edu.klimaka.gr

Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 7541/2023

Αριθμ. 148852/Δ5
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3754).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 47 και του άρθρου 63,
β. της υπό στοιχεία Γ4/931/671/13.11.1986 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις» (Β’ 99/1987), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (Α’ 296), γ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ε. του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),
στ. του π.δ.18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ζ. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), και
η. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπό στοιχεία 2/5472/0022/3.2.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δαπάνες σχολικών αγώνων» (Β’ 224),
3. Την υπό στοιχεία Φ6/304/5662/Γ1/15.5.2014 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)» (Β’ 1296).
4. Την υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3754).
5. Την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/31.5.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).
6. Την υπό στοιχεία 20883/ΓΔ4/20/13.2.2020 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» (Β’ 456).
7. Την υπό στοιχεία Φ.14/89494/ΓΔ4/17.07.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» (Β’ 2888).
8. Την υπό στοιχεία 4818/Υ1/8.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 4407).
9. Την υπό στοιχεία 117095/Δ5/18.10.2023 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2023-2024» (ΑΔΑ: 9ΗΔΩ46ΝΚΠΔ-ΤΥΤ).
10. Την υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28.12.2021 κοινή απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» (Β’ 6273).
11. Την υπ’ αρ. 2/15.11.2023 πράξη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2023-2024.
12. Το πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της παιδείας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου.
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/768/148829/Β1/28.12.2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργική απόφαση «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3754), ως ακολούθως:

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σκοπός

Η διοργάνωση των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ανταποκρίνεται στην παγκοσμίως αυξανόμενη ανάγκη για ενθάρρυνση και εκπαίδευση των παιδιών και των νέων στην υιοθέτηση δια βίου υγιεινών συνηθειών, στην καλλιέργεια ηθικών και δημοκρατικών αξιών, και στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής .

Μέσα από την ισότιμη και ισόνομη συμμετοχή, οι μαθητές/τριες θα καλλιεργήσουν την αίσθηση του « ανήκειν », θα μάθουν να αξιοποιούν τις μεταξύ τους διαφορές και να εκτιμούν τη συνεισφορά όλων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και θα βιώσουν τη χαρά του παιχνιδιού.

Στόχοι

Οι Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες θα αποτελέσουν ένα μέσο εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτούν οι μαθητές/τριες κυρίως μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Αναλυτικότερα επιτυγχάνονται:

 • η εξάσκηση και αφομοίωση των κινητικών δεξιοτήτων και των φυσικών ικανοτήτων,
 • η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν όσον αφορά τόσο τους κανονισμούς και την τακτική των αθλημάτων και των αγωνισμάτων, όσο και των στοιχείων εκείνων που οδηγούν στην προαγωγή της υγείας ,
 • η καλλιέργεια ηθικών και δημοκρατικών αξιών όπως ακεραιότητα, τιμιότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός, αποδοχή στη διαφορετικότητα κ.ά.,
 • η εξάσκηση της αυτοαντίληψης, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης,
 • η διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας σε σχέση με το φύλο και την κοινωνική ομάδα,
 • η εξάσκηση στις δεξιότητες επικοινωνίας και η καλλιέργεια του καθορισμού και της δέσμευσης για την επίτευξη ενός κοινού ομαδικού στόχου ,
 • η κατανόηση των παραγόντων που διασφαλίζουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και η ανάπτυξη της υπευθυνότητας για την προσωπική υγεία και την υγεία του συνόλου ,
 • η ψυχαγωγία και η χαρά της συμμετοχής

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η επίσημη ετήσια έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας- Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, η οποία εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 47 και το άρθρο 63 του ν . 1566/1985 (ΑΊ67) .

2.1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κ.Ο.Ε . Σ.Α.Δ.)

2.1.1. Για την οργάνωση των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολικών μονάδων, συγκροτείται τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε σχολικού έτους η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.), με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη ως ακολούθως :

 • τον/την Διευθυντή/ντρια Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ως Πρόεδρο
 • τον/την Προϊστάμενο/η του Β ' τμήματος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, ως Αντιπρόεδρο
 • έναν/μία (1) Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος
 • δύο (2) Συμβούλους Εκπαίδευσης κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής, ως μέλη
 • τον/την Προϊστάμενο/η του Α ' τμήματος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ως μέλος
 • δύο (2) Υπεύθυνους/ες Φυσικής Αγωγής και Σχολικού αθλητισμού των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλη
 • τρεις (3) καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλη
 • δύο (2) καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλη και
 • έναν/μία (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής ή άλλου κλάδου ή άλλο διοικητικό υπάλληλο, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ως Γραμματέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου .

2.1.2. Έργο της Επιτροπής είναι :

 1. Η εισήγηση προς τον/την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και διοργάνωση Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και Διεθνώς .
 2. Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής τουΥ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την προκήρυξη, διοργάνωση και συντονισμό των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα και η συνεργασία με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, τις Διοικήσεις των Εθνικών Γυμναστηρίων και με άλλους φορείς, για την καλύτερη οργάνωση όλων των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων .
 3. Ο συντονισμός του έργου των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο Ε.Σ.Α.Δ. ) και η συνεργασία με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, τις Διοικήσεις των Εθνικών Γυμναστηρίων και με άλλους φορείς, για την καλύτερη οργάνωση όλων των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων .
 4. Η οργάνωση της τελικής φάσης (Γ ' Φάσης) των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων .
 5. Η εποπτεία όλων των σχολικών αγώνων .
 6. Η ακύρωση αγώνων οποιασδήποτε φάσης μετά από ένσταση σε κάθε περίπτωση παραβάσεων τηςπροκήρυξης, των κανονισμών των αθλημάτων, δυσφήμιση του αθλήματος κ.λπ .
 7. Η επικύρωση των αποτελεσμάτων της τελικής (Γ' Φάσης) των Πανελληνίων Αγώνων Λυκείων Ατομικών και Ομαδικών αθλημάτων που αποστέλλονται από τις διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. (σύνταξη πρακτικού).
 8. Η εισήγηση διεξαγωγής αγώνων σε Ολυμπιακά Αθλήματα εκτός του προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής, καθώς και η έγκριση και ο συντονισμός αγώνων τόσο σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παρούσας, μαζί με τη διοργανώτρια Ο . Ε.Σ . Α . Δ ..
 9. Η επιλογή διαιτητών για το FINAL FOUR της Γ' Φάσης των ομαδικών αθλημάτων καθώς και κριτών για τα ατομικά αθλήματα της Γ' Φάσης, από πίνακες που θα πρέπει να ζητηθούν από τις οικείες Αθλητικές Ομοσπονδίες και να περιλαμβάνουν τους Διεθνείς ή Εθνικών κατηγοριών Διαιτητές ή Κριτές, κατά προτίμηση καθηγητές Φυσικής Αγωγής, γενικά εκπαιδευτικούς ή ιδιώτες .
 10. Η προσαρμογή των τεχνικών διατάξεων των αθλημάτων που περιλαμβάνονται στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων με τις τεχνικές διατάξεις που προβλέπουν οι Αθλητικές Ομοσπονδίες των αντίστοιχων αθλημάτων .
 11. Η διοργάνωση αγώνων πρόκρισης για τα αγωνίσματα εκείνα τα οποία προβλέπονται στο πρόγραμμα των Διεθνών Αγώνων και δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Πανελληνίων Αγώνων Λυκείων .
 12. Οι αγώνες πρόκρισης διεξάγονται την ίδια χρονική περίοδο που λαμβάνουν χώρα οι Πανελλήνιοι Αγώνες Λυκείων .
 13. Η έγκριση διεξαγωγής αγώνων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε αθλήματα μη ενταγμένα στο πρόγραμμα των Σχολικών Αγώνων, μετά από σχετικά αιτήματα των Ο.Ε.Σ.Α.Δ. καθώς και ο συντονισμός αγώνων ΑμεΑ τα οποία μπορεί να εγκρίνονται και να διεξάγονται σε επίπεδο Περιφέρειας, Νομού ή Δήμου μαζί με την διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α .και όπου χρειάζεται των αντίστοιχων Αθλητικών Ομοσπονδιών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) κάθε μορφής .

Η διοικητική υποστήριξη της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ ανήκει στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α ., η οποία εκδίδει προκηρύξεις, κατόπιν εισήγησης της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. για όλες τις Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες .

2.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.)

2.2.1. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ . Δ . Ε . ), με απόφαση του/της Περιφερειακού/ης Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, συγκροτείται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους, μετά από πρόταση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ), για την οργάνωση κάθε είδους σχολικών αθλητικών εκδηλώσεων

Ειδικά για τους νομούς Απικής και Θεσσαλονίκης, συγκροτούνται αντίστοιχα επτά (7) και δύο (2) Ο.Ε.Σ.Α.Δ., όσες και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνας Α', Αθήνας Β', Αθήνας Γ', Αθήνας Δ', Ανατολικής Απικής, Δυτικής Απικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης) .

Κάθε Ο . Ε . Σ . Α . Δ. αποτελείται από εννέα (9) μέλη:

α) Από τον/την Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο .

β) Από τον/την Υπεύθυνο/η Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ 11 που υπηρετεί στην Π/θμια ή στη Δ/θμια Εκπαίδευση), ως Α' Αντιπρόεδρο, ή, σε περίπτωση, που αυτός δεν υπάρχει, από έναν/μία μόνιμο/η εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ο/η οποίος/α υπηρετεί στην ίδια ή σε όμορη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ορίζεται με απόφαση του/της οικείου/ας Περιφερειακού/ης Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία εδρεύει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ.
Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης του/της υπηρετούντος/ούσας σε όμορη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπεύθυνου/ης Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού που προκαλούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων του/της ως μέλους της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. βαρύνουν τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προέλευσής του, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση μετακίνησης .

γ) Από τον/την Διευθυντή/ντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Β' Αντιπρόεδρο .

δ) Από τον/την Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής που έχει την ίδια έδρα με την Επιτροπή, ως Επόπτη/τρια με δικαίωμα ψήφου, ή, σε περίπτωση που αυτός δεν υπάρχει, από τον/την Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής, ο/η οποίος/α υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Αν υπηρετούν περισσότεροι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής, μέλος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ορίζεται εκείνος/η που διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική υπηρεσία . Ο ορισμός του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής όμορης Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως μέλους της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. πραγματοποιείται με απόφαση του/της Περιφερειακού/ης Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προέλευσής του, στην οποία ασκεί τα κύρια καθήκοντά του/της, κατόπιν αιτήματος του/της Περιφερειακού/ης Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής που προκαλούνται κατά την άσκηση των παράλληλων καθηκόντων του/της, ως μέλους της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προέλευσής του/της, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση μετακίνησης . Αν δεν είναι δυνατή, η σύμφωνα με τα ανωτέρω ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής, ο/η οποίος/α υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθήκοντα μέλους της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ασκεί ο/η Περιφερειακός/η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία εδρεύει η συγκεκριμένη Ο.Ε.Σ.Α.Δ.
Στην περίπτωση που στην ίδια έδρα υπηρετούν περισσότεροι από ένας/μία Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής, θα μετέχουν εναλλάξ ανά σχολικό έτος στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Διεύθυνσης αρμοδιότητας τους . Σε περιπτώσεις που ένας/μία Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής είναι αρμόδιος/α σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις, θα μετέχει σε μία εκ των Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Περιφέρειας αρμοδιότητάς τους με δική τους επιλογή . Στην περίπτωση αυτή αν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κλάδου ΠE11 Φυσικής Αγωγής, μετέχουν μόνο σε μία Ο.Ε.Σ.Α.Δ., μπορούν να ασκούν εποπτεία σε όλη την Περιφέρεια αρμοδιότητας τους και να μετέχουν στις συνεδριάσεις και των υπολοίπων Ο.Ε . Σ . Α . Δ . της Περιφέρειας αρμοδιότητάς τους, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου .

ε) Από δυο (2) καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά προτεραιότητα . Ο/Η ένας/μία εκ των δύο ανωτέρω δύναται να είναι εν ενεργεία Διοικητικός Υπάλληλος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μεταταχθείς/είσα από την Εκπαίδευση, κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) .

στ) Από δυο (2) καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά προτεραιότητα . Ο/Η ένας/μία εκ των δύο ανωτέρω δύναται να είναι εν ενεργεία Διοικητικός Υπάλληλος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μεταταχθείς/είσα από την Εκπαίδευση, κλάδου ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής) .

η) Από έναν/μία εν ενεργεία δημόσιο/α υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Γραμματέα της Επιτροπής και μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου .

Καθήκοντα Υπολόγου Χ.Ε.Π. μπορεί να εκτελεί ένας εκ των β), ε), στ), η) ή ένας εν ενεργεία Διοικητικός ή Εκπαιδευτικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης .

2.2.2. Αρμοδιότητες Επιτροπών

α) Κάθε Ο.Ε.Σ.Α.Δ. έχει αρμοδιότητα για όλες τις Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων η διοργάνωση γίνεται από όλα τα μέλη της από κοινού .

β) Οι διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. για τις Τελικές Φάσεις των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων συμπληρώνονται με δύο (2) επιπλέον μέλη που ορίζει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ..

γ) Η προκήρυξη διεξαγωγής αγώνων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), μετά από σχετικό αίτημα της προς την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Δήμου με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και όπου χρειάζεται των αντίστοιχων Αθλητικών Ομοσπονδιών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) κάθε μορφής .

2.2.3. Έργο κάθε Επιτροπής είναι :

α) Η σύνταξη των προκηρύξεων διεξαγωγής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων, η εξασφάλιση των αθλητικών χώρων και του απαιτούμενου υλικού, καθώς και η μέριμνα για την άρτια διεξαγωγή τους .

β) Ο ορισμός διαιτητών, κριτών, αγωνόδικων επιτροπών καθώς και η φροντίδα για την υποχρεωτική παρουσία ιατρού στους αγώνες .

γ) Η προσπάθεια για καθολική συμμετοχή των μαθητών/τριών και των καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής στους αγώνες .

δ) Η εκδίκαση ενστάσεων σε πρώτο βαθμό για τους αγώνες που διοργανώνονται από αυτήν.

ε) Η συνεργασία με τους Δήμους, τοπικούς φορείς, αθλητικούς συλλόγους της περιοχής, τις τοπικές επιτροπές των αθλητικών ομοσπονδιών και των τοπικών συνδέσμων διαιτητών όλων των αθλημάτων .

στ) Η γνωστοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των εκδηλώσεων και αποτελεσμάτων των αγώνων .

ζ) Η γενική εποπτεία των αγώνων που διοργανώνονται στην περιφέρεια αρμοδιότητάς της .

η) Η κοινοποίηση στα σχολεία της αρμοδιότητας της των αποφάσεων, εγκυκλίων κ . λπ . της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και ο έλεγχος αν κοινοποιήθηκαν .

θ) Η σύνταξη πρακτικού με τα αποτελέσματα των αγώνων Α' Φάσης ομαδικών αθλημάτων που διοργάνωσαν και η συμπλήρωση των στατιστικών δελτίων με στοιχεία της Α' Φάσης των αθλημάτων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των σχολικών αγώνων καθώς και των μη ενταγμένων αθλημάτων, για τη διοργάνωση των οποίων έχει λάβει έγκριση από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.. Ομοίως η συμπλήρωση στατιστικών δελτίων συμμετοχής μαθητών/τριών από τα σχολεία της αρμοδιότητας της σε όσα αθλήματα διεξάγονται αγώνες Α' Φάσης που διοργανώθηκαν μαζί με άλλες Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

ι) Η συμπλήρωση στατιστικών δελτίων συμμετοχής μαθητών/τριών από τα σχολεία της αρμοδιότητας της: ια) της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού

ιβ) σε όσα αθλήματα δεν διεξάγονται αγώνες Α' Φάσης αλλά γίνεται απευθείας πρόκριση στη Β' Φάση ή στην τελική Γ' Φάση

ιγ) των Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ

ιδ) των προγραμμάτων και δράσεων εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ιε) η κοινοποίηση στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. της συγκρότησης της Ο.Ε.Σ.Α.Δ., των προκηρύξεων αγώνων και των πρωταθλητριών ομάδων της περιφέρειας

ιστ) η γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. όλων των αποτελεσμάτων Β' φάσης αγώνων ατομικών αγωνισμάτων που διοργάνωσαν ώστε να συνταχθούν οι καταστάσεις των μαθητών/τριών-αθλητών/τριών που θα προκριθούν να λάβουν μέρος στη Γ' Φάση .

ιζ) Η τήρηση αρχείου με τα αποτελέσματα όλων των αγώνων που διοργάνωσε . Στο αρχείο αυτό, εκτός από τις καταστάσεις αποτελεσμάτων θα ευρίσκονται όλα τα πρωτότυπα πινάκια και οι πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής αγώνων ατομικών αθλημάτων και σε κάθε άθλημα καθώς και όλα τα πρωτότυπα Φύλλα Αγώνα με τις πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής των δύο ομάδων των αγώνων ομαδικών αθλημάτων .

ιη) Η σύνταξη πρακτικού με τα αποτελέσματα των αγώνων Γ ' Φάσης ατομικών και ομαδικών αθλημάτων που διοργάνωσαν . Θεωρημένο αντίγραφο του πρακτικού θα αποστέλλεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., για επικύρωση των αποτελεσμάτων .

ιθ) Η οικονομική υποστήριξη των αγώνων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και των εκδηλώσεων Γ' και Πανελλήνιας Φάσης που θα οργανωθούν σε αυτήν .

κ) Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. υποβάλλει τον προγραμματισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων του έτους συνοδευόμενο από τον προϋπολογισμό της οικονομικής δαπάνης στη Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού (Μ . Π . Δ . Σ . ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

3. ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο προγραμματισμός των ενδοσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, εσωτερικών πρωταθλημάτων και αγώνων γίνεται από τους/τις καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες του σχολείου . Στα εσωτερικά πρωταθλήματα και αγώνες, χρέη διαιτητών - κριτών - γραμματείας μπορούν να αναλαμβάνουν οι μαθητές/τριες . Από κάθε τμήμα προτείνονται εκείνοι που μπορούν να ανταποκριθούν στα παραπάνω καθήκοντα και ορίζονται με κλήρωση πριν από τον αγώνα . Οι διαιτητές/τριες πρέπει να είναι ουδέτεροι/ες με τις αγωνιζόμενες ομάδες .

4. «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ

4.1. Οργάνωση Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων:

Συμμετοχή και Τρόπος διεξαγωγής

Διεξάγονται αγώνες μόνον εντός Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των « Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ » . Για τον προγραμματισμό των Ομαδικών και των Ατομικών Αθλημάτων των « Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ » Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες συνεργάζονται με την Τοπική ή/και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή/και άλλους θεσμικούς φορείς .

Οι « Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ » διεξάγονται σε Ημερίδες ή Διημερίδες εντός Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε Ομαδικά και Ατομικά Αθλήματα .

Για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε αθλήματος εκτός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της Φυσικής Αγωγής απαιτείται έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., κατόπιν εισήγησης της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Στα ομαδικά αθλήματα των « Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ », η κάθε ομάδα που συμμετέχει, πραγματοποιεί πολλές επαναλαμβανόμενες συναντήσεις καθ ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης . Για τον λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. να ρυθμίζει κατάλληλα τη διάρκεια του αγώνα του κάθε αθλήματος . Κάθε Σχολείο μπορεί να συμμετάσχει στους « Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ » με περισσότερες της μίας ομάδας, οι οποίες θα δημιουργούνται ελεύθερα από τους μαθητές/τριες .

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής ενημερώνουν και βοηθούν τους μαθητές/τριες στη δημιουργία των ομάδων και στη συνέχεια επιβλέπουν και συντονίζουν τις ομάδες του σχολείου τους, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές/τριες του κάθε σχολείου να συμμετέχουν σε τρεις (3) τουλάχιστον διοργανώσεις ανά σχολικό έτος.

Προτείνονται ως Περίοδοι Διοργανώσεων :

lη διοργάνωση τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο ,

2η διοργάνωση τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο ,

3η διοργάνωση την περίοδο πριν ή μετά το Πάσχα .

Την αρμοδιότητα για τον προγραμματισμό, τις περιόδους διεξαγωγής, τα ομαδικά και τα ατομικά αθλήματα που προκηρύσσονται και τις ενότητες των σχολείων, σύμφωνα με τα κατωτέρω, που θα συμμετέχουν στην κάθε διοργάνωση, ανεξάρτητα από τις παραπάνω προτάσεις, εξακολουθεί να έχει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Οι διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. δύνανται να οργανώσουν άτυπες Ενότητες Σχολείων (ομάδες σχολείων ανά συνοικία, Δημοτικό Διαμέρισμα, Δήμο κλπ . ) και να διεξάγουν « Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ » μεταξύ των ομάδων από τα σχολεία της κάθε ενότητας . Στον προγραμματισμό του κάθε σχολικού έτους να προβλέπεται συνδυασμός αθλημάτων και γεωγραφικής κατανομής στις διοργανώσεις (πχ . σε μία διοργάνωση ένα άθλημα ενώ σε μία επόμενη πολλά αθλήματα, μία διοργάνωση να περιλαμβάνει το σύνολο των Δημοτικών σχολείων της Διεύθυνσης ενώ σε μία επόμενη να διοργανώνονται διαφορετικά αθλήματα στα σχολεία κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος, σε διαφορετικές ημέρες για κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα κ . λπ . ) .

Κάθε σχολικό έτος δύναται να θεσπίζεται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. μια κοινή, κεντρική « Θεματική Κατεύθυνση » για τους « Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ » για όλες τις διοργανώσεις της Χώρας .

4.2. «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΑμεΑ

Διεξάγονται αγώνες εντός Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των « Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ». Για τον προγραμματισμό των Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων των « Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ » ΑμεΑ, αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες δύνανται να συνεργάζονται με την Τοπική ή /και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, την οικεία Ομοσπονδία ή/ και άλλους θεσμικούς φορείς .

Οι αγώνες έχουν στόχο την κατανόηση της διαφορετικότητας και την κατάρριψη στερεοτύπων . Οι Ο.Ε.Σ.Α.Δ. δύνανται να προκηρύσσουν αγώνες για μαθητές/τριες ΑμεΑ σε αμιγή αθλήματα για ΑμεΑ ή σε ενταξιακές μικτές διοργανώσεις με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. η οποία έχει στενή συνεργασία με θεσμικούς αθλητικούς φορείς ΑμεΑ (Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, κ . ά . ) και τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

5. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Δύνανται να υλοποιούνται Αθλητικά Προγράμματα και Δράσεις σε Εθνικά Γυμναστήρια και Αθλητικούς Χώρους της Χώρας σε συνεργασία με άλλους φορείς, μετά από εισήγηση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ».

Α) Εντός σχολείου

Για τη συμμετοχή μαθητών/τριων απαραίτητη είναι η ύπαρξη έγκυρου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α . Δ . Υ . Μ . ) στο οποίο αναφέρεται ΝΑΙ (χωρίς προϋποθέσεις) στο πεδίο « Μπορεί να πάρει μέρος σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες ».

Β) Εκτός σχολείου

Για τη συμμετοχή μαθητών/τριων απαραίτητη είναι η ύπαρξη :

 1. Έγκυρου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α . Δ . Υ . Μ . ) στο οποίο αναφέρεται ΝΑΙ (χωρίς προϋποθέσεις) στο πεδίο « Μπορεί να πάρει μέρος σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες » .
 2. Κατάσταση συμμετοχής σχολείου
 3. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα/επιτρόπου .

6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η Χώρα μας δύναται να συμμετέχει σε διεθνείς συναντήσεις, να εκπροσωπείται με σχολικές ομάδες και μεμονωμένους μαθητές/τριες ομαδικών και ατομικών αθλημάτων, νικητές/τριες των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων σε Ευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες και σε αθλητικές διακρατικές συναντήσεις μετά από εισήγηση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού .

7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΥΠΡΟΥ

7.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Στους αγώνες μετέχουν μαθητές/τριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου . Οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες πρέπει να φοιτούν κανονικά .

β) Στους αγώνες αυτούς μετέχουν μαθητές/τριες Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα .

γ) Έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος .

δ) Μαθητές/τριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/31 . 5 . 2019 κοινής υπουργικής απόφασης « Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης » (Β ' 2005).

7.2. ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

7.2.1. Τα ομαδικά αθλήματα που μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/τριες Λυκείου είναι τα ακόλουθα :

α) Ομαδικά αθλήματα που διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υποκεφάλαιο 7.4.

 1. Καλαθοσφαίριση (μαθητών/τριών)
 2. Πετοσφαίριση (μαθητών/τριών)
 3. Χειροσφαίριση (μαθητών/τριών)
 4. Ποδόσφαιρο (μαθητών/τριών)

β) Ομαδικά αθλήματα που ανήκουν στα « 'Αλλα Ολυμπιακά Αθλήματα » του υποκεφαλαίου 7.8.2.

Κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα, είτε αυτό ανήκει στην περίπτωση α) είτε ανήκει στην περίπτωση β) του παρόντος υποκεφαλαίου .

7.2.2. Οι Φάσεις διεξαγωγής όλων των ομαδικών αθλημάτων Λυκείου της περίπτωσης α) του υποκεφαλαίου 7.2.1. είναι :

α) Α' Φάση : Αγώνες μεταξύ των ομάδων των Λυκείων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,

β) Β' Φάση : Αγώνες μεταξύ των πρωταθλητριών ομάδων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ομίλους Περιφερειών

γ) Γ' Φάση : Προημιτελική και Τελική Φάση (ημιτελικοί, final - four) Πανελληνίων Αγώνων Λυκείων .

7.3. ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

7.3.1 Τα ατομικά αθλήματα που μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/τριες Λυκείου είναι :

 1. Κλασικός Αθλητισμός .
 2. Άλλα Ολυμπιακά Αθλήματα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7.8.2.

Ο/Η μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ατομικό άθλημα και σε ένα αγώνισμα του ατομικού αθλήματος .

7.4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ της περ. α) του ΥΠΟΚΕΦ. 7.2.1.

7.4.1. Αγώνες Α' Φάσης

Μετέχουν όλα τα Λύκεια της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με μία ομάδα ανά άθλημα .

Οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα του απλού αποκλεισμού (νοκ-άουτ) κατόπιν κλήρωσης όπου χρειάζεται . Κατά την επιλογή των ζευγαριών πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να ορίζονται σχολεία που συστεγάζονται ή είναι γειτονικά, προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις . Οι αγώνες είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε έναν ενιαίο όμιλο ή σε ομίλους κατά την κρίση της Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Αν επιλεγεί να διοργανωθούν οι αγώνες σε περισσότερους του ενός ομίλων, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά τον σχεδιασμό, ώστε οι ομάδες που θα φθάσουν στον τελικό του νομού να έχουν αν είναι δυνατόν τον ίδιο αριθμό αγώνων .

Οι αγώνες των ομαδικών αθλημάτων Α' Φάσης διεξάγονται ημέρες και ώρες που ορίζει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ανάλογα με τους αγωνιστικούς χώρους που έχει στη διάθεση της . Για το νομό Κυκλάδων δίνεται η δυνατότητα τέλεσης αγώνων στον Πειραιά μετά από έγκριση της Κ . Ο.Ε . Σ . Α . Δ ., αφού προηγηθούν όσοι αγώνες είναι δυνατόν να γίνουν μεταξύ σχολείων του ίδιου νησιού ή γειτονικών νησιών που δεν αντιμετωπίζουν συγκοινωνιακές δυσκολίες .

7.4.2. Β' Φάση - Αγώνες Περιφερειών .

7.4.2.1. Στους αγώνες αυτούς μετέχουν οι πρωταθλήτριες ομάδες κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες συγκροτούν δεκατρείς (13) ομίλους του κατωτέρω πίνακα 1 σύμφωνα με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης . Οι αγώνες του δωδέκατου (12) και δέκατου τρίτου (13) Ομίλου για διευκόλυνση των μετακινήσεων των νησιών που την απαρτίζουν, θα διεξάγονται στον Πειραιά .

Η σειρά τοποθέτησης των ομάδων των Διευθύνσεων στο αντίστοιχο ταμπλό της κάθε Περιφέρειας θα γίνεται κατόπιν κλήρωσης από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., σύμφωνα με την αρίθμηση του πίνακα (1 ), θα έχει ισχύ για ένα (1 ) σχολικό έτος και θα είναι κοινή για όλα τα ομαδικά αθλήματα . Στην κλήρωση αυτή μπορεί να παρίσταται εκπρόσωπος κάθε περιφέρειας . Η πρώτη ομάδα που προκύπτει από την κλήρωση θεωρείται γηπεδούχος .

Η διεξαγωγή των αγώνων των ομίλων των Περιφερειών διεξάγονται σύμφωνα με τους πίνακες 2, ανάλογα με τον αριθμό των Διευθύνσεων που τις απαρτίζουν και εφόσον είναι εφικτό θα ολοκληρώνονται μέσα σε δύο εβδομάδες .

Από κάθε όμιλο - Περιφέρεια αναδεικνύεται μια νικήτρια ομάδα .

Όλες οι κληρώσεις για τη Β' και Γ' φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων των ομαδικών αθλημάτων θα διεξάγονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., μετά την προκήρυξη και πριν την έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων και θα έχουν ισχύ για ένα (1) χρόνο .

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΑΤΤΙΚΗΣ

3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

4. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.ΗΜΑΘΙΑΣ

2.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α

3.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β

4.ΚΙΛΚΙΣ

5.ΠΕΛΛΑΣ

6.ΠΙΕΡΙΑΣ

7.ΣΕΡΡΩΝ

8.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1.ΑΘΗΝΑΣ Α

2.ΑΘΗΝΑΣ Β

3.ΑΘΗΝΑΣ Γ

4.ΑΘΗΝΑΣ Δ

5.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

7.ΠΕΙΡΑΙΑ

1.ΔΡΑΜΑΣ

2.ΕΒΡΟΥ

3.ΚΑΒΑΛΑΣ

4.ΞΑΝΘΗΣ

5.ΡΟΔΟΠΗΣ

1.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

3.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

4.ΛΑΚΩΝΙΑΣ

5.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2.ΕΥΒΟΙΑΣ

3.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

4.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

5.ΦΩΚΙΔΑΣ

6. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

7. ΗΠΕΙΡΟΥ

8. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

9. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

10.ΚΡΗΤΗΣ

1.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3.ΚΟΖΑΝΗΣ

4.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1.ΑΡΤΑΣ

2.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

3.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.ΛΑΡΙΣΑΣ

3.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

4.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.ΖΑΚΥΝΘΟΥ

2.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

4.ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

3.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

4.ΧΑΝΙΩΝ

 

11. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

12. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

13. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

1. AΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

2. ΑΧΑΪΑΣ

3. ΗΛΕΙΑΣ

1.ΛΕΣΒΟΥ

2.ΣΑΜΟΥ

3.ΧΙΟΥ

1.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΑΜΠΛΟ ΤΩΝ 8

Περ 1.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1ος αγώνας

ΘΕΣΗ 1:
ΘΕΣΗ 2:

5ος Αγώνας

Νικητής 1ου αγώνα

Νικητής 2ου αγώνα

Νικητής 5ου αγώνα

Νικητής 6ου αγώνα

ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση 1 (ΚΜ.1)

Θέση 2 (ΚΜ.2)

2ος αγώνας

ΘΕΣΗ 3:
ΘΕΣΗ 4:

3ος αγώνας

ΘΕΣΗ 5:
ΘΕΣΗ 6:

6ος Αγώνας

Νικητής 3ου αγώνα

Νικητής 4ου αγώνα

4ος αγώνας

ΘΕΣΗ 7:
ΘΕΣΗ 8:

ΤΑΜΠΛΟ ΤΩΝ 7:

Περ.2.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΗ 1:
ΘΕΣΗ 2:

ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση 1: (ΑΠ . 1)
Θέση 2: (ΑΠ. 2)

ΘΕΣΗ 3:
ΘΕΣΗ 4:

ΘΕΣΗ 5:
ΘΕΣΗ 6:

ΘΕΣΗ 7:

ΤΑΜΠΛΟ ΤΩΝ 5:

Περ . 3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, 4. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 5. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΕΣΗ 1:
ΘΕΣΗ 2:

ΘΕΣΗ 3:
ΘΕΣΗ 4:

ΘΕΣΗ 5:

ΤΑΜΠΛΟ ΤΩΝ 4 :

Περ. 6. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7.ΗΠΕΙΡΟΥ, 8. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 10.ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΣΗ 1:
ΘΕΣΗ 2:

 

ΘΕΣΗ 3:
ΘΕΣΗ 4:

ΤΑΜΠΛΩ ΤΩΝ 3:

Περ.11. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ, 12. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΣΗ 1:
ΘΕΣΗ 2

 

ΘΕΣΗ 3:

ΤΑΜΠΛΟ ΤΩΝ 2:

Περ.13, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΣΗ 1:
ΘΕΣΗ 2

Οι έδρες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των ανωτέρω αγώνων δύναται να τροποποιούνται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. λαμβάνοντας υπόψη τα χρονικά όρια, τη χιλιομετρική απόσταση, το κόστος μετακίνησης και διαμονής και έκτακτα γεγονότα ιδίως ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κ . ά .

7.4.3 Γ' Φάση: Προημιτελική και Τελική (Final - Four)

Στους αγώνες της r· Προημιτελικής Φάσης συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων του πίνακα 1 οι οποίες προέκυψαν από τα αποτελέσματα των αγώνων και σύμφωνα με τους Πίνακες 2 καθώς και οι δεύτερες στην κατάταξη ομάδες της Απικής (Απική 2) και της Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΜ 2) αντίστοιχα .

