edu.klimaka.gr

42η Εθνική Συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος ΕΚΝΕ 2021

42η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΚΝΕ) 2021

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT
ΕΛΛΑΔΑ GREECE
Βίτσι 55, 54627
Θεσσαλονίκη
Τ: +30 698 347 0867
Ε: info(ΣΤΟ)eypgreece.org

Αρ.Πρωτ.4115/28-09-2021

Θέμα: Συμμετοχή στην 42η Εθνική Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

Υπόψη: κ. Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Αξιότιμες κ. Διευθύντριες, αξιότιμοι κ. Διευθυντές,

Τα τελευταία 20 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ) προσφέρει σε νέους από όλη την Ευρώπη την ευκαιρία να αποκτήσουν μία ιδιαίτερη εκπαιδευτική εμπειρία, μέσα από δράσεις που ενισχύουν τη συνειδητοποίηση των Ευρωπαίων νέων και συμβάλλουν στην ουσιαστικότερη κατανόηση της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, μέσα από τη γνωριμία με συνομηλίκους τους, πολιτισμούς και διαφορετικά περιβάλλοντα από όλη την Ευρώπη, ενώ έρχονται σε επαφή με κρίσιμα τρέχοντα θέματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής επικαιρότητας.

Σε διεθνές επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων συγκαλεί τρεις Διεθνείς Συνόδους το χρόνο, φέρνοντας κοντά κάθε φορά περισσότερους από 250 νέους από περισσότερα από 40 ευρωπαϊκές χώρες για δέκα ημέρες, ώστε να ασχοληθούν ενεργά με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και να συζητήσουν ουσιαστικά, αναπτύσσοντας τα οράματά τους για ένα καλύτερο αύριο.

Στο πλαίσιο των δύο ετήσιων Εθνικών Συνδιασκέψεων που διοργανώνει, το ΕΚΝΕ επιλέγει τους μαθητές που θα στελεχώσουν τις ελληνικές αποστολές στις ερχόμενες Διεθνείς Συνόδους. Για 42η φορά, διοργανώνεται η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή τη φορά, θα επιλεγούν οι πέντε (5) μαθητές που θα στελεχώσουν την ελληνική αποστολή σε μείζονα δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων στο εξωτερικό (Διεθνής Σύνοδος του ΕΚΝ). Είκοσι πέντε (25) επιπλέον επιλαχόντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε άλλες περιφερειακές δράσεις σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα και βάσει της σειράς κατάταξης τους θα δύναται να αναπληρώσουν κάποιο από τα πέντε (5) μέλη της αποστολής σε περίπτωση κωλύματος.

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων είναι ένας οργανισμός με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση, στον οποίο συμμετέχουν σαράντα μία (41) ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ενώ λειτουργεί ανεξάρτητα από κομματικά συμφέροντα. Ετησίως, εμπλέκει στις δράσεις του περισσότερους από 20.000 νέους από όλη την Ευρώπη, προβάλλοντας την κοινοβουλευτική συζήτηση και ενθαρρύνοντας το διαπολιτισμικό διάλογο επί επίκαιρων ευρωπαϊκών θεμάτων. Με τον τρόπο αυτό, εξοπλίζει τους νέους με αρχές όπως αυτές της ειρηνικής γειτνίασης, του διαλόγου, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στον άνθρωπο, στη διαφορετικότητα και στο περιβάλλον, εφόδια τα οποία θεωρούμε πως θα προετοιμάσουν τους πολίτες του αύριο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος - European Youth Parliament Greece (ΕΚΝΕ, EYP Greece) συστήθηκε ως σωματείο στη Θεσσαλονίκη το 1994 και αποτελεί τον επίσημο φορέα του διεθνούς δικτύου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων στην Ελλάδα. Από το 1994, το ΕΚΝΕ διοργανώνει με συνέπεια, κάθε χρόνο, δύο Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες συμμετέχουν μαθητές Λυκείου. Όσοι διακριθούν, συμμετέχουν στις Διεθνείς Συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, απαρτίζοντας την εκάστοτε εθνική μας αποστολή. Οι Εθνικές Συνδιασκέψεις του ΕΚΝΕ, τα τελευταία χρόνια, τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλες οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων τελούν υπό την αιγίδα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σήμερα, το ΕΚΝΕ αριθμεί περίπου εβδομήντα πέντε (75) ενήλικα τακτικά μέλη, τα οποία συμβάλλουν στην προώθηση του θεσμού σε εθνικό επίπεδο εθελοντικά και απολύτως αφιλοκερδώς.

