Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) : Επισκέψεις Σχολείων

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΛΣΤΑΤ» 2019-2020

Αρ.Πρωτ.Φ16/177599/Δ2/13-11-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΤΜΗΜΑ Β΄ Π/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.42.247 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
Fax : 210-34.43.39

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με διεύρυνση των Εκπαιδευτικών Επισκέψεων μαθητών/τριών Π.Ε. και Δ.Ε. στην ΕΛΣΤΑΤ στη Θεσσαλονίκη και στη Ροδόπη στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα” – σχ. έτος 2019-2020».
Σχετικά έγγραφα: το με αρ. πρ. 166801/ΓΔ4/24-10-2019 εισερχόμενο έγγραφο και το με αρ. πρ.Φ16/124175/Δ2/01-08-2019 εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια του με αρ. πρ. Φ16/124175/Δ2/01-08-2019 εγγράφου της Υπηρεσίας μας με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών/τριών Π.Ε. και Δ.Ε. στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ανάπτυξη της “Στατιστικής Παιδείας” στην Ελλάδα – σχ. έτος 2019-2020», σας ενημερώνουμε ότι οι Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών/τριών Π.Ε. και Δ.Ε. στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την “Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα” συνεχίζονται και για το σχολικό έτος 2019-2020, όπως και τα προηγούμενα έτη με σημαντική αύξηση στην προσέλευση των μαθητών/τριών Π.Ε. και Δ.Ε.

Σκοπός των επισκέψεων είναι να εισαγάγουν τους μαθητές/τριες στον κόσμο της στατιστικής επιστήμης και να τους ενημερώσουν για τις διαδικασίες ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης των επίσημων στατιστικών, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα σε όλους τους τομείς και τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στην ελληνική και την ενωσιακή στατιστική νομοθεσία. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων επισημαίνονται ο σημαντικός ρόλος και η χρήση των επίσημων στατιστικών στην πολιτική, την οικονομία και την καθημερινότητα. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες ενημερώνονται πώς να βρίσκουν εύκολα τις πληροφορίες που αναζητούν ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να πλοηγηθούν στους διαδικτυακούς τόπους της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς, τις εργάσιμες μέρες του μήνα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης του προγράμματος, η Υπηρεσία Στατιστικής Βορείου Ελλάδος θα ξεκινήσει τη σχετική δράση στις εγκαταστάσεις της, Δελφών 218, Θεσσαλονίκη. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ (μετά από αίτημα) σε σχολεία του Νομού Ροδόπης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σχολείων μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι/ες στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ για τη Στατιστική Παιδεία: http://www.statistics.gr/el/edu (στην κατηγορία Εκπαιδευτικές Επισκέψεις).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους για τον προγραμματισμό των επισκέψεων στα τηλέφωνα: 213 135 2348 και 213 1352315 (Τμήμα Βιβλιοθήκης και Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοχώρου) και, στη συνέχεια, να υποβάλουν το αίτημά τους στη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στον σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/edu-programs-participation

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Pin It

Εκτύπωση