5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου 2018

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 2017-2018

(Μετάβαση στο άρθρο:  Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος - Τραγουδιού "Κάν' το ν' ακουστεί")

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου

Το 5ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου είναι γεγονός!

Από την Πέμπτη 15 Μαρτίου έως και το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 τα Τρίκαλα υποδέχονται μαθητές και μαθήτριες από την Ελλάδα και την Κύπρο σε ένα φεστιβάλ δημιουργίας στο πεδίο του Διαδικτυακού Ραδιοφώνου.

Η Επιστημονική Εταιρία “European School Radio - το πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”, συντονιστής του έργου NEStOR, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ , το 6ο ΓΕΛ Τρικάλων και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σας προσκαλούν στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Το 5ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου αποτελεί τόπο συνάντησης για την ανάδειξη της δημιουργικότητας των νέων στο τοπίο του Ραδιοφώνου, του Γραμματισμού στα Μέσα και την Πληροφορία αλλά και τον κριτικό προβληματισμό σχετικά με αυτά. Κύριο μέλημα είναι η ελεύθερη έκφραση των μαθητριών & μαθητών με τις ραδιοφωνικές ομάδες των σχολείων τους. Έτσι, μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα παρουσιάσουν ραδιοφωνικές δημιουργίες, θα έχουν κοινές δράσεις με άλλες ραδιοφωνικές ομάδες, θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες, σε εργαστήρια με την καθοδήγηση ειδικών του χώρου και έγκριτων δημοσιογράφων, θα συζητήσουν για το ρόλο των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων.

Στο 5ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου κλείνει και ο Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2018” με θέμα: “Δημιουργώντας για την Πολιτιστική μας Κληρονομιά”, με τη βράβευση των νικητών.

Παράλληλα θα παρουσιαστεί σε ημερίδα, στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς η ηλεκτρονική πλατφόρμα european school radio (web radio) που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ διαμέσου της στρατηγικής σύμπραξης NEStOR.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.europeanschoolradio.eu/5fest .


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σαs προσκαλούμε στην ημερίδα με τίτλο
''Το NEStOR δίπλα στο ευρωπαϊκό σχολείο του αύριο"
"NEStOR: towards the Networked European School of tomorrow"

Στnν nμερίδα, n οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια του 5ou Πανελλnνιου Φεστιβάλ Μαθnτικού Ραδιοφώνου, παρουσιάζονται όλα τα Πνευματικά Προϊόντα του έργου NEStOR, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματοs ERASMUS+ καθώs και τα παιδαγωγικά οφέλn που προκύπτουν από τnν ενασχόλnσn τns σχολικns κοινότnταs με το ραδιόφωνο.

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018, 9.00 π.μ.
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

NEStOR
ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ
Εκπαιδευτικό Εργαλείο για τα Σχολεία

Key Action 2: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2016 1 2016-1 -ΕL01-ΚΑ20 1-023575, 2016-18
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: EUROPEAN SCHOOL RADIO ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΑΙΡΟΙ: ΙΝΠΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ , ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΑLBORG, ΔΑΝΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΚΥΠΡΟΣ 1|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΣ | ΚAUNAS DISTRICT GARLIAVA JUOZAS LUKSA HIGH SCHOOL, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΕΛΛΑΔΑ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Το NEStOR δίπλα στο ευρωπαϊκό σχολείο του αύριο

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλιου Δήμου Τρικκαίων

Η Επιστnμονικn Εταιρεία "Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο τns Εκπαιδευτικns Κοινότnταs European School Radio, Το Πpώτο Μαθnτικό Ραδιόφωνο", Συντονιστns του έργου NEStOR ERASMUS+1 οργανώνει nμερίδα με θέμα: "NEStOR: towards the Networked Eυropean School of tomorrow" στο πλαίσιο διάχυσns του έργου. Η εκδnλωσn αψορά κυρίωs στnν παρουσίασn του έργου NEStOR ωs ένα μοντέλο bιασύνδεσns των ευρωπαϊκών σχολείων μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου Ευrορeαn School Rαdio.

Στο πρώτο μέροs, παρουσιάζεται n νέα διαδικτυακn εφαρμογn του Ευrορeαn School Rαdio, όλα τα Πνευματικά Προϊόντα του έργου.

Ταυτόχρονα τονίζεται ο τρόποs με τον οποίο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα NEStOR πλαισιώνει τnν Παιδαγωyικn και Γραμματισμό των Μέσων και υποστnρίζει τnν εκπαιδευτικn διαδικασία, μέσα από τα Εκπαιδευτικά Σενάρια, τουs Παιδαγωγικούs Οδnγούs και, γενικά, το Εκπαιδευτικό Υλικό, που αναπτύσσονται κατά τn διάρκεια αυτns τns ευρωπαϊκns συνεργασίαs.

Στο δεύτερο μέροs, αναδεικνύονται οι δυνατότnτεs προσβασιμότnταs τns νέαs διαδικτυακns εφαρμογns του Μαθnτικού Ραδιοφώνου και αναλύονται διαφορετικέs προσεγγίσειs του διαδικτυακού ραδιοφώνου, ωs μέσο για τον πλnροφοριακό Γραμματισμό στnν εποχn των Νέων Μέσων και τn δnμοσιογραφικn παιδεία, αλλά και ωs γνωστικό εργαλείο.

Παράλλnλα, παρουσιάζονται τα παιδαγωγικά οφέλn που προκύπτουν από τnν ενασχόλnσn με το ραδιόφωνο σε επίπεδο παραγωγns εκπομπών και συμμετοχns σε ραδιοφωνικέs δράσειs, όπωs εκπαιδευτικά προγράμματα και ο Διαγωνισμόs.

09:00 Προσέλευσn/Εγγραφn

09: 15 Χαιρετισμοί

Πρώτο Μέροs: NEStOR Erαsmυs+

09:30- 10:15 NEStOR Erαsmυs+ Παρουσίασn Αποτελεσμάτων :

European School Radio: Νικόλαοs Γιαγκούλns, Αναγνώστns Γενιτζέs

ΙΤΥΕ - Διόφαντοs: Μιχάλns Παρασκευόs

Aalborg Universitet: Εφn Λιόκου
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου: Αναστασία Οικονόμου
Πειραματικό ΓΕΛ Παν. Μακεδονίαs: Αναστάσιοs Βαφειόδns
Καυnαs district Gαrliανα Jυozαs Lυksα High School: Virginijα Leναnαυskαite, Birυte Dαnαitiene

Δεύτερο Μέροs: Το Διαδικτυακό Ραδιόφωνο στnν Εκπαίδευσn

10:15-11:00 Μπορεί το διαδικτυακό μαθnτικό ραδιόφωνο να γίνει προσβάσιμο για μαθnτέs με αναπnρία;

Γεώργιοs Κουρουπέτρογλου, Διευθυντns Εργαστnρίου Φωνns και ΠροσΒασιμότnταs, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστnμιο Αθnνών

Εκπαίδευσn και ραδιόφωνο. Ποιον δρόμο;

Γεώργιοs Πλειόs, Καθnγnτns, Τμnμα Επικοινωνίαs και Μ.Μ.Ε. Πανεπιστnμίου Αθnνών

Η ψnφιακn εποχn και ο αυθόρμnτοs ραδιοφωνικόs λόγοs των μαθnτών

Βασίλειοs Σολιόπουλοs, Δnμοσιογρόφοs, Συντονιστns εκ μέρουs τns ΕΣΗΕΜ-Θ για το εκπ/κό πρόγραμμα «Κάνω ραδιόφωνο στο Eυropeαn School Rαdio"

Παιδεία στα Μέσα και τnν Πλnροφορία: Ο ρόλοs τns Εκπαιδευτικns Ραδιοτnλεόρασns

Σοφία Παπαδnμnτρίου, Προϊστόμενn Εκπαιδευτικns και Ραδιοτnλεόρασns και Ψnφιακών Μέσων, ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Τα εκπαιδευτικά οφέλn των μαθnτών από το Μαθnτικό Ραδιόφωνο

Βασίλειοs Δαγδιλέλns, Καθnγnτns, Τμnμα εκπαιδευτικns κοινωνικns πολιτικns, Πανεπιστnμιο Μακεδονίαs

11:00-11:30 Συζnτnσn

 


Αρ.Πρωτ.Φ13.1/204562/Δ23-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού(Ε.Ε.)
Τηλέφωνα: 210 344 3318
210 344 3272 210 344 3023
210 344 2212

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 186966/Δ2/1-11-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου

Σε απάντηση του από 31-7-2017 αιτήματός σας για έγκριση του 5ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 44/30-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, η διεξαγωγή του «5ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου» για σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου, που διοργανώνεται από την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “EUROPEAN SCHOOL RADIO, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ”», κατά το σχολικό έτος 2017-18, καθώς κρίνεται ότι μπορεί να συμβάλει στη συνεργασία και στη δημιουργικότητα των μαθητών/-τριών και να προάγει τον γραμματισμό στα Μέσα και στην Πληροφορία.

Ωστόσο, επισημαίνονται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) Η προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/-τριών.

(β) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο φεστιβάλ δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/-ήτριες ή για το σχολείο.

(γ) Οι φορείς διοργάνωσης θα αναλάβουν όλη τη διαδικασία υλοποίησης του φεστιβάλ.

(δ) Το φεστιβάλ δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και δεν θα υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που διοργανώνουν το φεστιβάλ ή για άλλους.

(ε) Θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται για την υλοποίηση σχολικών δράσεων στο πλαίσιο της σχολικής ζωής για την Δ/θμια Εκπ/ση στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017) και για την Π/θμια Εκπ/ση στο Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 109, τ. Α’, 1-8-2017).

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα Θεσσαλίας από 15 έως 17 Μαρτίου 2018.

Για πληροφορίες, ερωτήσεις- διευκρινίσεις και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα: http://europeanschoolradio.eu/5fest Τηλ. Επικοινωνίας: 24310 74010 (6ο ΓΕ.Λ. Τρικάλων)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση