edu.klimaka.gr

Προγράμματα Οικολογικής Μετακίνησης Ecomobility - Freemobility 2022 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ "ECOMOBILITY - FREEMOBILITY" 2022-2023

Αρ.Πρωτ.Φ1Α/ΕΠ/140413/143479/Δ7/18-11-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Email : disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ε. Παπαδοπούλου,
Κ. Μελέτση
Τηλέφωνο : 210 3442222,3791

ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Σχετ.: α) η με αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)
β) το με αρ. πρωτ. Φ1Α./ΕΠ/59647/23-05-2022/Δ7/εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
γ) το με αρ. πρωτ. 140413/11-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π.)

Σε απάντηση του ανωτέρω (β) σχετικού και έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 60/10-11-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με τίτλους: «1. «Ecomobility» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Γ΄τάξης Γυμνασίου, Γενικής Εκπαίδευσης και 2. Freemobility» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Γ΄τάξης Ειδικού Γυμνασίου και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. », όλων των σχολικών μονάδων της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα προτεινόμενα προγράμματα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής τους (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).
 2. Τα προγράμματα να υλοποιούνται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.
 3. Σε περίπτωση υλοποίησης των προγραμμάτων στον σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
 4. Να έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα προγράμματα και να έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.
 5. Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων/δραστηριοτήτων να πληρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών, καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 6. Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 7. Πριν από την υλοποίηση των προγραμμάτων να προηγείται ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Συντονιστών/Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 8. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα να υλοποιούνται με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η συνολική τους διάρκεια να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες για τα γενικά σχολεία και τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος.
 9. Η υλοποίηση των προγραμμάτων να γίνεται χωρίς τροποποιήσεις και σύμφωνα με την παρούσα έγκριση.
 10. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων [ν.4624/2019, Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR].
 11. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών και μαθητριών.
 12. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/μαθητριών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας απαιτείται (α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και (γ) η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών.
 13. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών, όπως αυτές προβλέπονται στη με αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 (Β΄4187) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και (α) για την Π/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ.Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) Υ.Α. και τη με αρ. πρωτ. Φ.9/ΦΔ/114342/Δ1/15-09-2021 εγκύκλιο και (β) για τη Δ/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄456) Υ.Α.. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και οι απαγορεύσεις αναφορικά με τον COVID-19.
 14. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις εκπροσώπων του Φορέα στον σχολικό χώρο τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.
 15. Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα να μη χρησιμοποιηθούν για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.
 16. Η υλοποίηση των προτεινόμενων προγραμμάτων και των σχετικών με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δραστηριοτήτων να πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 17. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023, (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων Φορέων/επιχειρήσεων ή Υπηρεσιών ατόμων/Φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 18. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του συνοδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..
 19. Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού από τον Φορέα, αυτό να έχει τη θετική γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π., να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς, να διανέμεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να αξιοποιείται εφόσον κριθεί ότι υπάρχει συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών ή/και το σχετικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων.
 20. Η χρήση του παρουσιαζόμενου ή διαμοιρασθέντος εκπαιδευτικού υλικού να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013).
 21. Πριν από την υλοποίηση των προγραμμάτων, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή των προγραμμάτων (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.
 22. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενδεχόμενες επιμορφωτικές δράσεις για την υλοποίηση του προγράμματος να είναι προαιρετική, δωρεάν και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου τους.
 23. Η γνωμοδότηση αφορά στο υλικό που έχει αποσταλεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. κι έχει διαβιβαστεί στο Ι.Ε.Π. και στο συμπληρωματικό υλικό που έχει ζητηθεί και αποσταλεί στο Ι.Ε.Π.
 24. Στο τέλος του διδακτικού έτους κατατίθεται από τον Φορέα Έκθεση Αποτίμησης, στην οποία σε κάθε περίπτωση επισυνάπτεται συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο (Συν. 1), όπου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
  (α) αριθμός των σχολικών μονάδων που συνεργάστηκαν,
  (β) στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων (ονομασία, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού: ονομασία, Πόλη και Χώρα),
  (γ) αριθμός ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών,
  (δ) αριθμός εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και
  (ε) τρόπος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).
  Τα ανωτέρω στοιχεία, που αφορούν στην αποτίμηση του προγράμματος, αποστέλλονται από τον Φορέα έως τη λήξη του διδακτικού έτους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τις οποίες έλαβε την έγκριση και κοινοποιούνται στο Ι.Ε.Π..

Σε περίπτωση υλοποίησης των προγραμμάτων με διαδικτυακό τρόπο και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ο Φορέας δύναται να επικοινωνεί απευθείας με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, στοιχεία των οποίων παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/

Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. ΚΑΙ Ε.Α.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


ECOMOBILITY 2022-23

ECOCITY, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΕΛΟΣ:ΕUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU – TRANSPORT &
ENVIRONMENT – ECOS–PAN EUROPE – EKOENERGY - MIO ECSDE
Καραϊσκάκη 28, ΠλατείαΨυρρή
ΤΚ 105 54 Αθήνα
Τηλ. 2106196757
e-mail: info(ΣΤΟ)ecocity.gr,
web site: www.ecocity.gr

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Γυμνασίων για την εκστρατεία «ECOMOBILITY 2022-23» και Ειδικών Σχολείων για την παράλληλη δράση «FREEMOBILITY 2022-23»
ΣΧΕΤ.: Με αρ. πρ. Φ1Α/ΕΠ/140413/143479/Δ7

Κύριοι,

Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι για 19η χρονιά η εκστρατεία ECOMOBILITY 2022-23, μετά την θετική γνωμοδότιση του ΙΕΠ, ξεκινά και πάλι το «ταξίδι» της με σκοπό την ευαισθητοποίηση των εφήβων – μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου σχετικά με τα ζητήματα της βιώσιμης κινητικότητας και της οικολογικής μετακίνησης. Αντίστοιχα, οι μαθητές των Ειδικών Σχολείων μελετούν και αναδεικνύουν όσα σχετίζονται με την εμποδιζόμενη μετακίνηση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της.

Το ΙΕΠ/ΥΠΑΙΘ έχει εγκρίνει την διεξαγωγή με την εγκύκλιο Φ1Α/ΕΠ/140413/143479/Δ7 η οποία επισυνάπτεται .

Η διάρκειά των εκστρατειών είναι ετήσια. Αρχίζει με την υποβολή συμμετοχής του σχολείου στο ECOCITY και ολοκληρώνεται με την επίσκεψη της πρώτης σε βαθμολογία ομάδας στις Βρυξέλλες και τη συμμετοχή των ομάδων που διακρίνονται σε ειδικές επιδόσεις στο ECOCAMP το καλοκαίρι 2023 ( λόγω πανδημίας ή άλλων ειδικών συνθηκών πιθανόν να υπάρξουν διαφοποποιήσεις στα βραβεία).

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των νέων για την προσέγγιση προβλημάτων μετακίνησης στην πόλη τους και η ενεργοποίησή τους για την αναζήτηση λύσεων με προσανατολισμό την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη στήριξη του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, την ανάγκη της πράσινης μετακίνησης, την αλλαγή συμπεριφορών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις τους.

Στο πρόγραμμα αυτό, μαθητές της Γ’ Γυμνασίου προετοιμάζουν εργασίες και καταθέτουν τις προτάσεις τους παρουσιάζοντάς τες σε ειδικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές την άνοιξη κάθε έτους. Το έργο και οι προτάσεις των μαθητών αξιολογούνται από ειδική επιτροπή και κάθε χρόνο βραβεύονται οι μαθητικές ομάδες, με βασικά κριτήρια, την αυτενέργεια και την εφηβική δημιουργικότητα και την φαντασία. Ειδικά, οι μαθητές των ειδικών σχολείων καταθέτουν τις προτάσεις τους παρουσιάζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή οι συμμαθητές τους στην ελεύθερη μετακίνηση στην περιοχή τους, το όραμά τους για ισότιμη διαβίωση και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών συμμετέχουν στις τελικές εκδηλώσεις, ευαισθητοποιώντας το κοινό και τις τοπικές αρχές προς μία πιο άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Μετά το τέλος των εκδηλώσεων - παρουσιάσεων των εργασιών των μαθητικών ομάδων ECOMOBILITY και FREEMOBILITY, πραγματοποιείται η Τελετή Λήξης στην Αθήνα κατά την διάρκεια της οποίας ανακοινώνονται τα βραβεία.

Κατά την διάρκεια εκπόνησης της εργασίας των μαθητών εκπρόσωποι από περισσότερους από 40 επιστημονικούς, κοινωνικούς και συλλογικούς φορείς βρίσκονται στην διαθεσή τους για να απαντήσουν απορίες και να προσφέρουν ειδικές γνώσεις.

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει ήδη προετοιμάσει και προσαρμόσει για τις ειδικές σύγχρονες συνθήκες όλο το απαιτούμενο υλικό, τον κανονισμό και τις οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε και η ψηφιακή διεξαγωγή όλων των φάσεων της εκστρατείας να είναι εφικτή από τις μαθητικές ομάδες.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων υποβάλλονται το αργότερο έως την 22η Δεκεμβρίου 2022 και η σύνθεση των μαθητικών ομάδων έως την 17η Ιανουαρίου 2023.

Σε περίπτωση αλλαγών στους συμμετέχοντες μαθητές υπάρχει η δυνατότητα οριστικοποίησης μέχρι την 4η Φεβρουαρίου 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση διαδικτυακών παρουσιάσεων οι κάμερες των μαθητών θα πρέπει να είναι ανοικτές και το υλικό των εργασιών θα κοινοποιηθεί στη πλατφόρμα του ECOCITY. Οι παρουσιάσεις των εργασιών των μαθητών και οι προτάσεις τους πραγματοποιούνται σε εκδηλώσεις – συνήθως – ανοιχτές στις τοπικές κοινωνίες και προκαλούν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ , τοπικών ή ηλεκτρονικών. Οι εκπαιδευτικοί μεριμνούν εγκαιρως για την συναίνεση των γονέων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε πιθανά ερωτήματα, να συζητήσουμε νέες ιδέες και να πορευτούμε μαζί σε μια νεα εποχή αντιλήψεων για το όφελος των νέων και της κοινωνίας μας. Επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 6196757, 6974476855, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή επισκέφθεστε την ιστοσελίδα www.ecomobility.gr (υπό διαμόρφωση για το σχ. έτος 2022-23).

Με την ευκαιρία, δεχθείτε τις ευχές μας για Καλά Χριστούγεννα και μια Καλύτερη Νέα Χρονιά!

Καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας.

Με εκτίμηση,
Χριστιάνα Πειρασμάκη
Μέλος ΔΣ ECOCITY

Σχετικά Άρθρα