7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου 2021

Εκτύπωση  

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 2021

(Μετάβαση στο άρθρο: Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος - Τραγουδιού "Κάν' το ν' ακουστεί")

Αρ.Πρωτ.Φ16/176845/Δ2/29-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.43.293 (Π.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Φεστιβάλ με τίτλο «7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2021» για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. - σχ. έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 163433/Υ2,Δ2,/30-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 15-06-2020 αίτηση που μας απέστειλε το European School Radio και αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής του Φεστιβάλ με τίτλο: «7o Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2021», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 55/26-11-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ με τίτλο «7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2021», το οποίο απευθύνεται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου και θα πραγματοποιηθεί εντός σχολικού έτους 2020-2021, στις 15, 16 και 17 Απριλίου 2021 στην Κέρκυρα.

Η επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ είναι http://europeanschoolradio.eu/7fest. Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν ενεργά τα σχολεία της Κέρκυρας που υλοποιούν προγράμματα Μαθητικού Ραδιοφώνου ESR και τα οποία θα οριστούν με σχετική πρόσκληση του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων. Τα συγκεκριμένα σχολεία θα υποδεχτούν τα φιλοξενούμενα ραδιοφωνικά σχολεία του European School Radio και θα αναλάβουν επιμέρους δράσεις του προγράμματος. Το 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2021, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Π/θμιας (Νηπιαγωγείου/Δημοτικού) και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου/Λυκείου), γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, της Ελλάδας και της Κύπρου. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ περιλαμβάνεται και η Τελετή Βράβευσης του Διαγωνισμού Μηνύματος & Τραγουδιού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2021». Το Φεστιβάλ έχει διάρκεια τρεις (3) ημέρες (15-16-17 Απριλίου 2021).

Κύριος σκοπός του εν λόγω Φεστιβάλ είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να ανακαλύψουν τον κόσμο του ραδιοφώνου ως μέσου ενημέρωσης, έκφρασης και ψυχαγωγίας, αλλά και ως μέσου καλλιτεχνικής δημιουργίας, με συμμετοχή σε πρωτότυπες δραστηριότητες Ραδιοφωνικής Τέχνης, τόσο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όσο και κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Στην περίπτωση που υπάρξουν ειδικές οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για κάποια έκτακτη κατάσταση, όπως ειδικές προφυλάξεις για τη μετάδοση κορωνοϊού, η Οργανωτική Επιτροπή θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια των μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, ώστε η δράση να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμοδίων Υπουργείων αναφορικά με τη Δημόσια Υγεία.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Η μετακίνηση των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Φεστιβάλ να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο Φεστιβάλ να είναι προαιρετική και να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 5. Η προετοιμασία των μαθητικών ομάδων να ενταχθεί στον διδακτικό προγραμματισμό κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού διασφαλίζοντας τη συνάφεια των δράσεων με το πρόγραμμα σπουδών και τη συνέχεια των προσφερόμενων στους/στις μαθητές/τριες μαθησιακών εμπειριών, είτε σε ενότητες γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, είτε στο πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων ή προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο/-η Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 6. Ο χρόνος απασχόλησης των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Φεστιβάλ να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ή τις έξι (6) διδακτικές ώρες για τα ειδικά σχολεία.
  Εφόσον οι σχετικές δραστηριότητες ενταχθούν στο πλαίσιο προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.
 7. Οι φορείς διοργάνωσης αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία υλοποίησης του Φεστιβάλ.
 8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και/ή η ηχογράφηση των μαθητών/-τριών.
 9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση της δράσης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής της.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του Φεστιβάλ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ EUROPEAN SCHOOL RADIO 2021

Η Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο», το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέσω της Σχολής Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών, του Εργαστηρίου Ηλεκτρακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών (ΕΡ.Η.Μ.Ε.Ε.) και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου», καθώς και το 1ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ιονίων Νήσων συνδιοργανώνουν το “7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2021” στις 15, 16 και 17 Απριλίου 2021 στην Κέρκυρα.

Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν ενεργά, επίσης, τα σχολεία της Κέρκυρας, που υλοποιούν προγράμματα Μαθητικού Ραδιοφώνου ESR και τα οποία θα οριστούν, κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων. Τα συγκεκριμένα σχολεία θα υποδεχτούν τα φιλοξενούμενα ραδιοφωνικά σχολεία του European School Radio και θα αναλάβουν επιμέρους δράσεις του προγράμματος.

Το 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2021, απευθύνεται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ περιλαμβάνεται και η Τελετή Βράβευσης του Διαγωνισμού Μηνύματος & Τραγουδιού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2021».

