edu.klimaka.gr

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2022 (26η Σεπτεμβρίου)

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ 2022

Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ41/113237/Η1/19-09-2022/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες : Αικ. Μπομπέτση
Τηλέφωνο : 210 344 2378
E-mail : ampo(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ, 2022

Η 26η Σεπτεμβρίου είναι ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό των γλωσσών.

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/) στις 26 Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe), στις 6 Δεκεμβρίου 2001.

Το 2021 συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια από τον πρώτο εορτασμό της.

Κάθε τέτοια ημέρα ενώνουν τη φωνή τους το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (European Center for Modern Languages) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), με σχολεία, Πανεπιστήμια, γλωσσικά ινστιτούτα, εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και απλούς πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη και τον κόσμο για να εορτάσουν τον γλωσσικό πλούτο της Ευρώπης και του πλανήτη, με ποικίλες εκδηλώσεις.

Οι γλώσσες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, να καλλιεργήσουμε και να αναδείξουμε.

Χρησιμεύουν ως γέφυρες επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς, προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή και διευκολύνουν την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμετέχει ενεργά στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (European Center for Modern Languages – ECML), Οργανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος προωθεί την ποιοτική διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών για όλους τους μαθητές, αδιακρίτως.

Ειδικότερα οι δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης, αποσκοπούν στο να παρέχουν ικανοποιητικές απαντήσεις στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των σαράντα έξι (46) κρατών-μελών του, με την προώθηση της ποιοτικής διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 2 Φεβρουαρίου 2022 ψηφίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης η νέα Σύσταση προς τα κράτη- μέλη του, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, για τη σημασία της πολυγλωσσικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για τη δημοκρατική κουλτούρα. Η Σύσταση είναι διαθέσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: Recommendation to member states on the importance of plurilingual and intercultural education for democratic culture.

Σε αυτήν δίνεται έμφαση στα γνωστικά, γλωσσικά και κοινωνικά οφέλη της γλωσσομάθειας, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύεται το πώς οι πολυγλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες συμβάλλουν στην εκπαιδευτική επιτυχία, την κοινωνική συνοχή και την αμοιβαία κατανόηση, ενισχύοντας και τη δημοκρατία.

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση που ξέσπασε στις αρχές του 2020 και συνεχίζεται έως σήμερα, καθώς και οι ανάγκες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώθησαν και τους διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), να συνεισφέρουν και αυτοί στην ταχύτερη προώθηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εκμάθησης των γλωσσών, με κατάλληλες επιμορφωτικές δράσεις και διδακτικά εργαλεία.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε το έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο “Digital literacy for the teaching and learning of languages» (https://www.ecml.at/ECMLProgramme/Programme2016-2019/Digitalliteracy/tabid/1797/language/en-GB/Default.aspx ), κ.ά.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών πραγματοποίησε σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), με σκοπό την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών, κυρίως των γλωσσικών μαθημάτων, στη διάρκεια της πανδημίας, τα οποία είναι διαθέσιμα και online (https://www.ecml.at/Resources/Webinars/tabid/5456/language/en-GB/Default.aspx).

Εν όψει του φετινού εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών και στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) απέστειλε, όπως κάθε χρόνο, σχετική Πρόσκληση (Α.Π.: ΦΣΕ 27/83981 /Η1/7.7.2022), σε όλα τα σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας, μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς της χώρας και οι μαθητές να συμμετάσχουν στον εορτασμό της.

Στο ανωτέρω έγγραφό μας προτείνονται διάφορες δραστηριότητες εορτασμού για το έτος 2022 (βλ. αναλυτικά το Παράρτημα του ως άνω εγγράφου μας), όπως:

• Διαγωνισμός σχεδίου για T-shirt με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (European Day of Languages) για το έτος 2022.

Όσοι μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε. ενδιαφέρονται, μπορούν να σχεδιάσουν ένα πρωτότυπο σχέδιο με θέμα τις γλώσσες. Το καλύτερο, θα βραβευθεί.

Προθεσμία υποβολής σχεδίων (ηλεκτρονικά): 31.12.2022.

Για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη ιστοσελίδα: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

• Aνάρτηση από εκπαιδευτικούς δείγματος διδακτικού υλικού, το οποίο μπορούν να ετοιμάσουν οι ίδιοι για τον φετινό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, στις ιστοσελίδες: https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx

• Επίσης, τα σχολεία που ενδιαφέρονται για αφίσες, posters, EDL logo, κ.λπ. για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να τα εκτυπώσουν μέσω της σχετικής ιστοσελίδας: https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx

• Τέλος, αναφορικά με το υλικό για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών σημειώνεται ότι έως τώρα έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικά σε σχολεία της χώρας, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους μέσω ηλ. ταχυδρομείου, άνω των εκατό (100) φάκελοι με αυτοκόλλητα “Talk to me” (σε διάφορες γλώσσες), αφίσες, κ.λπ., και θα σταλούν και άλλοι, έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου υλικού.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών προτείνεται η επίσκεψη των σχετικών ιστοσελίδων του Συμβουλίου της Ευρώπης (www.coe.int/edl), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών https://edl.ecml.at/) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/greece/node/908_el), όπου υπάρχουν πολλές ιδέες, προτάσεις δραστηριοτήτων και ενημερωτικό και διδακτικό υλικό, προς αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές (https://edl.ecml.at/Events/7eventsuggestionsinvolvingsocialdistancing/tabid/3222/Default.aspx,
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme-Overview/tabid/155/language/en-GB/Default.aspx
https://edl.ecml.at/).

Προσκαλούνται και εφέτος οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των σχολείων της χώρας να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages).

Ο εορτασμός της ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους που μοιράζονται κοινές ιδέες και αξίες, όχι μόνον από τα κράτη- μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και πολλές άλλες χώρες από διαφορετικές ηπείρους.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ27/83981/Η1/07-07-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες : Αικ. Μπομπέτση
Τηλέφωνο : 210 344 2378
E-mail : ampo(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2022

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/), στις 26 Σεπτεμβρίου, καθιερώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) στις 6η Δεκεμβρίου 2001, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το 2021, συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια από την καθιέρωση του εορτασμού της.

Σκοπός του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages) είναι :

 • Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών.
 • Η διατήρηση και η περαιτέρω καλλιέργεια και ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης.
 • Η εκμάθηση και άλλων γλωσσών, εκτός των ευρύτερα γνωστών.
 • Η συμπερίληψη των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές, κ.λπ.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) είναι Οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδιος για θέματα γλωσσικής και ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη του, στα οποία συγκαταλέγεται και η Ελλάδα.

Για το 2022 έχει επιλέξει το εξής θέμα εορτασμού: «Όλες οι γλώσσες στην Ευρώπη έχουν αξία».

Και εφέτος, όπως κάθε χρονιά, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούν όσα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και αμιγή ελληνικά σχολεία εξωτερικού επιθυμούν, να λάβουν μέρος στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών τους, διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Εκτός από τις δράσεις τις οποίες θα επιλέξουν τα ίδια τα σχολεία, για το 2022-23, προτείνεται και η συμμετοχή τους σε διάφορες δράσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), όπως:

 • Διαγωνισμός σχεδίου για T-shirt με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (European Day of Languages), για το έτος 2023.
  Όσοι μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε. ενδιαφέρονται, μπορούν και εφέτος να σχεδιάσουν ένα πρωτότυπο σχέδιο με θέμα τις γλώσσες και τη γλωσσική επικοινωνία. Το καλύτερο θα βραβευθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV).
  Για τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη ιστοσελίδα:
  https://edl.ecml.at/T-shirts/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx
  Προθεσμία υποβολής σχεδίων (ηλεκτρονικά): 31.12.2022.
  Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν υποβάλλοντας σχέδια μαθητών τους στον διαγωνισμό σχεδίου για T-Shirt, μπορούν να ετοιμάσουν και αφίσες, με τα ίδια σχέδια, και αφού τις εκτυπώσουν, να τις χρησιμοποιήσουν για τις εκδηλώσεις που θα διοργανώσει το σχολείο τους για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, στις 26 Σεπτεμβρίου.
 • Ανάρτηση από εκπαιδευτικούς δείγματος του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα ετοιμάσουν οι ίδιοι μαζί με τους μαθητές τους για τον φετινό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (Ε.Η.Γ.), στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών:
  https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx
 • Εκτύπωση αφισών με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, κ.ά., μέσω της σχετικής ιστοσελίδας:
  https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx

Τα σχολεία της χώρας που ενδιαφέρονται να τους αποσταλεί υλικό (σε πολύ περιορισμένο αριθμό) για τη συμμετοχή τους στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να υποβάλουν σχετικό Αίτημα στην υπηρεσία μας, ηλεκτρονικά (e-mail: ampo@minedu.gov.gr), αναφέροντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο Δ/ντή του σχολείου, ονοματεπώνυμο και ειδικότητα του αποστολέα του ηλ. μηνύματος στην υπηρεσία μας, πλήρη ονομασία του σχολείου και ταχυδρομική δ/νση (και Τ.Κ.) του σχολείου.

Για την αποστολή υλικού, τα ηλεκτρονικά αιτήματα των σχολείων θα πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία μας μέχρι την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

(Δείτε και το σχετικό Παράρτημα)

Μαθαίνω χρήσιμες πληροφορίες για τις γλώσσες

Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, γενικές πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες στην Ευρώπη και όλον τον πλανήτη, όπως:

 • Πόσες περίπου είναι οι γλώσσες που ομιλούνται σε όλον τον πλανήτη και πόσες στην Ευρώπη;
 • Γνωρίζετε ποιες είναι οι μεγαλύτερες «γλωσσικές οικογένειες» στην Ευρώπη;
 • Πόσοι άνθρωποι μιλούν τις πιο γνωστές γλώσσες στον κόσμο;
 • Ποιες γλώσσες από άλλες ηπείρους γνωρίζετε;
 • Ξέρετε κάποιες από τις γλώσσες που είναι άγνωστες στους περισσότερους;

Αυτές και άλλες ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες για τις γλώσσες μπορούν να μάθουν οι μαθητές, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Facts/LanguageFacts/tabid/1859/language/Default.aspx

Γλωσσικό quiz

Αφού πάρουν τις παραπάνω πληροφορίες, οι μαθητές είναι πλέον έτοιμοι να παίξουν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι γνώσεων το οποίο προτείνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών. Σε αυτό, με τη βοήθεια του υπολογιστή, καλούνται να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις γνώσεων πολλαπλής επιλογής, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/language/Default.aspx

Νικητής είναι όποιος απαντά σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις.

