ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΜΦΙΚ)

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΜΦΙΚ)

Ηράκλειο 23-09-2013
Αρ.Πρωτ.245

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Σας προωθούμε το έγγραφο με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), για τη φετινή σχολική χρονιά 2013-14 και θα σας παρακαλούσαμε να το προωθήσετε σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς σας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία

Καλή χρονιά

Τμ. Εκπαίδευσης ΜΦΙΚ


ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. ΤΙΤΛΟΣ: «Ο λύκος των παραμυθιών και ο λύκος της φύσης»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Προσχολική ηλικία και Α΄τάξη Δημοτικού

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Χώρος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Κεντρικός Εκ-θεσιακός Χώρος

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που απαιτεί τη συνεργασία Σχολείου και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ.) καθώς ένα μέρος του υλοποι-είται στο Σχολείο και ένα άλλο στο Μουσείο. Τα βασικά στάδια υλοποίησης είναι:
1. Προπαρασκευαστικό στάδιο που υλοποιείται στο Σχολείο
2. Βιωματικό στάδιο που υλοποιείται στο Μ.Φ.Ι.Κ. ως διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
3. Τελικό στάδιο που υλοποιείται στο Σχολείο

Και τα 3 στάδια υλοποίησης, στο Σχολείο και στο Μουσείο, υποστηρίζονται από το Μ.Φ.Ι.Κ. το οποίο παρέχει ειδικό υλικό στον εκπαιδευτικό. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τη συνεργασία της Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Παν/μίου Κρήτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η εικόνα του λύκου στα παραμύθια είναι τις περισσότερες φορές διαφορετική από την πραγματική του εικόνα στη φύση. Σύμβολο δύναμης και ελευθερίας ο λύκος εμφανίζεται στα παραμύθια ως «κακός». Η αλήθεια όμως είναι ότι ο «κακός λύκος» των παραμυθιών δεν είναι παρά ένα τρωτό είδος που χρειάζεται προστασία. Το πρόγραμμα «Ο λύκος των παραμυθιών και ο λύκος της φύσης» έχει ως στόχο να καταρρίψει τους μύθους γύρω από το άγριο αυτό ζώο και να δώσει στα παιδιά την πραγματική εικόνα του λύκου και του ρόλου του στη φύση.

Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακο-λουθήσουν το πρόγραμμα στον «Εγκέλαδο», την πλατφόρμα προσομοίωσης σεισμών.

2. ΤΙΤΛΟΣ: «Το Γιγάντιο Δεινοθήριο»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Προσχολική ηλικία και Α΄τάξη Δημοτικού

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Χώρος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Τα παιδιά ανακαλύπτουν το Δεινοθήριο, ένα εντυπωσιακό γιγά-ντιο ζώο που ζούσε στην Κρήτη. Γίνονται τα ίδια παλαιοντολόγοι και ακολουθώ-ντας μια ερευνητική διαδικασία, απόλυτα προσαρμοσμένη στην ηλικία τους, σκάβουν μόνα τους, ανακαλύπτουν απολιθώματα και προβληματίζονται για το πού ζούσε και τι έτρωγε. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Παν/μίου Κρήτης. Παρέχεται επίσης υλικό για τη συνέχιση του προγράμματος στην τάξη.

Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακο-λουθήσουν το πρόγραμμα στον «Εγκέλαδο», την πλατφόρμα προσομοίωσης σεισμών.

3. ΤΙΤΛΟΣ: «Αρκούδα και Φώκια εκπέμπουν σήμα κινδύνου»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Προσχολική ηλικία και Α΄ τάξη Δημοτικού

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κεντρικός Εκθεσιακός Χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Παραμύθι. Η αρκούδα και η φώκια απεγνωσμένες φθάνουν στο Μουσείο και ζητούν βοήθεια καθώς οι βιότοποί τους (δάση και παραλίες) έχουν υποβαθμιστεί και έχουν συρρικνωθεί από τους ανθρώπους. Τα παιδιά μαζί με τους παιδαγωγούς του Μουσείου, προσπαθώντας να τις βοηθήσουν, προβλημα-τίζονται αν τα δύο ζώα θα μπορούσαν να ζήσουν σε διαφορετικούς βιότοπους. Όμως αυτή η αλλαγή αποδεικνύεται ότι δεν είναι καθόλου εύκολη. Μέσα από το παραμύθι αυτό τα παιδιά μαθαίνουν για τις προσαρμογές των ζώων στο περι-βάλλον τους αλλά και για τη συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στη φύση και τους οργανισμούς της.

Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακο-λουθήσουν το πρόγραμμα στον «Εγκέλαδο», την πλατφόρμα προσομοίωσης σεισμών.

4. ΤΙΤΛΟΣ: «Το παραμύθι του Ερευνότοπου»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Προσχολική ηλικία και Α΄ τάξη Δημοτικού

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ερευνότοπος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: H νυχτερίδα Πιπιστρέλους και η νεροχελώνα Μαυρέμις ζωντα-νεύουν, μαζί με τα παιδιά, ένα φανταστικό παραμύθι περιπέτειας στον Ερευνό-τοπο, σε ένα μοναδικό για την Ελλάδα χώρο, πλούσιο σε βιωματικές και δια-δραστικές δραστηριότητες. Ο Ερευνότοπος αποτελεί μια μικρογραφία της φύ-σης, μια ρεαλιστική αναπαράσταση των οικοσυστημάτων της Μεσογείου, του βουνού, του θαμνότοπου, της σπηλιάς, του ποταμού, της εκβολής και της θά-λασσας.

Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακο-λουθήσουν το πρόγραμμα στον «Εγκέλαδο», την πλατφόρμα προσομοίωσης σεισμών.

5. ΤΙΤΛΟΣ: «Ζώα και φυτά προσαρμόζονται στο περιβάλλον»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Β΄ και Γ΄ τάξη Δημοτικού

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Χώρος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Κεντρικός Εκ-θεσιακός Χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που απαιτεί τη συνερ-γασία Σχολείου και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ.) καθώς ένα μέ-ρος του υλοποιείται στο Σχολείο και ένα άλλο στο Μουσείο. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα υποστηρίζει το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β΄ και Γ΄ Δημοτικού και συγκεκριμένα τις θεματικές ενότητες:
• «Τα ζώα προσαρμόζονται στο περιβάλλον» της Β΄ Δημοτικού και
• « Φυτά και ζώα του τόπου μας» της Γ΄ Δημοτικού.

Τα βασικά στάδια υλοποίησης είναι:
1. Προπαρασκευαστικό στάδιο που υλοποιείται στο Σχολείο
2. Βιωματικό στάδιο που υλοποιείται στο Μ.Φ.Ι.Κ. ως δίωρο διαδραστικό εκπαι-δευτικό πρόγραμμα
3. Τελικό στάδιο που υλοποιείται στο Σχολείο

Και τα 3 στάδια υλοποίησης, στο Σχολείο και στο Μουσείο, υποστηρίζονται από το Μ.Φ.Ι.Κ. το οποίο παρέχει ειδικό υλικό στον εκπαιδευτικό. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τη συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Παν/μίου Κρήτης.

Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακο-λουθήσουν το πρόγραμμα στον «Εγκέλαδο», την πλατφόρμα προσομοίωσης σεισμών.

6. ΤΙΤΛΟΣ: «Λουλούδια-Καρποί-Σπόροι»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Δ΄ τάξη Δημοτικού

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ερευνότοπος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Μέσα από το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά ασχολούνται με τον κύ-κλο ζωής των φυτών. Πιο συγκεκριμένα γνωρίζουν τα διαφορετικά μέρη των λουλουδιών, τη μεταφορά της γύρης με τη βοήθεια των επικονιαστών, το ρόλο των λουλουδιών στη γονιμοποίηση καθώς και το σχηματισμό των σπόρων και των καρπών. Γνωρίζουν ακόμη τη βλάστηση των σπόρων αλλά και τους σπό-ρους «ταξιδευτές». Όλο το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τη διαδραστική προσέγγιση.

Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακο-λουθήσουν το πρόγραμμα στον «Εγκέλαδο», την πλατφόρμα προσομοίωσης σεισμών.

7. ΤΙΤΛΟΣ: «Η Φύση είναι το σπίτι μας»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Δ΄ τάξη Δημοτικού

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κεντρικός Εκθεσιακός Χώρος και Ερευνότοπος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που απαιτεί τη συνερ-γασία Σχολείου και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ.) καθώς ένα μέ-ρος του υλοποιείται στο Σχολείο και ένα άλλο στο Μουσείο. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα υποστηρίζει το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄Δημοτικού και συγκεκριμένα την Ενότητα 3 με τίτλο: « Η φύση είναι το σπίτι μας».

Τα βασικά στάδια υλοποίησης είναι:
1. Προπαρασκευαστικό στάδιο που υλοποιείται στο Σχολείο
2. Βιωματικό στάδιο που υλοποιείται στο Μ.Φ.Ι.Κ. ως δίωρο εκπαιδευτικό πρό-γραμμα
3. Τελικό στάδιο που υλοποιείται στο Σχολείο

Και τα 3 στάδια υλοποίησης, στο Σχολείο και στο Μουσείο, υποστηρίζονται από το Μ.Φ.Ι.Κ. το οποίο παρέχει ειδικό υλικό στον εκπαιδευτικό. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τη συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Παν/μίου Κρήτης.

Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακο-λουθήσουν το πρόγραμμα στον «Εγκέλαδο», την πλατφόρμα προσομοίωσης σεισμών.

8. ΤΙΤΛΟΣ: «Σκορπιοί και Αράχνες. Ένας μαγικός κόσμος»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Γ΄ μέχρι και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Χώρος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Οι σκορπιοί και οι αράχνες είναι ζώα με ιδιαίτερη μορφολογία και συνήθειες. Διάφοροι μύθοι και προκαταλήψεις είναι γνωστοί γύρω από αυ-τά, δημιουργώντας μια εικόνα μυστηρίου και φόβου για τα παιδιά ενώ παράλλη-λα οι μορφές τους έχουν συνδεθεί με ήρωες πολλών παιδικών σειρών. Στη διάρκεια του προγράμματος και μέσα από την εξερεύνηση, την κατασκευή, την παρατήρηση και τις διαδραστικές δραστηριότητες, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη των σκορπιών και αραχνών, τα δηλητηριώδη είδη, το δυνατό ιστό των αραχνών, την αναπαραγωγή, το μεγάλωμα των μικρών αραχνών και σκορπιών και πολλά ακόμη.

Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακο-λουθήσουν το πρόγραμμα στον «Εγκέλαδο», την πλατφόρμα προσομοίωσης σεισμών.

9. ΤΙΤΛΟΣ: «Η Πράσινη Μεσόγειος»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Β΄ μέχρι και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού - Γυμνάσιο

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κεντρικός Εκθεσιακός Χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Πρόκειται για μια ζωντανή διαδραστική περιήγηση, με τη χρήση φυλλαδίων και καρτών, στα φυλλοβόλα, κωνοφόρα και μικτά δάση της Μεσο-γείου, στα οικοσυστήματα των ψηλών βουνών αλλά και στα σπάνια οικοσυστή-ματα των θάμνων. Η αρκούδα, ο αγριόχοιρος, ο λύκος, η αλεπού, η ύαινα, το πλατώνι, ο αγριόγατος, η στεπογερακίνα και ο λύγκας είναι μερικά μόνο από τα εντυπωσιακά ζώα που θα γνωρίσουν. Η περιήγηση είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών και γίνεται με τη συμμετοχή των παιδιών.

Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακο-λουθήσουν το πρόγραμμα στον «Εγκέλαδο», την πλατφόρμα προσομοίωσης σεισμών.

10. ΤΙΤΛΟΣ: «Οι Αντιθέσεις της Μεσογείου - Νερά και Έρημοι»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Β΄ μέχρι και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού - Γυμνάσιο

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κεντρικός Εκθεσιακός Χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Πρόκειται για μια ζωντανή διαδραστική περιήγηση, με τη χρήση φυλλαδίων και καρτών, στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα οικοσυστήματα του νερού και των ακτών με τα ακραία οικο-συστήματα των ερήμων της Μεσογείου. Η μεσογειακή φώκια, η βίδρα, η χαλκό-κοτα, οι ερωδιοί και η χουλιαρομύτα είναι μερικοί μόνο από τους ιδιαίτερους κα-τοίκους των νερών ενώ η αντιλόπη, η αλεπού της ερήμου και το βερβέρικο αρνί εντυπωσιάζουν στα ερημικά τοπία. Παράλληλα οι μαθητές επισκέπτονται το Δει-νοθήριο και το «Ζωντανό Μουσείο» όπου γνωρίζουν μοναδικούς ζωντανούς ορ-γανισμούς που ζουν στα υγρά και ερημικά περιβάλλοντα της Μεσογειακής περι-οχής όπως οχιές, βαράνους, χαμαιλέοντες, αγκαθοπόντικες και πολλά ακόμη. Η περιήγηση είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών και γίνεται με τη συμμετοχή των παιδιών.

Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακο-λουθήσουν το πρόγραμμα στον «Εγκέλαδο», την πλατφόρμα προσομοίωσης σεισμών.

11. ΤΙΤΛΟΣ: «Ερευνώ και ανακαλύπτω τη φύση»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Β΄ μέχρι και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ερευνότοπος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τα πραγματικά εργαλεία των ερευ-νητών και με τη βοήθεια των μουσειοπαιδαγωγών, μεταμορφώνονται σε παλαιοντολόγους, σπηλαιολόγους, ορνιθολόγους, υδροβιολόγους, θηριολόγους και ερπετολόγους και ζουν μια πραγματική εξερεύνηση στα οικοσυστήματα του Ερευνότοπου ενός χώρου μοναδικού για την Ελλάδα, πλούσιου σε βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες.

Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακο-λουθήσουν το πρόγραμμα στον «Εγκέλαδο» την πλατφόρμα προσομοίωσης σεισμών.

12. ΤΙΤΛΟΣ: «Προστατεύω τα παιδιά από το σεισμικό και ηφαιστειακό κίνδυνο»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Ε΄& ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού - Γυμνάσιο

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κεντρικός εκθεσιακός χώρος, πλατφόρμα προσομοίω-σης σεισμών «Εγκέλαδος»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά μέσα από την έρευνα, τη γνώση, τη δοκιμή, τη διάδραση και τον έλεγχο γνώσεων, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, να επαληθεύσουν ή όχι κοινές πρακτικές, συνήθειες και απόψεις που αναφέρονται στα φαινόμενα αυτά αλλά και να λάβουν την απαραί-τητη υποστήριξη που θα τα βοηθήσει να αντεπεξέλθουν στο ψυχολογικό βάρος που θα δεχθούν σε περίπτωση ενός σεισμικού ή ηφαιστειακού κινδύνου.

Στη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές έχουν επίσης την ευκαιρία να παρα-κολουθήσουν το πρόγραμμα στον «Εγκέλαδο», την πλατφόρμα προσομοίωσης σεισμών.

---

Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες υλοποιούνται από μουσειοπαιδαγωγούς ή ειδικευμένους επιστήμονες του Μουσείου, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι τμημάτων Βιολογίας και Περιβάλλοντος και έχουν εμπειρία στη διαχείριση σχολικών ομάδων.


Εκτύπωση