ΙΔ' Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" 2015-2016

Εκτύπωση  

ΙΔ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2015-2016

Αρ.Πρωτ.Φ15/52840/Δ2/30-03-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : t05sde(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά.
Παπαδοπούλου Χ.
Τηλέφωνο : 210-34.43.272
: 210-34.43.317
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα ΙΔ΄ Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» σχολικού έτους 2015-2016.
Σχετικά έγγραφα: το με αρ. πρ. Φ15/188405/Δ2/23-11-2015 εξερχόμενο και το με αρ. πρ. 50523/Δ2/28-03-2016 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ15/188405/Δ2/23-11-2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τον ΙΔ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» σχολικού έτους 2015-2016 με θέμα:

«Η Προσωρινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης (1916-1917) και ο ρόλος της στις εσωτερικές εξελίξεις».

η Επιτροπή Αξιολόγησης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» αξιολόγησε εκατό (100) δοκίμια των μαθητών της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων όλων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας που συμμετείχαν στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης επέλεξε δέκα (10) μαθητικές εργασίες-δοκίμια και στη συνέχεια προέβη στην τελική επιλογή, αποφασίζοντας ότι οι μαθητές/μαθήτριες που βραβεύονται είναι οι ακόλουθοι:

1ο Βραβείο: Παρασκευή Σούκου, Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ώθηση.

2ο Βραβείο: Χρήστος Τόλης, Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο.

3ο Βραβείο: Αικατερίνη Δασκαλοπούλου, 2ο Γυμνάσιο Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη.

Η Διεύθυνσή μας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους βραβευθέντες μαθητές και σε όλους τους συμμετέχοντες στον ανωτέρω διαγωνισμό.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ


Αρ.Πρωτ.Φ15/188405/Δ2/23-11-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : t05sde9(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά.
Παπαδοπούλου Χ.
Τηλέφωνο : 210-34.43.272
: 210-34.43.317
Fax : 210-34.42.245

ΘΕΜΑ: ΙΔ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» σχολικού έτους 2015-2016.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 183694/Δ2/13-11-2015 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στοχεύοντας στην ανάδειξη της προσωπικότητας, του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου προκηρύσσει τον ΙΔ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα:

«Η Προσωρινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης (1916-1917) και ο ρόλος της στις εσωτερικές εξελίξεις».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων όλης της χώρας, οι οποίοι καλούνται να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν τους όρους συγκρότησης και το έργο της κυβέρνησης εστιάζοντας στις βάσεις που τέθηκαν για τις μετέπειτα εξελίξεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή.

Στον φετινό διαγωνισμό θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δυνατότητας σύνθεσης εκ μέρους των μαθητών.

Τα κείμενα των δοκιμίων, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις, θα είναι ατομικές εργασίες και θα γραφούν εκτός ωρών διδασκαλίας. Θα κατατεθούν είτε σε χειρόγραφη μορφή είτε γραμμένα στον υπολογιστή, έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστα (η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να μην αξιολογήσει δυσανάγνωστα κείμενα, ενώ δε θα αξιολογούνται συλλογικές εργασίες).

Οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν για ενδεικτική βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: http://www.venizelos-foundation.gr. Τα δοκίμια πρέπει να διακρίνονται για τη λεκτική τους αρτιότητα και ωριμότητα, την πρωτοτυπία των ιδεών και την ικανότητα οργάνωσης της σκέψης.

Τα γραπτά δοκίμια θα υποβληθούν στα σχολεία, τα οποία με τη σειρά τους θα διαβιβάσουν τα δοκίμια των μαθητών στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας, προκειμένου να τα αποστείλουν ταχυδρομικά μέχρι και τις 12 Φεβρουαρίου 2016 στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ιδρύματος στη διεύθυνση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα 731 33 Χανιά. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ορίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (φιλόλογους ή/και ιστορικούς με ειδίκευση στη νεότερη ελληνική ιστορία).

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιοποιηθούν αρχές Μαρτίου του 2016.

Τα μέλη της Επιτροπής αξιολογούν τις εργασίες και τις βαθμολογούν ως προς το περιεχόμενο (50/100), την έκφραση-μορφή-γλώσσα (30/100) και τη διάρθρωση των σκέψεων (20/100). Ο τελικός βαθμός αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους βαθμών.

Στις εργασίες που ενδεχομένως ισοβαθμούν απονέμεται ολόκληρο το αντίστοιχο βραβείο.

Στους μαθητές που θα διακριθούν θα απονεμηθούν βραβεία σε ειδική τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά το Μάρτιο του 2016, μήνα θανάτου του Ελευθερίου Βενιζέλου (παραμονή του πολιτικού του μνημόσυνου). Τα έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας των βραβευομένων μαθητών και ενός συνοδού θα καλυφθούν από το Ίδρυμα.

Τα βραβεία για τους νικητές θα είναι τρία (3) κατά σειρά επιτυχίας και θα απονεμηθούν ως εξής:
Στον πρώτο νικητή 1.500 €
στον δεύτερο νικητή 900 € και
στον τρίτο νικητή 600 €.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο e-mail: avatsaki(ΑΤ)venizelos-foundation.gr (Υπόψη κυρίας Αργυρώς Βατσάκη), στην ιστοσελίδα http://www.venizelos-foundation.gr, καθώς και στα γραφεία του Ιδρύματος στα τηλέφωνα 28210-56008, 28210-51555 και στο Fax: 28210-56009.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ

 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ενδεικτική βιβλιογραφία
ΙΔ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»
(σχολ. έτος 2015-2016)

1. Βεντήρης Γεώργιος, Η Ελλάς του 1910-1920. Ιστορική μελέτη, τ. Β΄, Ίκαρος, Αθήναι 1970 (β΄ έκδ.).

2. Βερέμης Θάνος – Νικολακόπουλος Ηλίας (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, ΤΑ ΝΕΑ – Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005.

3. Βερέμης Θάνος –Δημητρακόπουλος Οδ. (επιμ.), Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Φιλιππότης, Αθήνα 1980.

4. Γαρδίκα Κατσιαδάκη Ελένη (επιστ. επιμ.), Στα χρόνια του Βενιζέλου: Εσωτερική & εξωτερική πολιτική – Οικονομία – Εκπαίδευση – Πολιτισμός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - ΥΠ.Ε.Π.Θ., Αθήνα 2010.
[Το βιβλίο είναι διαθέσιμο και ελεύθερα προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στη δ/νση:
http://www.venizelosfoundation.gr/images/content/content/venizelos_gymnasium.pdf ].

5. Δεσποτόπουλος Αλέξανδρος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη• η προσωρινή κυβέρνησις, 1916-17, Ε.Τ.Ε., Θεσσαλονίκη 1994.

6. Ζαχαρόπουλος Νικ., Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997.

7. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄ , Αθήνα 2000 (β΄ έκδ.).

8. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ. 6ος, ΤΑ ΝΕΑ, Αθήνα 2003.

9. Κανδαράκης Γ., Καρτσάκης Δ., Μανωλάκης Κ., Εκπαιδευτικός φάκελος Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του ..., β΄ έκδ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - ΥΠ.Ε.Π.Θ., Αθήνα-Χανιά 2008.
[Ο εκπαιδευτικός φάκελος είναι διαθέσιμος και ελεύθερα προσβάσιμος στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στη δ/νση: http://www.venizelos-foundation.gr/publication_file ].

10. Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, Ελευθέριος Βενιζέλος. 12 μελετήματα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999.

11. Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Α2, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2002.

12. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ιστορία του Νεότερου & του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου & Δ΄ Τάξη Εσπερινού Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ΟΕΔΒ, Αθήνα.


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα