edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός «Βιώσιμη τροφή - Βιώσιμος πλανήτης» 2023 2024

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΡΟΦΗ - ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. ΓΙΝΕ Η ΑΡΧΗ» ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.Φ.14/116614/ΦΔ/121102/Δ1/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
-----
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Επ. Αγγέλου (Π.Ε)
: Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
: Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
: Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
Τηλέφωνο : 210 344 2894 (Π.Ε)
: 210 344 3272 (Δ.Ε)
: 210 344 2212 (E.E)
: 210 344 3293 (Π.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Βιώσιμη τροφή - Βιώσιμος πλανήτης. Γίνε η ΑΡΧΗ!», του Φορέα «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ε’ και Στ’ Δημοτικού, και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γυμνασίου και κάθε τύπου Λυκείου, γενικής εκπαίδευσης, όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2023 – 2024»

Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 116614/17-10-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. ΙΕΠ 42404/31-07-2023 αίτημα του φορέα «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 64/17-10-2023 του Δ.Σ.) σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Βιώσιμη τροφή-Βιώσιμος πλανήτης. Γίνε η ΑΡΧΗ!», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ και Στ’  δημοτικού, και όλων των τάξεων γυμνασίου και κάθε τύπου λυκείου, γενικής εκπαίδευσης, όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2023-2024 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολείων με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
 2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβάρυνση του σχολικού προγράμματος αλλά αντίθετα ο εμπλουτισμός και η διεύρυνσή του με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι σχετικές δραστηριότητες για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό εντός του ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνουν σε διάρκεια τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
 3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 4. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (π.χ. με εμπορία, διαφήμιση).
 5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των φορέων διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, παρά μόνον εφόσον υπάρχει σχετική έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.
 7. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 8. Η χρήση κάθε είδους φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, διαγραμμάτων, πινάκων οπτικοακουστικών αρχείων κ.λπ., που συνοδεύουν - πλαισιώνουν τον μαθητικό διαγωνισμό να είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013, όπως ισχύει).
 9. Το εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει-πλαισιώνει τον μαθητικό διαγωνισμό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α).
 11. Τυχόν μετακινήσεις των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Φορέα «Ορίζοντες»: http://www.horizontes4all.org ή να επικοινωνούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Υπεύθυνη Επικοινωνίας κ. Ευγενία Γκορτσίλα.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://edugate.minedu.gov.gr/→ Εκπαιδευτικά Προγράμματα → Εγκεκριμένα Προγράμματα → Μαθητικοί Διαγωνισμοί 2023-2024

Συν: Σχέδιο Προκήρυξης Διαγωνισμού

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Ε & Δ.Ε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 


Προκήρυξη

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός
Sustainable Schools Awards- Act for food

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Ορίζοντες» σε συνεργασία με το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «Βιώσιμη τροφή- Βιώσιμος Πλανήτης- Γίνε η ΑΡΧΗ!» για το σχολικό έτος 2023-2024.

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να αναδείξει την ανάγκη που δημιουργείται στο να στραφούμε σε ένα πιο βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων, εστιάζοντας παράλληλα και σε μια πιο υγιεινή διατροφή.

Tα συστήματα διατροφής μας σήμερα, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυσικών πόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της βιοποικιλότητας αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία (λόγω τόσο του υποσιτισμού όσο και του υπερσιτισμού). Βασικός στόχος είναι να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές συνέπειες της σύγχρονης διατροφής, όπως η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, η εξάντληση φυσικών πόρων και η εκτεταμένη χρήση χημικών ουσιών που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα και κατά συνέπεια η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των τροφίμων.

Ο διαγωνισμός μπορεί να συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στο εν λόγω ζήτημα, ενώ προσπαθεί να αναπτύξει την κριτική σκέψη των μαθητών/τριών, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους για δικαιότερα συστήματα τροφίμων μέσω της αλλαγής συμπεριφοράς όχι μόνο των ιδίων, αλλά και των οικογενειών τους και της κοινωνίας γενικότερα,

επαναπροσδιορίζοντας τα καταναλωτικά πρότυπα και τις συμπεριφορές και αλλάζοντάς τα. Παράλληλα μέσω του Διαγωνισμού, εμπλουτίζονται οι διδακτικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών.

Οι επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι οι μαθητές/τριες:

 1. Να γνωρίσουν την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος
 2. Να αναγνωρίσουν τη σπατάλη πολύτιμων φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια, γη)
 3. Να ενημερωθούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου
 4. Να αλλάξουν τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική συμπεριφορά τους

Επιπλέον, επιδιώκεται:

 • Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ σχολείου, γονέων και τοπικής κοινωνίας, μέσα από την εμπλοκή των γονιών και του συγγενικού και κοινωνικού περίγυρου των μαθητών στο πρόγραμμα

Ο διαγωνισμός είναι πανελλαδικός και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Ε- Στ τάξεις) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο- Λύκειο).

Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία έργων που προωθούν την ιδέα για ένα πιο βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα κατανάλωσης τροφίμων, εστιάζοντας παράλληλα και σε μια πιο υγιεινή διατροφή. Οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετάσχουν με ατομικό ή συλλογικό έργο, και συγκεκριμένα με αφίσα ή/και παραμύθι (Α/θμια) και με αφίσα ή/και ταινία μικρού μήκους (Β/θμια).

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σωματείο «Ορίζοντες» (πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (υπεύθυνο άτομο επικοινωνίας: Ευγενία Γκορτσίλα, οδός Βάκχων (άνευ αριθμού), Διόνυσος, ΤΚ 14576, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 6944654367). Επιπλέον προσδοκάται η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Τα μέλη (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας) της οργανωτικής επιτροπής είναι:

 • Ευγενία Γκορτσίλα, Ε.Ε.Π. ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ
 • Ανδρούτσος Οδυσσέας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Κωστή Ρένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Ιωσηφίδου Μαρία, γραφίστρια
 • Δαρείος Κων/νος, ζωγράφος

Η επιτροπή αξιολόγησης των καλών πρακτικών αποτελείται από τους:(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας),

 • Ευγενία Γκορτσίλα, Ε.Ε.Π. ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ
 • Ανδρούτσος Οδυσσέας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Κωστή Ρένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Ιωσηφίδου Μαρία, γραφίστρια
 • Δαρείος Κων/νος, ζωγράφος

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει:

 1. Δήλωση συμμετοχών των Σχολικών Μονάδων μέχρι την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023
 2. Υποβολή των έργων μέχρι την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024
 3. Αξιολόγηση μέχρι την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024
 4. Τελετή βράβευσης τελευταία εβδομάδα Απριλίου 2024

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται μέσα από τη δημιουργία:

Α) Παραμυθιού (Α/θμια)
Τα παραμύθια πρέπει να έχουν τίτλο και να μην ξεπερνούν τις 2000 λέξεις. Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή. (έγγραφο Word, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, μονό διάστιχο, πλήρης στοίχιση).

Β) Αφίσας (Α/θμια & Β/θμια)
Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπες δημιουργίες.
Η αφίσα σχεδιάζεται σε χαρτί ή χαρτόνι μεγέθους Α3 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε υλικά ζωγραφικής ( π.χ. τέμπερες, ακρυλικές μπογιές, παστέλ και άλλα), καθώς και οποιαδήποτε πρώτη ύλη ( π.χ. ύφασμα, ζυμαρικά, ξύλα και άλλα). Το έργο μπορεί να είναι ζωγραφική, κολάζ, προϊόν ηλεκτρονικού σχεδιασμού ή και συνδυασμός τους. Στην αφίσα εκτός από το απεικονιστικό τμήμα θα πρέπει να υπάρχει και ένα μήνυμα (λεζάντα) που να αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

Γ) Ταινία μικρού μήκους - Βίντεο (Β/θμια)
Το βίντεο πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 1 λεπτό και μέγιστη 3 λεπτά. Σε περίπτωση διαλόγων και φωνητικής αφήγησης, το ακουστικό τμήμα θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι ή πρωτότυπο ή «ελεύθερο» δικαιωμάτων ή να χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια. Θα πρέπει, επίσης, να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων που εμφανίζονται.

Για κάθε έργο πρέπει συνοδευτικά να υποβάλλονται το/τα ονοματεπώνυμα των μαθητών/τριών, η σχολική μονάδα, το τηλέφωνο και email της σχολικής μονάδας, του/των μαθητών/τριών καθώς και των γονέων τους

Τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με συμπλήρωση σχετικής φόρμας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν:

 • περιεχόμενο του μηνύματος,
 • σαφήνεια του μηνύματος,
 • αισθητικό αποτέλεσμα,
 • αυθεντικότητα,
 • δημιουργικότητα και πρωτοτυπία

Τα ονόματα των μαθητών/τριών που θα διακριθούν στον διαγωνισμό καθώς και η ημερομηνία της τελετής βράβευσης, θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας του Σωματείου.

Από κάθε βαθμίδα, μετά από αξιολόγηση από την επιτροπή, θα δοθεί 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο στους μαθητές/τριες και σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει στη διάρκεια τελετής και τα βραβεία αφορούν αναμνηστικές πλακέτες.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο ή τους μαθητές/τριες.

Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Στην ιστοσελίδα θα δημοσιευτούν τα διακριθέντα έργα. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εάν δημοσιευθούν έργα μαθητών/τριών ως μέρος της παρουσίασης του σεναρίου, θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του διαγωνισμού.

Διοργάνωση: Ορίζοντες
Web:www.horizontes4all.org
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχετικά Άρθρα