edu.klimaka.gr

Συμμετοχή Σχολείων σε Διαγωνισμό Εκπαιδευτικού Σεναρίου OSOS

Πρόσκληση Συμμετοχής Σχολείων σε Διαγωνισμό Εκπαιδευτικού Σεναρίου «Σχολικοί Κήποι και Παρτέρια: Παραγωγή και Διάθεση Αγροτικών Προϊόντων».

Αρ.Πρωτ.Φ13.1/60829/Δ2/18-04-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Τζιντάνου Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.3272 (Δ.Ε.)
210-344.3273 (Δ.Ε.)
210-344.2212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-344.3390

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου «Σχολικοί κήποι και παρτέρια: Παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων» σχολικού έτους 2017-2018.

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 53827/Δ2/2-4-2018 εισερχόμενο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Open Schools for Open Societies - OSOS» το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι Εθνικός Συντονιστής του Έργου για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 14/29-3-2018 Πράξη του Δ.Σ. του, καλεί σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε Διαγωνισμό Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα: «Σχολικοί Κήποι και Παρτέρια: Παραγωγή και Διάθεση Αγροτικών Προϊόντων».
O διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή, Ευρωπαϊκό Συντονιστή του έργου OSOS, και το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του 9ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου, κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού αναμένεται να αναδειχθούν καλές πρακτικές που συνδέονται με τους Σχολικούς κήπους και να ενισχυθούν ή και να δημιουργηθούν κοινότητες μάθησης και πρακτικής με αντικείμενο του σχολικούς κήπους, αλλά και γενικότερα σύγχρονες κοινωνικές προσκλήσεις.

Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν δέκα (10) εκπαιδευτικοί (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), οι οποίοι θα συμμετέχουν σε θερινό σχολείο από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου 2018 στο Ρέθυμνο.

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολείων και των εκπαιδευτικών είναι η 27η Απριλίου 2018, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για τη συγγραφή και υποβολή των εκπαιδευτικών σεναρίων καθώς και των αντίστοιχων μαθητικών εργασιών/εφαρμογών είναι η 31η Μαΐου 2018.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολείων και των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων και θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Επίσης, όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες που θα ασχοληθούν με τα εν λόγω εκπαιδευτικά σενάρια, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Ε. & Δ.Ε.

 


Αρ.Πρωτ.3753/30-03-2018/ΙΕΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έργο H2020: Open Schools for Open Societies (OSOS)
Υπεύθυνη Έργου: Γεωργία Φέρμελη
e-mail: osos_iep(ΣΤΟ)iep.edu.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:«ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ H2020: «ΟPEN SCHOOLS FOR OPEN SOCIETIES – ΟSOS» (ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη 14/29-03-2018 του Δ.Σ., το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (Πράξη 36/14-09-2017 του Δ.Σ.) Εθνικός Συντονιστής για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Έργου H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» (Grant Agreement, number: 741571) («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»), καλεί σχολικές μονάδες (Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν σε Διαγωνισμό Εκπαιδευτικού Σεναρίου με Θέμα: «Σχολικοί Κήποι και Παρτέρια: Παραγωγή και Διάθεση Αγροτικών Προϊόντων». Ο διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή, Ευρωπαϊκό Συντονιστή του έργου OSOS, και το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του 9ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου, κατά το σχολικό έτος 2017-2018, υπό τις προϋποθέσεις και τακριτήρια επιλογής που αναφέρονται παρακάτω.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του έργου OSOS είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, προτείνεται η διενέργεια Διαγωνισμού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα: «Σχολικοί κήποι και παρτέρια: Παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων» για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού αναμένεται να αναδειχθούν καλές πρακτικές που συνδέονται με τους «Σχολικούς κήπους» και να ενισχυθούν ή και να δημιουργηθούν κοινότητες μάθησης και πρακτικής με αντικείμενο τους σχολικούς κήπους, αλλά και γενικότερα σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των σεναρίων που θα αναπτυχθεί μέσα από τις διαδικασίες του διαγωνισμού, εστιάζεται κυρίως σε δύο άξονες δράσεων, καθώς και σε ενδεχόμενους συνδυασμούς τους.

  • Στον 1ο άξονα, μπορούν να περιγράφονται εκπαιδευτικά σενάρια με δραστηριότητες σχολικού κήπου ή/και παρτεριών για την καλλιέργεια φυτών και παραγωγή αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.
  • Στο 2ο άξονα, μπορούν να περιγράφονται δραστηριότητες διάθεσης και προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, μέσα από ποικίλες δράσεις αλληλεγγύης και επιχειρηματικότητας. (Ενδεικτικά παραδείγματα συνδυασμού δράσεων μπορεί να είναι η παραγωγή λαχανικών στο σχολικό κήπο και η διάθεσή τους στο σχολείο, στην τοπική κοινότητα/αγορά ή σε ένα ανταλλακτικό παζάρι με άλλα σχολεία, ή ακόμα η παραγωγή σαπουνιών με αρωματικά φυτά (βότανα) από τα παρτέρια και η διάθεσή τους ως τοπικά προϊόντα).

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν 10 εκπαιδευτικοί (Α΄/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης), οι οποίοι θα συμμετέχουν σε θερινό σχολείο το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου 2018 στο Ρέθυμνο.

Η επιλογή των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών θα γίνει με αξιολόγηση των σεναρίων που θα υποβάλουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα του διαγωνισμού σε σχέση με το σκοπό του έργου OSOS:

• Ποιότητα: το σενάριο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και να έχει μια καλή δομή.

• Καινοτομία:
το σενάριο πρέπει να χρησιμοποιεί σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους ή/και προσεγγίσεις.

Χρήση ψηφιακών πηγών και κοινοτήτων της ακόλουθης πύλης:http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/my-school-garden-o-sholikos-moy-kipos-70514.

 

• Σε συμφωνία με τη φιλοσοφία του «Ανοικτού Σχολείου», δηλαδή
- ικανοποίηση πραγματικών τοπικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων και αναγκών: υγεία, περιβάλλον, πράσινη ανάπτυξη, αειφορία, ένταξη και επανένταξη, ίσες ευκαιρίες, κοινωνική δικαιοσύνη, ανοικτή πρόσβαση, κλπ. - δικτύωση: συνεργασία μεταξύ ομάδων, τάξεων, σχολείων καθώς και τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων (π.χ. μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σύλλογοι γονέων, κ.ά.).

 

• Έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και της προσωπικότητας των μαθητών/τριών.

 

• Έμφαση στη συνεργατικότητα και στην εργασία με ομάδες.

 

• Συμπερίληψη ατόμων από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ατόμων με ειδικές ανάγκες και δεξιότητες.

 

• Ανάπτυξη και δημοσίευση τουλάχιστον 5 εφαρμογών των σεναρίων από τους ίδιους τους μαθητές.
Τα μαθητικά σχέδια εργασίας (projects) θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε πραγματικές τοπικές ανάγκες, να εμπλέκουν και τοπικούς φορείς (εκτός σχολείου) και τα αποτελέσματά τους να παρουσιαστούν δημόσια. Συγκεκριμένα, τα μαθητικά σχέδια εργασίας (projects) θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Χωροθέτηση: Να αναφέρονται, είτε φυσικά είτε εικονικά, σε έναν κόσμο που αναγνωρίζει και προσπαθεί να καταλάβει ο/η μαθητής/τρια.
  • Σκοπός: Οι δραστηριότητες να είναι αυθεντικές, να οδηγούν τους/τις μαθητές/τριες σε δράσεις πρακτικής και νοητικής αξίας και να προάγουν την αίσθηση της διαμεσολάβησης.
  • Να βασίζονται σε προσωπικό ενδιαφέρον: Οι δραστηριότητες να λαμβάνουν υπόψιν το ενδιαφέρον τόσο των μαθητών/τριών όσο και των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας τη συμμετοχή.
  • Να αναπτύσσονται ολιστικά: Οι δραστηριότητες να επιτρέπουν στον/στη μαθητή/τρια να συνεχίσει να μαθαίνει και έξω από την τάξη, αντλώντας από τα μέλη της οικογένειας, τους συμμαθητές, τους τοπικούς εμπειρογνώμονες και τις αναφορές του διαδικτύου ως πηγές έρευνας και κριτικής.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολείων (με τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ύντριας) και των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολείων και των εκπαιδευτικών είναι η 27η Απριλίου 2018 και θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου υπερσυνδέσμου: https://goo.gl/g4XqJ0, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για τη συγγραφή και υποβολή των εκπαιδευτικών σεναρίων καθώς και των αντίστοιχων μαθητικών εργασιών/εφαρμογών είναι η 31η Μαΐου 2018 και θα πρέπει να γίνει μέσω της Πύλης: http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/my-school-garden-o-sholikos-moy-kipos-70514 με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου (authoring tool), καθώς και της δημιουργίας και διαμοιρασμού μαθητικών εργασιών
(Αναλυτικές πληροφορίες θα παρατεθούν σύντομα στον παραπάνω σύνδεσμο).

Τα έξοδα μετακίνησης και διανομής και διατροφής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο θερινό σχολείο θα καλυφθούν από την Ελληνογερμανική Αγωγή - Ευρωπαϊκό Συντονιστή του Έργου OSOS.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

O Πρόεδρος του Ι.Ε.Π.
Γεράσιμος Κουζέλης

 

Σχετικά Άρθρα