Κατά τη διεξαγωγή της r· Προημιτελικής Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων και πραγματοποιούνται οι αγώνες σύμφωνα με τον Πίνακα 3 προκειμένου να συμπληρωθεί ο νικητής για τον αριθμό των εννέα (9) ομάδων στον Πίνακα 3.1 και να συγκροτηθούν οι Όμιλοι των τριών (3)ομάδων (ταμπλό των τριών) .

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

α/α

Αγώνες

Νικήτρια Ομάδα

1

1 ΚΜ2-ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

 

2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔ . - ΗΠΕΙΡΟΥ

 

3

Νικητής Β' Φάσης

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔ. 1

4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

5

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

 

(Ταμπλώ των 3 ΠΙΝΑΚΑ 2)

 

6

Νικητής Β' Φάσης

ΚΡΗΤΗΣ

7

Νικητής Β'Φάσης

ΑΤΤΙΚΗΣ 1

8

Νικητής Β'Φάσης

ΑΤΤΙΚΗΣ 2

9

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 .1

lος ΟΜΙΛΟΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3ος ΟΜΙΛΟΣ

1 Νικητής ΚΜ2-ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

2 « ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔ .-ΗΠΕΙΡΟΥ

3 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔ. 1

4 Νικητής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5 «ΔΥΤ .ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

6 ΚΡΗΤΗ

7 ΑΤΤΙΚΗ 1

8 ΑΤΤΙΚΗ 2

9 Νικητής ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με απόφαση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, κατόπιν εισήγησης της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., ορίζονται οι έδρες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων των νικητριών ομάδων που θα προκύψουν από τους ομίλους του Πίνακα 3 και 3.1., λαμβάνοντας υπόψη τα χρονικά όρια, τη χιλιομετρική απόσταση, το κόστος μετακίνησης και διαμονής και έκτακτα γεγονότα ιδίως ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κ.ά.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Κύπρου, προκρίνεται, έπειτα από κλήρωση που διενεργεί η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ ., στο Final-Four η δεύτερη (2η) στην κατάταξη ομάδα ενός από του τρεις (3) Ομίλους του Πίνακα 3.1. σύμφωνα με το ταμπλό των 3.

ΤΑΜΠΛΩ ΤΩΝ 3:
ΟΜΙΛΟΙ : 1ος, 2ος, 3ος

ΘΕΣΗ 1:
ΘΕΣΗ 2:
  Τελικός (lη & 2η θέση
ΘΕΣΗ 3:  

Τελική φάση - Final - Four

Οι τρεις νικήτριες των προημιτελικών αγώνων των τριών (3) ομίλων μαζί με την εκπρόσωπο της Κύπρου, δημιουργούν τις τέσσερις (4) ομάδες του final - four.

Στην τεχνική σύσκεψη του final-four γίνεται η κλήρωση των δύο (2) ημιτελικών αγώνων. Οι νικήτριες ομάδες των δύο ημιτελικών αγωνίζονται μεταξύ τους στον Τελικό του Αθλήματος για τις θέσεις 1και2 και οι ομάδες που ηπήθηκαν αγωνίζονται μεταξύ τους στον Μικρό Τελικό για τις θέσεις 3 και 4.

Η ημερομηνία καθώς και η έδρα του Final-Four θα ορίζεται με απόφαση της Κ . Ο.Ε.Σ.Α.Δ .

Κάθε τι άλλο αποφασίζεται κατά την τεχνική σύσκεψη του αθλήματος .

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΤΑΜΠΛΟ FINAL-FOUR

ΘΕΣΗ 1

ΘΕΣΗ 2

Μικρός Τελικός (Θέσεις 3 & 4) Τελικός (Θέσεις 1 & 2)

ΚΥΠΡΟΣ ή 2η εκπρόσωπος ενός υποομίλου από τους τρεις Ομίλους

ΘΕΣΗ 4

7.5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ -ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Με την προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κάθε σχολική μονάδα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής σε κάποιο ομαδικό άθλημα της περίπτωσης α) του υποκεφαλαίου 7.2.1., υποχρεούται να αποστέλλει στην οικεία Ο.Ε.Σ.Α.Δ. λίστα με τους μαθητές/τριες από τους οποίους/ες γίνεται η επιλογή της κατάστασης συμμετοχής της σε κάθε αγώνα . Οι μαθητές/τριες δεν δύναται να δηλωθούν σε λίστα άλλης σχολικής μονάδας κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων ανά σχολικό έτος . Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά άθλημα στη λίστα και στην κατάσταση συμμετοχής έχει ως εξής:

Καλαθοσφαίριση : στη λίστα Δεκαοκτώ (18) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα [12)

Πετοσφαίριση : στη λίστα Είκοσι (20) και σε κάθε αγώνα Δέκα τέσσερις [14)

Χειροσφαίριση: στη λίστα Είκοσι δύο (22) και σε κάθε αγώνα Δεκαέξι [16)

Ποδόσφαιρο: στη λίστα Είκοσι τέσσερις (24) και σε κάθε αγώνα Δέκα οκτώ [18) .

Ουδεμία τροποποίηση (αντικατάσταση μαθητών/τριών ή συμπλήρωση νέων ονομάτων στην αρχική λίστα συμμετοχής) είναι δυνατή μέχρι και την ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων ανά σχολικό έτος .

Αντικατάσταση παικτών είναι δυνατή σε κάθε αγώνα, εκτός από τους αγώνες της Τελικής Φάσης (final-four).

Ως ενεργός συμμετοχή δεν θεωρείται η αναγραφή μόνο του αθλητή στο φύλλο αγώνα, αλλά να φαίνεται ότι ο αθλητής αγωνίστηκε στον αγώνα . Ειδικά για τη Χειροσφαίριση, που σύμφωνα με τα ισχύοντα δε φαίνεται στο φύλλο αγώνα, για τη συμμετοχή αθλητή/τριας σε όλους τους σχολικούς αγώνες είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση ενός «Σ» δίπλα στον αριθμό του/της παίκτη/κτριας, κατά την στιγμή της πρώτης εισόδου του/της στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνισθεί.

Η επιλογή γίνεται από τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 7.1. της παρούσας .

Μετά την προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας - Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων και πριν την οριστικοποίηση της λίστας συμμετοχής σε κάποιο ομαδικό άθλημα του υποκεφαλαίου 7.2.1., ο/η εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει την ευθύνη συγκρότησης της σχολικής ομάδας οφείλει να λαμβάνει υπόψη και να ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες σχετικά με τα εγκεκριμένα αιτήματα των Αθλητικών Ομοσπονδιών που αφορούν στη συνδιοργάνωση με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σχολικών πρωταθλημάτων Λυκείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υποκεφάλαιο 7.8.2.. Επιπρόσθετα, οι μαθητές/τριες οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε λεπτομέρεια και ιδίως για τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους (π . χ . υποχρεωτική ή μη προσκόμιση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, τόπος και χρόνος τέλεσης, τεχνικές διατάξεις, αγωνίσματα κ . ά . ) από τις οικείες Αθλητικές Ομοσπονδίες

7.6. ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

7.6.1. Α' Φάση (Εντός Διεύθυνσης Εκπαίδευσης)

α' Καλαθοσφαίριση

Διαιτητές (2), Σημειωτής (1), Χρονομέτρης (1), Χρονομέτρης 24" (1) .

β' Πετοσφαίριση

Διαιτητές (2), Σημειωτής (1) .

γ' Χειροσφαίριση

Διαιτητές (2), Σημειωτής (1), Χρονομέτρης (1) .

δ' Ποδόσφαιρο

Διαιτητές (3) (Οι δύο Επόπτες Γραμμών)

Οι Διαιτητές και οι Κριτές ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Οι Διαιτητές είναι καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής κατά προτεραιότητα ή εκπαιδευτικοί γενικά ή ιδιώτες επίσημοι Διαιτητές του αθλήματος .

Σε περίπτωση που δεν επαρκούν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν επίσημοι Διαιτητές του αθλήματος μη εκπαιδευτικοί ή έμπειροι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κατά την κρίση της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α.Δ.. Οι κριτές πρέπει να είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και σε περίπτωση που δεν επαρκούν επίσημοι κριτές του αθλήματος .

7.6.2. Β' Φάση (Αγώνες Περιφερειών)

α) Καλαθοσφαίριση

Διαιτητές (2), Σημειωτής (1), Χρονομέτρης (1 ), Χρονομέτρης 24" (1) .

β) Πετοσφαίριση

Διαιτητές (2), Σημειωτής (1 ).

γ) Χειροσφαίριση

Διαιτητές (2), Σημειωτής (1), Χρονομέτρης (1) .

δ) Ποδόσφαιρο

Διαιτητές (3) (Οι δύο Επόπτες Γραμμών)

Οι Διαιτητές ορίζονται ένας από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. που διοργανώνει τον αγώνα και ένας από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της φιλοξενούμενης ομάδας . Ειδικά, για το Ποδόσφαιρο ορίζονται δύο από τη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Οι Διαιτητές πρέπει να είναι επίσημοι Διαιτητές του αθλήματος, καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικοί γενικά, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας από τους παραπάνω, ιδιώτες επίσημοι Διαιτητές του αθλήματος . Ως πρώτος Διαιτητής για την καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση και χειροσφαίριση ή Διαιτητής για το ποδόσφαιρο, ορίζεται ο αξιολογημένος σε μεγαλύτερη κατηγορία (σε περίπτωση ίδιας κατηγορίας, ορίζεται ο παλαιότερος στην κατηγορία και σε περίπτωση με ακριβώς τα ίδια προσόντα, ορίζεται με κλήρωση παρουσία των δύο εκπροσώπων πριν την έναρξη του αγώνα) . Η πιστοποίηση των διαιτητών γίνεται με έγγραφο της οικείας ομοσπονδίας, το οποίο κατατίθεται πριν την έναρξη του αγώνα .

Οι Κριτές ορίζονται από τη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και πρέπει να είναι καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικοί γενικά και σε περίπτωση που δεν επαρκούν ιδιώτες επίσημοι κριτές του αθλήματος .

7.6.3. Γ' ΦΑΣΗ (Προημιτελικοί)

α) Καλαθοσφαίριση

Διαιτητές (2), Σημειωτής (1), Χρονομέτρης (1 ), Χρονομέτρης 24" (1).

β) Πετοσφαίριση

Διαιτητές (2), Σημειωτής (1), Επόπτες Γραμμών (2) .

γ) Χειροσφαίριση

Διαιτητές (2), Σημειωτής (1), Χρονομέτρης (1) .

δ) Ποδόσφαιρο

Διαιτητές (3) (Οι (2) Επόπτες Γραμμών) .

Οι Διαιτητές ορίζονται ένας από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. που διοργανώνει τον αγώνα και ένας από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της φιλοξενούμενης ομάδας . Ειδικά, για το ποδόσφαιρο ορίζονται δύο διαιτητές από τη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ.. Οι διαιτητές πρέπει να είναι καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικοί γενικά, επίσημοι Διαιτητές αξιολογημένοι ως Διεθνείς ή Εθνικών κατηγοριών . Σε περίπτωση που δεν επαρκούν πρέπει να είναι ιδιώτες Διαιτητές αξιολογημένοι ως Διεθνείς ή Εθνικών κατηγοριών. Ως πρώτος Διαιτητής για την καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση και χειροσφαίριση ή Διαιτητής για το ποδόσφαιρο, ορίζεται ο αξιολογημένος σε μεγαλύτερη κατηγορία (σε περίπτωση ίδιας κατηγορίας, ορίζεται ο παλαιότερος στην κατηγορία και σε περίπτωση με ακριβώς τα ίδια προσόντα, ορίζεται με κλήρωση παρουσία των δύο εκπροσώπων πριν την έναρξη του αγώνα). Η πιστοποίηση των διαιτητών γίνεται με έγγραφο της οικείας ομοσπονδίας το οποίο κατατίθεται πριν την έναρξη του αγώνα . Οι κριτές πρέπει να είναι καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής και σε περίπτωση που δεν επαρκούν επίσημοι κριτές του αθλήματος .

7.6.4. Τελική Φάση (final-four)

α) Καλαθοσφαίριση

Διαιτητές (3), Σημειωτής (1), Χρονομέτρης (1 ), Χρονομέτρης 24" (1).

β) Πετοσφαίριση

Διαιτητές (2), Σημειωτής (1), Επόπτες Γραμμών (4) .

γ) Χειροσφαίριση

Διαιτητές (2), Σημειωτής (1 ), Χρονομέτρης (1 ).

δ) Ποδόσφαιρο

Διαιτητές (4) (Δύο Επόπτες Γραμμών και «Τέταρτος» Διαιτητής) .

Οι Διαιτητές της τελικής φάσης ορίζονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και πρέπει να είναι καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικοί γενικά, επίσημοι Διαιτητές αξιολογημένοι ως Διεθνείς ή Εθνικών Κατηγοριών . Σε περίπτωση που δεν επαρκούν, πρέπει να είναι ιδιώτες Διαιτητές αξιολογημένοι ως Διεθνείς ή Εθνικών Κατηγοριών . Ομοίως ορίζονται, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και έως δύο (2) Διαιτητές από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου στα αθλήματα που μετέχει κυπριακή ομάδα .

Ο ορισμός των διαιτητών κάθε αγώνα γίνεται από ειδική επιτροπή, την οποία απαρτίζουν μέλη που ορίζονται τόσο από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. όσο και από τη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Οι Διαιτητές ορίζονται με επιλογή και πρέπει να είναι ουδέτεροι με τις αγωνιζόμενες ομάδες .

Οι Κριτές πρέπει να είναι επίσημοι Κριτές, κατά προτίμηση καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής, και σε περίπτωση που δεν επαρκούν, επίσημοι Κριτές κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί.

Στην περίπτωση που η Γ' Φάση διοργανώνεται στην Κύπρο, οι Διαιτητές ορίζονται από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και μέχρι έξι (6) Διαιτητές από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ο ορισμός των Διαιτητών κάθε αγώνα γίνεται από ειδική επιτροπή την οποία απαρτίζουν μέλη που ορίζονται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και την Κ . Ο . Ε . Σ . Α . Δ

7.7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

7. 7 .1. Καλαθοσφαίριση

7.7.1.1. Διάρκεια αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α ', Β' και Γ ' Φάση (προημιτελικοί) :
Τέσσερις περίοδοι των οκτώ (8) λεπτών . Μεταξύ της lης και 2ης περιόδου και μεταξύ της 3ης και 4ης περιόδου υπάρχουν διαλείμματα των δύο (2) λεπτών . Μεταξύ της 2ης και 3ης περιόδου υπάρχει διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών .

7 .7 .1.2. Διάρκεια αγώνα στο final-four (ημιτελικοί, μικρός και μεγάλος τελικός) :
Τέσσερις περίοδοι των δέκα (10) λεπτών . Μεταξύ της lης και 2ης περιόδου και μεταξύ της 3ης και 4ης περιόδου υπάρχουν διαλείμματα των δύο (2) λεπτών . Μεταξύ της 2ης και 3ης περιόδου υπάρχει διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών .

7.7.1.3. Ισοπαλία - παρατάσεις :
Δίδονται παρατάσεις των πέντε (5') λεπτών μέχρι να υπάρξει νικήτρια ομάδα . Μεταξύ 4ης περιόδου και 1 ης παράτασης, όπως και πριν από κάθε τυχόν επόμενη παράταση, υπάρχει διάλειμμα δύο (2') λεπτών .

7.7.1.4. Σε όλους τους αγώνες με διάρκεια τεσσάρων περιόδων των οκτώ {8') λεπτών ισχύουν οι παρακάτω τροποποιήσεις στους διεθνείς κανονισμούς .

α) Τα ατομικά σφάλματα παίκτη περιορίζονται στα τέσσερα (4) . Δηλαδή παίκτης που διέπραξε τέσσερα (4) σφάλματα προσωπικά ή τεχνικά θα ειδοποιείται από τον διαιτητή να εγκαταλείψει τον αγώνα .

β) Τα ομαδικά σφάλματα σε μία περίοδο του αγώνα περιορίζονται και μία ομάδα βρίσκεται σε κατάσταση ποινής ομαδικών σφαλμάτων μόλις διαπράξει τρία (3) ομαδικά σφάλματα σε μία περίοδο . Δηλαδή μετά το τρίτο σφάλμα τοποθετείται ο δείκτης των ομαδικών σφαλμάτων στο άκρο του τραπεζιού της Γραμματείας, πλησιέστερα προς τον πάγκο της ομάδας που το διέπραξε . Ελεύθερες βολές θα δίδονται από το τέταρτο σφάλμα.

7.7.2 Πετοσφαίριση

7.7.2.1. Διάρκεια αγώνα στην Α', Β' και Γ' Φάση (προημιτελικοί) : 
Δύο (2) νικηφόρα set των εικοσιπέντε (25) πόντων . Σε περίπτωση που ο αγώνας είναι 1-1 στα set, το τρίτο set διεξάγεται όπως προβλέπεται στους διεθνείς κανονισμούς για τη διεξαγωγή του πέμπτου set, δηλαδή στους δεκαπέντε (15) πόντους .

