edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός Αιμοδοσίας «Σχολεία - Γέφυρες Ζωής»

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ - ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ» 2019-2020

Αρ.Πρωτ.Φ15/11935/28-01-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
---
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Πληροφορίες Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Ζ. Κατσάνου (Δ.Ε.)
Α. Ιορδάνου (Π.Ε)
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344.3272, 3314 (Δ.Ε.)
210 344.2247(Π.Ε)
210 344.2933 (Ε.Α.Ε)
210 344.2212 (Ε.Ε.)
Φαξ : 210 344.3390
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής Πανελλήνιου Διαγωνισμού με τίτλο «Σχολεία - Γέφυρες Ζωής» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχολικό έτος 2019-20.
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 203731/Δ2,Δ1/23-12-2019 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στην από 28-06-2019 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 52/19-12-2019 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού με τίτλο «Σχολεία – Γέφυρες Ζωής» που διοργανώνει το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Ορίζοντες» και αποσκοπεί στο να αναδείξει την αξία της αιμοδοσίας ως πράξης αγάπης και κοινωνικής ευαισθησίας και ταυτόχρονα να υποστηρίξει τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Ο εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος, περιλαμβάνει τρία επιμέρους σκέλη :

1. Διαγωνισμό Καλών Πρακτικών Σχολικών Μονάδων : O εν λόγω Διαγωνισμός αφορά σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει ως πυρήνα τη συμμετοχή του σχολείου στη διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στον τόπο του. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν καλούνται να ενεργοποιήσουν τα συλλογικά όργανα της σχολικής κοινότητας, να συνεργαστούν με άλλους φορείς, να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αποτιμήσουν εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εθελοντική αιμοδοσία και, τέλος, να συμβάλουν στη διοργάνωση μιας εθελοντικής αιμοδοσίας. Η εκστρατεία μπορεί να περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις, όπως: διοργάνωση ενημερωτικών ομιλιών και βιωματικών εργαστηρίων για μαθητές/τριες και ενήλικες, προετοιμασία ενημερωτικού υλικού, δημιουργία αφισών, πανό, ζωγραφιών, ζωγραφικής σε τοίχους, δημιουργία συνθημάτων, τραγουδιών, λογοτεχνικών έργων, θεατρικών και χορευτικών δρώμενων, συνέντευξη τύπου, δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, παρουσίαση στο τοπικό ραδιόφωνο και τηλεόραση, προβολή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά..

Στη συνέχεια τα σχολεία καλούνται να υποβάλουν σε πλατφόρμα τις καλές πρακτικές που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, προκειμένου να γίνει η επιλογή των σχολικών μονάδων που θα βραβευτούν για τη συνολική τους δράση.

2. Διαγωνισμό Εκπαιδευτικού Σεναρίου για Εκπαιδευτικούς : Πρόκειται για Διαγωνισμό εκπαιδευτικού σεναρίου που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προωθεί την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Το σενάριο μπορεί να αφορά είτε σύντομη διδακτική παρέμβαση (διάρκειας λίγων διδακτικών ωρών) για συγκεκριμένα μαθήματα είτε σχέδιο project μεγαλύτερης διάρκειας. Το σενάριο θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, με συμπλήρωση σχετικής φόρμας, και είναι δυνατό να επισυναφθεί υποστηρικτικό υλικό (όπως παρουσίαση power point, φωτογραφίες κ.ά.)

3. Μαθητικό Διαγωνισμό : Ο εν λόγω Διαγωνισμός, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού (Ε΄ και Στ΄ τάξης), Γυμνασίου και Λυκείου, αφορά στη δημιουργία έργων από τους/τις μαθητές/τριες με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν με ατομικό ή συλλογικό έργο, και συγκεκριμένα με αφίσα ή /και παραμύθι (Α/θμια) και με αφίσα ή/και ταινία μικρού μήκους (Β/θμια). Τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με συμπλήρωση σχετικής φόρμας από τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό.

Ο χρόνος για την υλοποίηση του Διαγωνισμού είναι το σχολικό έτος 2019-20. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει κατά τη διάρκεια τελετής βράβευσης τον Μάιο 2020. Τα βραβεία θα αφορούν σε εκπαιδευτικό/ψηφιακό υλικό, ενώ σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η διεξαγωγή ενός διαγωνισμού, αυτή καθεαυτή, αποκλείει εξ ορισμού την υποχρεωτική συμμετοχή σε αυτόν. Στο πλαίσιο του προαιρετικού χαρακτήρα συμμετοχής, τα σχολεία δύναται να ανακοινώσουν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καλώντας, όσους/ες επιθυμούν, να επιλέξουν ελεύθερα τη συμμετοχή τους, εκτός ωρολογίου προγράμματος.
β) Η γνωστοποίηση της προκήρυξης του Διαγωνισμού στα σχολεία να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο, και στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους σε αυτόν.
γ) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά τη δική του ατομική συμμετοχή (μετά την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους).
δ) Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής των διοργανωτών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων/ουσών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς και των πνευματικών τους δικαιωμάτων.
ε) Δεν θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Σωματείου «Ορίζοντες»: http://www.horizontes4all.org.gr. ή να επικοινωνούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Προκήρυξη
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Καλών Πρακτικών Σχολικών Μονάδων «ΣΧΟΛΕΙΑ - ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ»

Το σωματείο Ορίζοντες προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Καλών Πρακτικών Σχολικών Μονάδων με τίτλο «ΣΧΟΛΕΙΑ - ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ» για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Αφετηρία της πρωτοβουλίας είναι η διαπίστωση ότι οι νέοι μέχρι 30 ετών αποτελούν μόνο το 19% των εθελοντών αιμοδοτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών. Ο διαγωνισμός μπορεί να συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, ώστε να γίνουν οι ίδιοι στο μέλλον αιμοδότες. Παράλληλα, τους δίνει την ευκαιρία να συμβάλουν στην προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας να καλύπτει τις ανάγκες της χώρας για αίμα, ενώ παράλληλα εμπλουτίζονται οι διδακτικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών, που συνδέονται με τις έννοιες: αιμοδοσία, εθελοντισμός, αγωγή υγείας, κοινότητα, ενεργός πολίτης, ανθρωπισμός, σύμφωνα με τους επιμέρους στόχους του διαγωνισμού.

Οι επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

• Οι μαθητές να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την αναγκαιότητα και την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας.
• Να κατανοήσουν και να βιώσουν τις αξίες του εθελοντισμού.
• Να αναπτύξουν την ταυτότητά τους ως ενεργού πολίτη.
• Η δραστηριοποίηση της μαθητικής κοινότητας και των σχολικών συλλογικών οργάνων.
• Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ σχολείου, γονέων και τοπικής κοινωνίας.

Ο διαγωνισμός είναι Πανελλαδικός και απευθύνεται σε όλων των τύπων σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για την Ε' και ΣΤ' τάξεις του Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Πρόκειται για διαγωνισμό Καλών Πρακτικών που έχει ως πυρήνα τη συμμετοχή του σχολείου στη διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στον τόπο του. Τα σχολεία που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να ενεργοποιήσουν τα συλλογικά όργανα της σχολικής κοινότητας, να συνεργαστούν με άλλους φορείς, να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αποτιμήσουν εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εθελοντική αιμοδοσία και τέλος να συμβάλουν στη διοργάνωση μιας εθελοντικής αιμοδοσίας. Η εκστρατεία μπορεί να περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις, όπως: διοργάνωση ενημερωτικών ομιλιών και βιωματικών εργαστηρίων για μαθητές και ενήλικες, προετοιμασία ενημερωτικού υλικού, δημιουργία αφισών, πανό, ζωγραφιών, ζωγραφικής σε τοίχους, δημιουργία συνθημάτων, τραγουδιών, λογοτεχνικών έργων, θεατρικών και χορευτικών δρώμενων, συνέντευξη τύπου, δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, παρουσίαση στο τοπικό ραδιόφωνο και τηλεόραση, προβολή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α. Στη συνέχεια τα σχολεία καλούνται να υποβάλουν σε πλατφόρμα τις καλές πρακτικές που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, προκειμένου να γίνει η επιλογή των σχολικών μονάδων που θα βραβευτούν για τη συνολική τους δράση.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σωματείο Ορίζοντες (υπεύθυνο άτομο επικοινωνίας: Τσενέ Κωνσταντίνα, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 6970185226). Επιπλέον προσδοκάται η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σωματείο Ορίζοντες
Web:www.horizontes4all.org
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944654367

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει:

α Δήλωση συμμετοχών των Σχολικών Μονάδων: μέχρι την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020.
β. Υποβολή των δράσεων: μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.
γ. Αξιολόγηση μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.
δ. Τελετή βράβευσης τον Μάϊο 2020

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Τα σχολεία που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν σε πλατφόρμα τις καλές πρακτικές που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν. Οι δράσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήρια:

• Την ολοκληρωμένη προσέγγιση, τη δομή και συνοχή
• Την καινοτομία και πρωτοτυπία
• Την ανάπτυξη συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη κοινότητα
• Τη διεπιστημονικότητα, τη διαθεματικότητα και την πολυτροπικότητα
• Τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μαθητών
• Τη διάρκεια της δράσης
• Το παραχθέν υλικό στο πλαίσιο της δράσης
• Τον αντίκτυπο στο σχολείο ή/και στην ευρύτερη κοινότητα

Τα ονόματα των σχολικών μονάδων που θα διακριθούν στον διαγωνισμό καθώς και η ημερομηνία της τελετής βράβευσης, θα ανακοινωθούν μέσω ιστοσελίδας του Σωματείου.

Από κάθε βαθμίδα, μετά από αξιολόγηση από την επιτροπή, θα βραβευτεί μία σχολική μονάδα και σε όλες τις μονάδες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει στη διάρκεια τελετής και τα βραβεία αφορούν σε εκπαιδευτικό / ψηφιακό υλικό.

Η συμμετοχή των σχολείων στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Στην ιστοσελίδα θα δημοσιευτούν τα διακριθέντα έργα. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Προτείνεται πάντως, κατά την κρίση των διδασκόντων, η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό κατά τη διδασκαλία μαθημάτων όπως: Γλώσσα, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη, Βιολογία, ΚΠΑ, Ερευνητική Εργασία, καθώς η διδασκαλία των επιμέρους αυτών γνωστικών αντικειμένων, μέσα από την όλη διαδικασία, εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του διαγωνισμού.


 ροκήρυξη
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού- Μαθητές/τριες «ΣΧΟΛΕΙΑ - ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ»

Το σωματείο Ορίζοντες προκηρύσσει Μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «ΣΧΟΛΕΙΑ - ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ» για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να αναδείξει την αξία της αιμοδοσίας ως πράξης αγάπης και κοινωνικής ευαισθησίας και υπηρετεί τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και τις ανάγκες της. Αφετηρία της πρωτοβουλίας είναι η διαπίστωση ότι οι νέοι μέχρι 30 ετών αποτελούν μόνο το 19% των εθελοντών αιμοδοτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών.

Ο διαγωνισμός μπορεί να συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ώστε να γίνουν οι ίδιοι στο μέλλον αιμοδότες. Παράλληλα, τους δίνει την ευκαιρία να συμβάλουν στην προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας να καλύπτει τις ανάγκες της χώρας για αίμα, ενώ παράλληλα εμπλουτίζονται οι διδακτικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών, που συνδέονται με τις έννοιες: αιμοδοσία, εθελοντισμός, αγωγή υγείας, κοινότητα, ενεργός πολίτης, ανθρωπισμός, σύμφωνα με τους επιμέρους στόχους του διαγωνισμού.

Οι επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

• Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναγκαιότητα και την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας.
• Η κατανόηση από τους μαθητές και η βίωση των αξιών του εθελοντισμού.
• Η ανάπτυξη της κοινωνικής ταυτότητας του μαθητή ως ενεργού πολίτη

Ο διαγωνισμός είναι πανελλαδικός και απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία έργων που προωθούν την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετάσχουν με ατομικό ή συλλογικό έργο, και συγκεκριμένα με αφίσα ή/και παραμύθι (Α/θμια) και με αφίσα ή/και ταινία μικρού μήκους (Β/θμια).

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σωματείο Ορίζοντες (υπεύθυνο άτομο επικοινωνίας: Τσενέ Κωνσταντίνα, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 6970185226). Επιπλέον προσδοκάται η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σωματείο Ορίζοντες
Web:www.horizontes4all.org
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944654367

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει:

α Δήλωση συμμετοχών των Σχολικών Μονάδων: μέχρι την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020.
β. Υποβολή των δράσεων: μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.
γ. Αξιολόγηση μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.
δ. Τελετή βράβευσης τον Μάϊο 2020

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται μέσα από τη δημιουργία:

Α) Παραμυθιού (Α/θμια) Τα παραμύθια πρέπει να έχουν τίτλο και να μην ξεπερνούν τις 2000 λέξεις.Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή. (έγγραφο Word, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, μονό διάστιχο, πλήρης στοίχιση).

Β) Αφίσας (Α/θμια & Β/θμια) Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπες δημιουργίες. Η αφίσα σχεδιάζεται σε χαρτί ή χαρτόνι μεγέθους Α3 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε υλικά ζωγραφικής ( π.χ. τέμπερες, ακρυλικές μπογιές, παστέλ και άλλα), καθώς και οποιαδήποτε πρώτη ύλη ( π.χ. ύφασμα, ζυμαρικά, ξύλα και άλλα). Το έργο μπορεί να είναι ζωγραφική, κολάζ, προϊόν ηλεκτρονικής σχεδιασμός ή και συνδυασμός τους.

Γ) Ταινία μικρού μήκους - Βίντεο (Β/θμια) Το βίντεο πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 1 λεπτό και μέγιστη 3 λεπτά. Σε περίπτωση διαλόγων και φωνητικής αφήγησης, το ακουστικό τμήμα θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι ή πρωτότυπο ή «ελεύθερο» δικαιωμάτων ή να χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια. Θα πρέπει, επίσης, να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων που εμφανίζονται.

Τα έργα των μαθητών θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με συμπλήρωση σχετικής φόρμας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν:

• περιεχόμενο του μηνύματος,
• σαφήνεια του μηνύματος,
• αισθητικό αποτέλεσμα,
• αυθεντικότητα,
• δημιουργικότητα και πρωτοτυπία

Τα ονόματα των μαθητών που θα διακριθούν στον διαγωνισμό καθώς και η ημερομηνία της τελετής βράβευσης, θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας του Σωματείου.

Από κάθε βαθμίδα, μετά από αξιολόγηση από την επιτροπή, θα βραβευτεί ένας (1) μαθητής και σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει στη διάρκεια τελετής.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο ή τους μαθητές/τριες.

Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Στην ιστοσελίδα θα δημοσιευτούν τα διακριθέντα έργα. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εάν δημοσιευθούν έργα μαθητών/τριών ως μέρος της παρουσίασης του σεναρίου, θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του διαγωνισμού.


 Προκήρυξη
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Εκπαιδευτικού Σεναρίου «ΣΧΟΛΕΙΑ - ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ»

Το σωματείο Ορίζοντες προκηρύσσει διαγωνισμό Εκπαιδευτικού Σεναρίου με τίτλο «ΣΧΟΛΕΙΑ- ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ» για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να αναδείξει την αξία της αιμοδοσίας ως πράξης αγάπης και κοινωνικής ευαισθησίας και υπηρετεί τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και τις ανάγκες της. Αφετηρία της πρωτοβουλίας είναι η διαπίστωση ότι οι νέοι μέχρι 30 ετών αποτελούν μόνο το 19% των εθελοντών αιμοδοτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών.

