Εκπαιδευτικό Προγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία – Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία»

Εκτύπωση  

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία –
Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία» 2021

Αρ.Πρωτ.Φ16/162801/Δ2/27-11-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Κερερές Δ. (Φ.Α.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-3443272 (Δ.Ε.)
: 210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-3442213 (Φ.Α.)
: 210-3443273 (Δ.Ε.)
: 210-3443293 (Π.Ε.)
Fax : 210-3443390

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος «Ολυμπιακή Παιδεία – Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία»
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 129100/Δ2/25-09-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στo αίτημα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής το οποίο απεστάλη μέσω της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, που αφορά σε έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο «Ολυμπιακή Παιδεία-Ολυμπιακή εβδομάδα στα σχολεία», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 46/24-09-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021, υπό την προϋπόθεση της πλήρους άρσης των μέτρων προστασίας έναντι του Covid 19.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που αναδεικνύουν τη μορφωτική και εκπαιδευτική αξία των Ολυμπιακών αγώνων. Οι δράσεις αφορούν την απόκτηση γνώσης, αθλητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών. Συνδυάζουν την αρχαία και σύγχρονη ιστορία των Αγώνων με την
εκμάθηση δεξιοτήτων σχετικών με την ένταξη των μαθητών/τριών στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά δύο ηλικιακές ομάδες μαθητών/τριών 6 έως 12 ετών και 13 έως 15 ετών (Δημοτικό και Γυμνάσιο) και θα υλοποιηθεί στον εορτασμό του Ολυμπισμού κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2021 από τους υπευθύνους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΘΝΟΑ.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

(α) Η ενημέρωση και η συμμετοχή των μαθητών/τριών να πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών των σχολείων, απαραίτητη προϋπόθεση η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος.

(β) Να ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας και να εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων, οι οποίοι πρέπει να έχουν υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

(γ) Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος να παρίστανται οι εκπαιδευτικοί της τάξης.

(δ) Να εφαρμοστεί το πρόγραμμα και να αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό χωρίς τροποποιήσεις και σύμφωνα με τη σχετική έγκριση.

(ε) Να μην υπάρχει σε καμία περίπτωση διανομή έντυπου ή και ψηφιακού υλικού που να συνιστά διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή και χορηγών.

(στ) Να μην επιτραπεί η φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση των μαθητών/τριών.

(ζ) Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων.

(η) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, να συνταχθεί απολογιστική έκθεση με τα αποτελέσματα των δράσεων, η οποία θα κοινοποιηθεί του Ι.Ε.Π.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία στο 2106878912 και 2106878951 και στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Εκτύπωση