7. 7 .2.2. Διάρκεια αγώνα, στο final-four (ημιτελικοί, μικρός και μεγάλος τελικός) :
Τρία (3) νικηφόρα set των εικοσιπέντε (25) πόντων . Στην περίπτωση που ο αγώνας είναι 2-2 set, διεξάγεται πέμπτο set στους δεκαπέντε (15) πόντους, όπως προβλέπεται στους διεθνείς κανονισμούς .

7.7.3. Χειροσφαίριση

7.7.3.1. Διάρκεια αγώνα στην Α', Β 'και Γ' Φάση (προημιτελικοί):
Δύο (2) ημίχρονα των εικοσιπέντε (25) λεπτών .

7.7.3.2. Διάρκεια αγώνα στο final-four (ημιτελικοί, μικρός και μεγάλος τελικός):
Δύο (2) ημίχρονα των τριάντα (30) λεπτών .

7.7.3.3. Ισοπαλία στην Α', Β' και Γ' Φάση (προημιτελικοί) ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση .

7.7.3.4. Ισοπαλία στους ημιτελικούς, μικρό και μεγάλο τελικό:
Δίδεται παράταση δύο (2) ημιχρόνων των πέντε (5) λεπτών . Σε νέα ισοπαλία δίδεται δεύτερη παράταση δύο (2) ημιχρόνων των πέντε (5) λεπτών . Αν εξακολουθεί η ισοπαλία ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι.

7.7.4. Ποδόσφαιρο

7.7.4.1. Διάρκεια αγώνα στην Α', Β' και Γ' Φάση (προημιτελικοί):
Δύο (2) ημίχρονα των τριάντα πέντε (35) λεπτών .

7.7.4.2. Διάρκεια αγώνα στο final-four (ημιτελικοί, μικρός και μεγάλος τελικός):
Δύο (2) ημίχρονα των σαράντα πέντε (45) λεπτών .

7.7.4.3. Ισοπαλία στους αγώνες της Α', Β' και Γ' Φάσης (προημιτελικοί) ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση .

7.7.4.4. Ισοπαλία στους ημιτελικούς, τελικό και μικρό τελικό:
Δίδεται παράταση δύο (2) ημιχρόνων των δεκαπέντε (15) λεπτών . Αν εξακολουθεί η ισοπαλία ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι.

7.8. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

7.8.1. Κλασικός Αθλητισμός

7.8.1.1. Αγώνες Α' Φάσης

Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο (2) μαθητές/τριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση τον πίνακα 5.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει και τρίτος μαθητής/τρια κατά αγώνισμα, εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην εξάδα των νικητών κατά τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων ή τους αγώνες Εφήβων-Νεανίδων ή Παίδων Κορασίδων του Σ . Ε . Γ . Α . Σ . κατά το προηγούμενο έτος και έχει πετύχει τα όρια συμμετοχής για αγώνες νομού όπου προβλέπονται .

Στην περίπτωση που για το ίδιο αγώνισμα υπάρχουν από ένα σχολείο περισσότερες συμμετοχές από τις προβλεπόμενες, η Ο . Ε . Σ . Α . Δ. έχει το δικαίωμα να εγκρίνει μέχρι δύο (2) επιπλέον συμμετοχές μετά από έγγραφη αίτηση του σχολείου στην οποία θα αναφέρονται οι επιδόσεις όλων των αθλητών/τριών που θα συμμετάσχουν στο αγώνισμα αυτό.

Οι μαθητές/τριες των σύνθετων αγωνισμάτων (Δέκαθλο μαθητών και Έπταθλο μαθητριών) και των αγωνισμάτων του Βάδην (10 . ΟΟΟμ . μαθητών και 5 . ΟΟΟμ . μαθητριών) προκρίνονται απευθείας στους αγώνες της Γ' Φάσης, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα όρια του πίνακα 5Γ από τη συμμετοχή τους κατά το προηγούμενο ή το τρέχον σχολικό έτος:

 1. σε αγώνες που διοργανώθηκαν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του κλασικού αθλητισμού και είναι ενταγμένοι στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (Σ . Ε . Γ . Α . Σ . ) ή
 2. σε επίσημους αγώνες που συνδιοργανώθηκαν από τις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ) και τον Σ . Ε . Γ . Α . Σ ., κατόπιν απόφασης της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής .
ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Πίνακας Αγωνισμάτων Κλασσικού Αθλητισμού Λυκείου και όρια για συμμετοχή στην Α΄ Φάση

Αγωνίσματα

Αγόρια

Κορίτσια

 

Ταρτάν

Χώμα

Ταρτάν

Χώμα

100 μ.

12΄΄ 20

12΄΄ 30

13΄΄ 80

13΄΄ 90

200 μ.

24΄΄ 80

25΄΄ 00

29΄΄ 50

29΄΄ 70

400 μ

55΄΄ 60

56΄΄ 00

1΄ 06΄΄ 60

1΄ 07΄΄ 00

800 μ.

2΄ 13΄΄ 00

2΄ 15΄΄ 00

2΄ 40΄΄ 00

2΄ 42΄΄ 00

1.500 μ.

4΄ 35΄΄ 00

4΄ 40΄΄ 00

6΄ 05΄΄ 00

6΄ 10΄΄ 00

3.000 μ.

9΄ 50΄΄ 00

10΄ 00΄΄ 00

13΄ 30΄΄ 00

13΄ 40΄΄ 00

100 μ.εμπόδια

 

 

19΄΄ 00

19΄΄ 20

110 μ.εμπόδια

18΄΄ 30

18΄΄ 50

 

 

400 μ.εμπόδια

1΄ 04΄΄ 60

1΄ 05΄΄ 60

1΄ 14΄΄ 60

1΄ 15΄΄ 00

2.000 μ.φυσ. εμπ.

7΄ 50΄΄ 00

8΄ 00΄΄ 00

9’14’’ 00

9’20’’ 00

5.000 μ.βάδην

 

 

*29' 30" 00

 

10.000 μ.βάδην

*54' 30" 00

 

 

 

Μήκος

6,00 μ.

5,90 μ.

4,80 μ.

4,70 μ.

Τριπλούν

12,00 μ.

11,80 μ.

10,00 μ.

9,80 μ.

Ύψος

1,70 μ.

1,65 μ.

1,45 μ.

1,40 μ.

Επί κοντώ

3,10 μ.

3,00 μ.

2,40 μ.

2,30 μ.

Σφαίρα

11,00 μ.

11,00 μ.

8,60 μ.

8,60 μ.

Δίσκος

30,00 μ.

30,00 μ.

28,00 μ.

28,00 μ.

Ακόντιο

33,00 μ.

32,00 μ.

28,00 μ.

28,00 μ.

Σφύρα

35,00 μ.

35,00 μ.

26,00 μ.

26,00 μ.

Έπταθλο

 

 

* 3.500 β

 

Δέκαθλο

* 5000 β.

 

 

 

* Προκρίνονται απευθείας στην Γ΄ Φάση

7.8.1.2«Αγώνες Περιφέρειας» ( Β΄ Φάση)

Οι αγώνες διεξάγονται σε επτά (7) Ομίλους σε στάδια με ταρτάν και χρήση ανεμόμετρου φωτοφίνις. Οι αγώνες διεξάγονται, σε κάθε Όμιλο, τις ημερομηνίες και στα στάδια που ορίζονται από την Κ.Ο. Ε.Σ.Α.Δ . Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται σε κάθε Όμιλο ορίζονται στον πίνακα 5Α .

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α «ΟΜΙΛΟΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ»

1ος

ΟΜΙΛΟΣ

2ος

ΟΜΙΛΟΣ

3ος

ΟΜΙΛΟΣ

4ος

ΟΜΙΛΟΣ

5ος

ΟΜΙΛΟΣ

6ος
ΟΜΙΛΟΣ

7ος
ΟΜΙΛΟΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΧΑΙΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΤΑΣ

Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΙΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΒΡΟΥ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΜΟΥ

ΗΛΕΙΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΡΑΜΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

 

 

 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

 

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΙΛΚΙΣ

 

 

 

 

 

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

 

 

Σε κάθε αγώνισμα συμμετέχουν οι δύο (2) πρώτοι μαθητές/τριες των αγώνων της Α' Φάσης, εφόσον κατέχουν τα όρια πρόκρισης του πίνακα (5Β). Με εισήγηση της οικείας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και έγκριση της Κ . Ο.Ε.Σ.Α.Δ . δύνανται να συμμετάσχουν στη Β' Φάση και επιπλέον μαθητές/τριες με την προϋπόθεση ότι είναι εντός των ορίων πρόκρισης του πίνακα (5Β).

Στους αγώνες αυτούς μπορούν να λάβουν μέρος ως υπεράριθμοι/ες μαθητές/μαθήτριες που δεν έλαβαν μέρος στους αγώνες της Α' Φάσης (σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης) και οι οποίοι/ες :

α) μετείχαν αποδεδειγμένα (βεβαίωση συμμετοχής από τον Σ . Ε.Γ.Α.Σ.) με Εθνική Ομάδα σε διεθνείς αγώνες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων Α' Φάσης της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,

ή

β) δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν, λόγω τραυματισμού, στους αγώνες της Α' Φάσης, αλλά κατά το προηγούμενο έτος είχαν κατακτήσει, στο ίδιο αγώνισμα, πρώτη (lη) έως έκτη (6η) θέση στους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας - Κύπρου ή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Εφήβων -Νεανίδων ή Παίδων Κορασίδων. Για τη συμμετοχή τους απαιτείται, όσον αφορά τον τραυματισμό, βεβαίωση από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ όσον αφορά τη διάκρισή τους στους προαναφερόμενους αγώνες, απαιτείται επίδειξη των επίσημων αποτελεσμάτων αγώνων του Υ.ΠΑΙ . Θ.Α. ή του Σ . Ε.Γ.Α.Σ .

ΠΙΝΑΚΑΣ SB

Πίνακας Αγωνισμάτων Κλασσικού Αθλητισμού Λυκείου και όρια για συμμετοχή στην Β΄ Φάση

 

Αγόρια

Κορίτσια

Αγωνίσματα

Ταρτάν
Χρονομ. Χειρός

Ταρτάν
Χρονόμ. Χειρός

100 μ.

11΄΄ 70

13΄΄ 00

200 μ.

24΄΄ 30

27΄΄ 00

400 μ

53΄΄ 00

1΄ 03΄΄ 00

800 μ.

2΄ 05΄΄ 00

2΄ 30΄΄ 00

1.500 μ.

4΄ 24΄΄ 00

5΄ 12΄΄ 00

3.000 μ.

9΄ 50΄΄ 00

12΄ 00΄΄ 00

100 μ. εμποδ.

- - -

16΄΄ 40

110 μ. εμποδ.

16΄΄ 30

- - -

400 μ. εμποδ.

1΄ 00΄΄ 50

1΄ 11΄΄ 40

2.000 μ. φυσ. εμπ.

7΄ 20΄΄ 00

8’50’00

5.000 μ. βάδην

- - -

*29 ' 30'' 00

10.000 μ. βάδην

*54' 30" 00

- - -

Μήκος

6,10 μ.

5,00 μ.

Τριπλούν

12,80 μ.

10,80 μ.

Ύψος

1,84 μ.

1,55 μ.

Επι κοντώ

3,80 μ.

2,90 μ.

Σφαίρα

14,,00 μ.

10,60 μ.

Δίσκος

40,00 μ.

32,00 μ.

Ακόντιο

49,00 μ.

33,00 μ.

Σφύρα

50,00 μ.

40,00 μ.

Έπταθλο

- - -

*3.500 β .

Δέκαθλο

*5.000 β.

- - -

* Προκρίνονται απευθείας στην Γ' Φάση

Οι αγώνες της Β' Φάσης διεξάγονται σε μία ημέρα για τα αγόρια και μία ημέρα για τα κορίτσια χωρίς διανυκτέρευση .

Οι αγώνες της Β' Φάσης σε κάθε Όμιλο εποπτεύονται από Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας Αγώνων. Η Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας Αγώνων εποπτεύει την άριστη διεξαγωγή και τις μετρήσεις των Αγώνων, απαρτίζεται από έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής ή έναν Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ως επικεφαλής και από δύο (2) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠEll, με ειδικές γνώσεις στο αγώνισμα του Κλασικού Αθλητισμού (πρώην πρωταθλητές ή εν ενεργεία κριτές ή προπονητές δρόμων, ρίψεων, αλμάτων) και η οποία αποστέλλει έκθεση προς την Κ.Ο.Ε . Σ.Α.Δ. μετά το τέλος των αγώνων. Τα μέλη που απαρτίζουν τις Τριμελείς Επιτροπές Εποπτείας Αγώνων των επτά (7) Ομίλων ορίζονται με απόφαση της διοργανώτριας Ο.Ε . Σ.Α.Δ .. Οι Διοργανώτριες Ο.Ε . Σ.Α.Δ. των επτά Ομίλων υποστηρίζουν οικονομικά τις αντίστοιχες για τον κάθε Όμιλο Τριμελείς Επιτροπές Εποπτείας Αγώνων καλύπτοντας τις σχετικές δαπάνες

7.8.1.3 Αγώνες Γ΄ Φάσης

Οι αγώνες διεξάγονται από την Κ . Ο.Ε . Σ.Α.Δ. και την Ο.Ε . Σ.Α.Δ. που έχει ορισθεί για τους αγώνες αυτούς. Μετέχουν σε κάθε αγώνισμα συνολικά δώδεκα (12) αθλητές/τριες ως εξής :

α) Ο πρώτος αθλητής και η πρώτη αθλήτρια κάθε ομίλου της Β' Φάσης (πίνακας 5Α), εφόσον έχουν υπερβεί το όριο του πίνακα 5Γ και οι τέσσερεις καλύτερες επιδόσεις από τους αγώνες της Β' φάσης.

β) Ένας αθλητής και μία αθλήτρια από την Κύπρο .

γ) Σε περίπτωση που σε κάποιο αγώνισμα οι πρωταθλητές/τριες των ομίλων της Β' Φάσης δεν έχουν υπερβεί το όριο του πίνακα 5Γ, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. με απόφασή της συμπληρώνει τους/τις δώδεκα (12) προκρινόμενους/ες του αγωνίσματος στη Γ' Φάση με τις καλύτερες επόμενες επιδόσεις όλων των ομίλων της Β' Φάσης (υπολογιζόμενου/ης του/της αθλητή/τριας από την Κύπρο) . Σε κάθε περίπτωση ως επίδοση τόσο για την πρόκριση αθλητή/τριας όσο και για την υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου του πίνακα 5Γ, υπολογίζεται μόνο η επίδοση που έχει επιτευχθεί κατά τη Β' Φάση .

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (για την περίπτωση γ') στις επιδόσεις αθλητών/τριών σε κάποιο αγώνισμα συνυπολογίζονται τα υπόλοιπα στοιχεία του αγώνα, ιδίως άνεμος, ανάλυση Φώτο-φίνις, αριθμός προσπαθειών αλμάτων - όπου προβλέπεται-, δεύτερη ή τρίτη κ.λπ επίδοση στις ρίψεις και τα άλματα - όπου προβλέπεται . Εάν παρόλα αυτά παραμένει η ισοβαθμία με αποτέλεσμα να προκρίνονται στη Γ' Φάση περισσότεροι των θέσεων που προβλέπονται, προκρίνονται όσοι/όσες έχουν καλύτερες δεύτερες, τρίτες κ.ο.κ . επιδόσεις (ή προσπάθειες όπου εφαρμόζεται αυτό) στη Β' Φάση των Αγώνων αντίστοιχα . Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ή αδυναμίας σύγκρισης των επιδόσεων ή των προσπαθειών, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. διεξάγει κλήρωση για την πρόκριση στη Γ' Φάση .

δ) Σε περίπτωση μη συμμετοχής σε αγώνισμα Κύπριου/ας αθλητή/τριας, οι συνολικά προκρινόμενοι από τη Β' στη Γ' Φάση των αντίστοιχων αγωνισμάτων των Πανελληνίων Αγώνων Στίβου Λυκείων, αυξάνονται κατά ένα .

ε) Για τα αγωνίσματα των δρόμων (lΟΟμ, 200μ, 400μ, lΟΟμ με εμπόδια, 110μ με εμπόδια, 400μ με εμπόδια) στους τελικούς συμμετέχουν οκτώ (8) μαθητές/τριες που προκύπτουν από δύο ημιτελικές σειρές των έξι (6) μαθητών-τριών . Οι δύο (2) πρώτοι των δύο ημιτελικών σειρών καθώς και οι τέσσερεις (4) καλύτεροι χρόνοι από τις δύο ημιτελικές σειρές απαρτίζουν την οκτάδα του τελικού .

Οι καταστάσεις των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος στους αγώνες της Φάσης αυτής συντάσσονται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., σύμφωνα με την κατάταξη και επίδοση των μαθητών/τριών στους αγώνες Β' Φάσης (αγώνες Περιφέρειας) όλων των ομίλων .

στ) Η Γ' φάση αποτελεί συνέχεια της Β' Φάσης (αγώνες Περιφέρειας) όλων των ομίλων, ως εκ τούτου οι επιδόσεις των δώδεκα καλυτέρων μαθητών/τριων που προκρίνονται σε αυτή, αποτελούν τη βάση τόσο για την τοποθέτησή τους σε σειρές και διαδρόμους στα δρομικά αγωνίσματα όσο και της σειράς εκτέλεσης προσπαθειών στις ρίψεις και στα άλματα .

Οι αγώνες της Γ΄ Φάσης θα διεξάγονται σε δύο ημέρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Γ ΟΡΙΑ ΣΤΙΒΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Γ' ΦΑΣΗ

ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕ ΤΑΡΤΑΝ, ΦΩΤΟΦΙΝΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

100 μ.

11΄΄54

12΄΄94

200 μ.

24΄΄00

26΄΄ 74

400 μ

52΄΄40

1΄ 02΄΄ 14

800 μ.

2΄03΄΄54

2΄ 27΄΄ 00

1.500 μ.

4΄21΄΄94

5΄ 06΄΄ 00

3.000 μ.

9΄45΄΄00

11΄50΄΄00

100 μ.εμπόδια

- -

16΄΄ 14

110 μ.εμπόδια

16΄΄04

- -

400 μ.εμπόδια

59΄54

1΄08΄΄00

2.000μ.φυσικά εμπόδια

7΄02΄΄00

8’30’’00

5.000 μ.βάδην

- -

29΄ 30΄΄ 00

10.000 μ.βάδην

54΄30΄΄00

- -

Μήκος

6,30μ

5,20 μ.

Τριπλούν

13,10μ

11,00 μ.

Ύψος

1,86 μ.

1,58 μ.

Επι κοντώ

3,90 μ.

3,00μ

Σφαίρα

14,50μ

11,50 μ.

Δίσκος

42,00 μ.

33,00 μ..

Ακόντιο

50,00 μ.

35,00 μ

Σφύρα

51,00μ

43,00 μ.

Έπταθλο

- -

3.500 β.

Δέκαθλο

5.000

- -

7.8.1.4 Αγωνόδικες Επιτροπές

Οι αγωνόδικες επιτροπές ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. που έχει αναλάβει τη διοργάνωση των αγώνων.

Απαρτίζονται από καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι/ες είναι κατά προτίμηση επίσημοι κριτές και υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Στους αγώνες Β ' Φάσης στην αγωνόδικη επιτροπή μετέχει και από ένας κριτής, καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής από κάθε νομό που λαμβάνει μέρος και που προτείνεται από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ . της Διεύθυνσης. Κάθε Αγωνόδικη Επιτροπή απαρτίζεται από :

α) Αλυτάρχη (1)

β) Γυμνασίαρχο (1)

γ) Αφέτες (2)

δ) Γραμματεία (3)

ε) Εφόρους (5) [Δρόμων, Αλμάτων, Ρίψεων, Τάξεως, Χρονομετρών]

στ) Κριτές [Άφιξης, Στροφών, Αλμάτων, Ρίψεων, Βάδην].
(Κατά την κρίση των Ο.Ε.Σ.Α.Δ.)

ζ) Χρονομέτρες (Κατά τη κρίση των Ο.Ε.Σ.Α.Δ.)

Σημειώνεται ότι στους αγώνες της Β' και Γ' Φάσης θα προστεθούν οι χειριστές του "Φώτο Φίνις" και οι Ανεμομέτρες

7.8.2 Άλλα Ολυμπιακά Αθλήματα

Για Ολυμπιακά Αθλήματα που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, πλην του Κλασικού Αθλητισμού, της Καλαθοσφαίρισης, του Ποδοσφαίρου, της Πετοσφαίρισης και της Χειροσφαίρισης, απαιτείται εισήγηση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. μετά από αίτημα της οικείας ομοσπονδίας και διασφάλιση συγκεκριμένων παραμέτρων :

 1. συμμετοχή μαθητών/τριών από τουλάχιστον δεκαέξι (16) Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας
 2. διοργανώσεις χωρίς κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, με εξαίρεση τις απαραίτητες μετακινήσεις και αποζημιώσεις των μελών, των αγωνόδικων, ελλανοδίκων οργανωτικών κ.λπ . επιτροπών που ορίζονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ή τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ή τις κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα τους . Οι αγώνες διοργανώνονται μετά από εισήγηση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και προκήρυξη της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Οι αγώνες μπορούν να συνδιοργανώνονται με την οικεία Αθλητική Ομοσπονδία .
 3. γ) σε όλες τις φάσεις που απαιτούνται αγωνόδικες, ελλανόδικες, οργανωτικές ή άλλες επιτροπές η πλειοψηφία των μελών ορίζεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., προκειμένου ο οργανωτικός έλεγχος να παραμείνει στη δικαιοδοσία του Υ . ΠΑΙ . Θ .Α .

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. αποστέλλει πρόσκληση συνεργασίας στις Αθλητικές Ομοσπονδίες για συνδιοργάνωση σχολικών πρωταθλημάτων Λυκείων που ανήκουν στην κατηγορία αθλημάτων « Άλλα Ολυμπιακά Αθλήματα » του παρόντος υποκεφαλαίου και η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. εισηγείται την έγκριση ή μη των σχετικών αιτημάτων των Ομοσπονδιών . Μετά την έγκρισή τους από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. γνωστοποιούνται στις σχολικές μονάδες, μέσω σχετικής εγκυκλίου, τα αθλήματα για τα οποία υπέβαλαν αίτημα συνδιοργάνωσης αγώνων οι Αθλητικές Ομοσπονδίες, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές/μαθήτριες σχετικά με τα σχολικά πρωταθλήματα που πρόκειται να διεξαχθούν κατά το συγκεκριμένο σχολικό έτος .

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής των αγώνων κάποιου αθλήματος από υπαιτιότητα της Αθλητικής Ομοσπονδίας, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, αλλά υποχρεούται να εκδώσει σχετική Διαπιστωτική Πράξη, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια του ν.4727 /2020 και γνωστοποιείται αμελλητί στις σχολικές μονάδες προς ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών.

7.8.2.1. Ομαδικά Αθλήματα που ανήκουν στην κατηγορία « Άλλα Ολυμπιακά Αθλήματα » - Τρόπος συγκρότησης των ομάδων

Ειδικά σε ό ,τι αφορά τα αθλήματα της Υδατοσφαίρισης, της Πετοσφαίρισης επί άμμου (Μπιτς Βόλεϊ) και άλλα αθλήματα τα οποία είναι ομαδικά, αλλά ανήκουν στην κατηγορία « Άλλα Ολυμπιακά Αθλήματα », ως προς τον τρόπο συγκρότησης των ομάδων ισχύουν τα ακόλουθα :

α) Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. εκδίδει σχετική Προκήρυξη και μαζί με τα συνοδευτικά έντυπα/παραρτήματα (λίστα συμμετοχής, Υπεύθυνη Δήλωση, κατάσταση συμμετοχής κ.ά . ) τη γνωστοποιεί στις σχολικές μονάδες . Κάθε σχολική μονάδα συμπληρώνει τη λίστα συμμετοχής των μαθητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε σχολικούς αγώνες του αθλήματος που τους/τις ενδιαφέρει και την αποστέλλει, υπογεγραμμένη από τον/την Διευθυντή/ντρια, στην οικεία Αθλητική Ομοσπονδία .

β) Στους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες Λυκείων συμμετέχουν :

βα) σχολικές ομάδες που συγκροτούνται από μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα και συμπληρώνουν τον αναγκαίο αριθμό μαθητών/τριών, βάσει της Προκήρυξης ή

ββ) σχολικές ομάδες που συγκροτούνται, κατόπιν κλήρωσης από μαθητές/τριες διαφορετικών σχολικών μονάδων, αλλά ανήκουν υποχρεωτικά στην ίδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,

βγ) σχολικές μονάδες που μπορούν να συγκροτήσουν ομάδες με επαρκή αριθμό μαθητών/τριών, όπως αυτός ορίζεται στη σχετική Προκήρυξη, αλλά επιθυμούν να συμπληρώσουν τα μέλη τους, δύνανται να συμμετάσχουν σε κλήρωση, μόνο κατόπιν γραπτής δήλωσης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) της σχολικής μονάδας προς την οικεία Ομοσπονδία .

Στη διαδικασία κλήρωσης μπορούν να συμμετάσχουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδα της οικείας σχολικής μονάδας, λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού ενδιαφερομένων ή λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου από την σχετική Προκήρυξη αριθμού .

γ) Για τις σχολικές ομάδες της περίπτωσης β) του παρόντος υποκεφαλαίου, όπου απαιτείται διενέργεια κλήρωσης, τη διαδικασία αναλαμβάνουν τα μέλη τριμελούς επιτροπής, η οποία ορίζεται από την οικεία Αθλητική Ομοσπονδία . Η εν λόγω επιτροπή ορίζει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της κλήρωσης και φέρει την ευθύνη διοργάνωσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων του οικείου αθλήματος, καθώς και του ορισμού των συνοδών των ομάδων κατά τη διάρκεια των αγώνων . Στην ανωτέρω τριμελή επιτροπή συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής .

δ) Μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης από την Αθλητική Ομοσπονδία και τη συγκρότηση των ομάδων η ανωτέρω Επιτροπή παραδίδει στις οικείες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. τις λίστες με τις σχολικές ομάδες που συγκροτήθηκαν ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου αυτές να συμπληρώσουν τη σχετική κατάσταση συμμετοχής . Κάθε κατάσταση συμμετοχής υπογράφεται από τον/την οικείο/οικεία Διευθυντή/ Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πρόεδρο της Ο . Ε . Σ .Α . Δ .. Αντίγραφα των υπογεγραμμένων καταστάσεων συμμετοχής, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφά τους, αποστέλλονται στις διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και τα πρωτότυπα σχέδια φυλάσσονται στο αρχείο της οικείας Δ . Δ.Ε ..

ε) Για τη συμμετοχή στους αγώνες, καθώς και σε οποιεσδήποτε σχετικές με αυτούς διαδικασίες, οι γονείς/κηδεμόνες/επίτροποι των μαθητών/τριών υποχρεούνται να αποστείλουν στην οικεία Ομοσπονδία ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων του οικείου αθλήματος .

στ) Οι συμμετέχουσες ομάδες, το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων αναρτώνται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα της οικείας Ομοσπονδίας .

ζ) Ως προς την ονομασία των σχολικών ομάδων ισχύουν τα εξής :

Σχολική ομάδα που συγκροτείται αποκλειστικά από μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα φέρει την ονομασία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ όνομα σχολείου » (π . χ . ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2°" ΓΕ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ενώ αν συγκροτηθούν στην ίδια σχολική μονάδα περισσότερες από μία ομάδες, κάθε ομάδα φέρει την ονομασία « Αριθμός κατά σειρά (π . χ . 3 η ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ όνομα σχολείου » (π .χ . 3 η ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2°" ΓΕ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) .

Σχολική ομάδα που συγκροτείται από μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε διαφορετικές σχολικές μονάδες που ανήκουν στην ίδια Δ . Δ . Ε ., κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β) του παρόντος υποκεφαλαίου, φέρει την ονομασία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Δ . Δ . Ε . ονομασία Διεύθυνσης » (π . χ . ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Δ . Δ . Ε . ΛΑΡΙΣΑΣ), ενώ αν συγκροτηθούν στην ίδια Δ . Δ . Ε . περισσότερες από μία ομάδες, κάθε ομάδα φέρει την ονομασία « Αριθμός κατά σειρά (π .χ . 2 η ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Δ . Δ . Ε . ονομασία Διεύθυνσης (π . χ . 2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Δ . Δ . Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ) .

7.9 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Η Ελλάδα, ως μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (Ι . 5 . F . ), δύναται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους σχολικούς αγώνες που διοργανώνονται από την ως άνω Ομοσπονδία . Στην εν λόγω απόφαση εξειδικεύονται και τα αθλήματα για τα οποία απαιτείται η προγενέστερη διοργάνωση Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων. Για την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της ανάλυσης κόστους συμμετοχής στους εν λόγω αγώνες από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού .

7.9.1. Ομαδικά Αθλήματα

Μετέχουν οι πρωταθλήτριες σχολικές ομάδες μαθητών/τριών της Πανελλήνιας Διοργάνωσης Αγώνων Λυκείων που προηγείται εκείνης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ΙSF) . Οι μαθητές/τριες που θα λάβουν μέρος πρέπει :

 1. Να έχουν λάβει μέρος τουλάχιστον σε έναν αγώνα με την πρωταθλήτρια ομάδα στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων σε κάποια από τις τρεις (3) φάσεις των αγώνων (Α' Φάση, Β' Φάση ή Γ' Φάση) .
 2. Να έχουν την προβλεπόμενη από την προκήρυξη των διεθνών αγώνων ηλικία .

Την κάθε ομάδα θα απαρτίζουν τόσοι μαθητές/τριες όσοι αναφέρονται στην προκήρυξη της διοργανώτριας χώρας, ασχέτως αν στους Πανελλήνιους Αγώνες έλαβαν μέρος περισσότεροι .

Οι ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους διεθνείς αγώνες πρέπει να έχουν την πλήρη σύνθεση που προβλέπεται από την προκήρυξη των αγώνων ή το πολύ δύο (2) αθλητές/τριες λιγότερους/ες από την προκήρυξη . Συγκεκριμένα για κάθε άθλημα η σύνθεση θα πρέπει να είναι :

Ελάχιστη σύνθεση

Καλαθοσφαίριση: όπως ορίζεται από την αντίστοιχη οργανωτική επιτροπή της ISF

Πετοσφαίριση: όπως ορίζεται από την αντίστοιχη οργανωτική επιτροπή της ISF

Χειροσφαίριση: όπως ορίζεται από την αντίστοιχη οργανωτική επιτροπή της ISF

Ποδόσφαιρο: όπως ορίζεται από την αντίστοιχη οργανωτική επιτροπή της ISF

Σε περίπτωση που μία πρωταθλήτρια ομάδα δε μπορεί να συμμετάσχει με την ελάχιστη σύνθεση, δεν μετέχει στους διεθνείς αγώνες και στην θέση της μετέχει η δευτεραθλήτρια ομάδα ή η τριταθλήτρια αν δε μπορεί η δευτεραθλήτρια ομάδα να συμμετάσχει με την ελάχιστη σύνθεση .

Η κατάσταση συμμετοχής συμπληρώνεται από το σχολείο, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου και αποστέλλεται στους διοργανωτές των αγώνων μέσω της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., η οποία και εκδίδει τη σχετική απόφαση μετάβασης στο εξωτερικό .

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στο έντυπο της κατάστασης συμμετοχής περιλαμβάνονται επιπλέον αναπληρωματικοί/ες παίκτες/παίκτριες για τυχόν αλλαγές, θα συμπληρωθούν μόνο οι προβλεπόμενοι/ες παίκτες/παίκτριες, ώστε η ομάδα να έχει πλήρη σύνθεση .

Αντικατάσταση κανονικού/ης παίκτη/παίκτριας που έχει συμπεριληφθεί στην ως άνω απόφαση μετάβασης στο εξωτερικό και στην κατάσταση συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή των διεθνών αγώνων από κάποιον/α αναπληρωματικό/η, πρέπει να ανακοινωθεί εγγράφως στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., καθώς και οι λόγοι αντικατάστασης, ώστε να τροποποιηθεί η απόφαση μετάβασης στο εξωτερικό και να ενημερωθούν οι διοργανωτές των αγώνων .

Σε περίπτωση που η Ελλάδα συμμετέχει σε διοργάνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού χωρίς να έχει προηγηθεί Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, η επιλογή της αποστολής και οι σχετικές οργανωτικές διαδικασίες θα ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ) .

7.9.2. Κλασικός Αθλητισμός – Κολύμβηση

Στους Διεθνείς Αγώνες μετέχουν ο πρώτος/τη μαθητής/τρια (παρ. γ΄) του κάθε αγωνίσματος των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, που προηγείται εκείνης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF) (ανάλογα με την προκήρυξη των αγώνων ) εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. το συγκεκριμένο αγώνισμα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των διεθνών αγώνων,
 2. έχουν υπερβεί το όριο συμμετοχής που έχει ορισθεί για τους αγώνες Γ' Φάσης του αθλήματος,
 3. έχουν την προβλεπόμενη ηλικία, σύμφωνα με την προκήρυξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (Ι . 5 . F.), αλλά σε περίπτωση που ο/η πρώτος/η νικητής/τρια είναι πλέον απόφοιτος/η κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των διεθνών αγώνων, με εισήγηση της Κ . Ο . Ε.Σ . Α . Δ . και απόφαση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής συμμετέχει ο/η αμέσως επόμενος/η στην σειρά κατάταξης του αγωνίσματος (2η έως 3η θέση), ο/η οποίος/α κατ' ανάγκη πρέπει να πληροί την προϋπόθεση της ηλικίας, όπως αυτή προβλέπεται από την προκήρυξη της 1.5.F., και να φοιτά κανονικά σε σχολική μονάδα .

