edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός Ποίησης για Ολοκαύτωμα Καλαβρύτων ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ 2022

Εκτύπωση  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 'ΑΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ ΣΤΡΕΦΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ' ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Φ15/164336/Δ2/15-12-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.2249 (Π.Ε.)
210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3443273 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής Πανελλήνιου Ποιητικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Άθλον Ποιήσεως Γιάννης και Λένα Στρέφη Κουτσοχέρα» για το σχολικό έτος 2021-22
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 159223/Δ2/07-12-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο αίτημα του Δήμου Μαρτυρικής Πόλης Καλαβρύτων και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 65/03-12-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Ποιητικού Μαθητικού Διαγωνισμού λυρικών ποιημάτων εμπνευσμένων από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα, με τίτλο: «Άθλον Ποιήσεως Γιάννης και Λένα Στρέφη Κουτσοχέρα», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι η δημιουργία ενός «πνευματικού βιότοπου», όπου θα ανιχνεύεται η ποιητική έφεση των νέων, θα καλλιεργείται η πολιτεία της ευαισθησίας και του κοινωνικού λυρισμού, θα αναπτύσσεται ο στοχασμός και η μάθηση, θα διαπλάθεται ο πνευματικός άνθρωπος, αξίες που οραματίστηκε ο ποιητής Γιάννης Κουτσοχέρας. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, τα παιδιά γράφουν, εκφράζονται με τον ποιητικό λόγο, μετέχουν πνευματικά στο πένθος της Ελλάδας, γράφουν για τους ανθρώπους που ο ναζισμός δεν τους επέτρεψε να ζήσουν.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών.
  3. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού να υλοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.
  4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  5. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
  6. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
  7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  8. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
  9. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
  10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καλαβρύτων στο τηλέφωνο: 26923 – 60403 ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαρτυρικής Πόλης Καλαβρύτων προκηρύσσει το διαγωνισμό με την επωνυμία 'ΆΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ ΣΤΡΕΦΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ" για το καλύτερο λυρικό ποίημα, εμπνευσμένο από το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων.

Για την Α'/θμια και Β'/θμια Εκπαίδευση τα ποιήματα θα επιλέξουν οι διδάσκοντες φιλόλογοι και δάσκαλοι, (αυστηρά) ένα από κάθε Σχολείο και θα τα υποβάλλουν στο Δήμο Καλαβρύτων, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης. Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα ποιήματα να αποσταλούν απευθείας στο Δήμο Καλαβρύτων.

Αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βραβεύσει τα ποιήματα. Η επίδοση των Βραβείων θα γίνει στο Δημαρχείο Καλαβρύτων, σε επίσημη τελετή, στις 13 Δεκεμβρίου 2022, κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

ΟΡΟΙ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό μέχρι δύο διαδοχικές χρονιές έχουν οι μαθητές - φοιτητές όλων των όπου γης δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.1 και Α.Ε.1. παντού όπου διδάσκεται η Ελληνική Γλώσσα.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους,

3. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο,

4. Τα ποιήματα να είναι σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα και να περιέχονται στο Δήμο Καλαβρύτων έως 30 Ιουνίου 2022 (Διεύθυνση: Ευσ.Κητrουργού 6, 250 01 ΚαλάΒρυτα)

5. 'Για να εξασφαλίζεται η ανωνυμία, το ποίημα πρέπει να φέρει μια συνθηματική επιγραφή ή ψευδώνυμο, ενώ το ονοματεπώνυμο του μαθητή, του διδάξαντος, καθώς και η διεύθυνση του σχολείου να αναγράφονται σε σημείωμα εσώκλειστο σε φάκελο αδιαφανή, καλά σφραγισμένο και συρραμμένο στο ποίημα. -

6. Ο Δήμος Καλαβρύτων μπορεί να απονείμει αντί βραβείου, έπαινο ή εύφημη μνεία.

7. Ο Δήμος Καλαβρύτων αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησηςτου διαγωνισμού και της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών.

8. Από τα υποβληθέντα έργα των μαθητών/-τριών, θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο μόνο τα διακριθέντα και μετά από συναίνεση μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του ασκούντος την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας.

9. Από τα υποβληθέντα έργα των μαθητών/-τριών δεν θα υπάρξουν έσοδα για τον Δήμο Καλαβρύτων ή για άλλον (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς [προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού] ειμή μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς,.

ΒΡΑΒΕΙΑ

1. Τέσσερα (4) βραβεία, ένα για το Δημοτικό, ένα για το Γυμνάσιο, ένα για το Λύκειο και ένα για Α.Ε.1.-Τ.Ε.1. - με έπαθλο 500 ευρώ για το καθένα - στο μαθητή-φοιτητή ή μαθήτρια-φοιτήτρια που έγραψε το καλύτερο ποίημα.

2. Οκτώ (8) επαίνους, δύο για το Δημοτικό, δύο για το Γυμνάσιο, δύο για το Λύκειο και δύο για Α.Ε.1.-Τ.Ε.Ι., με έπαθλο 300 ευρώ για τον καθένα.

3. Εύφημη μνεία ευδόκιμης διδασκαλίας στο φιλόλογο καθηγητή ή δάσκαλο.

Φορέας διοργάνωmJς του Διαγωνισμού

Δήμος Μαρτυρικής Πόλης Καλαβρύτων

Ροδοπούλου Μαρία, Δήμος Καλαβρύτων 25001, 2692360403, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διοργανωτές

1. Ίδρυμα Γιάννη Κουτσοχέρα και Λένας Στρέφη-Κουτσοχέρα,

2. Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Οργανωτική Επιτροπή

1. Χρίστος Φωτεινόπουλος, Πρόεδρος του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος:

2. Λέτα Κουτσοχέρα, Πρόεδρος του ιδρύματος Γιάννη Κοντσοχέpα και Λένας Στpέφη-Κοντσοχέpα.

Η Επιτροπή Αξιολόγηm]ς

1. Φαίδρα Ζαμπαθά-Παγουλάτου, Σνyγpαφέας-Ποιήτpια

2. Παναγιώτης Καραφωτιάς, Συγγραφέας-Ποιητής

3. Φρόσω Κλαμπανιστή, Καθ. Ιωνιδείον Σχολής Πειραιά

4. Λέτα Κουτσοχέρα, Καθηγήτρια-Ποιήτρια

5. Βούλα Κωστοπέτρου, Συγγραφέας-Ποιήτpια


Εκτύπωση