edu.klimaka.gr

Μαθητικός Δημιουργικός Διαγωνισμός «Αστέρι της Ευχής» 2020 2021

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ» ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «MAKE A WISH» 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ,14/148497/ΦΔ/176035/Δ1/24-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : B. Παπαβρόντος (Π.Ε)
: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
: Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
: Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε
: Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
Τηλέφωνο : 210 344 2249 (Π.Ε)
: 210 344 3272 (Δ.Ε)
: 210 344 2212 (E.E)
: 210 344 2933 (E.A.E.)
: 210 344 3293 (Π.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Δημιουργικός Διαγωνισμός Αστέρι της Ευχής» του Οργανισμού «Make a wish» για το σχολικό έτος 2020-2021».
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 168767/11-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 56063/14-5-2020 αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 57/10-12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Δημιουργικός Διαγωνισμός Αστέρι της Ευχής» για το σχολικό έτος 2020-2021.

O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Make- A- Wish, παράρτημα του Διεθνούς Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Make- A- Wish International» και απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-2021 εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
  2.  Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  5. Ο διαγωνισμός να υλοποιηθεί εκτός διδακτικού ωραρίου.
  6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
  7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω διαγωνισμού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση των έργων των μαθητών/τριών με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ

Στον διαγωνισμό οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν κατασκευές στις ενότητες: α) φωτογραφία β) τραγούδι γ) βίντεο με θέμα το Αστέρι της Ευχής και τον Οργανισμό και να υποβάλουν τις συμμετοχές τους. Οι συμμετοχές στον συγκεκριμένο διαγωνισμό υποβάλλονται από 01-12-2020 έως 10-2-2021 ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευκρινίζεται ότι εν λόγω διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.»

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2020-21→Διαγωνισμοί

Συν: Σχέδιο Προκήρυξης Διαγωνισμού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων καλούνται να δημιουργήσουν στις ενότητες α )φωτογραφία β) τραγούδι γ) βίντεο με θέμα το Αστέρι της Ευχής και τον Οργανισμό και να υποβάλουν τις συμμετοχές τους.

• Ο εποπτεύων φορέας είναι το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος και η επιτροπή Οι συμμετοχές υποβάλλονται από 01.12.2020 έως και 12.02.2021 ηλεκτρονικά στο email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Η ανάρτηση θα πραγματοποιηθεί ως 26.02.2020.
Η ψηφοφορία γίνεται με Online σύστημα μέσω social media έως 30.04.2021 και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται στις 03.05.2021.

• Οι συμμετέχοντες μπορούν να προέρχονται από όλες της ηλικιακές ομάδες την πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση.

• Ο διαγωνισμός θα ανακοινωθεί σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα του Οργανισμού την 01.12.2020(site, social media).

• Oι μαθητές δεν έχουν καμία οικονομική συμμετοχή και δίνονται τρία βραβεία ανά κατηγορία ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων
α) φωτογραφία
β) τραγούδι
γ) βίντεο

• Όλα τα έργα δημοσιεύονται για να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ενώ από το διαγωνισμό δεν προκύπτουν κέρδη.

• Οι υποψηφιότητες αφορούν ομαδικές κατασκευές και ο εκπαιδευτικός που το υποβάλλει θα πρέπει ταυτόχρονα να αποδεχθεί όρους πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με απάντηση που θα λάβει πριν τη δημοσιοποίηση των συμμετοχών.

• Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν την συμμετοχή στο πλαίσιο του αντίστοιχου μαθήματος (μαθήματα Αισθητικής Αγωγής). Υπεύθυνος για την ανάρτηση των συμμετοχών και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι ο συντονιστής του προγράμματος Χαράλαμπος Πατούνης.

• Ως βραβείο ορίζεται αναμνηστική πλακέτα διάκρισης. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων.

• H αξιολόγηση γίνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία ενώ η επιτροπή αξιολόγησης ταυτίζεται και με την παρακάτω επιτροπή διοργάνωσης για τυχόν θέματα που προκύψουν.

• Tα μέλη της επιτροπής διοργάνωσης που συμμετέχουν εθελοντικά είναι :
Ανδρούλα Αποστολίδου – εκπαιδευτικός, Άσπα Χαραλάμπους – Ψυχολόγος, MCS Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Φωτεινή Ελεκίδου – Επιστήμονας Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Χαράλαμπος Πατούνης – Συντονιστής

• Ο Οργανισμός θα διασφαλίσει σε όλη τη διαδικασία τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

• Η συμμετοχή είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων. Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993].

• Οι σχετικοί όροι θα ανακοινωθούν στο www.wishstar.gr με την έναρξη του διαγωνισμό

 

Σχετικά Άρθρα