Την επιλογή των μαθητών - μαθητριών που θα λάβουν μέρος στους διεθνείς αγώνες κάνει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Η συγκρότηση των ομάδων στις σκυταλοδρομίες (όπου προβλέπονται από την προκήρυξη) των ανωτέρω αθλημάτων, γίνεται από αυτούς/ες που ήδη συμμετέχουν στην αποστολή και που έχουν προκριθεί για να λάβουν μέρος στα ατομικά αγωνίσματα, από τον/την αρχηγό της αποστολής, κατόπιν προτάσεων των συνοδών-προπονητών . Η σύνθεση της κάθε ομάδας παραμένει η ίδια στους προκριματικούς, ημιτελικούς και τελικό αγώνα.

8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

Ομαδικά αθλήματα της περίπτωσης α) του υποκεφαλαίου 7.2.1.

8.1. Α΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Αγώνες μεταξύ ομάδων σχολείων της ίδιας Διεύθυνσης

Την οργάνωση αναλαμβάνει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2.2.1. Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. οργανώνει υποχρεωτικά τα πρωταθλήματα που φθάνουν μέχρι την τελική Πανελλήνια φάση και φυσικά εφόσον υπάρχουν συμμετοχές . Από τα πρωταθλήματα που προβλέπεται να διοργανωθούν μόνο μεταξύ σχολείων της Διεύθυνσης (Α' Φάση) η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. μπορεί να μην διοργανώσει ορισμένα, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι (οικονομικοί, τεχνικοί κ.λπ. ), μετά από ενημέρωση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ

8.2. Β΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Αγώνες Ομίλων - Περιφερειών

Την οργάνωση των αγώνων αυτής της φάσης των ομαδικών αθλημάτων έχει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. που έχει έδρα σε στάδιο ή γυμναστήριο αρμοδιότητας της αντίστοιχης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν κλήρωσης που διενεργείται από την Κ . Ο . Ε.Σ . Α . Δ . για κάθε σχολικό έτος.

Η ημερομηνία τέλεσης των αγώνων αυτών ορίζεται κάθε χρόνο από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Αθλητική Ομοσπονδία, ώστε να μην συμπίπτουν με εξωσχολικές διοργανώσεις και ανακοινώνεται σε όλες τις Ο.Ε.Σ.Α.Δ. με έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Την οργάνωση των αγώνων αυτής της φάσης έχει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και η ημερομηνία τέλεσης των αγώνων όλων των ομίλων των ατομικών αθλημάτων πρέπει να είναι η ίδια . Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής των αγώνων τη συγκεκριμένη ημερομηνία σε έναν όμιλο, τροποποιείται η ημερομηνία διεξαγωγής και στους υπόλοιπους ομίλους του ιδίου αθλήματος .

8.3. Γ΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Τελική Φάση - Προημιτελικοί και Final Foυr

Με απόφαση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, κατόπιν εισήγησης της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., ορίζονται οι έδρες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων . Τη διοργάνωση των αγώνων αναλαμβάνει η οικεία Ο.Ε.Σ.Α.Δ. η οποία δύναται να συνεργαστεί με την Αθλητική Ομοσπονδία του αθλήματος .

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

9.1. Για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε Πανελλήνιους Αγώνες, απαραίτητα είναι:

1) η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα

2) η Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα/επιτρόπου για τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες .

9.2. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα προσκομίζεται σε κάθε σχολική αθλητική δραστηριότητα εκτός σχολείου που συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια . Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα συμπληρώνεται σε κάθε τάξη της βαθμίδας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, πριν τη συμμετοχή του/της σε Πανελλήνιους Αγώνες . Στην ως άνω ταυτότητα, πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, να έχει επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία του/της μαθητή/τριας και να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία :

α) Επώνυμο .
β) Όνομα .
γ) Όνομα πατέρα .
δ) Όνομα μητέρας .
ε) Ημερομηνία και έτος γεννήσεως .
στ) Αριθμός μητρώου μαθητή/τριας .
ζ) Τάξη που φοιτά .
η) Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου .

Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού ότι στον μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες . Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α' τάξη Λυκείου . Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα .

Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα διατηρείται κατά τη διάρκεια φοίτησης του μαθητή/τριας στη συγκεκριμένη βαθμίδα Εκπαίδευσης και επιστρέφεται στο μαθητή/τρια με την αποφοίτησή του/της .

Οι μαθητές/τριες που κατέχουν Κάρτα Υγείας Αθλητή/τριας σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠ ΠΟΑ/Γ ΔΟΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥ ΔΣ/Τ ΑΕΥΕ/386611/15976/1417 /152/8 .8.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Κάρτα Υγείας Αθλητή» (Β'3254), όπως ισχύει, έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, δύνανται να την προσκομίσουν αντί για την Βεβαίωση Ιατρού .

9.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στις καταστάσεις αυτές αναγράφονται:

α) Επώνυμο μαθητή/τριας - αθλητή/τριας (σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα)
β) Όνομα μαθητή/τριας - αθλητή/τριας (σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα)
γ) Όνομα πατέρα
δ) Όνομα μητέρας
ε) Ημερομηνία και έτος γεννήσεως
στ) Αριθμός μητρώου μαθητού/τριας
ζ) Τάξη
η) Αγώνισμα
θ) Συνοδός καθηγητής/τριας

Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον/την ή τους/τις καθηγητές/καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής του σχολείου και υπογράφονται και σφραγίζονται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου .

Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις Οργανωτικές Επιτροπές των αγώνων δύο ημέρες πριν από την τέλεση των αγώνων ώστε να συμπληρωθούν τα πινάκια . Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να καθυστερήσει η αποστολή, αλλά για να γίνουν δεκτές οι συμμετοχές πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ του/της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του/της Διευθυντή/ντριας του Σχολείου . Οι μαθητικές - αθλητικές ταυτότητες παραδίδονται στον/στην αρμόδιο/α Έφορο πριν από την τέλεση του αγωνίσματος και παραλαμβάνονται μετά την λήξη του αγωνίσματος . Οι καταστάσεις συμμετοχής παραμένουν στην Οργανωτική Επιτροπή και διατηρούνται μαζί με τα πρωτότυπα των πινακίων των αγωνισμάτων τουλάχιστον για μία τριετία .

9.4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Οι καταστάσεις αυτές συμπληρώνονται από το σχολείο σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής όλων των ομαδικών αθλημάτων Λυκείου της περίπτωσης α) του υποκεφαλαίου 7.2.1. Σε αυτές αναγράφονται

α) Επώνυμο μαθητή/τριας - αθλητή/τριας (σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα) .
β) Όνομα μαθητή/τριας - αθλητή/τριας (σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα) .
γ) Όνομα πατέρα .
δ) Όνομα μητέρας .
ε) Έτος γεννήσεως .
στ) Αριθμός μητρώου μαθητού/τριας .
ζ) Τάξη .
η) Συνοδός καθηγητής/τρια (ο/η συνοδός καθηγητής/τρια είναι και προπονητής/τρια της ομάδας και ο/η μόνος/η που επιτρέπεται να κάθεται στον ειδικό χώρο με τους αναπληρωματικούς παίκτες της ομάδας) .

Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον/την ή τους/τις καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής του σχολείου και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Διευθυντή/ντρια του σχολείου .

Οι καταστάσεις της παραγράφου αυτής, σε αγώνες Α' και Β ' Φάσης πρέπει να κατατίθενται στη Γραμματεία του αγώνα είκοσι (20') λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα, προκειμένου να συμπληρωθεί το φύλλο αγώνα, ενώ στους αγώνες Γ' Φάσης παραδίδονται στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων κατά την Τεχνική Σύσκεψη, πριν από την κλήρωση των αγώνων . Οι μαθητικές - αθλητικές ταυτότητες και τα συνοδευτικά σε αυτές έγγραφα, παραδίδονται στη Γραμματεία του αγώνα ή στον Διαιτητή για το ποδόσφαιρο, είκοσι (20) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα . Οι μαθητικές - αθλητικές ταυτότητες επιστρέφονται μετά τη λήξη του αγώνα, εκτός αν υπάρχει ένσταση πλαστοπροσωπίας για τον/την μαθητή/τρια-αθλητή/τρια ή παραπέμπεται για αντιαθλητική συμπεριφορά . Στην περίπτωση αυτή η μαθητική - αθλητική ταυτότητα παραδίδεται στην Οργανωτική Επιτροπή και επιστρέφεται μόνο μετά από απόρριψη της ένστασης ή λήξη της ποινής .

Οι καταστάσεις συμμετοχής και των δύο σχολείων (όσον αφορά στους αγώνες Α ' και Β' Φάσης), επισυνάπτονται στο πρωτότυπο του φύλλου αγώνα, παραδίδονται στην Οργανωτική Επιτροπή και διατηρούνται τουλάχιστον για μία τριετία .

9.5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Β΄ και Γ΄ ΦΑΣΗΣ

Κατάσταση συμμετοχής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπληρώνεται από τον αντίστοιχο Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού) . Στις καταστάσεις αυτές αναγράφονται :

α) επώνυμο μαθητή - αθλητή (σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα) .
β) όνομα μαθητή - αθλητή (σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα) .
γ) όνομα πατέρα .
δ) όνομα μητέρας .
ε) έτος γεννήσεως .
στ) σχολείο που φοιτά .
ζ) αριθμός μητρώου μαθητού/τριας .
η) τάξη .
θ) αγώνισμα .
ι) επίδοση (για Β' Φάση αγώνων Α' Φάσης - για Γ' Φάση μένει κενό) .
ια) καθηγητές/τριες συνοδοί.

Οι καταστάσεις υπογράφονται και σφραγίζονται από τον/την Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Σημειώνεται ότι οι καταστάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές, ακόμη κι αν από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. έχουν αποσταλεί καταστάσεις με τους/τις αθλητές/τριες που προκρίνονται στην Γ' Φάση Αγώνων . Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις Οργανωτικές Επιτροπές των αγώνων δύο ημέρες πριν από την τέλεση των αγώνων, ώστε να συμπληρωθούν τα πινάκια . Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να καθυστερήσει η αποστολή, αλλά για να γίνουν δεκτές συμμετοχές πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ του/της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . Οι μαθητικές -αθλητικές ταυτότητες παραδίδονται στον αρμόδιο Έφορο πριν από την τέλεση του αγωνίσματος και παραλαμβάνονται μετά την λήξη του αγωνίσματος . Οι καταστάσεις συμμετοχής παραμένουν στην Οργανωτική Επιτροπή και διατηρούνται μαζί με τα πρωτότυπα των πινακίων των αγωνισμάτων τουλάχιστον για μία τριετία .

10. ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

10.1. Ομαδικά Αθλήματα της περίπτωσης α) του υποκεφαλαίου 7.2.1

10.1.1. Α' Φάση: Την κάθε σχολική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα στην Α' φάση συνοδεύει ο/η καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στο σχολείο και ορίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου . Σε περίπτωση μη συμμετοχής των καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής ο/η Διευθυντής/ντρια μπορεί να ορίσει καθηγητή/τρια άλλης ειδικότητας που υπηρετεί στο σχολείο .

10.1.2. Β' και Γ' Φάση : Την κάθε σχολική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα στην Β' και Γ' φάση συνοδεύει ο/η καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στο σχολείο και ορίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου και από έναν/μια αρχηγό αποστολής που ορίζεται από την οικεία Ο.Ε.Σ.Α.Δ .

Σε περίπτωση μη συμμετοχής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής ο/η Διευθυντής/ντρια μπορεί να ορίσει καθηγητή/τρια άλλης ειδικότητας που υπηρετεί στο σχολείο .

Σε περίπτωση που κανείς από το διδακτικό προσωπικό δεν δέχεται να συνοδεύσει την ομάδα, εφόσον πρόκειται για Δημόσιο Σχολείο, μπορεί να ζητήσει από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. να ορίσει συνοδό που να υπηρετεί σε άλλο σχολείο της Διεύθυνσης (Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας αντίστοιχα) . Αν η αποστολή απαρτίζεται μόνο από αγόρια ή μόνο από κορίτσια θα πρέπει ένας εκ των δύο ανωτέρω εκπαιδευτικών να είναι του ιδίου φύλου .

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, στον ειδικό χώρο που διατίθεται για τους αναπληρωματικούς μπορούν να παρευρίσκονται μαζί με τον/την συνοδό καθηγητή/τρια και τον/την αρχηγό αποστολής και ένας/μία επιπλέον συνοδός που ορίζεται με απόφαση της οικείας Ο.Ε.Σ.Α.Δ., μετά από εισήγηση της σχολικής μονάδας .

10.2. Κλασικός Αθλητισμός (της περίπτωσης α) του υποκεφαλαίου 7.3.1.)

10.2.1. Την κάθε σχολική ομάδα στα ατομικά αθλήματα στην Α' Φάση συνοδεύουν καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο και ορίζονται από τον/την Διευθυντή/ντρια .

Στα ατομικά αθλήματα ο αριθμός των συνοδών είναι ένας συνοδός ανά δέκα (10) μαθητές/μαθήτριες . Σε περίπτωση μη συμμετοχής των καθηγητών/τριων Φυσικής Αγωγής του σχολείου ο/η Διευθυντής/ντρια μπορεί να ορίσει καθηγητή/τρια άλλης ειδικότητας .

10.2.2. Στους αγώνες ατομικών αθλημάτων Β' και Γ' Φάσης τους/τις συνοδούς ορίζει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. από τους/τις καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στη Διεύθυνση . Οι καθηγητές/τριες αυτοί θα πρέπει να έχουν ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα ή να είναι εν ενεργεία προπονητές/τριες στο συγκεκριμένο άθλημα ή να έχουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις σε αυτό . Η αναλογία συνοδών είναι ένας/μία συνοδός για κάθε δέκα (10) αθλητές/τριες . Στην αποστολή της κάθε Διεύθυνσης περιλαμβάνεται και ένας/μία (1) Αρχηγός της αποστολής . Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας/μία συνοδός πρέπει ο/η αρχηγός και συνοδός να είναι διαφορετικού φύλου, εκτός αν η αποστολή απαρτίζεται μόνο από αγόρια ή μόνο από κορίτσια που στην περίπτωση αυτή θα είναι άνδρας συνοδός για αγόρια ή γυναίκα συνοδός για κορίτσια .

Οι Ο.Ε.Σ.Α.Δ. των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων δικαιούνται να ορίσουν περισσότερους από τους προβλεπόμενους συνοδούς, εφόσον οι αθλητές/τριες προέρχονται από διαφορετικά νησιά, ανάλογα με την εκτίμηση τους και μετά από έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1. Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αθλημάτων, οι κανονισμοί πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών και οι ειδικές διατάξεις της προκήρυξης του Υ . ΠΑΙ.Θ . Α . οι οποίες υπερτερούν έναντι κάθε άλλης διάταξης ή κανονισμού .

11.2. Στα ατομικά αγωνίσματα δεν υπάρχει ομαδική βαθμολογία .

11.3. Στα ατομικά αγωνίσματα ανακηρύσσεται ένας/μία (1) πρώτος/η, ένας/μία (1) δεύτερος/η και ένας/μία (1) τρίτος/η νικητής/τρια . Στα ομαδικά αθλήματα ανακηρύσσεται μία (1) πρωταθλήτρια ομάδα, μία (1) δευτεραθλήτρια ομάδα και μία (1) τριταθλήτρια ομάδα.

11.4. Στα ατομικά αγωνίσματα λύεται κάθε ισοπαλία, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.

11.5. Στα ομαδικά αθλήματα οι ισοπαλίες λύονται όπως προβλέπεται στις παραγράφους : 7.7.1.3. για την καλαθοσφαίριση 7.7.3.3. και 7.7.3.4. για τη Χειροσφαίριση και 7.7.4.3. και 7.7.4.4. για το ποδόσφαιρο .

11.6. Διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις εμφανίσεις (φανέλα και φόρμα) αθλητών/τριων απαγορεύεται . Σε περίπτωση παράβασης ο/η αθλητής/τρια υποχρεούται σε αλλαγή της εμφάνισης ή επικάλυψη της διαφήμισης ή του ονόματος του αθλητικού συλλόγου, αλλιώς δεν του/της επιτρέπεται να λάβει μέρος στον αγώνα. Η αναγραφή του ονόματος ή του σήματος του/της κατασκευαστού/τριας σε κάθε αθλητικό είδος δεν θεωρείται διαφήμιση, εφόσον είναι, σύμφωνα με τον κανόνα 61 του Ολυμπιακού Χάρτη, μέχρι 9 τετραγωνικά εκατοστά .
Η απεικόνιση του σήματος της κατασκευάστριας εταιρείας μέσα στο περίγραμμα του αριθμού παίκτη/κτριας στο πίσω μέρος της φανέλας δεν θεωρείται διαφήμιση .
Αρμόδιος/α για τον σχετικό έλεγχο είναι ο/η εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων . Αν απουσιάζει, αρμόδιος/α είναι ο/η Έφορος του αγωνίσματος ή ο/η Α' Διαιτητής του αγώνα . Στην απόφαση τους δεν μπορεί να γίνει ένσταση .

