθητών/-τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι/-ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.
 6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
 7. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση, φεστιβάλ) να υλοποιηθούν με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/- τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 8. Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση μαθητών/-τριών.
 9. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 10. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 11.  Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Υπεύθυνη Προγράμματος: κ.Λουκία Στέφου,e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ: 6936121778

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 


Προκήρυξη

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Σχολικής Εφημερίδας «Σχολική εφημερίδα: Η καταιγίδα.......μιας πανδημίας»

Το σωματείο «Ορίζοντες» προκηρύσσει Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Σχολική εφημερίδα: Η καταιγίδα.......μιας πανδημίας» για το σχολικό έτος 2021-2022. Ο διαγωνισμός αφορά στην έκδοση φύλλου σχολικής εφημερίδας αφιερωμένου στην πανδημία που σημάδευσε την παγκόσμια κοινότητα το τελευταίο διάστημα.

Με τον όρο «σχολική εφημερίδα» εννοούμε κάθε είδους έντυπη ή ψηφιακή εκδοτική προσπάθεια από μαθητές. Βασικός σκοπός της έκδοσης σχολικής εφημερίδας είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών. Οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά, να συνεργάζονται, να ερευνούν, να δημιουργούν.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν την ανάγκη να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία.

Η εστίαση στην πανδημία ανταποκρίνεται στον προβληματισμό και τις ανησυχίες που αναπτύχθηκαν στην κοινωνία το 2020 και 2021. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο να ακουστεί η φωνή των εφήβων και να τους δοθεί η ευκαιρία να αρθρώσουν και αυτοί τον δικό τους λόγο.

Οι στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

 • Η διερεύνηση των ποικίλων επιπτώσεων της πανδημίας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής
 • Η πληροφόρηση και η ενεργοποίηση των μαθητών σε σχέση με ζητήματα της επικαιρότητας
 • Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τα ποικίλα είδη του δημοσιογραφικού λόγου
 • Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν
 • Η ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος (π.χ. αναζήτηση πηγών, αρχειοθέτηση, επεξεργασία, αξιολόγηση) και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
 • Η καλλιέργεια της ικανότητας για διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση
 • Η ανάπτυξη των δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών
 • Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών

Ο Διαγωνισμός αφορά σχολεία Πρωτοβάθμιας (Ε', ΣΤ' Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α', Β', Γ' τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου).

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σωματείο Ορίζοντες (Λεωφόρος Σταμάτας 8, 14572 Δροσιά Αττικής)

Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας (Λουκία Στέφου, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 6936121778)

Τα μέλη (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας) της οργανωτικής επιτροπής είναι:

1. Γάκης Γιώργος, δημοσιογράφος, μέλος ΕΣΗΕΑ
2. Στέφου Λουκία, φιλολόγος, τ. σχολ. σύμβουλος
3. Ζέρβας Βασίλης, δημοσιογράφος, μέλος ΕΣΗΕΑ

Η επιτροπή αξιολόγησης των έργων αποτελείται από τους: ( ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας),

4. Γάκης Γιώργος, δημοσιογράφος, μέλος ΕΣΗΕΑ
1. Στέφου Λουκία, φιλολογος, τ. σχολ. σύμβουλος
2. Ζέρβας Βασίλης, δημοσιογράφος, μέλος ΕΣΗΕΑ

Το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού προβλέπει:

α. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

β. Υποβολή των έργων: μέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022.

γ. Αξιολόγηση: μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.

δ. Τελετή βράβευσης μέχρι τέλος Μαΐου 2022

Το έντυπο φύλλο θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά, ενώ το ψηφιακό ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινωθούν.

ΟΡΟΙΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Οι συμμετοχές είναι ομαδικές. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στις Συντακτικές Ομάδες των Σχολικών Εφημερίδων. Η Συντακτική Ομάδα είναι δυνατόν να αποτελείται από μαθητές του ίδιου τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων. Μπορεί να συμμετέχει ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Οι εργασίες που δημοσιεύονται μπορεί να είναι και ατομικές και ομαδικές.

Η μορφή της εφημερίδας μπορεί να είναι έντυπη ή ηλεκτρονική και η έκταση: 18 - 24 σελίδες.

Περιεχόμενο εφημερίδας:

Το φύλλο θα πρέπει να πραγματεύεται θέματα σχετικά με τις ποικίλες διαστάσεις και τις επιπτώσεις της πανδημίας σε όλους τους τομείς της ζωής. Είναι λοιπόν δυνατόν να εξεταστούν θέματα όπως COVID-19 και οικονομία, κοινωνία, δημόσια υγεία, τέχνη, ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνική ζωή, εκπαίδευση, τεχνολογία, επιστήμη κ.α.

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι πιο κάτω στήλες:

 • Άρθρο
 • Ρεπορτάζ / έρευνα
 • Συνέντευξη
 • Παρουσίαση / Κριτική (εναλλακτικά: βιβλίου, ταινίας, θεατρικής παράστασης, εικαστικής δημιουργίας)
 • Λογοτεχνικό κείμενο (π.χ. χρονογράφημα, ποίημα, διήγημα, μονόλογος)
 • Γελοιογραφία ή κόμικ
 • Φωτογραφίες
 • Εικαστικά έργα (π.χ. ζωγραφιά, σκίτσο)
 • Παιχνίδια (π.χ. σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ακροστιχίδες)

Τα έντυπα θα αξιολογηθούν από επιτροπή με βάση τα εξής κριτήρια:

 • Δομή
 • Πληρότητα περιεχομένου
 • Ποικιλία της ύλης
 • Αυθεντικότητα & Πρωτοτυπία των εργασιών
 • Ποιότητα του λόγου
 • Εμφάνιση του εντύπου

Για κάθε βαθμίδα θα δοθούν τα εξής βραβεία:

Α) Καλύτερης εφημερίδας

Β) Καλύτερης επιλογής θεμάτων

Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει στη διάρκεια εκδήλωσης. Τα βραβεία θα αφορούν στην υποστήριξη των σχολείων με ψηφιακό υλικό. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των σχολείων της χώρας, ενώ δεν υπάρχει καμιά οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο. Για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων.

Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιπλέον θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος. . Προτείνεται πάντως, κατά την κρίση των διδασκόντων, η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό κατά τη διδασκαλία μαθημάτων όπως: Γλώσσα, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη, Φυσική Αγωγή, Ερευνητική Εργασία, Ιστορία, καθώς η διδασκαλία των επιμέρους αυτών γνωστικών αντικειμένων, μέσα από την όλη διαδικασία, εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης του διαγωνισμού.

Διοργάνωση: Ορίζοντες
Web:www.horizontes4all.org
Email: info@hoΓizontes4all.org
Τηλ: 6944654367

Σχετικά Άρθρα