4ος Διαγωνισμός Σκίτσου - Γελοιογραφίας "ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ @ PIERCE 2018"

Εκτύπωση  

4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΙΤΣΟΥ, ΚΟΜΙΚΣ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ @ PIERCE 2018"

Αρ.Πρωτ.Φ15/229331/Δ2/29-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.43.317 (Δ.Ε.)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σχετικά με την έγκριση και διοργάνωση του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και του 4ου Μαθητικού Διαγωνισμού Σκίτσου, Γελοιογραφίας και Κόμικς με τίτλο “ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE 2018” του Pierce-Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος – σχ. έτος 2017-2018».

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 218439/Δ2/12-12-2017 και 128522/Δ2/27-07-2017 εισερχόμενα έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 14161/26-07-2017 έγγραφό σας, που αφορά στην έγκριση διοργάνωσης του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και του 4ου Μαθητικού Διαγωνισμού Σκίτσου, Γελοιογραφίας και Κόμικς με τίτλο “ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE 2018” του Pierce-Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 46/09-11-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τους εν λόγω διαγωνισμούς για το σχολικό έτος 2017-2018.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των εν λόγω διαγωνισμών θα πραγματοποιηθούν με τις εξής απαραίτητες συνθήκες:

Όσον αφορά στον 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει μέσω των ιστότοπων των συνδιοργανωτών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική υποβάλλοντας ο/η καθένας/καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του/της ατομική συμμετοχή με την απαραίτητη γονική συναίνεση.

3. Είτε η διεξαγωγή του διαγωνισμού γίνεται εκτός ωρολογίου προγράμματος είτε γίνεται εντός, η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

4. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους.

5. Δεν θα διαφημίζονται άμεσα ή έμμεσα εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές επιχειρήσεις, εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.

Όσον αφορά στον 4ο Μαθητικό Διαγωνισμό Σκίτσου, Γελοιογραφίας και Κόμικς “ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE 2018”:

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει μέσω των ιστότοπων των συνδιοργανωτών.

2. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

3. Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική.

4. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λ.π) και η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού είναι δωρεάν.

5. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

6. Οι διευθυντές των σχολείων έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον Διαγωνισμό, πριν την αποστολή των έργων. Στην υπεύθυνη δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται τη δημοσίευση του έργου του/της μαθητή/τριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες  δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ @ PIERCE 2018

Το Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος διοργανώνει τον

4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Σκίτσου, Κόμικς και Γελοιογραφίας

“ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE2018”

Θέμα του φετινού Διαγωνισμού είναι:
“Η ΓΥΝΑΙΚΑ”

Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.

Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, σε οποιοδήποτε τύπο χαρτιού με διαστάσεις 21X29,7cm(A4), ακολουθώντας οποιαδήποτε τεχνική κρίνουν κατάλληλη οι συμμετέχοντες, για να αποδοθεί αποτελεσματικότερα η έμπνευσή τους.

2. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο, αδημοσίευτο έργο. Τα κόμικς μπορούν να αποτελούνται από 4, το πολύ, σελίδες. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων.

Όροι και οδηγίες συμμετοχής

1. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή έργων ορίζεται η Παρασκευή 16η Μαρτίου 2018.

2. Η συμμετοχή των μαθητών στο Διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τους συμμετέχοντες, σε καμία φάση του Διαγωνισμού.

3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού τόσο από τους μαθητές όσο και από τους Γονείς και Κηδεμόνες τους. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του έργου από το Διαγωνισμό.

4. Οι Διευθυντές των σχολείων πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Διαγωνισμό, πριν από την αποστολή των έργων. Στην Υπεύθυνη Δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται τη δημοσίευση του έργου του/της μαθητή/τριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

5. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών. Οι σχετικές δραστηριότητες δεν θα εμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών.

6. Τα πρωτότυπα έργα θα παραμείνουν στο αρχείο του ΓΕ.Λ. του Pierce–Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος για ένα έτος, ώστε να τα παραλάβουν οι διαγωνιζόμενοι, αν επιθυμούν. Μετά την παρέλευση ενός έτους, οι διοργανωτές δεν έχουν ευθύνη για τη φύλαξη των έργων.

7. Σύμφωνα με το ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στο πλαίσιο της προώθησης του Διαγωνισμού, δικαιούται να προβάλει τα έργα που θα κατατεθούν και τα ονόματα των συμμετεχόντων αλλά δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική εκμετάλλευσή τους. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση) και η χρήση θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού(έντυπου ή μη) που κρίνεται ως διαφημιστικό υλικό.

8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών

Διαδικασία αποστολής των έργων

1. Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία του διαγωνιζόμενου: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο και email επικοινωνίας με το σχολείο. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην πίσω όψη του έργου.

2. Οι μαθητές υποβάλουν τα πρωτότυπα έργα τους στον Διευθυντή/τρια του σχολείου τους, ο οποίος τα αποστέλλει ταχυδρομικά, με συστημένη αποστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση:

Pierce– Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Γραμματεία Λυκείου
Γραβιάς 6, 153 42 Αγία Παρασκευή Αττικής
με την ένδειξη: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ»

3. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να αναρτηθεί το έργο τους στην ιστοσελίδα του Σχολείου, θα πρέπει να το αποστείλουν και σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Παρακαλούμε το όνομα του αρχείου να περιέχει το όνομα του διαγωνιζόμενου και το σχολείο του (π.χ. petros_georgiou_3lyk_athinon.pdf)

Αξιολόγηση και προβολή των έργων

1. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει στους χώρους του Pierce–Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018. Κριτήρια για την επιλογή των έργων θα αποτελέσουν η έμπνευση, η τεχνική αρτιότητα, η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα.

2. Για κάθε κατηγορία (σκίτσο, γελοιογραφία, κόμικς) θα απονεμηθούν τρία Βραβεία και Τιμητικές Διακρίσεις για το Γυμνάσιο και αντίστοιχαγια το Λύκειο.Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν Έπαινοι Συμμετοχής. Τα Βραβεία, οι Τιμητικές Διακρίσειςκαι οι Έπαινοι Συμμετοχής θα σταλούν ταχυδρομικά στα Σχολεία των συμμετεχόντων μαθητών.

3. Όλα τα έργα θα εκτεθούν στους χώρους του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος από 23 Μαρτίου έως 30 Μαΐου 2018. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Διαγωνισμού.

Υπεύθυνος του Διαγωνισμού είναι κ. Ιωάννης Κοσμάς, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 210 6009800 εσωτ. 1169).

Οι πληροφορίες για το Διαγωνισμό βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος: www.pierce.gr/news/skitsofrenia-2018

Οργανωτική Επιτροπή
Αθανάσιος Φαλούκας(Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)
Γεώργιος Βακερλής,(Διευθυντής Λυκείου,Pierce–ΑμερικανικόΚολλέγιο Ελλάδος)
Ιωάννης Κλαδάς(Διευθυντής Γυμνασίου,Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Μιχαήλ Σιάμος (Υποδιευθυντής Λυκείου,Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
ΙωάννηςΚοσμάς (Καθηγητής Φιλόλογος, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Μαρία Κουτούση,(Καθηγήτρια Φιλόλογος. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)
Νικόλαος Καριανός(Εικαστικός, Καθηγητής Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Ιωάννης Σκλήρης (ΚαθηγητήςΠληροφορικής, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Δήμητρα Σπυροπούλου, Γραμματειακή υποστήριξη(Assistant – PierceSecretariat)

Κριτική Επιτροπή
Δέσποινα Μουζάκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Κινηματογράφου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.)
Ειρήνη –Μαρία Κουρή (Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)
Βένια Μπεχράκη, Εικαστικός
ΙωάννηςΚοσμάς (Καθηγητής Φιλόλογος, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
ΈφηΧαλυβοπούλου (Εικαστικός, MFA Pratt Institute New York, ΚαθηγήτριακαιΕπικεφαλήςτουτμήματοςVisual Arts and Art History, Frances Rich School of Fine and Performing Arts, Deree - The American College of Greece)
ΔημήτριοςΙωάννου (Εικαστικός, Καθηγητής Pierce IB DP, Frances Rich School of Fine and Performing Arts, Deree - The American College of Greece)
Στέλλα Καραγεωργίου (Εικαστικός, Ιστορικός Τέχνης, Οικονομολόγος, ΚαθηγήτριαPierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Πηνελόπη Θεοδωροπούλου (Εικαστικός, Καθηγήτρια Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Νικόλαος Καριανός(Εικαστικός, Καθηγητής Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Φοίβος Παπαχατζής (Εικονογράφος, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα