edu.klimaka.gr

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES» 2020 2021

Εκτύπωση  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/1445/Δ2/08-11-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES» για μαθητές/-τριες Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 169752/Δ2/15-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..,

Απαντώντας στην από 15-06-2020 αίτησή σας και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά σε έγκριση μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Λυκείων της χώρας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 57/10-12-2020 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2020-21.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  3. Οι σχετικές δραστηριότητες να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των προαιρετικών Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας.
  4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  5. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
  6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων, και αφού εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη συγκατάθεση/Υ.Δ. των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών για την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους.
  7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  8. Η τυχόν μετακίνηση μαθητών/-τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους και εφόσον κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησής του επιτρέπονται οι μετακινήσεις.
  9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται Παράρτημα με σχετικές πληροφορίες.

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES

Διοργανωτής: Ινστιτούτο Διατροφικών Μελετών και Ερευνών

Διεύθυνση Φορέα:
Μεσολογγίου 151 Νέα Ιωνία
Email Φορέα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: http://insr.gr

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας/ Διαμεσολαβητές: Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συμμετέχοντες: Μαθητές Λυκείου, 15-21 ετών

Οδηγίες Μεθοδολογίας Προετοιμασίας:
www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-29-21/27-a5-fwtiou?showall=1

7μελής Επιτροπή Αξιολόγησης Έργων

Σουπιός Γιάννης, NCFED Master Practitioner. Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με εξειδίκευση στην ψυχολογική αντιμετώπιση διατροφικών διαταραχών και της παχυσαρκίας. Πρόεδρος του ΙΔΜΕ.

Ζουμπανέας Ευάγγελος, NCFED Master Practitioner. Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με εξειδίκευση στην ψυχολογική αντιμετώπιση διατροφικών διαταραχών, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών, αποκλειστικός συνεργάτης με τον Εθνικό Οργανισμό για τις Διατροφικές Διαταραχέςε της Μεγάλης Βρετανίας NCFED, Μέλος ΔΣ ΙΔΜΕ

Ανρδουλάκη Νίκη, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, με εξειδίκευση στην παιδική παχυσαρκία Ε.Κ.Π.Α., Γενικός Γραμματέας Ινστιτούτου Διατροφικών Μελετών & Ερευνών ΙΔΜΕ

Βουδούρης Δημήτριος, Msc, PhD. με εξειδίκευση στη διαιτολογία & τις διατροφικές διαταραχές, τη μοριακή και εφαρμοσμένη φυσιολογία και την προπονητική | Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Διατροφικά Challenges», Μέλος ΔΣ, ΙΔΜΕ

Λιόλιος Ιωάννης, Msc, PhD. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, εξειδικευμένος στην προπονητική και στην άσκηση υπό συνθήκες διαβήτη | Διευθυντής του Ημερήσιου Γυμνασίου Κατσίκα Ιωαννίνων, Μέλος ΙΔΜΕ

Καβαζίδου Ελένη, Msc, PhD. Εκπαιδευτικός Ειδικής Φυσικής Αγωγής, εξειδικευμένη στο γνωστικό αντικείμενο της Διατροφικής Συμπεριφοράς και της Χορο/ κινησιοθεραπείας σε άτομα με ψυχικές διαταραχές | Διευθύντρια του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, Μέλος ΔΣ ΙΔΜΕ

Φίλης Σπυρίδων, Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη χρόνια Ηπατίτιδα Β, Μέλος ΔΣ ΙΔΜΕ

Χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διαγωνισμού: 20.01.2021

Υποβολή Ενδιαφέροντος Συμμετοχής: 20.01.2021 έως 20.02.2021

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής τελικών Διαγωνιστικών Έργων: 10.05.2021/

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες θα δοθούν στις σχολικές μονάδες κατόπιν της εγγραφής της διαγωνιστικής τους ομάδας.


ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται μαθητές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταξύ 15-21 ετών να συμμετέχουν σε μαθητικό διαγωνισμό με διακριτικό τίτλο ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες αμιγείς (από ένα τμήμα ή την ίδια τάξη) ή μεικτές (από διαφορετικές τάξεις) που θα εργασθούν ως ομάδα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου: Τη δημιουργία ενός σνακ (δεκατιανό ή κολατσό). Το σνακ αυτό θα πρέπει να έχει καλή αισθητική, να είναι νόστιμο και παράλληλο ιδιαίτερα θρεπτικό. Το συγκεκριμένο σνακ υποτίθεται ότι έχει τέτοια χαρακτηριστικά (θρεπτικά, αισθητικά και γευστικά) ώστε να καταναλωθεί με ευχαρίστηση από έναν έφηβο ή μία έφηβη ηλικίας μεταξύ 15-18 ετών.

Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να συνεργασθούν ανά ομάδες των 5 ή 7 ατόμων και να προετοιμάσουν και να μας καταθέσουν

-μία συνταγή όπου θα περιγράφεται η διαδικασία προετοιμασίας με σαφήνεια (όνομα συνταγής, συστατικά, διάρκεια προετοιμασίας, διάρκεια αναμονής (εάν προκύπτει ψύξη ή θέρμανση μερικών ή όλου του προϊόντος) σε αρχείο .doc, γραμματοσειρά 12, times new roman, με μεσοδιάστημα σιερών 0.5 και διαστήματα αριστερά και δεξιά στο 2.5. Εκτός από την περιγραφή της συνταγής θα πρέπει να - τεκμηριώσουν γιατί επέλεξαν τα συγκεκριμένα συστατικά και να υποστηρίξουν για ποιον λόγο εξυπηρετεί αυτό το σνακ στους καταναλωτές του. Επιπλέον, θα δωθεί μεγάλη βαρύτητα και ως προς την απόδοση και καλλιτεχνικότητα του έργου, μέσω της φωτογράφησης. Οι ομάδες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερη θεματολογία για τη φωτογράφηση, αρκεί ο “πρωταγωνιστής” της φωτογραφίας να είναι το σνακ που θα παρασκευάσουν.

Φάσεις του διαγωνισμού:

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε τρεις φάσεις κατόπιν της λήξης υποβολής των παραδοτέων ανά συμμετέχουσα ομάδα.

Α φάση ΜΑΡΤΙΟΣ:
Γϊνονται δεκτά όλα τα έργα που τηρούν τις βασικές προϋποθέσεις (αισθητικά όμορφα, γευστικά ευχάριστα και θρεπτικά για άτομα εφηβικής ηλικίας).

B φάση ΑΠΡΙΛΙΟΣ:
Επανεξέταση έργων και διάκριση αυτών που έχουν κάποια πρωτοτυπία στην αισθητική, τη γεύση ή τον συνδυασμό συστατικών (επαγγελματίας σεφ βοηθά στη διαδικασία εκτέλεσης των συνταγών και ακολουθεί σχετική δοκιμή από την επιτροπή).

Γ φάση ΜΑΪΟΣ:
Διακρίνονται αυτά που έχουν λάβει θετική ψήφο από το κοινό: όλα τα έργα της φάσης Β εκτίθενται προς ψήφιση σε ειδική πλατφόρμα που έχουν πρόσβαση μόνο όλες οι συμμετέχουσες ομάδες (διακριθείσες και μη από τη φάση Α έως και τη Γ) με αξιολογητές τους ίδιους τους δημιουργούς/ συμμετέχοντες, όπου κάθε ομάδα ψηφίζει ένα από τα έργα των άλλων διαγωνιζόμενων ομάδων, όχι όμως το δικό της. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα 3 ψήφων.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος. Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης του μαθητικού διαγωνισμού και θα συνοδεύεται από υλικό αξιολόγησης για κάθε υποβάλλουσα μαθητική ομάδα, το οποίο θα συμπληρώνεται από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/-ήτριες.

Θα αποδοθεί βεβαίωση συμμετοχής για όλα τα έργα και θα αναφέρεται ο τίτλος διάκρισης (α φάσης, β φάσης και γ φάσης). Στο πλαίσιο προβολής και αναγνώρισης της συνεισφοράς των συμμετέχοντων μαθητικών ομάδων θα δημοσιευτούν όλα τα υποβληθέντα έργα των μαθητών/-τριών και όχι μόνο τα διακριθέντα. Δε θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.). Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος/-η συμμετέχων/-ουσα ότι απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.. Τέλος, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία», Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση» .

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει ανά σχολική μονάδα στη Διεύθυνση του σχολείου και κατόπιν ο Διευθυντής σε συνεννόηση με τον σύλλογο διδασκόντων και απόφαση της πλειοψηφίας θα αποφασίσουν για τον τρόπο ανακοίνωσης, προβολής και διάχυσης της ανατροφοδότησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης της συκγκεκριμένης δράσης. Η τελετή απονομής βραβείων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι δέκα καλύτερες ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το σχέδιο δράσης τους σε σχετικό ετήσιο συνέδριο του ΙΔΜΕ.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής και ένα λεύκωμα με όλες τις συμμετοχές ομάδων (εφόσον βέβαια συναινέσουν να συμπεριληφθεί το τελικό τους παράγωγο στο Λεύκωμα).

Ο μαθητικός διαγωνισμός γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους Μαθητές.

Σημείωση: Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Εκτύπωση