edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός «Πασάροντας στο Μέλλον» 2019 2020

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΑΣΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΜΗ ΚΕΔΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 'ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ'

Αρ.Πρωτ.Φ.15/182559/Δ2/21-11-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.42.247 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Πασάροντας στο μέλλον» για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. - σχ. έτος 2019-2020.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 171357/Δ2/4-11-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 27/06/2019 αίτηση που μας απέστειλε το σωματείο «Ορίζοντες» και αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Πασάροντας στον μέλλον», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 35/05-09-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Πασάροντας στο μέλλον» που διοργανώνεται από το σωματείο «Ορίζοντες» σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης (ΣΕΠΠΕ) και απευθύνεται σε μαθητές/-τριες όλων των τύπων των σχολείων Π/θμιας (Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικού) και Β/θμιας (Γυμνάσια και Λύκεια) Εκπαίδευσης όλης της χώρας για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Ο εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος αποσκοπεί στο να αναδείξει πώς ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της αλλαγής κλίματος, θα υλοποιηθεί από το Δεκέμβριο του 2019 έως και τον Απρίλιο του 2020.

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, ενώ θα μπορούν να υποβάλουν τις δράσεις τους μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020. Η αξιολόγηση θα γίνει μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 και η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2020.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
 2. Δε θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού θα είναι δωρεάν.
 3. Τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
 4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό θα υλοποιηθεί με ευθύνη των εκπαιδευτικών των επιμέρους σχολικών μονάδων και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών.
 5. Η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση έργων που έχουν αποσταλεί και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών (και κατά τα ισχύοντα στο ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», ΦΕΚ 25, τ.Α΄, 04.03.1993).
 6. Δεν θα διαφημίζονται άμεσα ή έμμεσα εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές επιχειρήσεις, εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.

Η μετακίνηση των μαθητών/τριών θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Τσαδήμα Χρήστο, τηλ. 6944682362 e-mail: tsadimas@sch.gr , info@horizontes4all.org.gr

Ιστοσελίδα: www.horizontes4all.org.gr

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Προκήρυξη Διαγωνισμού 2018-2019

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός «ΠΑΣΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Το σωματείο «Ορίζοντες» σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης (ΣΕΠΠΕ) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΠΑΣΑΠ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την Αειφορία, με τίτλο «ΠΑΣΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» για το σχολικό έτος 2018-2019.

Οι απαιτήσεις της εποχής μας σε σχέση με το περιβάλλον, και κυρίως με την προστασία του και την αειφόρο-βιώσιμη ανάπτυξη, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για εφαρμογή-υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών, έτσι ώστε να προληφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στη συγκεκριμένη δράση η ευαισθητοποίηση αυτή επιχειρείται στις σχολικές μονάδες μέσα από τον αθλητισμό.

Ο προτεινόμενος διαγωνισμός αποσκοπεί στο να αναδείξει πως ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Προσπαθεί να αναδείξει τις καλές πρακτικές στον αθλητισμό για την αειφορία μέσα από το άθλημα της Πετοσφαίρισης (Βόλεϊ). Η Πετοσφαίριση είναι ένα παιχνίδι και αποτελεί θαυμάσιο μέσο για τη φυσική αγωγή των παιδιών. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας, συντροφικότητας, αυτοπεποίθησης και κυρίως της χαράς. Στο παιδί δίνεται η δυνατότητα να εκφραστεί μέσα από το άθλημα, να αυτοεπιβεβαιωθεί, να αισθανθεί άνετα λειτουργώντας μέσα στα πλαίσια ενός κοινωνικού οικοδομήματος και να διδαχθεί αξίες ζωής. Επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές/τριες και να προωθήσουμε μέσα από όλες τις μορφές του Βόλεϊ (Σάλας, Beach Volley, Snow Volley) την αειφορία χρησιμοποιώντας καινοτόμες πρακτικές που δείχνουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά σε όλα τα επίπεδα.

Μέσα από τη διαδικασία του διαγωνισμού, προωθείται η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών, ώστε να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να ενθαρρύνουν τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στους μαθητέ/τριες και γενικότερα στις σχολικές μονάδες να συμβάλουν άμεσα μέσα από τη δράση τους στην προσπάθεια να χρησιμοποιούμε «πράσινες πρακτικές» ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Μέσα από τον διαγωνισμό, καλύπτεται λοιπόν η ανάγκη για άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, ενώ παράλληλα εμπλουτίζονται οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών που συνδέονται με τις έννοιες: εθελοντισμός, αειφορία, αθλητισμός, κοινότητα, ενεργός πολίτης, ανθρωπισμός.

Οι σκοποί του διαγωνισμού είναι οι εξής:

 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με την αναγκαιότητα και την αξία της εθελοντικής προσφοράς.
 • Η κατανόηση από τους μαθητές και η βίωση των αξιών του εθελοντισμού μέσα από τα Ολυμπιακά Ιδεώδη.
 • Η ανάπτυξη της κοινωνικής ταυτότητας του μαθητή ως ενεργού πολίτη
 • Η δραστηριοποίηση της μαθητικής κοινότητας και των σχολικών συλλογικών οργάνων σχετικά με την αειφορία.
 • Η κατανόηση της συνεισφοράς του αθλητισμού στην αειφόρο ανάπτυξη.
 • Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ σχολείου, γονέων και τοπικής κοινωνίας.

Οι στόχοι του σχεδιασμού μιας «πράσινης» αθλητικής εκδήλωσης μπορούν να είναι:

 • Βελτίωση της αξιοποίησης των πόρων
 • Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
 • Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων για την τοπική κοινότητα και την περιοχή που φιλοξενείται η εκδήλωση
 • Προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας
 • Ενίσχυση της συνείδησης σχετικά με την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος

Πρόκειται για διαγωνισμό Καλών Πρακτικών που αφορά σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει ως πυρήνα τη συμμετοχή του σχολείου στη διοργάνωση εθελοντικών αθλητικών δράσεων για την αειφορία στον τόπο τους. Τα σχολεία που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό καλούνται να ενεργοποιήσουν τα συλλογικά όργανα της σχολικής κοινότητας, να συνεργαστούν με άλλους φορείς, να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αποτιμήσουν εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αειφορία μέσω του αθλητισμού και τέλος να συμβάλουν στη διοργάνωση αθλητικών δράσεων. Η αθλητική δράση που καλούνται να υλοποιήσουν θα πρέπει να συνδέει με καινοτόμο και πρωτότυπο τρόπο το άθλημα της πετοσφαίρισης με περιβαλλοντικά ζητήματα. Ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνονται δράσεις, οι οποίες πρέπει να συνδεθούν με την πετοσφαίριση, όπως:

βιωματικά εργαστήρια για μαθητές και ενήλικες, προετοιμασία ενημερωτικού υλικού, δημιουργία αφισών, πανό, ζωγραφική σε τοίχους, δημιουργία συνθημάτων, τραγουδιών, θεατρικών και χορευτικών δρώμενων, συνέντευξη τύπου, δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, παρουσίαση στο τοπικό ραδιόφωνο και τηλεόραση, προβολή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α. Η υλοποίηση της δράσης μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τους γονείς και την τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια τα σχολεία καλούνται να υποβάλουν σε πλατφόρμα τις καλές πρακτικές που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, και συγκεκριμένα:

α) Να παρουσιάσουν γραπτά τη δράση τους συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα, που θα τους αποσταλεί,

β) Να υποβάλουν στοιχεία που τεκμηριώνουν την υλοποίηση της δράσης π.χ. φωτογραφικό υλικό, βίντεο (διάρκειας έως 3 λεπτά) κ.λ.π.

Ο διαγωνισμός αφορά σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια).

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σωματείο Ορίζοντες. Οι υπεύθυνοι καθηγητές θα πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής (που έχει αναρτηθεί στο www.horizontes4all.org.gr) στο info@horizontes4all.org.gr έως την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής είναι:

 • Χαριτωνίδης Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
 • Πατσιαούρας Αστέριος, ΕΕΠ ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας - Παπαντωνίου Ελένη, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων
 • Τσαδήμας Χρήστος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής - Μηνούδης Βασίλης, Μέλος ΔΣ EUAthletes, Πρώην Πρόεδρος ΠΑΣΑΠ

Η επιτροπή αξιολόγησης των καλών πρακτικών αποτελείται από τους:
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας),

 • Χαριτωνίδης Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
 • Πατσιαούρας Αστέριος, ΕΕΠ ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας - Παπαντωνίου Ελένη, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων
 • Τσαδήμας Χρήστος, τ. σχολικός σύμβουλος Φυσικής Αγωγής - Μηνούδης Βασίλης, Μέλος ΔΣ EUAthletes, Πρώην Πρόεδρος ΠΑΣΑΠ

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει:

α. Δήλωση συμμετοχών των Σχολικών Μονάδων: μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019.

β. Αποστολή των λευκωμάτων – συνολική παρουσίαση της δράσης σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα: μέχρι τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019.

γ. Αξιολόγηση: μέχρι την Κυριακή 5 Μαΐου 2019.

δ. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και Τελετή βράβευσης: Μάιος 2019.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Τα σχολεία που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να παρουσιάσουν τη δράση τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι δράσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήρια:

 • Την ολοκληρωμένη προσέγγιση, τη δομή και συνοχή
 • Την καινοτομία και πρωτοτυπία
 • Την ανάπτυξη συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη κοινότητα
 • Τη διεπιστημονικότητα, τη διαθεματικότητα και την πολυτροπικότητα
 • Τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μαθητών
 • Το παραχθέν υλικό στο πλαίσιο της δράσης

Τα ονόματα των διακριθέντων σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας, καθώς και η ημερομηνία της τελετής βράβευσης.

Από κάθε βαθμίδα, μετά από αξιολόγηση από την επιτροπή, θα βραβευτεί μία σχολική μονάδα και σε όλες τις μονάδες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει στη διάρκεια τελετής και τα βραβεία αφορούν σε εκπαιδευτικό / ψηφιακό υλικό.

Η συμμετοχή των σχολείων στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Στην ιστοσελίδα θα δημοσιευτούν τα διακριθέντα έργα. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιπλέον θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Προτείνεται πάντως, κατά την κρίση των διδασκόντων, η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό κατά τη διδασκαλία μαθημάτων όπως: Γλώσσα, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη, Φυσική Αγωγή, ΚΠΑ, Ερευνητική Εργασία, καθώς η διδασκαλία των επιμέρους αυτών γνωστικών αντικειμένων, μέσα από την όλη διαδικασία, εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ

Διοργάνωση: Ορίζοντες
Επικοινωνία: 6944654367
Web: www.horizontes4all.org.gr
Email: info(ΣΤΟ)horizontes4all.org.gr

Σχετικά Άρθρα