edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων

Προκήρυξη Έναρξης Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2023 2024

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ / ΕΠΑΛ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.20942/Δ5/27-02-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ
---------
Email : physea1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
dfa-sxolikoiagones(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Χ. Μπάκα
: Δ. Γιοβάνη/Π. Παλάζη
: Α. Σερέτη/Α. Στέλλιου/Γ. Στεργιώτου
Τηλέφωνα : 210 344 2083/3516/2206/3015
210 3442137/2083/3015/3090/2206/2376

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση διεξαγωγής των σχολικών αγώνων Α΄ Φάσης»

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία 3516/12.1.2024/Δ5 (ΑΔΑ: 9ΥΝΔ46ΝΚΠΔ-ΑΓ1) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2023-2024», καθώς και της με αρ. πρωτ.:7372/Δ5/23.01.2024 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής με θέμα: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2023-2024», σας ενημερώνουμε ότι, λόγω σοβαρών αντικειμενικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ορισμένες από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής των σχολικών αγώνων Α΄ Φάσης για τα ομαδικά αθλήματα της καλαθοσφαίρισης, του ποδοσφαίρου και της χειροσφαίρισης έως την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024.

Επισήμανση:

Σε ό,τι αφορά το άθλημα της πετοσφαίρισης, δεδομένου ότι η Τελική Φάση (Final Four) των αγώνων θα διεξαχθεί στην Κύπρο (27-28 Μαρτίου 2024) δεν θα υπάρξει παράταση και ως εκ τούτου, η Α΄ Φάση των αγώνων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024.

Σε ό,τι αφορά (α) την έναρξη της Α΄ Φάσης των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού, (β) τους Πανελλήνιους αγώνες των άλλων Ολυμπιακών αθλημάτων που συνδιοργανώνονται με τις οικείες Αθλητικές Ομοσπονδίες, (γ) το χρονοδιάγραμμα και την κλήρωση για τα ταμπλό της Β΄ και Γ΄ Φάσης, (δ) τις διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. που πρόκειται να αναλάβουν τη διοργάνωση και διεξαγωγή της τελικής φάσης
των αγώνων στα Ομαδικά και Ατομικά Αθλήματα θα αποσταλεί νεότερη ενημερωτική εγκύκλιος.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ

 


Αρ.Πρωτ.7372/Δ5/23-01-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ
Email : physea1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
dfa-sxolikoiagones(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Χ. Μπάκα
: Δ. Γιοβάνη/Π. Παλάζη
: Α. Σερέτη/Α. Στέλλιου/Γ. Στεργιώτου
Τηλέφωνα : 210 344 2083/3516/2206/3015
210 3443090/2376/2137

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2023-2024»

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία 3516/12.1.2024/Δ5 (ΑΔΑ: 9ΥΝΔ46ΝΚΠΔ-ΑΓ1) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2023-2024» και έχοντας υπόψη την υπό στοιχεία 148852/Δ5/28.12.2023 απόφαση “Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργικής απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β'3754)», (B΄7541)”, σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ενέργειες και τις διαδικασίες που αφορούν στην οργάνωση και τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

1. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.

2. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/31.5.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005) και να είναι γεννημένοι/ες κατά τα έτη 2006, 2007, 2008 και κατά το έτος 2009 μόνο οι φοιτούντες/σες στην Α΄ Λυκείου.

Σημειώνεται ότι, βάσει των επίσημων κειμένων αναφοράς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF), στα παγκόσμια σχολικά πρωταθλήματα δύνανται να συμμετάσχουν μόνο οι γεννηθέντες/γεννηθείσες κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 και μόνο εφόσον δεν έχουν απωλέσει τη μαθητική ιδιότητα κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) όπου αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού στην οποία αναγράφεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων.

Η ανωτέρω Βεβαίωση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων. Σημειώνεται ότι στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα πρέπει να υπάρχει, εκτός των άλλων, σφραγίδα και υπογραφή του/της Διευθυντή/Διευθύντριας στο πεδίο που αφορά στο Α.Δ.Υ.Μ. και αναφέρεται η τάξη φοίτησης του/της μαθητή/μαθήτριας.

Επισήμανση:

Οι μαθητές/μαθήτριες που κατέχουν Κάρτα Υγείας Αθλητή/Αθλήτριας σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/8.8.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Κάρτα Υγείας Αθλητή» (Β΄3254), έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, δύνανται να την προσκομίσουν (ως πρωτότυπο έγγραφο) αντί για τη Βεβαίωση Ιατρού.

2. Κατάσταση Συμμετοχής του σχολείου για τα ομαδικά αθλήματα της Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, Χειροσφαίρισης και του Ποδοσφαίρου (Υπόδειγμα Κατάστασης Συμμετοχής Ομαδικών Αθλημάτων 2).

3. Κατάσταση Συμμετοχής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα ομαδικά αθλήματα της Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, Χειροσφαίρισης και του Ποδοσφαίρου (Υπόδειγμα Κατάστασης Συμμετοχής Ομαδικών Αθλημάτων 3).

4. Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα/επιτρόπου (Yπόδειγμα 4 ΥΔ) για τη συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, η οποία παραμένει στην οικεία σχολική μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στην Κατάσταση Συμμετοχής.

5. Κατάσταση Συμμετοχής του σχολείου για το ατομικό άθλημα του Κλασικού Αθλητισμού (Υπόδειγμα θα αποσταλεί με την εγκύκλιο που αφορά στο συγκεκριμένο άθλημα).

6. Κατάσταση Συμμετοχής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το ατομικό άθλημα του Κλασικού Αθλητισμού (Υπόδειγμα θα αποσταλεί με την εγκύκλιο που αφορά στο συγκεκριμένο άθλημα).

7. Καταστάσεις Συμμετοχής για τα ομαδικά και τα ατομικά αθλήματα που ανήκουν στα «Άλλα Ολυμπιακά Αθλήματα», εκτός του αθλήματος Κλασικού Αθλητισμού (Υποδείγματα θα αποστέλλονται ως συνημμένα αρχεία με την Προκήρυξη εκάστου αθλήματος).

8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε μαθητή/μαθήτριας, ενώ οι πρόσφυγες μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. προσκομίζουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

Γ. ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα ομαδικά αθλήματα που μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες Λυκείου περιγράφονται όπως παρακάτω:

α) Ομαδικά αθλήματα που διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υποκεφάλ. 7.4. του κεφαλαίου 7 της υπό στοιχεία 148852/Δ5/28.12.2023 (B΄7541) απόφασης:

 1. Καλαθοσφαίριση (μαθητών/μαθητριών)
 2. Πετοσφαίριση (μαθητών/μαθητριών)
 3. Χειροσφαίριση (μαθητών/μαθητριών)
 4. Ποδόσφαιρο (μαθητών/μαθητριών)

β) Ομαδικά αθλήματα που ανήκουν στην κατηγορία «Άλλα Ολυμπιακά Αθλήματα» του υποκεφαλαίου 7.8.2. της ως άνω αναφερόμενης απόφασης.

Σημείωση:
Kάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα, είτε αυτό ανήκει στην περίπτωση α) είτε ανήκει στην περίπτωση β) της παρούσας παραγράφου.

I. ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
περιπτ. α) του υποκεφάλ. 7.2.1. του κεφαλαίου 7 της υπό στοιχεία 148852/Δ5/28.12.2023 (B΄7541) απόφασης

1. Οι οικείες Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), αποστέλλουν τη σχετική Προκήρυξη των αγώνων των ανωτέρω ομαδικών αθλημάτων στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη συμμετοχή τους στους αγώνες.

2. Κάθε σχολική μονάδα οφείλει να αποστείλει άμεσα στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της οικείας Δ.Δ.Ε., μαζί με τη δήλωση συμμετοχής σε κάποιο ομαδικό άθλημα (Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, Χειροσφαίρισης, Ποδοσφαίρου) και Λίστα (Υπόδειγμα 1) με τους μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες της Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων των ανωτέρω αθλημάτων. Από αυτούς/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες γίνεται η επιλογή εκείνων που θα συμπεριληφθούν στην Κατάσταση Συμμετοχής σε κάθε αγώνα.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/μαθητριών ανά άθλημα στη λίστα και στην κατάσταση συμμετοχής είναι:

Καλαθοσφαίριση: στη λίστα δεκαοκτώ (18) και σε κάθε αγώνα δώδεκα (12)

Πετοσφαίριση: στη λίστα είκοσι (20) και σε κάθε αγώνα δεκατέσσερις (14)

Χειροσφαίριση: στη λίστα είκοσι δύο (22) και σε κάθε αγώνα δεκαέξι (16)

Ποδόσφαιρο: στη λίστα είκοσι τέσσερις (24) και σε κάθε αγώνα δεκαοκτώ (18)

Σημείωση:

 1. Πριν την οριστικοποίηση της λίστας συμμετοχής σε κάποιο ομαδικό άθλημα, ο/η εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει την ευθύνη συγκρότησης της σχολικής ομάδας οφείλει να λαμβάνει υπόψη και να ενημερώνει τους/τις μαθητές και τις μαθήτριες σχετικά με τα εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής αιτήματα των Αθλητικών Ομοσπονδιών, περί συνδιοργάνωσης με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σχολικών πρωταθλημάτων Λυκείων.
 2. Κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία Λίστα Συμμετοχής (της σχολικής μονάδας που φοιτά) και δεν μπορεί να δηλωθεί σε Λίστα άλλης σχολικής μονάδας, κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων του τρέχοντος σχολικού έτους. Γενικότερα, κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα, είτε αυτό ανήκει στα ανωτέρω ομαδικά αθλήματα, είτε ανήκει στα ομαδικά αθλήματα που ανήκουν στην κατηγορία «Άλλα Ολυμπιακά Αθλήματα» του υποκεφαλ. 7.8.2. της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης.
 3. Οι σχολικές αθλητικές ομάδες οφείλουν να τηρούν τα προγράμματα, τους όρους και τα χρονοδιαγράμματα της Προκήρυξης που εκδίδεται από την οικεία Ο.Ε.Σ.Α.Δ..

3. Συγκέντρωση στοιχείων

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α.) συγκεντρώνει (α) τις Λίστες και τις Καταστάσεις Συμμετοχής των σχολικών ομάδων της οικείας Διεύθυνσης και (β) όλα τα πρωτότυπα Φύλλα Αγώνων της Α΄ Φάσης, καθώς και της Β΄ και Γ΄ Φάσης, εφόσον η οικεία Ο.Ε.Σ.Α.Δ. είναι διοργανώτρια των αγώνων των Β΄ και Γ΄ Φάσεων. Τα ανωτέρω στοιχεία φυλάσσονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. όταν ζητηθούν.

4. Ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης των αγώνων

Οι αγώνες της Α΄ Φάσης των αθλημάτων της Καλαθοσφαίρισης, της Πετοσφαίρισης, της Χειροσφαίρισης και του Ποδοσφαίρου σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024.

5. Ανάληψη διοργάνωσης της Τελικής Φάσης (Final-Four)

→ Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου και οι ενδιαφερόμενες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. που επιθυμούν να αναλάβουν τη διοργάνωση της Τελικής Φάσης (Final Four) των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου στα ομαδικά αθλήματα της Πετοσφαίρισης, της Καλαθοσφαίρισης της Χειροσφαίρισης και του Ποδοσφαίρου, καθώς και την Τελική Φάση του ατομικού αθλήματος Κλασικού Αθλητισμού, μπορούν να υποβάλουν Φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, έως και τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Β΄ Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Αγώνων: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

→ Στον Φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά (α) η περιγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων διεξαγωγής των αγώνων και η μετακίνηση από και προς αυτές, (β) ο αριθμός διαθέσιμων κλινών και η χιλιομετρική απόσταση των ξενοδοχείων από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, (γ) η ανάλυση κόστους ανά άτομο (διαμονή σε ξενοδοχεία, διατροφή) συνοδευόμενη από αναλυτικό πίνακα συνολικών δαπανών, (δ) η ιατρική κάλυψη κάθε διοργάνωσης και (ε) η συνεργασία/συνέργεια με τοπικούς ή/και άλλους Φορείς και κάθε είδους αρωγή που δύναται να εξασφαλιστεί από την ενδιαφερόμενη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. για τη βέλτιστη διεξαγωγή των αγώνων.

II ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ «ΑΛΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ»
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

περιπτ. β) του υποκεφαλ. 7.2.1. του κεφαλαίου 7 της υπό στοιχεία 148852/Δ5/28.12.2023 (B΄7541) απόφασης

1. Σε ό,τι αφορά τα ομαδικά αθλήματα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία «Άλλα Ολυμπιακά Αθλήματα» (π.χ. της Υδατοσφαίρισης, του Μπιτς Βόλεϊ κ.ά.), ως προς τον τρόπο συγκρότησης των ομάδων ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. Για κάθε άθλημα ξεχωριστά εκδίδεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής Προκήρυξη των αγώνων και αποστέλλεται μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα/παραρτήματα (Λίστα Συμμετοχής, Υπεύθυνη Δήλωση, Κατάσταση Συμμετοχής κ.ά.) στις σχολικές μονάδες.
 2. Κάθε σχολική μονάδα, αφού συμπληρώσει τη Λίστα με τους/τις μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε σχολικούς αγώνες του αθλήματος που τους/τις ενδιαφέρει, την αποστέλλει, υπογεγραμμένη από τον/την Διευθυντή/ντρια, στην οικεία Αθλητική Ομοσπονδία

Τρόπος συγκρότησης των σχολικών ομάδων

Δύναται να συγκροτηθούν σχολικές ομάδες ως εξής:

α. σχολικές ομάδες που συγκροτούνται από μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα και συμπληρώνουν τον αναγκαίο αριθμό μαθητών/μαθητριών, βάσει της Προκήρυξης ή

β. σχολικές ομάδες που συγκροτούνται, κατόπιν κλήρωσης από μαθητές/μαθήτριες διαφορετικών σχολικών μονάδων, αλλά ανήκουν υποχρεωτικά στην ίδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. γ. σχολικές μονάδες που μπορούν να συγκροτήσουν ομάδες με επαρκή αριθμό μαθητών/τριών, όπως αυτός ορίζεται στη σχετική Προκήρυξη, αλλά επιθυμούν να συμπληρώσουν τα μέλη τους, δύνανται να συμμετάσχουν σε κλήρωση, μόνο κατόπιν γραπτής δήλωσης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) της σχολικής μονάδας προς την οικεία Ομοσπονδία.

Επισήμανση:
Στη διαδικασία κλήρωσης μπορεί να συμμετάσχει κάθε μαθητής/μαθήτρια που δεν μπορεί να ενταχθεί σε ομάδα της σχολικής μονάδας που φοιτά, είτε λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού ενδιαφερομένων είτε λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου από τη σχετική Προκήρυξη αριθμού μαθητών/μαθητριών.

Κλήρωση για τη συγκρότηση σχολικών ομάδων Τη διαδικασία κλήρωσης για τη συγκρότηση των σχολικών ομάδων αναλαμβάνουν τα μέλη τριμελούς επιτροπής, η οποία ορίζεται από την οικεία Αθλητική Ομοσπονδία. Η εν λόγω επιτροπή, μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης από την Αθλητική Ομοσπονδία και τη συγκρότηση των ομάδων παραδίδει στις οικείες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. τις Λίστες με τις σχολικές ομάδες που συγκροτήθηκαν ανά Δ.Δ.Ε., προκειμένου αυτές να συμπληρώσουν τη σχετική Κατάσταση Συμμετοχής. Κάθε Κατάσταση Συμμετοχής υπογράφεται από τον/την οικείο/οικεία Διευθυντή/Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πρόεδρο της Ο.Ε.Σ.Α.Δ .

Αντίγραφα των υπογεγραμμένων Καταστάσεων Συμμετοχής, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφά τους, αποστέλλονται στις διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και τα πρωτότυπα σχέδια φυλάσσονται στο αρχείο της οικείας Δ.Δ.Ε.

Η ανωτέρω επιτροπή ορίζει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της κλήρωσης και φέρει την ευθύνη διοργάνωσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων του οικείου αθλήματος, καθώς και του ορισμού των συνοδών των ομάδων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Για τη συμμετοχή στους αγώνες, καθώς και σε οποιεσδήποτε σχετικές με αυτούς διαδικασίες, οι γονείς/κηδεμόνες/επίτροποι των μαθητών/μαθητριών υποχρεούνται να αποστείλουν στην οικεία Ομοσπονδία ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων του οικείου αθλήματος. Οι συμμετέχουσες ομάδες, το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων αναρτώνται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα της οικείας Ομοσπονδίας.

Δ. ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες Λυκείου μπορούν να λάβουν μέρος στα ακόλουθα ατομικά αθλήματα:

 1. Κλασικός Αθλητισμός
 2. Άλλα Ολυμπιακά Ατομικά Αθλήματα, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις στο υποκεφάλαιο 7.8.2. του κεφαλαίου 7 της υπό στοιχεία 148852/Δ5/28.12.2023 (B΄7541) απόφασης.

Κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ατομικό άθλημα και σε ένα αγώνισμα του ατομικού αθλήματος.

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Σχετικά με (α) το χρονοδιάγραμμα των αγώνων στα ομαδικά αθλήματα της Καλαθοσφαίρισης, της Πετοσφαίρισης, της Χειροσφαίρισης και του Ποδοσφαίρου και την κλήρωση με τους πίνακες των ταμπλό της Β΄ και Γ΄ Φάσης, (β) τις διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. για την Τελική Φάση των αγώνων στα Ομαδικά και Ατομικά Αθλήματα και (γ) τη συμμετοχή της χώρας στα Παγκόσμια Σχολικά Πρωταθλήματα, θα αποσταλεί νεότερη ενημερωτική εγκύκλιος.

2. Ως προς την κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στις δαπάνες σχολικών αγώνων και αθλητικών δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά αποζημίωσης συμμετεχόντων στους σχολικούς αγώνες, οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής/διατροφής και άλλες δαπάνες, που αναφέρονται στην υπό στοιχεία 2/11420/ΔΕΠ (Β΄516/1.3.2016) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων και Αθλητικών Διοργανώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05.08.2016 (Β΄2582/22.8.2016) κοινή υπουργική απόφαση.

3. Τα μέλη των Ο.Ε.Σ.Α.Δ. μεριμνούν για την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και οποιαδήποτε τροποποίησή τους είναι εφικτή μόνον μετά από εισήγηση της Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και απόφαση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής.

4. Σύμφωνα με τα αιτήματα που υπέβαλαν στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής οι αθλητικές Ομοσπονδίες για συνδιοργάνωση αγώνων με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και ιδίως του υποκεφαλ. 7.8.2 του κεφαλαίου 7 της υπό στοιχεία 148852/Δ5/28.12.2023 απόφασης “Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργικής απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β'3754)», (B΄7541)”, τα σχολικά πρωταθλήματα Λυκείων που προτείνονται από τις αθλητικές Ομοσπονδίες να διεξαχθούν αφορούν στα παρακάτω αθλήματα:

Υδατοσφαίριση,
Τάε Κβον Ντο,
Ποδηλασία,
Επιτραπέζια Αντισφαίριση,
Καλαθοσφαίριση 3x3,
Κολύμβηση,
Καλλιτεχνική Κολύμβηση,
Καταδύσεις,
Κωπηλασία,
Ξιφασκία,
Πάλη,
Σκοποβολή,
Τζούντο,
Τοξοβολία,
Πετοσφαίριση επί άμμου (Μπιτς Βόλεϊ),
Ενόργανη/Ρυθμική Γυμναστική,
Τραμπολίνο,
Άρση Βαρών,
Τρίαθλο,
Αντισφαίριση και Αντιπτέριση.

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του υποκεφαλαίου 7.8.2. του κεφαλαίου 7 της ανωτέρω απόφασης:

«Σε περίπτωση μη διεξαγωγής των αγώνων κάποιου αθλήματος από υπαιτιότητα της Αθλητικής Ομοσπονδίας, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, αλλά υποχρεούται να εκδώσει σχετική Διαπιστωτική Πράξη, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια του ν.4727/2020 και γνωστοποιείται αμελλητί στις σχολικές μονάδες προς ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών».

5. Υποδείγματα για τις Καταστάσεις/Λίστες Συμμετοχής και τα Πινάκια για το άθλημα του Κλασικού Αθλητισμού θα αποσταλούν ως συνοδευτικά έγγραφα με νεότερη εγκύκλιο η οποία θα αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο άθλημα. Επιπρόσθετα, υποδείγματα για τις Καταστάσεις/Λίστες Συμμετοχής και την Υπεύθυνη Δήλωση γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων για τα αθλήματα που ανήκουν στα «Άλλα Ολυμπιακά Αθλήματα» και πρόκειται να συνδιοργανωθούν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και τις αθλητικές Ομοσπονδίες θα επισυνάπτονται ως συνοδευτικά έγγραφα σε κάθε Προκήρυξη των ανωτέρω αθλημάτων.

Οι σχολικές μονάδες για τυχόν σχετικά ερωτήματα ή/και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται απευθείας, μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οικείες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. (Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού) οι οποίες έχουν τη σχετική αρμοδιότητα.

Όλοι/όλες οι εμπλεκόμενοι/ες στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων οφείλουν να επιδιώκουν την μέγιστη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών και να συμβάλλουν με κάθε τρόπο και μέσο στην επιτυχή διοργάνωση και υλοποίηση των αγώνων.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής σχετικά με τα διαλαμβανόμενα της παρούσας.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


 Αρ.Πρωτ.3516/Δ5/12-01-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ
Email : : physea1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες
: Δ. Κερερές
: Χ. Μπάκα
Τηλέφωνο : 210 3443516/2137
210 3443015/3090/2206

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2023-2024»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167), ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 47 και του άρθρου 63,
β. της υπό στοιχεία Γ4/931/671/13.11.1986 κανονιστικής απόφασης «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις» (Β΄ 99/1987), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/88 (Α΄ 296),
γ. της υπό στοιχεία 148852/Δ5/28.12.2023 απόφασης “Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργικής απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β'3754)», (B΄7541)”,
δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ε. του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α΄184),
στ. του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄136),
ζ. του π.δ.18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», (Α΄31),
η. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄130),
θ. του π.δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131),
2. την υπό στοιχεία 2/5472/0022/3.2.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Δαπάνες σχολικών αγώνων» (Β΄224),
3. την υπό στοιχεία Φ6/304/5662/Γ1/15.5.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)» (Β΄1296),
4. την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/31.5.2019 κοινή απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005), 5. την υπό στοιχεία 20883/ΓΔ4/20/13.2.2020 υπουργική απόφαση «Εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» (Β΄456),
6. την υπό στοιχεία Φ.14/89494/ΓΔ4/17.07.2020 υπουργική απόφαση «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» (Β΄2888),
7. την με αρ.80/Υ1/5.1.2024 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β΄69),
8. την υπό στοιχεία 117095/Δ5/18.10.2023 (ΑΔΑ: 9ΗΔΩ46ΝΚΠΔ-ΤΥΤ) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2023-2024»,
9. την υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28.12.2021 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» (Β΄6273),
10. την 1η Πράξη/7.11.2023 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και την εισήγησή της αναφορικά με την προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας - Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2023-2024.
11. το πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της παιδείας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου.

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε την έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας - Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Καλούνται τα μέλη των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως προβούν, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στη διοργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω σχολικών αγώνων και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Δυνάμει της υπό στοιχεία της 148852/Δ5/28.12.2023) υπουργικής απόφασης “Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργικής απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β'3754)», (B΄7541)”, τα αθλήματα που δύνανται να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες Λυκείου είναι (α) τα ομαδικά: καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, ποδόσφαιρο, (β) o κλασικός αθλητισμός και (γ) άλλα ολυμπιακά αθλήματα (ομαδικά και ατομικά) τα οποία διεξάγονται εφόσον τηρούνται τα οριζόμενα στο υποκεφάλαιο 7.8.2. του κεφαλαίου 7 της ανωτέρω απόφασης. Kάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα, είτε αυτό ανήκει στην περίπτωση α) είτε ανήκει στην περίπτωση β) του υποκεφαλαίου 7.2.1. του κεφαλαίου 7 της ανωτέρω απόφασης. Γενικότερα, κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα και επιπλέον σε ένα αγώνισμα ή κατηγορία ατομικού αθλήματος.

Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή της Α΄ Φάσης των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού θα ακολουθήσει η έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Σχετικά Άρθρα