Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Αντιπτέρισης 2020 / Badminton

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ (Badminton) ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.23524/Δ5/17-02-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
TMHMA B
Πληροφορίες : Μ. Καραμαλάκου-Λάππα
: Χ. Αγγελή
: Λ. Μιχαλακοπούλου
: Ε. Παπαπέτρου
Τηλέφωνο : 210-3442222
:210-3443015
: 210-3443090
: 210-3442206
FAX : 210-3442210
Email
: physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
: physea(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη Πανελληνίων αγώνων Αντιπτέρισης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχ. Έτους 2019-2020»

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) έχοντας υπόψη :
1.Την Υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ3754/τ.Β΄/21.11.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2 Την υπ. αριθμ. 11947/Δ5/ 28.01.2020 Y.A. με θέμα « Προκήρυξη των Πανελληνίων Αγώνων Γ.Ε.Λ & ΕΠΑ.Λ Ελλάδας-Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2019-2020»,
3. Την υπ.αριθμ.12952/Δ5/ 29.01.2020 «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ Ελλάδας και Κύπρου Σχολικού Έτους 2019-2020»,
4. Την υπ. αριθμ 19205/Δ5/10.02.2020 «Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας» της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τους Προέδρους των Αθλητικών Ομοσπονδιών Ολυμπιακών Αθλημάτων με Θέμα «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων Σχολικού Έτους 2019-2020»,
5 Τη 2η Πράξη/07.02.2020 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.),
6. Τα αιτήματα για τη συνδιοργάνωση των Πανελληνίων Αγώνων Αντιπτέρισης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχ. έτους 2019-2020, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης (Ε.Ο.Φ.Σ.Α).
Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης ( Ε.Ο.Φ.Σ.Α. )

Προκηρύσσει

Τους Πανελλήνιους Αγώνες Αντιπτέρισης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του σχ. έτους 2019-2020 και αναθέτει τη διοργάνωση στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Β΄ Αθήνας .

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :Αθήνα - Κλειστό Γυμναστήριο -ΠΕΑΠ-Πεύκης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει:

  • να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.
  • να φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και η φοίτησή τους να είναι κανονική,
  • να έχουν γεννηθεί από το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων και μέχρι το δέκατο πέμπτο. [Παράδειγμα: Κατά το έτος 2020 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες κατά τα έτη 2002 ,2003 και 2004 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2005 και φοιτούν στην Α΄ Λυκείου]. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, ως έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει. (Παράδειγμα: το σχολικό έτος 2019 - 2020 λογίζεται ως 2020).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών είναι τα ακόλουθα:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση). Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να μην έχει ημερομηνία προγενέστερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου.

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα ( επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9)

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),

4. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και,

5. δελτίο αθλητή/τριας της ( Ε.Ο.Φ.Σ.Α. ). (Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες υποχρεούνται κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, να έχουν μαζί τους έγκυρο δελτίο αθλητή και να το προσκομίσουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

α. Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της Ε.Ο.Φ.Σ.Α σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση (παρ. 9.2 της υπ΄ αριθμ.190677/δ5/10.11.2016 Υ. Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

β. Οι μαθητές/τριες πρόσφυγες, που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ., θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

γ. Η Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο, καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση Ναι το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

δ. Σημειώνεται ότι, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελληνίους Αγώνες Αντιπτέρισης Λυκείων σε μαθητές/τριες, που δε θα έχουν μαζί τους την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα προαναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ε. Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση επικυρωμένης φωτοτυπίας του ατομικού δελτίου του/της μαθητή /τριας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα σχολεία πρέπει να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται) μέχρι την Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. στις οικείες Δ.Δ.Ε. που ανήκουν διοικητικά οι σχολικές μονάδες και θα αναγράφεται υποχρεωτικά και συγκεκριμένα στην στήλη του αγωνίσματος πέρα από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Ομοσπονδίας που κατέχουν οι αθλητές/τριες . Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου ( Υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής των οικείων Δ.Δ.Ε. , θα αποστείλουν τη συγκεντρωτική κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 4α) των Διευθύνσεων τους, στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. (Υπευθύνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού) της Β΄ Αθήνας στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την Παρασκευή 21.02.2020 και ώρα 12:00 (τηλ. επικοιν:210-6396163)και άμεσα η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. (Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού) της Β’ Αθήνας διαβιβάζουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 4α) στην ( Ε.Ο.Φ.Σ.Α. ), οι οποίες παράλληλα θα κοινοποιηθούν στο e-mail : (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Α) 1. Απλό μαθητών.
2. Διπλό μαθητών.
3.Απλό μαθητριών.
4. Διπλό μαθητριών.
5. Διπλό Μεικτό μαθητών – μαθητριών .

Η σύνθεση στα διπλά και μεικτά πρέπει να είναι αποκλειστικά από μαθητές και μαθήτριες του ίδιου σχολείου. Ο κάθε μαθητής και μαθήτρια μπορεί να αγωνιστεί μόνο σε ένα από τα τρία αγωνίσματα.

Θα ισχύσει το σύστημα του απλού αποκλεισμού ( ΝΟΚ ΑΟΥΤ ), σε ταμπλό των 16, 32, 64, 128, ανάλογα με τη συμμετοχή. Στο ταμπλό θα γίνει τοποθέτηση αξιολογημένων παικτών βάσει του ετήσιου πίνακα αξιολόγησης, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα συμπληρωθούν με κλήρωση. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε μαθητές / μαθήτριες της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να μην συναντηθούν στον πρώτο γύρο των αγώνων. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα δύο νικηφόρα παιχνίδια (games) των 21 πόντων.

Β) Αγώνες Ομαδικού

Στους αγώνες μπορεί να μετέχει Σχολική Ομάδα Μαθητών με πέντε (5) μαθητές από το ίδιο σχολείο ή και Σχολική Ομάδα Μαθητριών με πέντε (5) μαθήτριες από το ίδιο σχολείο. Δεν μπορεί μαθητής/ μαθήτρια να μετέχει σε πάνω από μία σχολική ομάδα. Σχολική ομάδα που θα παρουσιαστεί με λιγότερους από 4 μαθητές και μαθήτριες αποκλείεται από το Πρωτάθλημα. Είναι δυνατόν σχολείο να δηλώσει μόνο ομάδα μαθητών ή μόνο ομάδα μαθητριών.

Στους αγώνες σχολικών ομάδων τόσο των μαθητών και όσο και των μαθητριών, θα ισχύσει το σύστημα του απλού αποκλεισμού ( ΝΟΚ ΑΟΥΤ ), σε ταμπλό των 16, 32, 64 ανάλογα την συμμετοχή.

Στο ταμπλό οι θέσεις θα συμπληρωθούν με κλήρωση. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι ομάδες της ίδιας Διεύθυνσης να μη συναντηθούν στον πρώτο αγώνα. Όλες οι αναμετρήσεις μεταξύ των σχολικών ομάδων θα γίνουν με το σύστημα των τριών μονών αγωνισμάτων και δύο διπλών και νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα φθάσει πρώτη στις τρείς νίκες. Όλοι οι αγώνες σε αυτό το πρωτάθλημα θα διεξαχθούν στα δύο νικηφόρα γκέιμ των 21 πόντων. Στα δύο διπλά υποχρεωτικά θα πρέπει να αγωνισθούν τέσσερις διαφορετικοί μαθητές / μαθήτριες. Στα μονά οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να αγωνιστούν μόνο μία φορά στην ίδια αναμέτρηση.

Μαθητής και μαθήτρια του ίδιου σχολείου επιλέγει τη συμμετοχή μόνο σε ένα από τα αγωνίσματα ( απλό, διπλό ή μεικτό) ή συμμετοχή μόνο στη σχολική ομάδα. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή και σε ένα από τα αγωνίσματα και σε σχολική ομάδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Η προσέλευση των σχολείων θα γίνει στις 08:30π.μ για τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

1η ημέρα : Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020
Πρωτάθλημα Ατομικών Αγωνισμάτων
09:00 έως 09:30 π.μ., προθέρμανση μαθητών / μαθητριών
09:30 έως 16:00 μ.μ., αγώνες Aτομικού
16:10 μ.μ. Απονομές
……………………………………………………………………

2η ημέρα: Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020
Πρωτάθλημα Ομαδικών Αγωνισμάτων
09:00 -09:30 π.μ., προθέρμανση μαθητών / μαθητριών
09:30 -14:00 μ.μ. αγώνες Oμαδικού
14:10 μ.μ Απονομές

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Γυμναστήριο ΠΕΑΠ Πεύκης , τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:00 έως 09:30 π.μ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος βάσει της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 9941/Δ5/22/1/19 με θέμα «Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην υπ.αριθμ. πρωτ.190677/Δ5/10/11/16/Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β’/2016 Υ.Α.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία. Επιδιαιτητής θα οριστεί από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών/τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές/τριες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.,έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριών στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς /Κηδεμόνες.

• Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την Ομοσπονδία και η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.

• Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους/τις συμμετέχοντες/χουσες .

• Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση