Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Αντιπτέρισης 2018 (Badminton)

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ (Badminton) ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.35545/Δ5/01-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : X. Αγγελή - X. Καλτσά
Τηλέφωνο : 210-3443090 - 210-3443012
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Αντιπτέρισης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σχ. έτους2017-2018 »

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το υπ. αριθμ. 203913/Δ5/23.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχoλείων Πρωτοβάθμιας &Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018»,
3. Το υπ. αριθμ. 12669/Δ5/25.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων σχ. έτος 2017- 2018»,
3. Το υπ. αριθμ. 13996/Δ5/26.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτος 2017-2018»,
5. Το υπ. αριθμ.23076/Δ5/9.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. &ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους 2017-2018»,
6. Τα υπ. αριθμ. 213308/05.12.2017, 405/08.01.018 και 24557/13.2.2018 έγγραφα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης ( Ε.Ο.Φ.Σ.Α. ) και
7. το αίτημα της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β΄ Αθήνας για την ανάληψη της διοργάνωσης των Πανελληνίων Αγώνων Αντιπτέρισης Λυκείων σχ. έτους 2017-2018.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης

Προκηρύσσει

Τους Πανελλήνιους Αγώνες Αντιπτέρισης μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2017-2018.

Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης (E .Ο.Φ.Σ.Α.)

Ημερομηνίες διεξαγωγής ορίζονται η 26η και η 27η Μαρτίου 2018 και τόπος διεξαγωγής Αθήνα, Κλειστό Γυμναστήριο Ν. Ιωνίας «Πευκάκια» (έναντι σταθμού ΗΣΑΠ).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 - 18 = 2000, 2001και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],

• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2017 - 2018 λογίζεται σαν 2018],

• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

1α. Για μαθητές/τριες .
Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα πρέπει να αναγραφεί και να συμπληρωθεί από τον ιατρό ότι, ο/η μαθητής /τρια μπορεί να συμμετάσχει στους Πανελλήνιους αγώνες Λυκείων . Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα και μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και μονο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου δύναται και από παιδίατρο.

1β. Για μαθητές/τριες-αθλητές/τριες με έγκυρο δελτίο από την οικεία ομοσπονδία.
Δελτίο της Ε.Ο.Φ.Σ.Α., το οποίο υποχρεούνται να το προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Οι αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της οικείας ομοσπονδίας σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας .

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα ( επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9), η οποία θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώσει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),

4. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ομαδικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 3),

5. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι μαθητές/τριες- πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
Επισημαίνεται ότι, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Αντιπτέρισης Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2 &υπόδειγμα 3 ) στην Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης μέχρι την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά στη στήλη του αγωνίσματος εκτός από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της οικείας Ομοσπονδίας , που κατέχουν οι μαθητές/τριες- αθλητές/τριες.

Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει πριν την έναρξη των αγώνων τις καταστάσεις συμμετοχής στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β΄ Αθήνας.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Απλό , Διπλό μαθητών - Απλό, Διπλό μαθητριών,

Διπλό Μεικτό μαθητών – μαθητριών και

Ομαδικό μαθητών – μαθητριών

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

1. Αγώνες Απλού, Διπλού μαθητών - Απλού, Διπλού μαθητριών και Διπλό Μεικτό μαθητών – μαθητριών

• Η σύνθεση στα διπλά και μεικτά πρέπει να είναι αποκλειστικά από μαθητές και μαθήτριες του ίδιου σχολείου.

• Θα ισχύσει το σύστημα του απλού αποκλεισμού ( ΝΟΚ ΑΟΥΤ ), σε ταμπλό των 16, 32, 64, 128, ανάλογα με τη συμμετοχή. Στο ταμπλό θα γίνει τοποθέτηση αξιολογημένων παικτών βάσει του ετήσιου πίνακα αξιολόγησης, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα συμπληρωθούν με κλήρωση. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε μαθητές – μαθήτριες της ίδιας Διεύθυνσης να μην συναντηθούν στον πρώτο γύρο των αγώνων.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα δύο νικηφόρα γκέιμ των 21 πόντων.

2. Αγώνες Ομαδικού

• Στους αγώνες μπορεί να μετέχει Σχολική Ομάδα Μαθητών με πέντε (5) μαθητές από το ίδιο σχολείο ή και Σχολική Ομάδα Μαθητριών με πέντε (5) μαθήτριες από το ίδιο σχολείο. Δεν μπορεί μαθητής/ μαθήτρια να μετέχει σε πάνω από μία σχολική ομάδα. Σχολική ομάδα που θα παρουσιαστεί με λιγότερους από 4 μαθητές και μαθήτριες αποκλείεται από το Πρωτάθλημα. Είναι δυνατόν σχολείο να δηλώσει μόνο ομάδα μαθητών ή μόνο ομάδα μαθητριών.

• Στους αγώνες σχολικών ομάδων τόσο των μαθητών και όσο και των μαθητριών, θα ισχύσει το σύστημα του απλού αποκλεισμού ( ΝΟΚ ΑΟΥΤ ), σε ταμπλό των 16, 32, 64 ανάλογα την συμμετοχή.
Στο ταμπλό οι θέσεις θα συμπληρωθούν με κλήρωση. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι ομάδες της ίδιας Διεύθυνσης να μη συναντηθούν στον πρώτο αγώνα. Όλες οι αναμετρήσεις μεταξύ των σχολικών ομάδων θα γίνουν με το σύστημα των τριών μονών αγωνισμάτων και δύο διπλών και νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα φθάσει πρώτη στις τρείς νίκες.

• Όλοι οι αγώνες σε αυτό το πρωτάθλημα θα διεξαχθούν στα δύο νικηφόρα γκέιμ των 21 πόντων. Στα δύο διπλά υποχρεωτικά θα πρέπει να αγωνισθούν τέσσερις διαφορετικοί μαθητές / μαθήτριες. Στα μονά οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να αγωνιστούν μόνο μία φορά στην ίδια αναμέτρηση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Ο/Η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα από τα αγωνίσματα ( απλό, διπλό ή μεικτό) ή συμμετοχή μόνο στη Σχολική ομάδα.

• Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή και σε ένα από τα ανωτέρω αγωνίσματα και σε Σχολική ομάδα.

• Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ισχύοντα περί μετεγγραφών στην παρ. 12.2 στο άρθρο 12 της υπ΄αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα οποία αφορούν και τα Ομαδικά αγωνίσματα των Ατομικών αθλημάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Η προσέλευση των σχολείων θα γίνει στις 08:30 π.μ. για τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

ΑΓΩΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Ώρα: 09:00 - 09:15 π.μ., προθέρμανση μαθητών – μαθητριών

Ώρα: 09:20 – 16:00 μ.μ., αγώνες Ατομικού

Ώρα: 16:10 μ.μ., Απονομές

ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Ώρα: 09:00 - 09 :15 π.μ., προθέρμανση μαθητών – μαθητριών

Ώρα: 09:20 – 14:00 π.μ., αγώνες Oμαδικού

Ώρα: 14:10 μ.μ., Απονομές

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων, τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 08:45.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς /Κηδεμόνες.

2. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες .

3. Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία.

4. Η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ

Pin It

Εκτύπωση