edu.klimaka.gr

9ος Διαγωνισμός Σκίτσου - Γελοιογραφίας ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE 2023

9ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΙΤΣΟΥ, ΚΟΜΙΚΣ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE 2023

Αρ.Πρωτ.Φ15/140961/Δ2/14-11-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Χριστοδούλου Μ.(Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34. 42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του 9ου Μαθητικού Διαγωνισμού Σκιτσοφρένεια @ Pierce 2023 για το σχολικό έτος 2022-23.
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 135145/Δ2/01-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 07-07-2022 αίτημα του Γενικού Λυκείου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 57/27-10-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 9ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Σκιτσοφρένεια @ Pierce 2023» και θέμα «Άνθρωπος και Ζώα» για μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τύπων σχολείων και όλων των τάξεων), γενικής εκπαίδευσης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να πραγματοποιηθεί μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο, στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Σε περίπτωση που προβλέπεται μετακίνηση μαθητών/μαθητριών, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 3. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού να υλοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 4. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 5. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
 6. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/μαθητριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.
 8. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών. Όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες να λαμβάνουν έπαινο συμμετοχής.
 9. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας,
 10. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.
 11. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλθέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί υπό την ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 12. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 13. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 14. Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού (αν υπάρχει) να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 15. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του διαγωνισμού.
 16. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 17. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Συνημμένα: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 


Προκήρυξη του 9ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Σκιτσοφρένεια@Pierce 2023

Το Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος διοργανώνει τον 9ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Σκίτσου, Κόμικς και Γελοιογραφίας “ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE 2023”.

Θέμα του φετινού Διαγωνισμού είναι: “Άνθρωπος και Ζώα”.

Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας. Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, με την Έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 1. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, σε οποιοδήποτε τύπο χαρτιού με διαστάσεις 21X29,7εκ. (A4), ακολουθώντας οποιαδήποτε τεχνική κρίνουν κατάλληλη οι συμμετέχοντες, για να αποδοθεί αποτελεσματικότερα η έμπνευσή τους.
 2. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο, αδημοσίευτο έργο. Τα κόμικς μπορούν να αποτελούνται από 4, το πολύ, σελίδες. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων.

Όροι και οδηγίες συμμετοχής:

 1. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή έργων ορίζεται η Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών στο Διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τους συμμετέχοντες, σε καμία φάση του Διαγωνισμού.
 3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού τόσο από τους μαθητές όσο και από τους Γονείς και Κηδεμόνες τους. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του έργου από το Διαγωνισμό.
 4. Οι Διευθυντές των σχολείων πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Διαγωνισμό, πριν από την αποστολή των έργων. Στην Υπεύθυνη Δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται τη δημοσίευση του έργου του/της μαθητή/τριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 5. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών. Οι σχετικές δραστηριότητες δεν θα εμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών.
 6. Τα πρωτότυπα έργα θα παραμείνουν στο αρχείο του ΓΕ.Λ. του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος για ένα έτος, ώστε να τα παραλάβουν οι διαγωνιζόμενοι, αν επιθυμούν. Μετά την παρέλευση ενός έτους, οι διοργανωτές δεν έχουν ευθύνη για τη φύλαξη των έργων.
 7. Σύμφωνα με το ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στο πλαίσιο της προώθησης του Διαγωνισμού, δικαιούται να προβάλει τα έργα που θα κατατεθούν και τα ονόματα των συμμετεχόντων αλλά δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική εκμετάλλευσή τους. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση) και η χρήση θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου ή μη) που κρίνεται ως διαφημιστικό υλικό.
 8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών.

Διαδικασία αποστολής των έργων:

 1. Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία του διαγωνιζόμενου: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο και email επικοινωνίας με το σχολείο. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην πίσω όψη του έργου.
 2. Οι μαθητές υποβάλουν τα πρωτότυπα έργα τους στον Διευθυντή/τρια του σχολείου τους, ο οποίος τα αποστέλλει ταχυδρομικά, με συστημένη αποστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση:
  Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
  Γραμματεία Λυκείου
  Γραβιάς 6, 153 42 Αγία Παρασκευή Αττικής
  με την ένδειξη: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ”
 3. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να αναρτηθεί το έργο τους στην ιστοσελίδα του Σχολείου, θα πρέπει να το αποστείλουν και σε ψηφιακή μορφή jpg (όχι pdf ), η οποία θα αποδίδει με καθαρότητα και ευκρίνεια το έργο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Παρακαλούμε το όνομα του αρχείου να περιέχει το όνομα του διαγωνιζόμενου και το σχολείο του (π.χ. petros_georgiou_3lyk_athinon.jpg)

Αξιολόγηση και προβολή των έργων:

 1. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει στους χώρους του Pierce–Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, από την Τρίτη 28 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023. Κριτήρια για την επιλογή των έργων θα αποτελέσουν η έμπνευση, η τεχνική αρτιότητα, η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα.
 2. Για κάθε κατηγορία (σκίτσο, γελοιογραφία, κόμικς) θα απονεμηθούν τρία Βραβεία και Τιμητικές Διακρίσεις για το Γυμνάσιο και αντίστοιχα για το Λύκειο. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν Έπαινοι Συμμετοχής. Τα Βραβεία, οι Τιμητικές Διακρίσεις και οι Έπαινοι Συμμετοχής θα σταλούν ταχυδρομικά στα Σχολεία των συμμετεχόντων μαθητών.
 3. Όλα τα έργα θα εκτεθούν στους χώρους του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος από Δευτέρα 27 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2023. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Διαγωνισμού.

Υπεύθυνος του Διαγωνισμού είναι κ. Ιωάννης Κοσμάς, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 210 6009800 εσωτ. 1169). Οι πληροφορίες για το Διαγωνισμό βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος: www.pierce.gr/news/skitsofrenia

Οργανωτική Επιτροπή

Ιωάννης Ψαχούλας (Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)

Γεώργιος Βακερλής,(Διευθυντής Λυκείου,Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Ιωάννης Κλαδάς (Διευθυντής Γυμνασίου,Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Μιχαήλ Σιάμος (Υποδιευθυντής Λυκείου,Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Ιωάννης Κοσμάς (Καθηγητής Φιλόλογος, Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Μαρία Κουτούση,(Καθηγήτρια Φιλόλογος. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)

Νικόλαος Καριανός (Εικαστικός, Καθηγητής Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Κριτική Επιτροπή

Ιωάννης Κοσμάς (Καθηγητής Φιλόλογος, Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Δέσποινα Μουζάκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Κινηματογράφου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.)

Αννίτα Αργυροηλιοπούλου, εικαστικός- εκπαιδευτικός

Ιωάννα Τσαχτσιρλή, εικαστικός

Έφη Χαλυβοπούλου (Εικαστικός, Deree - The American College of Greece)

Ιωάννης Κοσμάς (Καθηγητής Φιλόλογος, Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Δημήτριος Ιωάννου (Εικαστικός, Καθηγητής Pierce IB DP, Deree - The American College of Greece)

Στέλλα Καραγεωργίου (Εικαστικός, Ιστορικός Τέχνης, Καθηγήτρια Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Πηνελόπη Θεοδωροπούλου (Εικαστικός, Καθηγήτρια Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Νικόλαος Καριανός (Εικαστικός, Καθηγητής Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Φοίβος Παπαχατζής (Εικονογράφος, Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Σχετικά Άρθρα