Συμμετοχή

Συμμετοχή στην Εθνική Συνδιάσκεψη μπορεί να δηλώσει κάθε Λύκειο των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία καλούνται να δηλώσουν προς συμμετοχή όχι περισσότερα από δύο (2) βασικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης που περιγράφεται παρακάτω. Το αναπληρωματικό μέλος θα συμμετάσχει στο συνέδριο σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής βασικού μέλους του ίδιου σχολείου.

Σημειώνεται ότι η αναπλήρωση αυτή γίνεται να λάβει χώρα έως την πρώτη μέρα του συνεδρίου, μέχρι την ολοκλήρωση των εγγραφών. Για την διασφάλιση της ποιότητας του συνεδρίου ο ανώτατος αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών ανέρχεται στους εκατόν είκοσι (120). Σε περίπτωση που οι θέσεις πληρωθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, θα ενημερωθείτε σχετικά μετα το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων και κάθε επόμενη αίτηση συμμετοχής σχολείου θα καταχωρίζεται σε λίστα αναμονής, προς τυχόν αναπλήρωση άλλων σχολείων που ενδέχεται να ακυρώσουν την συμμετοχή τους.

Κάθε σχολείο το οποίο ενδιαφέρεται να συμμετάσχει θα πρέπει να ολοκληρώσει την διαδικασία επιλογής των μαθητών από την Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021 εώς και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021
στις 09:00 (π.μ.) μέχρι την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 στις 23:59. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δε θα θεωρηθούν έγκυρες. Παρακαλείσθε λοιπόν να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την φόρμα συμμετοχής (https://forms.gle/nooX1rVkxdnKYKKa9). Μαζί με την παρούσα Εγκύκλιο Συμμετοχής, σας έχει αποσταλεί και έγγραφο με αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας Αίτησης Συμμετοχής.

Εφόσον ο αριθμός των μαθητών που θα δηλωθούν με αίτηση των σχολείων τους φτάσει τον ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων πριν τη λήξη υποβολής αιτήσεων, για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης. Σε αυτή τη περίπτωση τα σχολεία που έχουν υποβάλει αίτηση μετά τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού συμμετεχόντων θα ενταχθούν σε λίστα αναμονής για τη περίπτωση ακύρωσης συμμετεχόντων και θα ενημερωθούν για την ακριβή τους θέση στη λίστα αυτή.

Έπειτα, μετά το πέρας πέντε (5) ημερών από το κλείσιμο των δηλωσεων συμμετοχης θα λάβετε e-mail στο οποίο θα επιβεβαιώνεται η συμμετοχή σας, σαν βασικό ή σαν αναπληρωματικό σχολείο.

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας για επιβεβαίωση της συμμετοχής σας και οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειαστείτε στα τηλέφωνα που αναφέρονται στο τέλος της εγκυκλίου ή με e-mail στη διεύθυνση thessaloniki.nsc@eypgreece.org.

Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής

Βασικό πυλώνα λειτουργίας μιας Εθνικής Συνδιάσκεψης αποτελεί η κατανομή των συμμετεχόντων σε ομάδες, ή αλλιώς Επιτροπές, καθεμία από τις οποίες ασχολείται με την εξέταση ενός επίκαιρου ευρωπαϊκού ζητήματος. Έχοντας λάβει μέρος σε δραστηριότητες καλλιέργειας του ομαδικού πνεύματος, οι συμμετέχοντες, στη συνέχεια, εργάζονται στο πλαίσιο της Επιτροπής στην οποία έχουν κατανεμηθεί, προκειμένου να συμφωνήσουν στην δημιουργία μιας ομόφωνης Πρότασης Ψηφίσματος στο θέμα που τους έχει τεθεί προς συζήτηση. Στη συνέχεια, η Ολομέλεια της Συνδιάσκεψης συζητά, κρίνει και υιοθετεί ή απορρίπτει τις υποβληθείσες σε αυτή Προτάσεις, σε μία κατ’ ουσία γνήσια άσκηση δημοκρατίας.

Οι εγκεκριμένες από την Ολομέλεια Προτάσεις, που καθίστανται πια Ψηφίσματα κοινοποιούνται από το ΕΚΝΕ σε φορείς άσκησης εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής.

Μετά την επιβεβαίωση των συμμετεχόντων, κάθε μαθητής θα συμπληρώσει φόρμα, στην οποία θα δηλώσει τα βιογραφικά στοιχεία καθώς και τις Επιτροπές της επιλογής του. Γλώσσα εργασίας της Συνδιάσκεψης είναι η Αγγλική. Διπλώματα Συμμετοχής θα χορηγηθούν τόσο σε όλους τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς-καθηγητές όσο και στα σχολεία από τα οποία αυτοί προέρχονται.

Διεθνής Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων

Οι πέντε (5) συμμετέχοντες με την κριθείσα ως άρτια παρουσία στην 42η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής θα προκριθούν και θα συμμετάσχουν σε μείζονα Δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, με την συμμετοχή νέων από όλη την Ευρώπη. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνει από τους Προέδρους των Επιτροπών της Συνδιάσκεψης καθώς και από Κριτική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από καταξιωμένα μέλη του ΕΚΝ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της ελληνικής αποστολής σε Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, γίνονται προσπάθειες για την εξεύρεση χορηγών που θα ενισχύσουν την συμμετοχή των επιλεγέντων μαθητών. Σε περίπτωση μη ευόδωσης της προσπάθειας αυτής, τα έξοδα θα βαρύνουν τους επιτυχόντες μαθητές, τους οποίους και παροτρύνουμε να αναζητήσουν υποστήριξη φορέων ώστε να καλυφθούν τα έξοδα τους.

COVID-19 και 42η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής

Μέχρι στιγμής η διεξαγωγή της 42ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής έχει σχεδιαστεί να γίνει δια ζώσης (και όχι εξ αποστάσεως). Ωστόσο, κύριο μέλημα και καθήκον μας είναι η υγεία των συμμετεχόντων και ιδιαίτερα των μαθητών. Προς αυτή τη κατεύθυνση, στη περίπτωση δια ζώσης διεξαγωγής της συνδιάσκεψης θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και πρωτόκολλα προστασίας ενώ θα διατίθεται κατάλληλος εξοπλισμός και θα πραγματοποιούνται διαγνωστικές εξετάσεις για τον COVID-19 κατά τη συνδιάσκεψη από ειδικό γιατρό, ο οποίος θα είναι παρών καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδιάσκεψης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος και η Διοργανωτική Επιτροπή θα ακολουθήσουν αυστηρά πρωτόκολλα και οδηγίες για τη προστασία όλων. Έχοντας υπόψη, όμως, τα επιδημιολογικά δεδομένα των ημερών κοντά στη συνδιάσκεψη, δεν αποκλείεται η αλλαγή ή η προσαρμογή του τρόπου διεξαγωγής της Συνδιάσκεψης σε εξ αποστάσεως σύμφωνα και με τις εκάστοτε οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων και με βάση τα υγειονομικά δεδομένα.

Υπεύθυνοι Καθηγητές

Είναι αναγκαίο να οριστεί ένας υπεύθυνος καθηγητής για την αποστολή του κάθε σχολείου, ο οποίος και θα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας του σχολείου με τη διοργανωτική επιτροπή της Συνδιάσκεψης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των μαθητών. Οι αποστολές σχολείων εκτός Θεσσαλονίκης θα πρέπει να συνοδεύονται από τον υπεύθυνο καθηγητή.

