edu.klimaka.gr

Ξεναγήσεις Μαθητών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2019/2020

Αρ.Πρωτ.Φ1/ΜΚ/122397/140597/Δ7/11-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Email :disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
: Σ. Λαπατά
: Μ. Κολούντζου
Τηλέφωνο : 210 344 3002
: 210 344 3791

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Σε απάντηση του από 17-5-2019 ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 29/18-07-2019 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική καταλληλότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων-ξεναγήσεων στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών , που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Αθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20 , με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Η ενημέρωση και έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας για τη συμμετοχή σε αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
  • Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να γίνεται παρουσία του/της/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών των σχολείων.
  • Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
  • Η τήρηση της δεοντολογίας σχετικά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/-τριών και των οικογενειών τους.
  • Να μη χρησιμοποιηθεί η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό.
  • Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.
  • Να μη γίνει φωτογράφιση, ηχογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση των μαθητών/μαθητριών που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  • Να μην υπάρχει κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να μην απαιτείται να αγοραστεί με δαπάνη των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών ή σχολείων κάποιο επιπλέον υλικό.
  • Θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017) που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών».

H ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ


ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75, 11855, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-5294840-45
Fax: 210-5294820
Email: public.relations(ΣΤΟ)aua.gr

«Πρόγραμμα εκπαιδευτικών ξεναγήσεων μαθητών στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) μέσω του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, έχει καθιερώσει από το 2001 το θεσμό των επισκέψεων μαθητών της πρωτοβάθμιας (τρίτης Δημοτικού και άνω) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους χώρους του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων-ξεναγήσεων, που διεξάγονται σχεδόν καθημερινά κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού έτους, μαθητές απο όλη τη xώρα έρχονται σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, εξοικειώνονται με τη γεωργική και τη ζωϊκή παραγωγή, μυούνται στο ποσοστό που είναι εφικτό στις Γεωπονικές επιστήμες και ενημερώνονται για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο σε όλους εκείνους που θα αποφασίσουν να διαβούν τις πύλες του ως φοιτητές, προς όφελος της Ελληνικής γεωργίας και του αγροτικού τομέα.

Τα προγράμματα ξεναγήσεων έχουν καταρτισθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών-επισκεπτών ανάλογα με τη βαθμίδα της εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει ξεναγήσεις στα Εργαστήρια Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας (προβατοστάσιο-βουστάσιο), στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας, στο εμπορικό θερμοκήπιο καλλωπιστικών φυτών του Γ.Π.Α. και στην προθήκη της ελιάς του Πλάτωνα. Το πρόγραμμα για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει το Εργαστήριο Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας, το Εργαστήριο Γεωργίας, το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, το Εργαστήριο Ορυκτολογίας, το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας καθώς επίσης και επίσκεψη στο Γεωργικό Μουσείο όπου γίνεται σύντομη αναφορά στην πολυετή ιστορία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσκεψη στους χώρους των εκθεμάτων.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από φοιτητές των τελευταίων εξαμήνων σπουδών του Πανεπιστημίου μας, οι οποίοι λαμβάνουν μια μικρή αμοιβή με επιβάρυνση του Γ.Π.Α. και έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί έτσι ώστε ο λόγος τους να είναι περιεκτικός, συγκεκριμένος, και κατανοητός.

Για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οι επισκέψεις των μαθητών προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 14 Οκτωβρίου του 2019 και θα πραγματοποιούνται καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 10.00 π.μ. μέχρι και τις 12.00 μ. σύμφωνα με το σχεδιασμό. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των σχολείων και των μαθητών και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται κάθε χρόνο στο τέλος Μαΐου. Στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να ξεναγηθούν στους χώρους του Γ.Π.Α. εκατό (100) μαθητές ανά ημέρα.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων, που συμπληρώνεται από τα ενδιαφερόμενα σχολεία και αποστέλλεται στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα (ώρες επικοινωνίας 11:00- 14:00) με στόχο να επιτυγχάνεται ο έγκαιρος προγραμματισμός των επισκέψεων, και τον πίνακα με τους χώρους επίσκεψης που αντιστοιχούν στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας

Δημοτικό (Γ’ – ΣΤ’)

2. Προθήκη ελιάς του Πλάτωνα

Δημοτικό (Γ’ – ΣΤ’) – Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

3. Εμπορικό θερμοκήπιο καλλωπιστικών φυτών Γ.Π.Α.

Δημοτικό (Γ’ – ΣΤ’)

4. Εργαστήριο Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας

Δημοτικό (Γ’ – ΣΤ’) – Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

5. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας  (Εκτός Τετάρτης)

Δημοτικό (Γ’ – ΣΤ’) - Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

6. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας (κάθε Τρίτη)

Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

7. Εργαστήριο Γαλακτοκομίας (κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη- Παρασκευή)

Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

8. Γεωργικό Μουσείο

Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

9. Εργαστήριο Γεωργίας

Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

10. Εργαστήριο Ορυκτολογίας (κάθε Τρίτη)

Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) – Λύκειο (όλες οι τάξεις)

Σχετικά Άρθρα