Με την ευκαιρία του παιχνιδιού, οι μαθητές αποκτούν με ευχάριστο τρόπο χρήσιμες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για τις γλώσσες, τις «γλωσσικές οικογένειες», τυχόν ομοιότητες μεταξύ λέξεων από διάφορες γλώσσες, κ.λπ.

Γλωσσικές προκλήσεις

Οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε διάφορα γλωσσικά παιχνίδια:
Πρόκειται για 50 παιχνίδια-προκλήσεις, διαφορετικού βαθμού δυσκολίας, που μπορούν να γνωρίσουν μέσω του ακόλουθου ηλεκτρονικού συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML): https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx

Το εγχειρίδιο με τις γλωσσικές προκλήσεις είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου:
https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-challenge/EDL-language-challenge-handbook-L.pdf?ver=2019-05-14-111112-403

Στο 51ο παιχνίδι, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν, με τη βοήθεια εκπαιδευτικού, ένα μικρής διάρκειας βίντεο 30’’ με θέμα: «Τι τολμώ να κάνω σε μια ξένη γλώσσα».

Πρέπει να δείξουν μέσα σε 30’’ τι τολμούν να κάνουν σε μια ξένη γλώσσα που διδάσκονται στο σχολείο και στη συνέχεια να το καταγράψουν σε βίντεο (π.χ. να τραγουδήσουν μία στροφή ενός τραγουδιού, να απαγγείλουν απόσπασμα ενός ποιήματος, να μετρήσουν ως το δέκα, να κάνουν έναν σύντομο διάλογο, κ.λπ.).

Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, οι μαθητές μπορούν ακόμα να μεταφράσουν τη στροφή του τραγουδιού, το απόσπασμα του ποιήματος, κ.λπ., σε μια άλλη ξένη γλώσσα που θα επιλέξουν από κοινού.

Οι πιο τολμηροί μπορούν να παίξουν το παιχνίδι ακόμα και σε μια γλώσσα με την οποία έχουν μικρή (ή καθόλου!) εξοικείωση και να το βιντεοσκοπήσουν.

Τα τρία (03) καλύτερα βίντεο του σχολείου μπορεί να τα αναρτήσει ο εκπαιδευτικός στη σελίδα του ECML: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx

Όσοι μαθητές καταφέρουν να φέρουν εις πέρας μόλις δέκα (10) από τις προκλήσεις, αξίζουν ένα πιστοποιητικό για την επιτυχία τους, που μπορεί να ζητήσει ο εκπαιδευτικός μέσω του συνδέσμου:
https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/Certificate/tabid/3217/Default.aspx

Τέλος, ο εκπαιδευτικός ή/και οι μαθητές μπορούν να προτείνουν μία νέα γλωσσική πρόκληση, δικής τους επινόησης, την οποία μπορεί να καταχωρήσει ο εκπαιδευτικός στην ιστοσελίδα: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx

Αν αυτή εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών, θα συμπεριληφθεί στο σχετικό εγχειρίδιο μαζί με τις υπόλοιπες!

Πολύγλωσσοι γλωσσοδέτες

Πόσους γλωσσοδέτες μπορείτε να πείτε σωστά σε ένα μόνο λεπτό, σε τρεις (03) γλώσσες;

Οι γλωσσοδέτες είναι δύσκολοι ακόμα και στην ίδια τη γλώσσα μας, πόσο μάλλον σε άλλη/-ες ξένες γλώσσες!

Αλλά αυτό δεν ισχύει για τους τολμηρούς ……. Δείξτε λοιπόν πόσο τολμηροί είστε!

Πείτε σε ένα μόνο λεπτό γλωσσοδέτες σε τρεις (03) γλώσσες.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να «ανεβάσει» έναν ή περισσότερους ελληνικούς γλωσσοδέτες, με τη μετάφρασή τους στα Αγγλικά (για να τους καταλαβαίνουν όσοι τους διαβάζουν), στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML), μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Fun/Tonguetwisters/tabid/3116/language/Default.aspx

Παραδείγματα με γλωσσοδέτες είναι διαθέσιμα μέσω του συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Fun/Tonguetwisters/tabid/3116/language/Default.aspx

Καλή Επιτυχία και Καλή διασκέδαση!

Το παρόν έγγραφο αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.: https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/anakoinoseis.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα