edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου για Θερμοπύλες / Σαλαμίνα 2020

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΆΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Αρ. Πρωτ. Φ15/27693/Δ2/25-02-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
-----
Πληροφορίες: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Ζ. Κατσάνου (Δ.Ε.)
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210344.3272, 3314 (Δ.Ε)
210 344.2933 (Ε.Α.Ε.),
210 344.2212 (E.E)
Φαξ : 210 344.3390
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - σχολ. έτος 2019-2020
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 22563/Δ2/17-02-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 31-01-2020 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 8/13-02-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου με τίτλο «Η Μάχη των Θερμοπυλών και η Ναυμαχία της Σαλαμίνας 2.500 χρόνια μετά. Αποτιμούμε τα δύο γεγονότα ως προς τη σημασία τους για τον σύγχρονο κόσμο και τον πολιτισμό» στο πλαίσιο του Επετειακού Έτους «Θερμοπύλες – Σαλαμίνα 2020», τον οποίο διοργανώνει το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

O εν λόγω διαγωνισμός, ο οποίος θα διεξαχθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων και της Α΄ και Β΄ τάξης των Λυκείων όλης της χώρας, οι οποίοι/ες, με αφορμή τη συμπλήρωση 2.500 ετών από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας καλούνται

α) να αναδείξουν την ιστορική σημασία των γεγονότων αυτών για την πορεία όχι μόνον του ελληνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και

β) να εξετάσουν τη δυνατότητα του ιστορικού αυτού αποτυπώματος να λειτουργήσει ως εφόδιο για το μέλλον της νέας γενιάς.

Οι μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με γραπτά δοκίμια, που δεν θα υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις και θα υποβληθούν στις σχολικές μονάδες μέχρι και την 1η Απριλίου 2020. Οι σχολικές μονάδες θα διαβιβάσουν τα δοκίμια στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και θα αξιολογηθούν από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης που θα ορίσει η κάθε Δ.Δ.Ε. Στη συνέχεια, οι Δ.Δ.Ε. θα αποστείλουν ως τις 7 Μαΐου 2020 τα διακριθέντα με άριστα (98/100-100/100) γραπτά στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κάθε μία εκ των οποίων θα επιλέξει ένα γραπτό που θα αποστείλει ως τις 20 Μαΐου 2020 στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Διαγωνισμού του Ιδρύματος, προκειμένου να επιλεγούν τα τρία (3) προς βράβευση γραπτά.

Στους/στις μαθητές/τριες που θα διακριθούν θα απονεμηθούν βραβεία σε ειδική τελετή στην Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία και τόπο που θα καθοριστεί από τον φορέα διοργάνωσης. Τα βραβεία για τους νικητές/τριες είναι τρία (3) και θα απονεμηθούν ως εξής :

1. Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι (2 διανυκτερεύσεις) του/της βραβευμένου/ης μαθητή/τριας μαζί με έναν κηδεμόνα στο Λονδίνο για επίσκεψη σε μουσεία (Παρασκευή 3 Ιουλίου ως Κυριακή 5 Ιουλίου 2020)

2. Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι (2 διανυκτερεύσεις) του/της βραβευμένου/ης μαθητή/τριας μαζί με έναν κηδεμόνα στο Παρίσι για επίσκεψη σε μουσεία (Παρασκευή 3 Ιουλίου ως Κυριακή 5 Ιουλίου 2020)

3. Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι (2 διανυκτερεύσεις) του/της βραβευμένου/ης μαθητή/τριας μαζί με έναν κηδεμόνα στη Ρώμη για επίσκεψη σε μουσεία (Παρασκευή 3 Ιουλίου ως Κυριακή 5 Ιουλίου 2020)

Το κάθε βραβείο καλύπτει έξοδα μετάβασης, επιστροφής, διαμονής, διατροφής, εσωτερικής μετακίνησης και εισιτηρίων στα μουσεία για κάθε βραβευθέντα/βραβευθείσα μαθητή/τρια και για έναν/μία κηδεμόνα τους. Επίσης, θα απονεμηθούν έπαινοι στους δέκα (10) μαθητές/τριες, των οποίων το δοκίμιο συμπεριλαμβάνεται στα δεκατρία (13) γραπτά της τελικής φάσης του διαγωνισμού.

Η έγκριση του εν λόγω διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική και με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  3. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση κ.λπ.) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ θα γίνει αποτίμηση των αποτελεσμάτων του.
  4. Να μην πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του πλαισίου - περιεχομένου του μαθητικού διαγωνισμού.

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, όπου μπορούν να βρουν πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής συμμετοχής, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : www.mvvfoundation.gr και www.thermopylaesalamis2020.gr .

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Σχετικά Άρθρα