Παράλληλα προς το πρόγραμμα των συμμετεχόντων μαθητών, υπάρχει πρόβλεψη για ειδικό πρόγραμμα καθηγητών το οποίο διεξάγεται στα ελληνικά.

Η συμμετοχή στην 42η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής συνεπάγεται αποδοχή των όρων και των διαδικασιών, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα. Η αρμοδιότητα για την επίλυση τυχόν ανακυπτόντων ζητημάτων παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ν.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της Συνδιάσκεψης thessaloniki.nsc@eypgreece.org καθώς και στα παρακάτω τηλέφωνα των μελών της Διοργανωτικής Επιτροπής:
● Γιώργος Ζαχαριάδης - Υπεύθυνος Επικοινωνίας Σχολείων (+30 697 299 5670)
● Αιμίλιος Πιστοφίδης-Χατζηδημητρίου (+30 693 157 9528)
● Αφροδίτη Καράταγλη (+30 694 241 3238)
● Λουκία Μπατζιλή (+30 697 706 1166)

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και την προσοχή σας. Ελπίζουμε πως θα σας έχουμε κοντά μας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Βασίλης Βάρσος

Η Γενική Γραμματέας
Νίκη Βέγκου


 42η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής

Θεσσαλονίκη, 17 - 20 Δεκεμβρίου 2021

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (European Youth Parliament, EYP / ΕΚΝ) οργανώνει περίπου εξακόσιες (600) δράσεις και εντάσσει σε αυτές περισσότερους από τριάντα χιλιάδες νέους (30.000) κάθε χρόνο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριοι στόχοι του είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση των νέων, η ανάπτυξη πρωτοβουλίας αλλά και κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Το ΕΚΝ πλέον έχει καταφέρει να εδραιώσει μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την ανταλλαγή ιδεών και τις διαπολιτισμικές συζητήσεις, που απασχολεί τρεις χιλιάδες (3.000) νέους εθελοντές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ) είναι μία από τις 40 Εθνικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων και έχει συσταθεί στη Θεσσαλονίκη, κατά το Ελληνικό δίκαιο, ως Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά το έτος 1994· διοικείται από νέους και για χάρη των νέων. Διοργανώνει ετησίως δύο (2) Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής - μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα - αλλά και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως Διεθνείς Συνόδους, Fora, Ημερήσιες Συνδιασκέψεις και Ημερίδες, ενεργοποιώντας μαθητές από περισσότερα από εκατό (100) σχολεία.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και οργανωτικών δυνατοτήτων

Επίλυση προβλημάτων μέσω της συνεργασίας & της δημοκρατικής διαδικασίας

Ανάπτυξη διαπολιτισμικής κατανόησης & φιλιών άνευ συνόρων

Δημιουργία μιας πλατφόρμας για νέες ιδέες

Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης & υπευθυνότητας των νέων

Η 42η Ε.Σ.Ε

.Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος διοργανώνει την ετήσια Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής στη Θεσσαλονίκη, από τις 17 έως και τις 20 Δεκεμβρίου. Το συνέδριο θα απασχολήσει εκατόν είκοσι (120) μαθητές Λυκείων διαφόρων περιφερειών της πόλης αλλά και της Ηπείρου, της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Εκτός αυτών, θα φιλοξενήσει και εβδομήντα (70) επιπλέον εθελοντές, πεπειραμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ανοιχτή Συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την νεολαία, 2018, Εκπρόσωπος της Ελβετίας:

“Υπάρχουν πολλές αξιόλογες πρωτοβουλίες στην πολιτική συμμετοχή σήμερα. Έχουμε ακούσει και θαυμάσει μερικές από αυτές σήμερα. Θα ανέφερα επίσης [...] το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων. Είναι απόδειξη πως οι νέοι άνθρωποι θέλουν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος των χωρών τους.”

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Οι διεργασίες της Συνδιάσκεψης χωρίζονται σε τρεις (3) επιμέρους τομείς : Δόμηση Ομάδων / Teambuilding, Εργασίες Επιτροπών / Committee Work, Γενική Ολομέλεια / General Assembly.

