4ος Διαγωνισμός Μαθητικής Εφημερίδας Κεν.Μακεδονίας 2017

4ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2017

Αρ.Πρωτ.Φ15/26931/Δ2/Γ7/17-02-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες: Ά. Βάρλα, Π. Σακκοπούλου
Τηλέφωνα: 210 344 3272

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του 4ου Διαγωνισμού Μαθητικής Εφημερίδας
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 15162/Δ2/31-1-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 1106/27-01-2017 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 4ου Διαγωνισμού Μαθητικής Εφημερίδας στα Γυμνάσια και Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας και Κιλκίς, υπό την επιμέλεια του Δημοσιογραφικού Συγκροτήματος «Μακεδονία», σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνσή σας.

Σκοποί του διαγωνισμού είναι η αναγνώριση της σημασίας της ενημέρωσης στη ζωή των πολιτών, η εξοικείωση των μαθητών με τη Δημοσιογραφία και τη δομή μιας εφημερίδας κ.ά.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος σχολικές μονάδες των ανωτέρω Δ.Ε. υποβάλλοντας μια έκδοση εφημερίδας που κυκλοφόρησε ή θα κυκλοφορήσει για την σχολική χρονιά 2015-2016 το αργότερο ως τις 30 Μαρτίου 2017.

Η εφημερίδα θα πρέπει να αποσταλεί σε τρία (3) αντίτυπα στη διεύθυνση της εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Μοναστηρίου 85 ΤΚ 546 27 Θεσσαλονίκη με την ένδειξη ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ.

Οι συμμετοχές θα πρέπει να συνοδεύονται από μια επιστολή με τα εξής στοιχεία: ΣΧΟΛΕΙΟ , ΠΟΛΗ , ΝΟΜΟΣ, υπεύθυνος καθηγητής (όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας), ονόματα μαθητών που απαρτίζουν τη συντακτική ομάδα (και σε ποια τάξη φοιτούν) καθώς και λίγα λόγια για το πόσον καιρό εκδίδεται, την περιοδικότητα της έκδοσης και τα μέσα που χρησιμοποιεί η ομάδα για την επίτευξη αυτής της προσπάθειας.

Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία:

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ Καλύτερη εφημερίδα Γυμνασίου - χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ,

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ Καλύτερη εφημερίδα Λυκείου - χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ,

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ Καλύτερο ΡΕΠΟΡΤΑΖ - χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ. Η βράβευση των νικητών θα γίνει σε ανοιχτή εκδήλωση παρουσία των μαθητών , των υπεύθυνων καθηγητών και προσωπικοτήτων από το χώρο της δημοσιογραφίας, τον πολιτικό κόσμο και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 2 310560330, 6940275303 (κα Γλυκερία Καπάνταη)

H συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


Εκτύπωση