11.7. Οι Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αγώνων έχουν το δικαίωμα να κάνουν έλεγχο χρήσης αναβολικών ουσιών, ύστερα από έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

11.8. Ως συμμετοχή αθλητού/τριας σε αγώνα νοείται η πραγματική συμμετοχή του/της αθλητή/αθλήτριας στον αγώνα και όχι η αναγραφή του ονόματος του/της στο φύλλο αγώνα . Ειδικά για το φύλλο αγώνα της χειροσφαίρισης που δεν προβλέπεται η αναγραφή της συμμετοχής, ο σημειωτής του αγώνα υποχρεούται κατά τους σχολικούς αγώνες να βεβαιώνει τη συμμετοχή του/της αθλητή/τριας με ένα [Σ] στην στήλη " Νο ΠΑΙΚΤΩΝ " και δίπλα στον αριθμό του παίκτη μόλις αυτός εισέλθει στο γήπεδο πρώτη φορά για να αγωνιστεί.

11.9. Η ανακήρυξη Πανελληνιονικών γίνεται από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή .

11.10. Πανελληνιονίκες ανακηρύσσονται :

11.10.1. Στα ατομικά αγωνίσματα lος, 2ος και 3ος Πανελληνιονίκης ο/η lος, ο/η 2ος και ο/η 3ος νικητής/τρια στο κάθε αγώνισμα χωρίς να υπολογίζονται οι Κύπριοι αθλητές/τριες ή άλλοι/ες Ομογενείς αθλητές/τριες .

11.10.2. Στα ομαδικά αθλήματα ανακηρύσσονται Πανελληνιονίκες οι αθλητές/τριες, μαθητές/τριες που η ομάδα τους κατέκτησε στην Γ' Φάση των σχολικών αγώνων την πρώτη θέση ή την δεύτερη θέση, εάν πρώτη κατετάγη η ομάδα της Κύπρου .

Ομοίως, στα ομαδικά αθλήματα ανακηρύσσονται δεύτεροι και τρίτοι Πανελληνιονίκες οι αθλητές/τριες, μαθητές/τριες που η ομάδα τους κατέκτησε την δεύτερη ή τρίτη νίκη αντίστοιχα στην Γ' Φάση των σχολικών αγώνων . Σε περίπτωση που Κυπριακή ομάδα κατέκτησε μία από τις τρεις πρώτες νίκες, η ομάδα της Κύπρου δεν υπολογίζεται στην κατάταξη για την ανακήρυξη των Πανελληνιονικών .

11.11. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που αγώνας δεν διεξαχθεί λόγω μη προσέλευσης της μιας ομάδας και συμπληρωθεί Φύλλο Αγώνα, οι μαθητές/τριες της ομάδας που προσήλθε και αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα, θεωρούνται ότι συμμετείχαν στον αγώνα .

12. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

12.1. Ατομικά Αθλήματα μαθητών Λυκείου

α) Μαθητής/τρια που έχει μετεγγραφεί από άλλο σχολείο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ατομικό αγώνισμα με την ομάδα του σχολείου μετεγγραφής ανεξάρτητα από το πότε έγινε η μετεγγραφή .

β) Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια έχει μετεγγραφεί σε σχολείο άλλης Διεύθυνσης και είχε προκριθεί για την Γ' Φάση ατομικού αγωνίσματος, μετέχει με την ομάδα του νομού, όπου ανήκει το σχολείο που έχει μετεγγραφεί.

12.2. Ομαδικά Αθλήματα μαθητών Λυκείου

Δικαίωμα συμμετοχής με ομάδα Λυκείου σε ομαδικό άθλημα έχουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες που φοιτούν στο Λύκειο αυτό με πρώτη κανονική εγγραφή ή μετεγγραφή σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/31 . 5 . 2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων « Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης » (Β' 2005).

12.3. Ομαδικά Αθλήματα μαθητών Γυμνασίου

Δικαίωμα συμμετοχής με ομάδα Γυμνασίου σε ομαδικό έχουν όλοι οι μαθητές/τριες που φοιτούν στο σχολείο με πρώτη κανονική εγγραφή ή μετεγγραφή

12.4. Ομαδικά Αθλήματα μαθητών Δημοτικού Σχολείου

Δικαίωμα συμμετοχής με ομάδα Δημοτικού Σχολείου σε ομαδικό άθλημα έχουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες που φοιτούν στο σχολείο με πρώτη κανονική εγγραφή ή μετεγγραφή

13. ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Για την προστασία της γνησιότητας της αθλητικής προσπάθειας και του αθλητικού αποτελέσματος, καθώς και για τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών/τριων-αθλητών/τριων κατά τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων διενεργείται έλεγχος ντόπινγκ σε συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες - αθλητές/τριες σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα .

Η εντολή διενέργειας ντόπινγκ δίδεται από την αρμόδια επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε . Ο . ΚΑ . Ν), κατόπιν σχετικού αιτήματος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Οι μαθητές/τριες, αθλητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να δέχονται τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ όποτε τους ζητηθεί αρμοδίως κατά τους αγώνες .

Για τις διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ, τα μέσα (ουσίες, μέθοδοι), τα αποτελέσματα και τις παραβάσεις ντόπινγκ καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, εφαρμόζεται ο εκάστοτε Αθλητικός Νόμος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ν . 2725/99) .

Επιπλέον, ο/η τιμωρούμενος/η μαθητής/τρια ατομικού ή ομαδικού αθλήματος στερείται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου (ν . 2725/99), του σχετικού ευεργετήματος .

Επίσης, η παράβαση ντόπινγκ του/της μαθητή/τριας ατομικού ή ομαδικού αθλήματος γνωστοποιείται στην οικεία Αθλητική Ομοσπονδία και στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος .

14. ΠΟΙΝΕΣ

14.1. ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

14.1.1. Μαθητής/τρια - Αθλητής/τρια που θα αποβληθεί από αγώνα για ανάρμοστη συμπεριφορά σε οποιαδήποτε φάση, αποκλείεται από όλους τους υπόλοιπους αγώνες όχι μόνο του αθλήματος στο οποίο απεβλήθη, αλλά από όλους τους αγώνες ομαδικού ή ατομικού αθλήματος που συμμετέχει κατά την ίδια σχολική χρονιά .

14.1.2. Μαθητής/τρια - Αθλητής/τρια που θα αποβληθεί από αγώνα για ανάρμοστη συμπεριφορά σε οποιαδήποτε φάση και η ποινή που προβλέπεται από τους κανονισμούς του αθλήματος είναι από πέντε (5) αγωνιστικές και άνω αποκλείεται από όλους τους σχολικούς αγώνες για όσα χρόνια είναι ακόμη μαθητής/τρια .

14.1.3. Μαθητής/τρια - Αθλητής/τρια που θα αποβληθεί από αγώνα για κάθε άλλη αιτία, ιδίως σκληρό παιχνίδι, τιμωρείται σύμφωνα με τους κανονισμούς του αθλήματος και επανέρχεται μετά την έκτιση της προβλεπόμενης ποινής .

14.1.4. Στις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής αθλητού/τριας σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα η ομάδα μηδενίζεται και σε περίπτωση που ανακηρύχτηκε πρωταθλήτρια αφαιρείται ο τίτλος .

14.1.5. Η παράβαση ντόπινγκ κατά τη διάρκεια των αγώνων ομαδικών αθλημάτων από μαθητή/τρια, αθλητή/τρια επιφέρει σε αυτόν τα εξής:

 1. Στέρηση του βραβείου και του μεταλλίου που θα ελάμβανε για τυχόν νίκη της ομάδας του/της .
 2. Αποκλεισμού του από τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων, καθώς και από τους Αγώνες «ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» για όσα χρόνια διατηρεί την ιδιότητα του/της μαθητή/τριας .

14.1.6. Σε περίπτωση επεισοδίων από αθλητές/τριες - μαθητές/τριες ή ακόμη και από φιλάθλους, πριν, κατά την διάρκεια ή και μετά τον αγώνα, η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. έχει δικαίωμα να επιβάλλει αποκλεισμό αθλητή/τριας, ομάδας, αλλά και σχολείου, εφόσον αφορά αγώνα Α' Φάσης .

14.1.7. Σε περίπτωση επεισοδίων από αθλητές/τριες - μαθητές/τριες ή ακόμη και από φιλάθλους, πριν, κατά την διάρκεια ή και μετά τον αγώνα σε οποιαδήποτε φάση, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. έχει το δικαίωμα, μετά από εισήγηση της διοργανώτριας του αγώνα Ο.Ε.Σ.Α.Δ., να επιβάλει τον αποκλεισμό αθλητή/τριας, ομάδας, αλλά και σχολείου .

14.1.8. Η δικαιοδοσία επιβολής αποκλεισμού στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων είναι για τις Ο.Ε.Σ.Α.Δ. δύο (2) σχολικά χρόνια και για την Κ .Ο.Ε.Σ.Α.Δ. τρία (3) σχολικά χρόνια . Ως πρώτος σχολικός χρόνος λογίζεται ο διανυόμενος .

14.1.9. Έφεση κατά επιβληθείσης ποινής αποκλεισμού αθλητή/τριας, ομάδας, σχολείου από Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ασκείται από τους/τις τιμωρούμενους/ες, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ανακοινώθηκε η ποινή, στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., χωρίς η έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα .

14.1.10. Η κάθε Ο . Ε . Σ . Α . Δ. έχει την ευθύνη να κρατά ποινολόγιο αθλητών/τριων όλων των ομάδων του νομού μέχρι και την τελική Πανελλήνια φάση και να ενημερώνει την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. για κάθε ποινή πέραν του έτους που επιβάλει στο νομό της .

14.1.11. Σχολική ομάδα που δήλωσε συμμετοχή σε αγώνες Α' φάσης και δεν παρουσιάστηκε σε προγραμματισμένο αγώνα ή παρουσιάστηκε χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή χωρίς τους απαραίτητους για την έναρξη του αγώνα αθλητές/τριες, μηδενίζεται . Σε περίπτωση που η αρμόδια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ειδοποιηθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τον αγώνα, ότι μία εκ των ομάδων αδυνατεί να αγωνιστεί και αποσύρεται, ο αγώνας ματαιώνεται και η αντίπαλη ομάδα προκρίνεται στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνα .

14.1.12. Σχολείο που δύο ομάδες του μηδενίστηκαν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο κατά το ίδιο σχολικό έτος, αποκλείεται από όλα τα ομαδικά αθλήματα κατά το έτος αυτό και οι ομάδες που μηδενίστηκαν αποκλείονται και για το επόμενο σχολικό έτος . Αγώνες που ματαιώθηκαν δεν υπολογίζονται .

14.2. ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

14.2.1 Η παράβαση ντόπινγκ κατά τη διάρκεια των αγώνων ατομικών αθλημάτων από μαθητή/τρια - αθλητή/τρια επιφέρει τα εξής:

 1. Ακύρωση της συμμετοχής του/της στο αγώνισμα που συμμετείχε, καταλαμβανόμενης της θέσης του/της από τον επόμενο/η στην κατάταξη του αγωνίσματος .
 2. Στέρηση του βραβείου και του μεταλλίου που θα ελάμβανε για τυχόν νίκη στο αγώνισμα που συμμετείχε .
 3. Αποκλεισμού του/της από τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων, καθώς και από τους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ για όσα χρόνια διατηρεί την ιδιότητα του/της μαθητή/τριας .

14.2. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η Αγωνόδικος Επιτροπή .

Η επιβληθείσα ποινή επικυρώνεται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

15. ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

15.1 Συμμετοχή σε περισσότερα αθλήματα από αυτά που προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 7.2 και 7.3 της παρούσας . Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αντικανονική η συμμετοχή μόνο στο επιπλέον άθλημα .

15.2 Μη τήρηση των ορίων ηλικίας .

15.3 Συμμετοχή τιμωρημένου/ης με αποκλεισμό σε σχολικούς αγώνες αθλητή/τριας .

15.4 Κάθε συμμετοχή που από τους κανονισμούς των αθλημάτων θεωρείται αντικανονική .

16. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

16.1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

α) Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κάθε αθλήματος .

Η διοργανώτρια Ο . Ε . Σ . Α . Δ υποχρεούται να ορίζει Επιτροπή Ενστάσεων στην οποία υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον μέλος είναι επίσημος κριτής ή διαιτητής του αθλήματος .

Ενστάσεις που αφορούν αντικανονική συμμετοχή υποβάλλονται εγγράφως και εκδικάζονται πριν την έναρξη των αγώνων .

Ενστάσεις οι οποίες αφορούν σε αποτέλεσμα ή κανονισμούς αγωνίσματος υποβάλλονται εντός τριάντα (30) λεπτών από την επίσημη αναγγελία του αποτελέσματος του αγωνίσματος αυτού .

β) Έφεση κατά απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων γίνεται μόνο για αντικανονική συμμετοχή . Η εν λόγω έφεση υποβάλλεται για εκδίκαση στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) ωρών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων και εκδικάζεται εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) ωρών .

Κάθε έγγραφη ένσταση ή έφεση υποβάλλεται από τον/την μαθητή/τρια-αθλητή/τρια ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από παράβολο που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής eparaνolo, με κωδικό 1419 « κατάθεση προσφυγών στο ΑΣΕΑΔ » (29,35 ευρώ), άλλως δεν γίνεται δεκτή για εξέταση .

16.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ομαδικά αθλήματα της περίπτωσης α) του υποκεφαλαίου 7.2.1.

16.2.1 Δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά τη διεξαγωγή των ομαδικών αθλημάτων των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων έχουν μόνο οι ομάδες, οι οποίες συμμετέχουν στους αγώνες για τους παρακάτω αποκλειστικά λόγους :

 1. για αντικανονική συμμετοχή ,
 2. για πλαστοπροσωπία και
 3. για παράβαση κανονισμών

Ένσταση για :

 • αντικανονική συμμετοχή υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν την έναρξη κάθε αγώνα,
 • πλαστοπροσωπία υποβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγμή γίνει αντιληπτή από την έναρξη του αγώνα μέχρι και το τέλος του αγώνα και πριν την υπογραφή και το « κλείσιμο» του φύλλου αγώνα,
 • παράβαση κανονισμών υποβάλλεται στο τέλος του ημιχρόνου ή στο τέλος του αγώνα και εφόσον έχει δηλωθεί η σχετική πρόθεση υποβολής και έχει αναγραφεί από τους/τις διαιτητές στο φύλλο αγώνα . (Με τον όρο «παράβαση κανονισμών» δεν νοούνται περιπτώσεις οι οποίες αφορούν στην κρίση διαιτητή σε αποφάσεις του/της . )

Ένσταση έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο ο/η δηλωμένος/η στο φύλλο αγώνα συνοδός καθηγητής/τρια - προπονητής/τρια της ομάδας με την κατάθεση υποχρεωτικά και παραβόλου που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-paraνolo, με κωδικό 1419 «κατάθεση προσφυγών στο ΑΣΕΑΔ» (29,35 ευρώ) .

Ένσταση η οποία υποβάλλεται μετά την υπογραφή και το «κλείσιμο» του φύλλου αγώνα, στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά και η ώρα υπογραφής, δεν γίνεται δεκτή .

16.2.2. Α' Φάση Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων

Η διοργανώτρια Ο . Ε . Σ . Α . Δ υποχρεούται, κατά τη διεξαγωγή κάθε αγώνα ομαδικού αθλήματος της Α' Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, να ορίζει :

 1. Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από: τον α' διαιτητή και έναν κριτή του αγώνα και ένα τρίτο μέλος το οποίο ορίζει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ως επόπτη/τρια αγώνα .
  Η Επιτροπή Ενστάσεων εκδικάζει τις τυχόν υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω (16.2.1) Ενστάσεις σε χρονικό διάστημα εντός δυο (2) ωρών από την υπογραφή και το «κλείσιμο» του φύλλου αγώνα . Με την έκδοση της απόφασής της υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δια ζώσης ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στον συνοδό καθηγητή/τρια-προπονητή/τρια της ομάδας που υπέβαλε την Ένσταση .
 2. Επιτροπή Εφέσεων αποτελούμενη από : τον Α' Αντιπρόεδρο της διοργανώτριας ΟΕΣΑΔ (καθηγητή ΠE11 Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ . Δ . Ε . ), τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης και έναν/μία κατά προτεραιότητα, ανά άθλημα, καθηγητή/τρια ή εκπαιδευτή διαιτησίας του αθλήματος ή διαιτητή ή τεχνικό σύμβουλο με ειδικές γνώσεις στο άθλημα ή καθηγητή/τρια ΠEll Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στο άθλημα, ο/η οποίος/α ορίζεται από τη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Έφεση κατά απόφασης εκδικασθείσας ένστασης κατά τη διεξαγωγή της Α' Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο ο/η δηλωμένος/η στο φύλλο αγώνα συνοδός καθηγητής/τρια - προπονητής/τρια της ομάδας με την κατάθεση υποχρεωτικά και παραβόλου, που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-paraνolo, με κωδικό 1419 «κατάθεση προσφυγών στο ΑΣΕΑΔ» (29,35 ευρώ), στην Επιτροπή Εφέσεων και σε χρονικό διάστημα εντός δώδεκα (12) ωρών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων .

Η Επιτροπή Εφέσεων της Α' Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων εκδικάζει τις τυχόν υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω Εφέσεις σε χρονικό διάστημα εντός δώδεκα (12) ωρών από την υποβολή τους . Με την έκδοση της απόφασής της η Επιτροπή Εφέσεων υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο ιδίως δια ζώσης ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στον/στην συνοδό καθηγητή/τρια -προπονητή/τρια της ομάδας που υπέβαλε την Έφεση .

16.2.3 Β' και Γ' (προημιτελική) Φάση Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων

Η διοργανώτρια Ο . Ε . Σ . Α . Δ υποχρεούται, κατά τη διεξαγωγή κάθε αγώνα ομαδικού αθλήματος της Β' και Γ' Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, να ορίζει:

Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από: τους/τις δύο (2) διαιτητές και έναν κριτή του αγώνα και τους δύο (2) αρχηγούς αποστολής (που έχουν ορισθεί από τις Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ) των ομάδων .

Η Επιτροπή Ενστάσεων εκδικάζει τις τυχόν υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω (16 .2.1) . Ενστάσεις σε χρονικό διάστημα εντός δυο (2) ωρών από την υπογραφή και το «κλείσιμο» του φύλλου αγώνα . Με την έκδοση της απόφασής της υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο ιδίως δια ζώσης ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στον/στην συνοδό καθηγητή/τρια - προπονητή/τρια της ομάδας που υπέβαλε την Ένσταση .

Η Κ . ΟΕ . Σ . Α . Δ . υποχρεούται κατά τη διεξαγωγή των αγώνων των ομαδικών αθλημάτων της Β' και Γ' Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, να ορίσει :

Επιτροπή Εφέσεων αποτελούμενη από : ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας του Αθλήματος (το οποίο προτείνεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας), έναν/μία εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και έναν/μία εκπρόσωπο τον οποίο ορίζει η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Έφεση κατά απόφασης εκδικασθείσας ένστασης κατά τη διεξαγωγή της Β' και Γ' (Προημιτελικής) Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο ο/η δηλωμένος/η στο φύλλο αγώνα συνοδός καθηγητής/τρια - προπονητής/τρια της ομάδας με την κατάθεση υποχρεωτικά και παραβόλου, που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-paraνolo με κωδικό 1419 «κατάθεση προσφυγών στο ΑΣΕΑΔ» (29,35 ευρώ), στην Επιτροπή Εφέσεων και σε χρονικό διάστημα εντός δώδεκα (12) ωρών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων .

Η Επιτροπή Εφέσεων της Β' και Γ' (Προημιτελικής) Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων εκδικάζει τις τυχόν υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω Εφέσεις σε χρονικό διάστημα εντός δώδεκα (12) ωρών από την υποβολή τους . Με την έκδοση της απόφασής της η Επιτροπή Εφέσεων υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο ιδίως δια ζώσης ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον/στην συνοδό καθηγητή/τριαπροπονητή/τρια της ομάδας που υπέβαλε την Έφεση .

16.2.4 Γ' Τελική Φάση (Final-Four)

Η διοργανώτρια Ο . Ε . Σ . Α . Δ υποχρεούται, κατά τη διεξαγωγή κάθε αγώνα ομαδικού αθλήματος της Γ' Τελικής Φάσης (Final-Four) των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, να ορίζει :

α) Επιτροπή Ενστάσεων: όπως περιγράφεται στο 16.2.3 σημείο α) .
Η Επιτροπή Ενστάσεων εκδικάζει τις τυχόν υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω (16.2.1) ενστάσεις σε χρονικό διάστημα εντός δυο (2) ωρών από την υπογραφή και το «κλείσιμο» του φύλλου αγώνα . Με την έκδοση της απόφασής της υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο ιδίως δια ζώσης ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον συνοδό καθηγητή/τρια - προπονητή/τρια της ομάδας που υπέβαλε την ένσταση .

β) Επιτροπή Εφέσεων αποτελούμενη από : τον Α' Αντιπρόεδρο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. (καθηγητή ΠEll Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ . Δ . Ε . ), έναν, κατά προτεραιότητα, ανά άθλημα, καθηγητή/καθηγήτρια ή εκπαιδευτή/τρια διαιτησίας του αθλήματος ή διαιτητή ή τεχνικό/η σύμβουλο με ειδικές γνώσεις στο άθλημα ή καθηγητή/τρια ΠEll Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στο άθλημα, ο/η οποίος/α ορίζεται από τη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και έναν/μία Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής από την Περιφερειακή Διεύθυνση, στην οποία υπάγεται η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Έφεση κατά απόφασης εκδικασθείσας ένστασης κατά τη διεξαγωγή της r· Τελικής Φάσης (Final - Four) των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο ο/η δηλωμένος/η στο φύλλο αγώνα συνοδός καθηγητής/τρια - προπονητής/τρια της ομάδας με την κατάθεση υποχρεωτικά και παραβόλου, που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e - paraνolo με κωδικό 1419 «κατάθεση προσφυγών στο ΑΣΕΑΔ» (29,35 ευρώ), στην Επιτροπή Εφέσεων και σε χρονικό διάστημα εντός δώδεκα (12) ωρών από τη γνωστοποίησή της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων .

Η Επιτροπή Εφέσεων της Γ' Τελικής Φάσης (Final - Four) των Πανελλήνιων Αγώνων εκδικάζει τις τυχόν υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω Εφέσεις σε χρονικό διάστημα εντός έξι (6) ωρών από την υποβολή τους .

Με την έκδοση της απόφασης της η Επιτροπή Εφέσεων υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο ιδίως δια ζώσης ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον/στην συνοδό καθηγητή/τριαπροπονητή/τρια της ομάδας που υπέβαλε την έφεση .

16.2.5 Η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. δύναται να τροποποιεί εγκαίρως και εντός των χρονικών ορίων, όπως περιγράφονται κατά περίπτωση στα ανωτέρω, τις οριζόμενες από αυτή Επιτροπές Ενστάσεων και Εφέσεων στις περιπτώσεις : α) στενών χρονικών ορίων πραγματοποίησης των αγώνων, β) όταν κάποιο από τα οριζόμενα μέλη κωλύεται να παραστεί, γ) λόγω έκτακτων γεγονότων, ιδίως αδυναμία μετακίνησης λόγω καιρικών συνθηκών, ή απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κ . ά .

16.2.6 Το παράβολο που κατατίθεται με κάθε ένσταση ή έφεση, εάν η ένσταση γίνει δεκτή επιστρέφεται στον/στην συνοδό καθηγητή/τρια-προπονητή/τρια της ομάδας . Ομοίως, επιστρέφεται εφόσον γίνει στη συνέχεια δεκτή η τυχόν υποβληθείσα έφεση . Στην περίπτωση που η ένσταση απορριφθεί και στη συνέχεια απορριφθεί και τυχόν ασκηθείσα έφεση, τα δύο παράβολα (ένστασης και έφεσης) δεν επιστρέφονται στον/στην συνοδό καθηγητή/τρια-προπονητή/τρια της ομάδας που τα κατέθεσε .

16.2.7 Για ενστάσεις που δεν εκδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό ή απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η υποβολή Έφεσης και αν υποβληθεί απορρίπτεται για τυπικούς λόγους .

16.2.8 Ενστάσεις ή Εφέσεις στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., δεν γίνονται δεκτές .

16.2.9 Κάθε είδους καταγγελία η οποία αφορά στους αγώνες υποβάλλεται αρμοδίως στους/στις Διοικητικούς Προϊστάμενους/ες των εμπλεκόμενων προσώπων, οι οποίοι/ες οφείλουν και να διερευνήσουν τα καταγγελλόμενα .

17. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθούν από Ο.Ε.Σ.Α.Δ. κατά την εκδίκαση ένστασης ή μετά από καταγγελία στοιχεία για εσκεμμένες ενέργειες φυσικών προσώπων που συνιστούν τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα, εφόσον τα στοιχεία ή οι καταγγελίες αφορούν σε αγώνα Α' Φάσης, διαβιβάζεται ο φάκελος της υπόθεσης στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης .

Εφόσον τα στοιχεία ή οι καταγγελίες αφορούν αγώνα Β' ή Γ' Φάσης, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. για να εξετάσει την υπόθεση και στην περίπτωση που διαπιστωθούν στοιχεία που συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. οφείλει να διαβιβάσει τον φάκελο της υπόθεσης στον/στην Διοικητικό/η Προϊστάμενο/η των προσώπων αυτών για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης .

Καταγγελίες για εσκεμμένες ενέργειες φυσικών προσώπων που τυχόν συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα, μπορούν να γίνουν στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ανεξαρτήτως του χρόνου που έλαβαν χώρα οι ενέργειες .

Οι καταγγελίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι έγγραφες, τεκμηριωμένες και να προέρχονται από άτομα που να έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση και να έχουν έννομο συμφέρον .

17.2. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μετακινήσεις των μαθητών/τριών Γυμνασίων και Λυκείων για όλες τις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία 20883/ΓΔ4/20/Β' 456/13.2.2020 υπουργικής απόφασης με θέμα : « Εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας », όπως εκάστοτε ισχύει .

Οι μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για όλες τις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ . 14/89494/ΓΜ/20 (ΦΕΚ 2888 Β/17-07-2020) υπουργικής απόφασης με θέμα : « Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας », όπως εκάστοτε ισχύει .

17.3. ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Σε περίπτωση που με εντολή των αρμόδιων θεσμικών οργάνων τα σχολεία κάποιου νομού παραμείνουν κλειστά λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή για άλλους λόγους οι προγραμματισμένοι αγώνες Α' Φάσης αναβάλλονται . Στην περίπτωση αγώνων Β' Φάσης, ενημερώνεται η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της άλλης Δ . Δ . Ε . ώστε να ειδοποιηθούν τα σχολεία για την αναβολή των αγώνων .

Ομοίως, στην περίπτωση που μία ομάδα αδυνατεί να μεταβεί στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα λόγω συγκοινωνιακών δυσχερειών ο αγώνας αναβάλλεται . Στην περίπτωση που δεν ενημερώθηκε η οικεία Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της αντίπαλης ομάδας και έχει συμπληρωθεί φύλλο αγώνα η ομάδα που δεν προσήλθε μηδενίζεται . Αν όμως η μηδενισμένη ομάδα προσκομίσει βεβαίωση Τροχαίας ότι ο δρόμος ήταν κλειστός ή Λιμεναρχείου ότι το δρομολόγιο δεν εκτελέσθηκε ή αντίστοιχη βεβαίωση από αρμόδια αρχή, σε κάθε περίπτωση το φύλλο αγώνα που συμπληρώθηκε ακυρώνεται και ο αγώνας επαναλαμβάνεται .

17.4. ΟΡΙΣΜΟΣ Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Με απόφαση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, κατόπιν εισήγησης της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., ορίζονται οι έδρες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων καθώς και οι Ο.Ε.Σ.Α.Δ. που θα διοργανώσουν τους αγώνες Γ' Φάσης ατομικών και ομαδικών αθλημάτων .

Οι σχετικές αιτήσεις των Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ή του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου που θέλουν να αναλάβουν τη διοργάνωση κάποιου ή κάποιων αγώνων εκ των προαναφερθέντων, πρέπει να υποβάλλονται στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Θα αποστέλλεται πλήρης φάκελος υποψηφιότητας όπου θα αναφέρονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται να χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο άθλημα, ο αριθμός ξενοδοχείων και οι κλίνες που διατίθενται για τους/τις μαθητές/τριες, ο προϋπολογισμός και ό ,τι άλλο στοιχείο κρίνει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

17.5. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

α) Ο/Η Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και τα Μέλη της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ασκούν εποπτεία στους σχολικούς αγώνες όλων των φάσεων σε όλη την χώρα . Η μετακίνηση εκτός έδρας για την εποπτεία σχολικών αγώνων γίνεται μετά από απόφαση του κάθε φορά ιεραρχικά προϊστάμενου οργάνου αυτών .

β) Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κλάδου ΠEll Φυσικής Αγωγής ασκούν εποπτεία στους σχολικούς αγώνες των νομών της περιφέρειάς τους .

γ) Ο/Η Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη των Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ασκούν εποπτεία στους σχολικούς αγώνες που διοργανώνει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. στην οποία ανήκουν

17.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής παρέχει Διοικητική υποστήριξη στο έργο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. για τις ανάγκες του Σχολικού Αθλητισμού σύμφωνα με την περ . ζ' της παρ . 4 του άρθρου 35 του π . δ . 18/2018 (Α'31) .

Σε περίπτωση αδυναμίας για αντικειμενικούς λόγους συγκρότησης της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. η αρμόδια Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., οργανώνει και προκηρύσσει με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων και κάθε άλλη σχολική αθλητική δραστηριότητα .

Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. το έργο της Επιτροπής υλοποιείται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συγκροτούνται :

 1. άμισθη Πενταμελής Επιτροπή εντός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. με έργο την κλήρωση της Β' και Γ' φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων .
  Η Επιτροπή αποτελείται από τον/την Προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, ως Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη από τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
  Χρέη Γραμματέα στην ανωτέρω Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 2. κάθε άλλη άμισθη Επιτροπή, όπου απαιτείται, για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων

18. ΙΣΧΥΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αυτή αντικαθιστά την υπό στοιχεία 190677 /Δ5/10.11.2016 υπουργική απόφαση «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β'3754) και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

19. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η παρούσα δύναται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έπειτα από εισήγηση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας συγκρότησής της έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Οι Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων υποχρεούνται να τηρούν και να εφαρμόζουν τα χρονοδιαγράμματα, όπως αποστέλλονται από την αρμόδια Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. έπειτα από τις σχετικές εισηγήσεις της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Η οργάνωση, η διεξαγωγή και η εποπτεία των σχολικών αγώνων και αθλητικών δραστηριοτήτων ρυθμίζονται αποκλειστικά από την περίπτωση Β' της παρ . 1 του άρθρου 16 του ν . 1824/1988 (Α'296), τα άρθρα 47 και 63 του ν.1566/1985 (ΑΊ67) και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές πράξεις .

Τα διαλαμβανόμενα κάθε Προκήρυξης σχολικών αγώνων και αθλητικών δραστηριοτήτων που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής ή από τις οικείες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και ιδίως σε ό,τι αφορά το δικαίωμα συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη συγκρότηση σχολικών ομάδων, τον τρόπο επιλογής αθλητών/τριων, δεσμεύουν ως προς τις οριζόμενες από την Προκήρυξη υποχρεώσεις τους τόσο τους/τις μαθητές/τριες, όσο και όλους/ες τους/τις εμπλεκόμενους/ες στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής και εποπτείας των αγώνων/δραστηριοτήτων .

Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη τήρησης και εφαρμογής των προϋποθέσεων διεξαγωγής των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων του υποκεφαλαίου 7.8.2. « Άλλα Ολυμπιακά Αθλήματα » φέρουν οι οικείες Αθλητικές Ομοσπονδίες . Σε περίπτωση μη υλοποίησης των αγώνων η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής εκδίδει σχετική Διαπιστωτική Πράξη .

Η συνδιοργάνωση σχολικών αγώνων από τις οικείες Αθλητικές Ομοσπονδίες και τις κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α.Δ., είναι εφικτή μόνο με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες έχουν αποδεχτεί εγγράφως σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας . Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, η οποία κρίνεται απαραίτητη για τη διεξαγωγή των ανωτέρω αγώνων, καθορίζεται με απόφαση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής .

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Δεκεμβρίου 2023

Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

 


Καταργήθηκε η Αριθμ. 9941/Δ5 στο ΦΕΚ 109/2019

Καταργήθηκε η Αριθμ. 9712/ Δ5 στο ΦΕΚ 80/2018

Καταργήθηκε η Αρ.Πρωτ.190677/Δ5 στο ΦΕΚ 3754/2016)

Καταργήθηκε η Αριθμ. 9283/Δ5 στο ΦΕΚ 143/2015

Καταργήθηκε η Αριθμ.112843/Γ4 στο ΦΕΚ 1497/τβ/1-11-2005)

 

 

 

Σχετικά Άρθρα