Ο διαγωνισμός μπορεί να συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ώστε να γίνουν οι ίδιοι στο μέλλον αιμοδότες. Παράλληλα, τους δίνει την ευκαιρία να συμβάλουν στην προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας να καλύπτει τις ανάγκες της χώρας για αίμα, ενώ παράλληλα εμπλουτίζονται οι διδακτικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών, που συνδέονται με τις έννοιες: αιμοδοσία, εθελοντισμός, αγωγή υγείας, κοινότητα, ενεργός πολίτης, ανθρωπισμός, σύμφωνα με τους επιμέρους στόχους του διαγωνισμού.

Οι επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

• Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναγκαιότητα και την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας.
• Η κατανόηση και βίωση των αξιών του εθελοντισμού και της ενεργητικής συμμετοχής στα κοινά.
• Ο εμπλουτισμός του Προγράμματος Σπουδών μέσα από την αξιοποίηση των ευκαιριών που αυτό παρέχει για την ανάπτυξη του θέματος της εθελοντικής αιμοδοσίας
• Η σταδιακή διαμόρφωση από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μίας «τράπεζας» διδακτικού υλικού και εκπαιδευτικών δράσεων που προωθούν την εθελοντική αιμοδοσία
• Η προώθηση της διεπιστημονικότητας και της διαθεματικότητας στην προσέγγιση του θέματος της εθελοντικής αιμοδοσίας

Ο διαγωνισμός είναι πανελλαδικός και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για διαγωνισμό σεναρίου που προωθεί την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σωματείο Ορίζοντες (πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (υπεύθυνο άτομο επικοινωνίας: Τσενέ Κωνσταντίνα, Ουρανίας 8, Διόνυσος, 14576, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 6970185226). Επιπλέον προσδοκάται η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σωματείο Ορίζοντες
Web:www.horizontes4all.org
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944654367

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει:

α Δήλωση συμμετοχών των Σχολικών Μονάδων: μέχρι την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020.
β. Υποβολή των δράσεων: μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.
γ. Αξιολόγηση μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.
δ. Τελετή βράβευσης τον Μάϊο 2020

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Το σενάριο θα υποβληθεί ηλεκτρονικά με συμπλήρωση σχετικής φόρμας. Είναι δυνατόν να επισυναφθεί υποστηρικτικό υλικό (όπως παρουσίαση powerpoint, φωτογραφίες, κ.ά.). Το σενάριο μπορεί να αφορά είτε σύντομη διδακτική παρέμβαση (διάρκειας λίγων διδακτικών ωρών) σε συγκεκριμένα μαθήματα, είτε σχέδιο project μεγαλύτερης διάρκειας. Το διδακτικό σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί είτε εντός ωρολογίου προγράμματος π.χ. μάθημα Γλώσσα, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη (Α/θμια), Βιολογία και ΚΠΑ, Ερευνητική Εργασία (Β/θμια), είτε εκτός ωρολογίου προγράμματος (π.χ. προαιρετικά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, δράσεις μαθητικής κοινότητας).

Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν:

• Την ολοκληρωμένη προσέγγιση, τη δομή και τη συνοχή
• Τη συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών και τη συμβολή του στον εμπλουτισμό και την εξέλιξη των διδακτικών στόχων του Προγράμματος Σπουδών
• Την καινοτομία και πρωτοτυπία
• Τη διαθεματικότητα και τη διεπιστημονικότητα ως προς την προσέγγιση
• Την έμφαση στη συνεργατικότητα
• Τη συνεργασία με φορείς και συλλογικά όργανα
• Την αξιοποίηση πολλαπλών μορφών δράσης και έκφρασης

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα διακριθούν στον διαγωνισμό καθώς και η ημερομηνία της τελετής βράβευσης, θα ανακοινωθούν μέσω ιστοσελίδας.

Από κάθε βαθμίδα, μετά από αξιολόγηση από την επιτροπή, θα βραβευτούν τρεις (3) εκπαιδευτικοί και σε όλους θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει στη διάρκεια τελετής.Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο ή τους εκπαιδευτικούς.

Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Στην ιστοσελίδα θα δημοσιευτούν τα διακριθέντα έργα. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εάν δημοσιεύονται και έργα μαθητών ως μέρος της παρουσίασης του σεναρίου, θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του διαγωνισμού.

Σχετικά Άρθρα