Κατά τη διάρκεια του Teambuilding διεξάγονται ομαδικές δραστηριότητες με σκοπό τόσο την προώθηση ενός ισχυρού ομαδοσυνεργατικού πνεύματος μεταξύ των συμμετεχόντων όσο και τη θεμελίωση μιας σταθερής βάσης για την επικοινωνία και συνεργασία τους.

Στη συνέχεια, οι μαθητές εμπλέκονται στις διαδικασίες του Committee Work. Στο στάδιο αυτό, συζητούν διεξοδικά τα θέματα των επιτροπών τους, έτσι ώστε να καταλήξουν στην εύρεση λύσεων και στη σύνταξη ενός σχετικού ψηφίσματος (Resolution).

Το τελευταίο μέρος της Συνδιάσκεψης περιλαμβάνει το General Assembly, κατά τη διάρκεια του οποίου το σύνολο των συμμετεχόντων εμπλέκεται σε συζητήσεις σχετικά με τα ψηφίσματα, στα οποία έχουν καταλήξει οι επιμέρους επιτροπές· οι συζητήσεις έχουν τη μορφή επιχειρηματολογίας/αντιλογίας και βασίζονται στην τήρηση των κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε επιμέρους επιτροπή καλείται να υπερασπιστεί το ψήφισμά της, αποβλέποντας στην υπερψήφισή του απο τις υπόλοιπες επιτροπές.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης, θα διεξαχθεί μία Ανοιχτή Συζήτηση (Panel Discussion), όπως παραδοσιακά συμβαίνει στις δράσεις του ΕΚΝΕ. Κεντρική ιδέα της δράσης θα είναι η διαδραστική συμμετοχή των μαθητών σε συζητήσεις, οι οποίες θα συντονίζονται από ειδήμονες πάνω σε ζητήματα που άπτονται τόσο των επιμέρους θεμάτων της Συνδιάσκεψης όσο και της ευρύτερης συνεδριακής θεματικής αλλά και του οράματος της Διοργανωτικής Επιτροπής σχετικά με τη συσχέτιση του συνεδρίου με την πόλη της Θεσσαλονίκης και την ιστορική της πλευρά.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Μεγάλο κομμάτι του οράματός μας για την 42η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής, αποτελεί η επιθυμία μας να εντάξουμε και να προωθήσουμε μέσω του συνεδρίου μία ποικιλία τοπικών πρωτοβουλιών, καθώς και να διερευνήσουμε συλλογικά το πώς θα μπορούσαν οι τελευταίες να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στον τομέα της λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, επομένως, με τον πολιτιστικό και ιστορικό χαρακτήρα που επιθυμούμε να προσδώσουμε στη Συνδιάσκεψη, θα επιδιώξουμε τη συσχέτισή της με περαιτέρω τοπικά χαρακτηριστικά. Μέσω της προσπάθειας για προσέγγιση τοπικών χορηγών, της επικοινωνίας με χώρους που προωθούν την ιδιαιτερότητα της Θεσσαλονίκης και της προσφοράς τοπικών προϊόντων, σκοπεύουμε να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν οι δυνατότητες της πόλης μας με την παγκόσμια οικονομία και το ευρωπαϊκό πλαίσιο λήψης αποφάσεων.

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

“Ένας για όλους, όλοι για έναν: Προς τη βέλτιστη επίδραση των τοπικών πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο πλαίσιο λήψης αποφάσεων / One for all, all for one: Maximising the impact of local-based initiatives on a global decision-making level”

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του ΕΚΝΕ - το οποίο εκ των πραγμάτων στόχο έχει να ενδυναμώσει τη φωνή των νέων - και σε συνδυασμό με το αίτημα των καιρών μας για τη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών, αποφασίσαμε να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της εξέλιξης και να επιδιώξουμε την πραγμάτωσή της, χρησιμοποιώντας διαδραστικές μεθόδους μη τυπικής μάθησης. Αφορμώμενοι, λοιπόν, από τη συνεδριακή θεματική, συσχετίσαμε το περιεχόμενο της προόδου με την αρμονική ισορροπία μεταξύ των τοπικών και των παγκόσμιων πρωτοβουλιών, της εθνικής και της ευρωπαϊκής ταυτότητας, με αυτόν καθ’ αυτόν τον εσωτερικό άνθρωπο και την ανάγκη του να συνυπάρξει με άλλους.

Είναι πράγματι απαραίτητη η κινητοποίηση σχετικά με τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη την αίσθηση αποξένωσης που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο άνθρωπο - τόσο ως προς τον εαυτό του, όσο και ως προς τον κόσμο που τον περιβάλλει. Αίτημα, λοιπόν, των καιρών μας αποτελεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη σύνδεση του “μέρους” με το “όλο”. Αν θεωρήσουμε πως στη θέση του μέρους τίθεται η Ελλάδα, σε ευρύτερο πλαίσιο, τότε ως όλο νοείται η Ευρώπη. Βέβαια, η πορεία προς την Ευρώπη δεν ταυτίζεται με την λλοτρίωση και την επικάλυψη της εθνικής από την ευρωπαϊκή ταυτότητα, αλλά με την ουσιαστική συνειδητοποίηση της μοναδικότητας που χαρακτηρίζει τη χώρα μας. Επομένως, δε χρειάζεται να απαρνηθούμε τη βυζαντινή ή τη λαϊκή μας παράδοση, ούτε και τις ασιατικές μας επιδράσεις, αλλά αντιθέτως να κομίσουμε την Ευρώπη με το δικό μας ιδιαίτερο στοιχείο.

Η 42η ΕΣΕ, επομένως, έρχεται να εξετάσει πώς ένας νέος στη χώρα μας αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι, φέρνοντας τον αντιμέτωπο με τις ευθύνες, αλλά και ευκαιρίες που συνεπάγεται αυτή η συμμετοχή. Ερχόμενοι σε επαφή τόσο με ομηλίκούς τους όσο και με τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να διαλευκάνουν και να επιλέξουν οι ίδιοι τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες τους για το μέλλον, κατανοώντας ότι η ενεργός συμμετοχή είναι κάτι που μας αφορά όλους.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Αφροδίτη Καράταγλη είναι απόφοιτος του Αρσακείου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης και τριτοετής φοιτήτρια στο τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποτελεί ενεργό μέλος του Σωματείου ήδη από το 2016 και έχει λάβει μέρος σε σημαντικό αριθμό δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Βασική της ενασχόληση κατά τη διάρκεια των μαθητικών της χρόνων αποτέλεσε η επιχειρηματολογία· πλέον, αφιερώνει τον ελεύθερό της χρόνο στον κινηματογράφο, τη φωτογραφία αλλά και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Ο Αιμίλιος Πιστοφίδης-Χατζηδημητρίου είναι απόφοιτος του 2ου ΓΕΛ Χορτιάτη Θεσσαλονίκης και τελειόφοιτος φοιτητής στο τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποτελεί ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος από το Δεκέμβριο του 2016 και έχει έκτοτε συμμετάσχει σε πληθώρα σχετικών δράσεων. Στον ελεύθερό του χρόνο, να παρακολουθεί όσο το δυνατόν περισσότερες παραστάσεις θεάτρου και  κινηματογραφικές προβολές. Ταυτόχρονα, ασχολείται με την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας.

O Γιώργος Ζαχαριάδης είναι απόφοιτος του 1ου Γενικού Λυκείου Θέρμης και διανύει το τέταρτο έτος σπουδών του στο τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται ενεργά με το ΕΚΝΕ και τις δράσεις του ήδη από το 2016. Στον ελεύθερο χρόνο του μαθαίνει Γαλλικά· λατρεύει το να ταξιδεύει και να επισκέπτεται μουσεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 42ΗΣ ΕΣΕ:

Αφροδίτη Καράταγλη / +30 694 24 13 238

Αιμίλιος Πιστοφίδης-Χατζηδημητρίου / +30 693 15 79 528

Γιώργος Ζαχαριάδης / +30 6972995670

E-mail: thessaloniki.nsc@eypgreece.org

 

Σχετικά Άρθρα