edu.klimaka.gr

2ος Μαθητικός Διαγωνισμός Θετικών Επιστημών του ΔΕΛΑΣΑΛ 2021 2022

2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΕΛΑΣΑΛ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Φ15/90430/Δ2/23-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Λαμπρίδου Κ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.357 (Δ.Ε.

)ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού Θετικών Επιστημών του ΔΕΛΑΣΑΛ για το σχ. έτος 2021-2022.
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 87262/Δ2/19-07-2021 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 37/15-07-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό Θετικών Επιστημών του ΔΕΛΑΣΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022», που προκηρύσσει τα Κολλέγιο «Δελασάλ», σχολικού έτους 2021-2022, για μαθητές/τριες των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού, ο οποίος επανεγκρίνεται διότι δεν πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2020-2021, λόγω των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ανωτέρω σχολείου την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :

1) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών δεν αποτελεί συμμετοχή των σχολείων τους και η ενημέρωση τους για τον Διαγωνισμό θα γίνει με ευθύνη των διοργανωτών και με τα μέσα που διαθέτουν οι ίδιοι.

2) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική.

3) Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4) Το πρόγραμμα δεν θα έχει ως αυτοσκοπό τη διαφήμιση και την άμεση προώθηση εμπορικών συμφερόντων.

5) Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

6) Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού.

8) Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ αναλυτικά οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά -διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στον προτεινόμενο διαγωνισμό ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο (Covid-19). Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ


ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ»
Τ. Θ. 06 – Τ.Κ. 57010, Πεύκα Θεσσαλονίκης
Γυμνάσιο – Λύκειο
Τηλ. 2310 673252, 673191
Fax 2310 673348
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.gymlyk.delasalle.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΕΛΑΣΑΛ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

«Μαθαίνουμε, διασκεδάζοντας!»

Προκήρυξη 2ου Διαγωνισμού Θετικών Επιστημών «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Στον 2ο Διαγωνισμό Θετικών Επιστημών καλούνται να συμμετάσχουν τριμελείς ομάδες μαθητές Γυμνασίων, Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων, της κεντρικής Μακεδονίας. Οι συμμετέχοντες στην κάθε ομάδα δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται από την ίδια τάξη, πρέπει όμως να είναι μαθητές του ίδιου σχολείου. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετοχών για τον Διαγωνισμό ορίζεται στις σαράντα (40) ομάδες. Καμία συμμετοχή που υπερβαίνει τον αριθμό αυτόν δεν θα γίνει δεκτή. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας! Ωστόσο, μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και μόνο εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των 40 συμμετοχών, θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό, με στόχο τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συνολικού αριθμού.

Για την προετοιμασία των μαθητών, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ύλη προς εξέταση. Το γνωστικό επίπεδο των θεμάτων είναι τέτοιο ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι μαθητές και των τριών τάξεων. H μορφή και η λογική των ερωτήσεων είναι τέτοια, ώστε να διερευνάται η φαντασία και η δυνατότητα ποιοτικής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων στην ομάδα και όχι η άριστη γνώση συγκεκριμένων τμημάτων της ύλης κάθε τάξης.

Επιπλέον, ενδεικτικές ερωτήσεις θα αναρτηθούν στη σελίδα του διαγωνισμού, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, δείγμα της οποίας επισυνάπτεται στη σελίδα 5 της παρούσας προκήρυξης, καταγράφοντας α) τα στοιχεία του σχολείου τους, β) τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων μαθητών, και γ) τα στοιχεία ενός τουλάχιστον συνοδού, γονέα ή καθηγητή. Ο μέγιστος αριθμός ομάδων ανά σχολείο, που μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό ορίζεται σε τρεις, κάθε μία εκ των οποίων δύναται να έχει τον ίδιο ή διαφορετικό συνοδό από το ίδιο σχολείο.

Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στη διεύθυνση http://www.gymlyk.delasalle.gr, στον σύνδεσμο «Διαγωνισμός Θετικών Επιστημών», και πρέπει να υποβληθεί, το αργότερο, μέχρι τις 28/2/2022.

Τα νέα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού Θετικών Επιστημών θα αναρτώνται στη διεύθυνση http://www.gymlyk.delasalle.gr, στον σύνδεσμο «Διαγωνισμός θετικών επιστημών», και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να φροντίζουν για την ενημέρωσή τους.

Ο διαγωνισμός είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας (αριθ. πρωτ. απόφασης Φ15/177263/Δ2/13-11-2019) (αριθ. δεύτερης απόφασης Φ15/144068/Δ2/22-10-2020).

Γενικές πληροφορίες

Ημέρα διεξαγωγής Αγώνων

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2022.

Χώρος διεξαγωγής Αγώνων

Εγκαταστάσεις του Γυμνασίου-Λυκείου,
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Διοργανωτική Επιτροπή

Εκπαιδευτικοί Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»:
Γαβριήλ Δημήτριος (ΠΕ04.02), Γκογκάκη Ελένη (ΠΕ03), Γράβας
Χριστόφορος (ΠΕ86), Καρατζάς Δημήτρης (ΠΕ04.03), Ζουρνάς
Κωνσταντίνος (ΠΕ04.01), Νόττα Βικτώρια (ΠΕ03),
Φραγκουλίδης Παντελής (ΠΕ04.01).

Επιτροπή Αξιολόγησης

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από καθηγητές του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», καθώς και από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, κ. Σ. Τζελέπη (ΠΕ86), κ. Α. Πιπιλιαγκοπούλου (ΠΕ04) και κ. Μ. Λούση (ΠΕ03).

Νικητές:

Μία (1) νικήτρια ομάδα.

Βραβεία:

  • Κάθε μέλος της νικήτριας ομάδας του Διαγωνισμού, εφόσον αναδειχθεί νικητής, θα κερδίσει ένα TABLET.
  • Έπαινοι συμμετοχής και έπαθλα θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες στην τελική φάση του Διαγωνισμού.
  • Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, κατά την προσέλευσή τους.

Δεσμεύσεις:

  • Καμία οικονομική υποχρέωση δεν επιβαρύνει τους συμμετέχοντες μαθητές.
  • Ο Διαγωνισμός Θετικών Επιστημών «ΔΕΛΑΣΑΛ» δεν σχετίζεται με διαφημιστικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς.
  • Ο φορέας διοργάνωσης του Διαγωνισμού Θετικών Επιστημών «ΔΕΛΑΣΑΛ» θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως αυτά ορίζονται, βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Αξιολόγηση:

  • Μετά το πέρας του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι, οι συνοδοί καθηγητές και οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε ηλεκτρονική συμπλήρωση Φύλλου Αξιολόγησης, που θα βρίσκεται αναρτημένο στη σελίδα του διαγωνισμού.

Γενικοί κανόνες διεξαγωγής Διαγωνισμών

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις και ανάμεσα στις διαγωνιστικές φάσεις θα υπάρξει διάλειμμα.

Οι φάσεις των Διαγωνισμών:

Α΄ φάση

Όλες οι ομάδες συμμετέχουν σε κλήρωση, ώστε να χωριστούν σε πέντε γκρουπ (το μέγιστο) , σε κάθε ένα από τα οποία θα μετάσχουν έως και οχτώ ομάδες.

Οι ομάδες του κάθε γκρουπ καλούνται να πάρουν μέρος σε ένα παιχνίδι, δεκαέξι (16) ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (τέσσερις ερωτήσεις για κάθε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του διαγωνισμού, δηλαδή φυσική, χημεία, βιολογία και μαθηματικά – πληροφορική). Η διεξαγωγή του παιχνιδιού ερωτήσεων γίνεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής kahoot, όπου, εκτός από την ορθότητα της απάντησης, προσμετράται και η ταχύτητα απόκρισης.

Όσο οι ομάδες ενός γκρουπ διαγωνίζονται, οι υπόλοιπες ομάδες και οι συνοδοί τους έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τον διαγωνισμό, ως κοινό.

Η ομάδα από κάθε γκρουπ που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία προκρίνεται στη Β’ φάση του διαγωνισμού.

Διάρκεια Α’ φάσης: έως 135΄. Θα ακολουθήσει διάλειμμα 15΄ για όλους τους μαθητές για την προετοιμασία των πάγκων εργασίας των ομάδων του τελικού.

Β΄ φάση (Τελικός)

Οι νικήτριες ομάδες των (έως) οχτώ γκρουπ του πρώτου γύρου προκρίνονται στη δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού, στην οποία καλούνται να κάνουν κάποια ευφάνταστη κατασκευή, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (20 λεπτών), μόνο με υλικά που τους παρέχονται από τους διοργανωτές.

Η ομάδα που θα προλάβει πρώτη να ολοκληρώσει μια λειτουργική μορφή της ζητούμενης κατασκευής ορίζεται νικήτρια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που καμία ομάδα δεν καταφέρει να ολοκληρώσει την κατασκευή στον απαιτούμενο χρόνο, δεν θα υπάρχει νικητής του διαγωνισμού.

Διάρκεια Β’ φάσης: 20’ η κατασκευή, 10’ η αξιολόγηση των κατασκευών.

Χρονοδιάγραμμα

08:30-09:00 : Πρωινή προσέλευση – Υποδοχή – Εγγραφές*

09:00-09:10 : Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί - Ενημέρωση σχετικά με το ημερήσιο πρόγραμμα

09:10-11:20 : Α΄ διαγωνιστική φάση

11:20-11:35 : Διάλειμμα

11:35-12:00** :Τελική φάση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων - Βράβευση

*Με την προσέλευση κάθε διαγωνιζόμενου, ο συνοδός-καθηγητής ή γονέας οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία του μαθητή / της μαθήτριας στη γραμματεία, ώστε να λάβει την κάρτα του διαγωνιζoμένου.

**Η ώρα λήξης δηλώνεται κατά προσέγγιση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2310-673252 (εσωτερική γραμμή 11), με την υπεύθυνη του Διαγωνισμού, κ. Νόττα Βικτώρια

Σχετικά Άρθρα