Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) - Επισκέψεις Σχολείων

Εκτύπωση  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)

Αρ.Πρωτ.Φ16/140612/Δ2/30-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Π/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Τζιντάνου Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.42.247 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών Π.Ε. και Δ.Ε. στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα” – σχ. έτος 2018-2019».

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 120407/ΓΔ4/16-07-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών Π.Ε. και Δ.Ε. στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα” συνεχίζονται για το σχολικό έτος 2018-2019, όπως και τα προηγούμενα έτη με σημαντική αύξηση στην προσέλευση των μαθητών Π.Ε. και Δ.Ε.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους μαθητές στον κόσμο της στατιστικής, στην πρόσβαση, κατανόηση και χρησιμοποίηση από τους ίδιους των στατιστικών στοιχείων στην καθημερινότητά τους. Επίσης, τους ενημερώνει για τον σημαντικό ρόλο και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην πολιτική, την οικονομία και την καθημερινότητα, καθώς και για τον τρόπο παραγωγής των επίσημων στατιστικών, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα σε όλους τους τομείς, τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στην ελληνική και την ενωσιακή στατιστική νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σχολείων μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (Προϊόντα και Υπηρεσίες/Μαθητικές επισκέψεις) στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://edu.statistics.gr/schools/

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το σχετικό πρόγραμμα θα πρέπει να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους υπαλλήλους προγραμματισμού των επισκέψεων στα τηλέφωνα: 213 135 2348 (2315,2347,2349) και στη συνέχεια να υποβάλλουν το αίτημά τους στη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στον σύνδεσμο: http://edu.statistics.gr/schools/index.php/ekdilosiendiaferontos

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Pin It

Εκτύπωση