edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Αρ.Πρωτ.Φ15/141106/Δ2/15-10-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Δεσποίνη Φ (Π.Ε.)
: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Λαμπρίδου Κ. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.293 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.357 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα: «…αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε», σχ. έτους 2020-21.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 115853/Δ2/07-09-2020 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στην από 31-07-2020 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 43/03-09-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο «…αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε», σχολικού έτους 2020-21.

O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από τον Εθελοντικό Οργανισμό για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων και όλων των τύπων σχολείων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-21.

Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι οι μαθητές/τριες να δημιουργήσουν έργα τέχνης ζωγραφικής εμπνεόμενα από τη φράση του δεκάχρονου μικρού Ανδρέα Γιαννόπουλου «…όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε» όπως έγραψε στο ημερολόγιό του την ιδέα και τελευταία επιθυμία του για να ιδρυθεί ένας σύλλογος που θα βοηθάει όλα τα παιδιά, θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα του παιδιού.

Ο προτεινόμενος Διαγωνισμός απευθύνεται προς την εκπαιδευτική κοινότητα, θα διεξαχθεί εντός του ωρολογίου προγράμματος και εντός της σχολικής μονάδας από τους Εκπαιδευτικούς, από την 21η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ. και η παράδοση των έργων θα πρέπει να γίνει έως 01-04-2021 και ώρα 23.59 προς την Υπεύθυνη του Φορέα κ.Μάρα Κονταξή, όπως προβλέπει η προκήρυξη του διαγωνισμού με τις λεπτομερείς πληροφορίες προς τους Εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν με ένα πρωτότυπο έργο τέχνης ζωγραφικής σε μέγεθος Α4 με υλικά της δικής τους επιλογής. Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί από τους Εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του σχολικού ωρολογίου προγράμματος, στα γνωστικά αντικείμενα των Εικαστικών, Λογοτεχνίας, Κοινωνιολογίας, Αγωγής του Πολίτη, Ευέλικτης Ζώνης.

Οι Εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, να βοηθήσουν τους μαθητές τους να κατανοήσουν τις έννοιες Αλληλεγγύη-Εθελοντισμός-Ισότητα-Προσφορά-Ευαισθητοποίηση-Ενημέρωση και με τη φράση του μικρού Ανδρέα «όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε» να δημιουργήσουν και να εκφραστούν ελεύθερα μέσα από τα χρώματα και τα σχήματα.

Επαίνους θα παραλάβουν όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες στην δράση, βραβεία θα δοθούν σε τέσσερις μαθητές/τριες από κάθε βαθμίδα ένα ατομικό βραβείο και οι συμμετέχοντες που θα διακριθούν θα προβληθούν στην ιστοσελίδα του φορέα.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID- 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή να είναι προαιρετική για τους μαθητές/τριες, Εκπαιδευτικούς.
  2. Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.
  3. Να μην παρακωλύεται το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα και η καλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.
  4. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
  5. Να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα των παιδιών για τα καλλιτεχνήματα που θα προκύψουν, να επιστρέφονται τα μαθητικά έργα στους δημιουργούς τους, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί, ο φορέας δύναται να κάνει χρήση των μαθητικών καλλιτεχνημάτων μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  6. Να μην γίνεται κανενός είδους φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση των μαθητών/τριών.
  7. Να μην επιτραπεί η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2020-21, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς της συγκεκριμένης ενημερωτικής παρέμβασης.

Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.

Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών, και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η έγκριση του εν λόγω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-21.

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Κατερίνα Μπουτιέρου τηλ:2107609550 και στο e-mail LouiMarousi@Hamogelo.gr.

Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», που εδρεύει στη Σπύρου Λούη 1, Μαρούσι 151 24 Αθήνα, διοργανώνει Πανελλήνιο Μαθητικό ιαγωνισμό Ζωγραφικής με τίτλο «Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε» ο οποίος θα διεξαχθεί από όλα τα σχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά της Ελλάδας), Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 3.1 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.hamogelo.gr (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, προτρέπουμε το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον ιστότοπο www.hamogelo.gr, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
Δκαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) από όλα τα σχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά) της Ελλάδας.

Εξαιρούνται της συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

α. Τα παιδιά εργαζόμενων της Διοργανώτριας,
β. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε σπίτια του Οργανισμού
γ. τα Τα παιδιά – εθελοντές του YouSmile

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο ιαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού:

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από 21/09/2020 και ώρα 9:00 έως και 1/04/2021 και ώρα 23:59 από όλα τα σχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά της Ελλάδας), Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του ιαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού.

Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό και οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Οργανισμού, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον ιστότοπο της Διοργανώτριας.

Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον ιστότοπο και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

Οι μαθητές καλούνται να αποδώσουν δημιουργικά τη φράση «Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε*.»

Κάθε παιδί μπορεί να λάβει μέρος μόνο με μία (1) ζωγραφιά.

Τα έργα θα πρέπει να δημιουργηθούν σε μέγεθος σελίδας Α4 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι τεχνικές/υλικά ζωγραφικής όπως ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, τέμπερες, ακουαρέλες, μικτές τεχνικές κ.λ.π.

Η συμμετοχή των μαθητών στο Διαγωνισμό είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και των κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους που θα έχουν διασφαλίσει οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων πριν την αποστολή του υλικού.

Ενδεικτικά, στα Δημοτικά σχολεία μπορεί να αξιοποιηθούν το μάθημα της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και των Εικαστικών ή η εργασία να γίνει στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης (Δ’ Δημοτικού). Η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων δεν επιβαρύνεται από την ενασχόληση και την εμπλοκή των παιδιών με τον Διαγωνισμό, αντίθετα εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό.

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τα παιδιά να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν επαρκώς το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν καθώς και να επισημανθούν λεπτομερώς οι προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Σκοπός είναι η παραγωγή των έργων, να είναι το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας, όπου τα παιδιά θα μπορέσουν να εκφράσουν τις σκέψεις τους για το θέμα που έχουν προηγουμένως επεξεργαστεί μέσα στην τάξη. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να περιορίζεται στην προετοιμασία του θέματος και ο ίδιος να παραμένει αρωγός παρέχοντας βοήθεια αν του ζητηθεί από τα παιδιά, αφήνοντάς τα ελεύθερα να εκφραστούν.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποστολή της προκήρυξης στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους (δημόσια και ιδιωτικά)

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην φόρμα συμμετοχής

Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων, αφού συγκεντρώσουν τις εργασίες των μαθητών, θα τις αποστείλουν συγκεντρωτικά (με αναγραφόμενη ημερομηνία αποστολής στον φάκελο μέχρι 1/04/2021) στη διεύθυνση Σπύρου Λούη 1, πλατεία Κασταλίας, 15124 Μαρούσι Αττικής, υπ’ όψη της κυρίας Κατερίνας Μπουτιέρου, τηλέφωνο 2107609550, e-mail LouiMarousi@Hamogelo.gr.

Συνοδευτικά μαζί με τα έργα, θα πρέπει να αποσταλεί και κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των μαθητών που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό, την πλήρη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σχολείου τους καθώς και το όνομα του/της υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού. Όλα τα έργα θα πρέπει να αναγράφουν στο πίσω μέρος τους έναν αύξοντα αριθμό, ο οποίος θα αναγράφεται αντίστοιχα στη φόρμα συμμετοχής.

Επιπρόσθετα, συνημμένα με τις συγκεντρωμένες μαζί ζωγραφιές, για όλα τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στο Διαγωνισμό σε έναν ξεχωριστό φάκελο, πρέπει να υπάρχει και η Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας, ότι σε περίπτωση που διακριθεί το έργο του/της, δέχεται να δημοσιευθεί σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Συμμετοχές που δεν πληρούν έναν ή και περισσότερους από τους όρους συμμετοχής δεν θα μπορούν να συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή.

5. Προσφερόμενα δώρα Διαγωνισμού:

Σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες καθώς και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τους θα αποσταλούν έπαινοι. Οι Έπαινοι Συμμετοχής θα σταλούν ταχυδρομικά στα Σχολεία των Συμμετεχόντων μαθητών με έξοδα του Οργανισμού.

Τέσσερις μαθητές/μαθήτριες, ένας/μια από κάθε σχολική βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) που θα διακριθούν με τις ατομικές συμμετοχές τους, θα λάβουν ατομικό βραβείο.

Οι συμμετοχές που θα διακριθούν θα προβληθούν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» καθώς και στα social media του.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον Διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες ή το σχολείο.

6. Αξιολόγηση:

Η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Τα παραχθέντα έργα των μαθητών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού την 1η Μαΐου 2020 και οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail προς το σχολείο στο οποίο ανήκουν.

7. Προσωπικά Δεδομένα:

Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τον κανονισμό για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διατηρεί το δικαίωμα να αξιοποιήσει τις υποβληθείσες ζωγραφιές (π.χ. ημερολόγιο με τις ζωγραφιές των παιδιών).

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Οι νικητές συναινούν στα παραπάνω και στη δημοσίευση του ονόματος τους, της ηλικίας τους και της σχολικής βαθμίδας τους.

Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Βραβείων και Επαίνων, καθώς και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους.

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί, να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 17.00, μέσω e-mail στο Dpo@hamogelo.gr.

Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας) επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία..

Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στην κυρία Κατερίνα Μπουτιέρου, τηλέφωνο 2107609550.

 

Σχετικά Άρθρα