edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμος Ελληνικής Προεδρίας για Πολιτισμική Κληρονομία

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Μνημεία Πολιτιστικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Κλιματική Αλλαγή»

 Αρ.Πρωτ.Φ15/124674/Δ2/18-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.3272 (Δ.Ε.)
210-344.2933 (Ε.Α.Ε)
210-344.2212 (Ε.Ε)
210-344.3314 (Δ.Ε.)
Fax : 210-344.3390

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας »

Η χώρα μας από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο 2020 ασκεί την Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ανάληψη της Προεδρίας έδωσε στην Ελλάδα την ευκαιρία να αναδείξει τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένες θεματικές προτεραιότητες, που συνδέονται στενά με τα δικαιώματα, τις ελπίδες και τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων. Μία εξ αυτών είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των νέων γενιών να απολαμβάνουν την πολιτιστική κληρονομιά αλώβητη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύσσεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Μαθητικός Διαγωνισμός, ο οποίος απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, με θέμα «Μνημεία Πολιτιστικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Κλιματική Αλλαγή», ο οποίος θα διενεργηθεί κατά το σχολικό έτος 2020-2021, από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 9 Οκτωβρίου 2020.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι η συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών/τριών, μέσα από την προσωπική δημιουργία, της αξίας που έχει η πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά κάθε λαού, συγχρόνως με το δικαίωμα των νέων να την παραλαμβάνουν και την απολαμβάνουν απρόσκοπτα και προστατευμένη από την κλιματική αλλαγή.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, αφού συλλέξουν πληροφορίες σχετικές με το θέμα:

  • για τα Γυμνάσια, θα συνθέσουν ένα σχετικό ποίημα ή θα παράξουν ένα δοκίμιο ή θα δημιουργήσουν ένα βίντεο ή θα προβούν σε καλλιτεχνικές δημιουργίες (έργα ζωγραφικής, κολάζ, αφίσα κτλ.). Το δοκίμιο πρέπει να εκτείνεται σε 400 έως και 500 λέξεις, ενώ το ποίημα σε έως και 15 στίχους, έμμετρους ή ελεύθερους. Το βίντεο πρέπει να έχει διάρκεια δύο (2) έως και πέντε (5) λεπτά .
  • Για τα Λύκεια, θα συνθέσουν ένα σχετικό ποίημα ή θα παράξουν ένα δοκίμιο ή θα δημιουργήσουν ένα βίντεο ή θα προβούν σε καλλιτεχνικές δημιουργίες (έργα ζωγραφικής, κολάζ, αφίσα κτλ.). Το δοκίμιο πρέπει να εκτείνεται σε 600 έως και 700 λέξεις , ενώ το ποίημα σε έως και 30 στίχους, έμμετρους ή ελεύθερους. Το βίντεο πρέπει να έχει διάρκεια τρία (3) έως και πέντε (5) λεπτά για το Λύκειο.

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εκτός διδακτικών ωρών και όλα τα παραγόμενα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα, ανέκδοτα και αδημοσίευτα. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο έργο.

Σε ξεχωριστή σελίδα, που θα επισυνάπτεται στο έργο που θα υποβληθεί, θα αναγράφονται ευδιάκριτα με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας: επώνυμο, όνομα, τηλέφωνο, τάξη, σχολείο και τα στοιχεία του σχολείου του/της (ονομασία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).

Με αφόρμηση τον εν λόγω Διαγωνισμό και για τη διαμόρφωση κλίματος δημιουργικού ενδιαφέροντος, θα διατεθεί στις σχολικές μονάδες, κατόπιν σχετικής Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, μία (1) διδακτική ώρα, προκειμένου οι μαθητές/τριες να ενημερωθούν από τους/τις διδάσκοντες/ουσες για το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ελληνική Προεδρία σε αυτό.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν υλικό για το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ελληνική Προεδρία ανατρέχοντας στους συνδέσμους:
- https://www.coe.int/el/web/about-us
- https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/

Τα έργα θα παραδοθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και, εν συνεχεία, θα αποσταλούν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, όπου με ευθύνη του/της Δ/ντή/ντριας της Διεύθυνσης θα ορισθεί άμισθη επιτροπή εκπαιδευτικών που θα επιλέξει έως και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2020, μεταξύ των εργασιών που θα παραλάβει, αυτές με τις οποίες θα εκπροσωπηθεί κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διαγωνισμό.

Ακολούθως, τα επιλεγέντα έργα θα αποσταλούν, έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής - Ανδρέα Παπανδρέου 37 - 151 80 Μαρούσι ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν το αρχείο είναι μεγάλο είναι δυνατόν να σταλεί ταχυδρομικώς με usb) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημειώνεται ότι από κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας θα επιλεγούν δύο έργα (ένα από το Γυμνάσιο – ένα από το Λύκειο) ανεξαρτήτως κατηγορίας. Έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, επιτροπή που θα ορισθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. θα αξιολογήσει τα υποβληθέντα έργα και θα επιλέξει τα καλύτερα (συνολικά 10 έργα από όλες τις κατηγορίες: 5 από τα Γυμνάσια και 5 από τα Λύκεια).

Τα κριτήρια για την επιλογή του καλύτερου έργου θα είναι η συνάφεια με το θέμα, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία του παραγόμενου έργου, ο βαθμός συναισθηματικής εμπλοκής του δημιουργού με το θέμα, η αισθητική του προϊόντος, η τεχνική αρτιότητα κλπ.

Τα επιλεγέντα έργα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στον σύνδεσμο: https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και γίνεται με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και ότι η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID -19.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Αρ.Πρωτ.Φ14/124673/Δ1/18-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΠ/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.3293 (Π.Ε.)
: 210-344.2933 (Ε.Α.Ε)

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για μαθητές/ τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η χώρα μας από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο 2020 ασκεί την Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ανάληψη της Προεδρίας έδωσε στην Ελλάδα την ευκαιρία να αναδείξει τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένες θεματικές προτεραιότητες, που συνδέονται στενά με τα δικαιώματα, τις ελπίδες και τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων. Μία εξ αυτών είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των νέων γενιών να απολαμβάνουν την πολιτιστική κληρονομιά αλώβητη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύσσεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Μαθητικός Διαγωνισμός, ο οποίος απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, με θέμα «Μνημεία Πολιτιστικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Κλιματική Αλλαγή», ο οποίος θα διενεργηθεί κατά το σχολικό έτος 2020-2021, από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 9 Οκτωβρίου 2020.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι η συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών του δικαιώματος να προσλαμβάνουν και να απολαμβάνουν απρόσκοπτα και προστατευμένη από την κλιματική αλλαγή την αξία που έχει η πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά κάθε λαού μέσα από την προσωπική
δημιουργία.

Οι μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, αφού συλλέξουν πληροφορίες σχετικές με το θέμα, θα προβούν σε καλλιτεχνικές δημιουργίες (πχ. έργα ζωγραφικής, κολάζ, αφίσες, video, κτλ.) ή συγγραφή παραμυθιού (200 έως και 300 λέξεις).

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εκτός διδακτικών ωρών και όλα τα παραγόμενα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα, ανέκδοτα και αδημοσίευτα. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο έργο.

Σε ξεχωριστή σελίδα, που θα επισυνάπτεται στο έργο που θα υποβληθεί, θα αναγράφονται ευδιάκριτα με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας: επώνυμο, όνομα, τηλέφωνο, τάξη, σχολείο και τα στοιχεία του σχολείου του/της (ονομασία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).

Με αφόρμηση τον εν λόγω Διαγωνισμό και για τη διαμόρφωση κλίματος δημιουργικού ενδιαφέροντος, θα διατεθεί στις σχολικές μονάδες, κατόπιν σχετικής Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, μία (1) διδακτική ώρα, προκειμένου οι μαθητές/τριες να ενημερωθούν από τους/τις διδάσκοντες/ουσες για το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ελληνική Προεδρία σε αυτό.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν υλικό για το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ελληνική Προεδρία ανατρέχοντας στους συνδέσμους:
- https://www.coe.int/el/web/about-us
- https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/

Τα έργα θα παραδοθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες στον/στη Διευθυντή/ντρια,-Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και, εν συνεχεία, θα αποσταλούν στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, όπου με ευθύνη του/της Δ/ντή/ντριας της Διεύθυνσης θα ορισθεί άμισθη επιτροπή εκπαιδευτικών που θα επιλέξει έως και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2020 μεταξύ των εργασιών που θα παραλάβει, αυτήν με την οποία θα εκπροσωπηθεί κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διαγωνισμό. Ακολούθως, τα επιλεγέντα έργα θα αποσταλούν, έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής - Ανδρέα Παπανδρέου 37 - 151 80 Μαρούσι ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν το αρχείο είναι μεγάλο είναι δυνατόν να σταλεί ταχυδρομικώς με usb) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημειώνεται ότι από κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα επιλεγεί ένα έργο ανεξαρτήτως κατηγορίας. Έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, επιτροπή που θα ορισθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. θα αξιολογήσει τα υποβληθέντα έργα και θα επιλέξει τα καλύτερα (5 συνολικά από τα Δημοτικά της χώρας).

Τα κριτήρια για την επιλογή του καλύτερου έργου θα είναι η συνάφεια με το θέμα, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία του παραγόμενου έργου, ο βαθμός συναισθηματικής εμπλοκής του δημιουργού με το θέμα, η αισθητική του προϊόντος, η τεχνική αρτιότητα κλπ.

Τα επιλεγέντα έργα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στον σύνδεσμο https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και γίνεται με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και ότι η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID -19.

Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Σχετικά Άρθρα