edu.klimaka.gr

6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Scratch Game 2020 (Παράταση)

6ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SCRATCH GAME 2019 - 2020

«6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch» -

Παράταση υποβολής έργων

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ελπίζουμε ότι το μήνυμα αυτό βρίσκει εσάς και τους δικούς σας υγιείς. Μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε, απαιτούνται κατανόηση, προσαρμογές και ευελιξία σε πολλά επίπεδα. Σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να προσαρμόσουμε και το χρονοδιάγραμμα του 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών σε μια συνεργατική και δημιουργική διαδικασία για την υλοποίηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικού παιχνιδιού στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, αξιοποιώντας την αλγοριθμική σκέψη και τον πειραματισμό με βασικές προγραμματιστικές δομές.

Ο φετινός διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2019-20, τελεί υπό την έγκριση του ΥΠΠΕΘ (Αρ. Πρωτ. Φ15/204719/Δ2/27-12-2019) και αφορά στην υλοποίηση ενός «Παιχνιδιού», με ανοιχτή θεματολογία.

Ειδική θεματική του διαγωνισμού, χωρίς να είναι δεσμευτική, είναι «τα Γλυπτά του Παρθενώνα». από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα δοθούν αντίστοιχα βραβεία και έπαινοι σε έργα μαθητών, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα:

 • Δημοτικού
 • Γυμνασίου
 • Λυκείου (Γενικό & Επαγγελματικό)
 •  Ειδικών σχολείων

Σημειώνουμε

 • Παράταση υποβολής των έργων μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020
 • Στα υποβληθέντα έργα είναι δεκτές όλες οι εκδόσεις Scratch
 • Ενημέρωση στην ηλ. διεύθυνση του διαγωνισμού:
  https://festman.schoolab.gr/festival/26

Για την οργανωτική επιτροπή
Γιώργος Γώγουλος

 


Αρ.Πρωτ.Φ15/204719/Δ2/27-12-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Πληροφορίες: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Ζ. Κατσάνου (Δ.Ε.)
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344.3272, 3314 (Δ.Ε.)
210 344. 3605 (Π.Ε)
210 344.2933 (Ε.Α.Ε.)
210 344.2212 (Ε.Ε.)
Φαξ : 210 344.3390
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής του 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δημιουργίας Παιχνιδιού στο Scratch
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 190392/Δ2/3-12-2019 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στο από 17-9-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Γώγουλου Γεωργίου, εκπαιδευτικού Πληροφορικής της Διεύθυνσής σας, και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 49/29-11-2019 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο δίδεται θετική εισήγηση, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δημιουργίας Παιχνιδιού στο Scratch, που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών (όλων των τάξεων και κυρίως της Ε΄ και της Στ΄ τάξης), Γυμνασίων και Λυκείων (Γενικών και Επαγγελματικών, όλων των τάξεων και κυρίως της Α΄ και της Β΄ τάξης), καθώς και Σχολείων Ειδικής Αγωγής.

Τον εν λόγω διαγωνισμό διοργανώνουν Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής της Διεύθυνσής σας σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής Πανελλαδικά, καθώς και το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε μια συνεργατική και δημιουργική διαδικασία για την υλοποίηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικού παιχνιδιού στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, αξιοποιώντας την αλγοριθμική σκέψη και τον πειραματισμό με βασικές προγραμματιστικές δομές. Ο φετινός διαγωνισμός περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός παιχνιδιού με ανοιχτή θεματολογία. Οι όροι συμμετοχής, οι οδηγίες ανάρτησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα των διοργανωτών (https://festman.schoolab.gr/festival/26).

Ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας και των φάσεων υλοποίησης αυτής καθορίζεται και προγραμματίζεται από τους/τις εκπαιδευτικούς, με υποχρέωση την ανάρτηση των έργων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η οποία ορίζεται ως η Δευτέρα 26 Απριλίου 2020, σύμφωνα με το σχέδιο προκήρυξης του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση θα γίνει από κριτική επιτροπή που αποτελείται από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, οι οποίοι/ες θα οριστούν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών αυτής.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να μην έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/τριες ή για το σχολείο.
 3. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/-τριών να μην εντάσσονται στην εν γένει αξιολόγησή τους.
 4. Οι σχετικές δημιουργίες των μαθητών/-τριών να υλοποιηθούν, είτε εντός είτε εκτός σχολικού ωραρίου, στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. στο μάθημα της Πληροφορικής, των ΤΠΕ), προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τρόπος ενασχόλησης (ώρες απασχόλησης, υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, κ.λπ.) των εμπλεκόμενων μαθητών/-τριών είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα συντονίσουν τους μαθητές/τριες.
 5. Υπεύθυνος για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την ανάρτηση των έργων των μαθητών/-τριών να οριστεί εκπαιδευτικός της εκάστοτε σχολικής μονάδας.
 6. Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
 7. Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.).
 8. Να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την κηδεμόνα του μαθητή/της μαθήτριας, στην οποία να αναφέρεται ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


«6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch»

Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Πανελλαδικά, καθώς και το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνουν και προκηρύσσουν, τον: 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών σε μια συνεργατική και δημιουργική διαδικασία για την υλοποίηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικού παιχνιδιού στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, αξιοποιώντας την αλγοριθμική σκέψη και τον πειραματισμό με βασικές προγραμματιστικές δομές.

Ο φετινός διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2019-20, τελεί υπό την έγκριση του ΥΠΠΕΘ (Αρ. Πρωτ. Φ15/204719/Δ2/27-12-2019) και αφορά στην υλοποίηση ενός «Παιχνιδιού», με ανοιχτή θεματολογία.

Ειδική θεματική του διαγωνισμού, χωρίς να είναι δεσμευτική, είναι «τα Γλυπτά του Παρθενώνα». από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα δοθούν αντίστοιχα βραβεία και έπαινοι σε έργα μαθητών, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα:

 • Δημοτικού
 • Γυμνασίου
 • Λυκείου (Γενικό & Επαγγελματικό)
 • Ειδικών σχολείων

Τα υποβληθέντα έργα μπορεί να είναι προιοντα είτε ατομικής είτε ομαδικής προσπάθειας και πρέπει να είναι πρωτότυπα, δηλαδή να προκύπτουν από την προσωπική δημιουργική εργασία των μαθητών.

Σημειώνουμε

• Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων και δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους εμπλεκόμενους.

• Ο διαγωνισμός ακολουθεί κανόνες και διαδικασίες ασφαλείας προκειμένου να εμποδίσει διαρροές προσωπικών δεδομένων όπως αυτές περιγράφονται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων GDBR.

• Διαχειριστές έργων: Όλες και όλοι που είχαν πέρυσι δικαιώματα Διαχειριστή έργων έχουν αυτόματα τη δυνατότητα διαχείρισης και στον 6ο διαγωνισμό το σχολικό έτος 2019-20. Διαφορετικά, μετά την είσοδό τους στην πλατφόρμα, θα πρέπει να κάνουν αίτημα αναβάθμισης σε Διαχειριστή έργων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων είναι η Δευτέρα 26 Απριλίου 2020

• Ενημέρωση, οδηγίες και ανάρτηση των έργων στη διεύθυνση: https://festman.schoolab.gr/ στην επιλογή εκδηλώσεις/ 6ος Διαγωνισμός παιχνιδιού στο Scratch.

• Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως κριτές/αξιολογητές των έργων των μαθητών, παρακαλούμε να δηλώσουν συμμετοχή με την εγγραφή τους στη Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα έργα του φετινού διαγωνισμού μπορούν να παρουσιαστούν δια ζώσης ή και από απόσταση στην Έκθεση/ Φεστιβάλ Μαθητικής Ψηφιακής Δημιουργίας που πραγματοποιείται για 10η συνεχόμενη χρονιά στα Χανιά την Πέμπτη 7, την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μιiϊου 2020 (https://festman.schoolab.gr/festival/27)

Ευχόμαστε καλή χρονιά με Υγεία, Αλληλεγγύη και Δημιουργικές Συνεργασίες

Για την οργανωτική επιτροπή
Γιώργος Γώγουλος

 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ SCRATCH GAME 2018 - 2019

«ScratchGame… και μπήκαμε σε περιπέτειες!!!»

«5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch»

Δελτίο τύπου

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch που διοργάνωσαν Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Πανελλαδικά, καθώς και το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η συμμετοχή των μαθητών σε μια συνεργατική και δημιουργική διαδικασία για την υλοποίηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικού παιχνιδιού στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, αξιοποιώντας την αλγοριθμική σκέψη και τον πειραματισμό με βασικές προγραμματιστικές δομές.

Ο φετινός διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2018-19 αφορούσε στην υλοποίηση ενός « Παιχνιδιού », με ανοιχτή θεματολογία, είχε Ειδική θεματική χωρίς να είναι δεσμευτική, τον «Ερωτόκριτο» κ αι τελούσε υπό την έγκριση του ΥΠΠΕΘ (Αρ. Πρωτ. Φ15/212369/Δ2 /10-12-2018).

Συμμετείχαν 206 έργα από 335 μαθητές και με την υποστήριξη 89 εκπαιδευτικών.

Όλα τα μέλη της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του διαγωνισμού θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας και την πολύτιμη συνεργασία σε όλες τις φάσεις του. Κυρίως όμως τους μαθητές μας για τις όμορφες και εμπνευσμένες δημιουργίες τους.

Τα φετινά βραβεία προέκυψαν μετά από τρεις φάσεις αξιολόγησης και είναι:

● 1ο Βραβείο (Δημοτικό) Αναβάθμιση τώρα! / Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου Ρεθύμνου

● 1ο Βραβείο (Γυμνάσιο) The Savior / Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα

● Βραβείο Ειδικής Θεματικής (Ερωτόκριτος) Ερωτόκριτος - Ο δρόμος προς την Αρετούσα / 3ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκη

● 2ο Βραβείο (Δημοτικό) «Οι περιπέτειες του Τηλέμαχου για την Ευτυχία» / 4ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

● 2ο Βραβείο (Γυμνάσιο) Νικηφόρος / Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά

● 3ο Βραβείο (Δημοτικό) Οι Παγίδες του Διαδικτύου / 2ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας

● 3ο Βραβείο (Γυμνάσιο) Scratch Simulator on Scratch / 4o Γυμνάσιο Χανίων

● Βραβείο (Λύκειο) No One will be left behind / Γενικό Λύκειο Κρηνίδων

● Έπαινος Ειδικής Θεματικής (Ερωτόκριτος) Ο Ερωτόκριτος / 112ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

● Έπαινος Ερωτόκριτος & Αρετούσα / Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης

● Έπαινος Το κυνήγι των γραμμάτων... / Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Αχαΐας: "Γέφυρα" - η γέφυρα αλληλεγγύης και επικοινωνίας

Σημείωση: Όλα τα βραβεία , τα αναμνηστικά και οι βεβαιώσεις για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία, μπορούν να εκτυπωθούν από την ψηφιακή πλατφόρμα http://festman.schoolab.gr/, μετά την είσοδό σας, στην επιλογή “ Αναμνηστικά ”.

Σας ευχόμαστε ένα όμορφο και ξεκούραστο δημιουργικό καλοκαίρι και θα σας περιμένουμε με τα έργα σας στον 6ο Πανελλήνιο διαγωνισμό παιχνιδιού στο Scratch το σχολικό έτος 2019-20.

Για την οργανωτική επιτροπή
Γιώργος Γώγουλος

Σχετικά Άρθρα