Μαθητικός Διαγωνισμός «Microsoft Office Specialist» 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «MICROSOFT OFFICE SPECIALIST» 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.Φ15/865/Δ2/07-01-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης του Διαγωνισμού «Ελληνικό Σκέλος Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist»– σχ. έτος 2019-2020.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 199302/Δ2/16-12-2019 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στο από 13-11-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απεστάλη στην Υπηρεσία μας από τον φορέα Πιστοποίησης Acta Α.Ε. και στα συνημμένα σε αυτό, που αφορούν σε έγκριση του ελληνικού σκέλους του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος “Microsoft Office Specialist”, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 51/12-12-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων (εκτός αυτών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) της χώρας και υλοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Σκοπός του είναι η συμμετοχή των μαθητών/τριών στους Προκριματικούς αγώνες που θα διεξαχθούν στα εξεταστικά κέντρα της Acta Α.Ε. για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους στις εφαρμογές της Microsoft Office (Word, Excel και Power Point).

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της εξέτασης Microsoft Office Specialist, η οποία είναι η ίδια σε όλο τον κόσμο, με αυτοματοποιημένο τεστ και ίδια θέματα για όλους/ες τους/τις διαγωνιζόμενους/ες. Κάθε διαγωνιζόμενος/η εξετάζεται σε μόνο μία ενότητα και δεν καλείται να δημιουργήσει έργο.

Η διαδικασία διενεργείται σε τρεις (3) φάσεις :

  1. Προκριματικοί Αγώνες,
  2. Πανελλήνιος Τελικός,
  3. Παγκόσμιος Τελικός.

Στους Προκριματικούς αγώνες, οι μαθητές/τριες με τις υψηλότερες βαθμολογίες και τους χαμηλότερους χρόνους ολοκλήρωσης των εξετάσεων προκρίνονται στον Πανελλήνιο Τελικό. Νικητές ορίζονται οι τριάντα τρεις (33) υποψήφιοι που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και τον καλύτερο χρόνο στο MS Word 2013, οι τριάντα τρεις (33) υποψήφιοι που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και τον καλύτερο χρόνο στο MS Excel 2013 και οι τριάντα τέσσερις (34) υποψήφιοι που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και τον καλύτερο χρόνο στο MS PowerPoint 2013.

Στον Πανελλήνιο Τελικό θα συμμετάσχουν οι εκατό (100) καλύτεροι των προκριματικών αγώνων.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Μαΐου 2020 στις εγκαταστάσεις της Microsoft Ελλάδος, στην Αθήνα και οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξεταστούν σε ένα (1) ειδικά σχεδιασμένο τεστ, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Τελικού και θα προκύψουν o Πανελλήνιος Πρωταθλητής Word, o Πανελλήνιος Πρωταθλητής Excel και o Πανελλήνιος Πρωταθλητής PowerPoint. Οι Πανελλήνιοι Πρωταθλητές θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στον Παγκόσμιο Τελικό. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι έξι (6) ώρες για την Α΄ Φάση του διαγωνισμού και δύο (2) ώρες για τη Β΄ Φάση της Απονομής.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
  2. Να μην απαιτείται καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών ή/και των σχολείων.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Pin It

Εκτύπωση