Το Φεστιβάλ ως εκπαιδευτικός θεσμός αποτελεί μία τριήμερη γιορτή γνωριμίας και συνεργασίας των ραδιοφωνικών και μουσικών/ καλλιτεχνικών σχολείων του Μαθητικού Ραδιοφώνου ESR. Κύριος σκοπός του είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να ανακαλύψουν τον κόσμο του ραδιοφώνου ως μέσου ενημέρωσης, έκφρασης και ψυχαγωγίας, αλλά και ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας, με συμμετοχή σε πρωτότυπες δραστηριότητες Ραδιοφωνικής Τέχνης, τόσο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όσο και κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Πριν από το Φεστιβάλ, οι μαθητές/νέοι μέσω των ραδιοφωνικών ομάδων τους θα υποδυθούν ρόλους ρεπόρτερ, συντακτών και τεχνικών για την παραγωγή ραδιοφωνικού υλικού, το οποίο θα παρουσιάσουν με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν μέσω των Μεντόρων Καλλιτεχνών, στη δημιουργία έργων Ραδιοφωνικής Τέχνης, το Radio Art.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, οι μαθητές θα συμμετέχουν σε ραδιοφωνικά/μουσικά/καλλιτεχνικά εργαστήρια με θέμα το Μαθητικό Ραδιόφωνο ESR και δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα στους ανοιχτούς και κλειστούς χώρους της Κέρκυρας (Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιόνιος Ακαδημία), θα εκφραστούν δημιουργικά, θα γνωριστούν και θα ανταλλάξουν τις απόψεις, τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους για το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Θα λάβουν μέρος σε καλλιτεχνικές δράσεις (θεάτρου, χορού, μουσικής) αναδεικνύοντας τη δυναμική των νέων στον χώρο της Τέχνης και θα βιώσουν την Τέχνη μέσω του Μαθητικού Ραδιοφώνου.

Επιπρόσθετα, θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Λάβουν μέρος σε κυνήγι θησαυρού, που θα έχει ξεκινήσει πριν το Φεστιβάλ και η τελική φάση θα γίνει στο τριήμερο των εκδηλώσεων
 • Συμμετέχουν ενεργά και πρωταγωνιστικά στις ψυχαγωγικές/ καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που θα προγραμματιστούν να γίνουν εντός του τριημέρου
 • Παρουσιάσουν τη ραδιοφωνική τους δράση, σε ενιαίο χώρο έκθεσης, για τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (αφίσα ραδιοφωνικής ομάδας, ραδιοφωνικό έργο, ραδιοφωνικές θεατρικές παραστάσεις)
 • Αναδείξουν τις οπτικοποιημένες δημιουργίες ραδιοφωνικών μηνυμάτων και τραγουδιών του Διαγωνισμού ‘Κάν’ το ν’ ακουστεί 2021», δίνοντας για πρώτη φορά έμφαση στη δημιουργική σύνδεση του ήχου με την εικόνα
 • Παρακολουθήσουν την Τελετή Βράβευσης του Διαγωνισμού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2021»
 • Γίνουν οι ρεπόρτερς του ESR για όλη την Κέρκυρα και να συμμετέχουν στη ζωντανή μετάδοση του Φεστιβάλ στο European School Radio

Μετά τη συμμετοχή των μαθητών/νέων στο 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2021, αναμένεται να έχουν ευαισθητοποιηθεί για την Ραδιοφωνική Τέχνη και την έκφρασή της από το δικό τους μέσο επικοινωνίας, το Μαθητικό Ραδιόφωνο. Μέσω της ευκαιρίας να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν άλλους νέους και να ραδιο-επικοινωνήσουν μέσα από κοινές δραστηριότητες και βιωματικά εργαστήρια προσδοκάται να δημιουργηθεί ένας σταθερός και δυνατός δεσμός των νέων με την Τέχνη και το Ραδιόφωνο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου
European School Radio 2021

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

19:00
Εκδήλωση υποδοχής. Παρουσίαση ραδιοφωνικών ομάδων στο (Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας)

Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

09:00 – 15:00
Βιωματικές δραστηριότητες, εργαστήρια, επισκέψεις, έκθεση έργων ραδιοφωνικών ομάδων, κυνήγι θησαυρού, μαραθώνια ραδιοφωνική εκπομπή
(Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας- Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

20:00- 23:00
Βραδινή καλλιτεχνική εκδήλωση ραδιοφωνικών σχολείων
Σάββατο 17 Απριλίου 2021

10:00 – 12:30
Τελετή Βράβευσης Διαγωνισμού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2021» (Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας)

13:30 – 18:00

Επίσκεψη σε ιστορικά αξιοθέατα Κέρκυρας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Σπυρίδων Γαλανόπουλος, Εκπαιδευτικός Μουσικής, Συνεργάτης ΕΡ.Η.Μ.Ε.Ε.

2. Αναγνώστης Γενιτζές, Ιδρυτικό Μέλος και Τεχνικός Υπεύθυνος Επιστημονικής Εταιρείας «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο»

3. Παρασκευή Γκανάτσιου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία Ιονίων Νήσων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων

4. Ανδρέας Καλογεράς, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων

5. Ανδρέας Μνιέστρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνθεσης Ηλεκτρονικής Μουσικής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, Διευθυντής ΕΡ.Η.Μ.Ε.Ε.

6. Δημήτριος Μπάνος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Επιστημονικής Εταιρείας «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο»

7. Ιωάννης Σπυράκης, Μέλος Επιστημονικής Εταιρείας «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο»

8. Ευτυχία Τούλιου, Πρόεδρος Δ.Σ. Επιστημονικής Εταιρείας «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες, ερωτήσεις, διευκρινίσεις και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: http://europeanschoolradio.eu/7fest/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλεκτρονικά με αλληλογραφία στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Εκτύπωση