Ξεναγήσεις Μαθητών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκτύπωση  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2018 - 2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75, 11855, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-5294840-45
Fax: 210-5294820
Email: public.relations(ΣΤΟ)aua.gr

Θέμα: «Πρόγραμμα εκπαιδευτικών ξεναγήσεων μαθητών στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019».

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) μέσω του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, έχει καθιερώσει από το 2001 το θεσμό των επισκέψεων μαθητών της πρωτοβάθμιας (τρίτης Δημοτικού και άνω) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους χώρους του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων-ξεναγήσεων, που διεξάγονται σχεδόν καθημερινά κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού έτους, μαθητές απο όλη τη xώρα έρχονται σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, εξοικειώνονται με τη γεωργική και τη ζωϊκή παραγωγή, μυούνται στο ποσοστό που είναι εφικτό στις Γεωπονικές επιστήμες και ενημερώνονται για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο σε όλους εκείνους που θα αποφασίσουν να διαβούν τις πύλες του ως φοιτητές, προς όφελος της Ελληνικής γεωργίας και του αγροτικού τομέα.

Τα προγράμματα ξεναγήσεων έχουν καταρτισθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών-επισκεπτών ανάλογα με τη βαθμίδα της εκπαίδευσής τους.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει ξεναγήσεις στα Εργαστήρια Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας (προβατοστάσιο-βουστάσιο), στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας, στο εμπορικό θερμοκήπιο καλλωπιστικών φυτών του Γ.Π.Α. και στην προθήκη της ελιάς του Πλάτωνα. Το πρόγραμμα για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει το Εργαστήριο Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας, το Εργαστήριο Γεωργίας, το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, το Εργαστήριο Ορυκτολογίας, το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας καθώς επίσης και επίσκεψη στο Γεωργικό Μουσείο όπου γίνεται σύντομη αναφορά στην πολυετή ιστορία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσκεψη στους χώρους των εκθεμάτων.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από φοιτητές των τελευταίων εξαμήνων σπουδών του Πανεπιστημίου μας, οι οποίοι λαμβάνουν μια μικρή αμοιβή με επιβάρυνση του Γ.Π.Α. και έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί έτσι ώστε ο λόγος τους να είναι περιεκτικός, συγκεκριμένος, και κατανοητός.

Για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οι επισκέψεις των μαθητών προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 15 Οκτωβρίου του 2018 και θα πραγματοποιούνται καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 10.00 π.μ. μέχρι και τις 12.00 μ. σύμφωνα με το σχεδιασμό. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των σχολείων και των μαθητών και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται κάθε χρόνο στο τέλος Μαΐου. Στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να ξεναγηθούν στους χώρους του Γ.Π.Α. εκατό (100) μαθητές ανά ημέρα.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων, που συμπληρώνεται από τα ενδιαφερόμενα σχολεία και αποστέλλεται στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα (ώρες επικοινωνίας 11:00- 14:00) με στόχο να επιτυγχάνεται ο έγκαιρος προγραμματισμός των επισκέψεων, και τον πίνακα με τους χώρους επίσκεψης που αντιστοιχούν στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας

Δημοτικό (Γ’ – ΣΤ’)

2. Προθήκη ελιάς του Πλάτωνα

Δημοτικό (Γ’ – ΣΤ’) – Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

3. Εμπορικό θερμοκήπιο καλλωπιστικών φυτών Γ.Π.Α.

Δημοτικό (Γ’ – ΣΤ’)

4. Εργαστήριο Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας

Δημοτικό (Γ’ – ΣΤ’) – Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

5. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας  (Εκτός Τετάρτης)

Δημοτικό (Γ’ – ΣΤ’) - Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

6. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας (κάθε Τρίτη)

Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

7. Εργαστήριο Γαλακτοκομίας (κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη- Παρασκευή)

Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

8. Γεωργικό Μουσείο

Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

9. Εργαστήριο Γεωργίας

Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

10. Εργαστήριο Ορυκτολογίας (κάθε Τρίτη)

Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα