edu.klimaka.gr

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2021 (26η Σεπτεμβρίου)

Εκτύπωση  

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ 2021

Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ46/107544/Η1/03-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες : Αικ. Μπομπέτση
Τηλέφωνο : 210 344 2378
E-mail : ampo(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ, 2021

Η 26η Σεπτεμβρίου είναι ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό των γλωσσών. Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/), στις 26 Σεπτεμβρίου, καθιερώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) στις 6η Δεκεμβρίου 2001.

Εφέτος, συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από την καθιέρωση του εορτασμού της. Κάθε χρόνο, την ημερομηνία αυτή ενώνουν τη φωνή τους το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (European Center for Modern Languages) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) με σχολεία, Πανεπιστήμια, γλωσσικά ινστιτούτα, εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και απλούς πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη αλλά και όλον τον κόσμο για να εορτάσουν τη γλωσσική πολυμορφία, διοργανώνοντας ποικίλες εκδηλώσεις.

Οι γλώσσες αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, να καλλιεργήσουμε και να αναδείξουμε.

Χρησιμεύουν ως γέφυρες επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς, προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή και διευκολύνουν την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμετέχει ενεργά στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (European Center for Modern Languages – ECML), Οργανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος προωθεί την ποιοτική διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών για όλους τους μαθητές, αδιακρίτως.

Ειδικότερα οι δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης, αποσκοπούν στο να παρέχουν ικανοποιητικές απαντήσεις στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των σαράντα επτά (47) κρατών-μελών του, με την προώθηση της ποιοτικής διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση, λόγω της πανδημίας του Covid-19 που εμφανίστηκε στις αρχές του 2020 και εξακολουθεί έως σήμερα, καθώς και οι ανάγκες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών, φοιτητών αλλά και εκπαιδευτικών, ώθησαν και τους διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), να συμβάλουν ακόμα περισσότερο στην ταχύτερη προώθηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εκμάθησης των γλωσσών, με επιμορφωτικές δράσεις και διδακτικά εργαλεία.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε το έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο “Digital literacy for the teaching and learning of languages» (https://www.ecml.at/ECMLProgramme/Programme2016-2019/Digitalliteracy/tabid/1797/language/enGB/Default.aspx), κ.ά.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών πραγματοποίησε επίσης διάφορα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), με σκοπό την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών, κυρίως των γλωσσικών μαθημάτων, στη διάρκεια της πανδημίας, όπως: “Covid-19 and language education: Two challenges, one response" (3 Δεκεμβρίου 2020), "Covid-19 and language education: Making home schooling motivating and fun” (11 Μαρτίου 2021), κ.ά., για τα οποία η υπηρεσία μας ενημέρωσε την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας και είναι διαθέσιμα και online (https://www.ecml.at/).

Εν όψει του φετινού εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών και στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων), απέστειλε, όπως κάθε χρόνο, σχετική Πρόσκληση (Α.Π.:ΦΣΕ39 /84909/Η1/14.7.2021), η οποία αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/anakoinoseis), με την οποία καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς της χώρας και οι μαθητές να συμμετάσχουν στον εορτασμό της.

Στο ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφό μας προτείνονται διάφορες δραστηριότητες, κ.λπ., για το έτος 2021 (βλ. αναλυτικά το Παράρτημα του σχετικού εγγράφου μας), όπως:

 • Διαγωνισμός σχεδίου για T-shirt με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (European Day of Languages) για το έτος 2021.
  Όσοι μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε. ενδιαφέρονται, μπορούν να σχεδιάσουν ένα πρωτότυπο σχέδιο με θέμα τις γλώσσες. Το καλύτερο, θα βραβευθεί. Προθεσμία υποβολής σχεδίων (ηλεκτρονικά): 31.12.2021.
  Για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη ιστοσελίδα:
  https://edl.ecml.at/T-shirts/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx
 • Aνάρτηση από εκπαιδευτικούς δείγματος διδακτικού υλικού, το οποίο μπορούν να ετοιμάσουν οι ίδιοι για τον φετινό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, στις ιστοσελίδες:
  https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx
  Για τις προτάσεις της υπηρεσίας μας αναλυτικά, μπορείτε να δείτε το Παράρτημα (σελ. 3-5) του σχετικού εγγράφου μας (Α.Π.: ΦΣΕ 39 /84909/Η1/14.7.2021).
 • Επίσης, τα σχολεία που ενδιαφέρονται για αφίσες, posters, EDL logo, κ.λπ. για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να τα εκτυπώσουν επισκεπτόμενοι τη σχετική ιστοσελίδα:
  https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx.
 • Τέλος, αναφορικά με το υλικό που αποστέλλει κάθε χρόνο η Υπηρεσία μας στα σχολεία της χώρας, κατόπιν σχετ. αιτημάτων τους με ηλ. ταχυδρομείο, με την ευκαιρία του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, σημειώνεται ότι έως τώρα έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικά περί τους εκατό (100) φάκελοι με αυτοκόλλητα “Talk to me”, σε διάφορες γλώσσες, αφίσες, κ.λπ.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών προτείνεται η επίσκεψη των σχετικών ιστοσελίδων, τόσο του Συμβουλίου της Ευρώπης (www.coe.int/edl) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών, με πολλές ιδέες και προτάσεις δραστηριοτήτων και ενημερωτικό και διδακτικό υλικό, προς αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές

(https://edl.ecml.at/Events/7eventsuggestionsinvolvingsocialdistancing/tabid/3222/Default.aspx,
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme-Overview/tabid/155/language/en-GB/Default.aspx
https://edl.ecml.at/),

καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(https://ec.europa.eu/greece/node/908_el).

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους με κοινές ιδέες και αξίες, όχι μόνον από τις 47 χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και πολλές άλλες χώρες που βρίσκονται σε διαφορετικές ηπείρους.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των σχολείων της χώρας να συμμετάσχουν και στον φετινό πανηγυρικό εορτασμό της 20ής επετείου της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages), λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της υγείας, λόγω της πανδημίας Covid-19.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ39/84909/Η1/14-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες : Αικ. Μπομπέτση
Τηλέφωνο : 210 344 2378
E-mail : ampo(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2021

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/) στις 26 Σεπτεμβρίου, καθιερώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) στις 6η Δεκεμβρίου 2001

Εφέτος, συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από την καθιέρωση του εορτασμού της.

Σκοπός του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages) είναι :

 • Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών.
 • Η διατήρηση και η περαιτέρω καλλιέργεια του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης.
 • Η εκμάθηση και άλλων γλωσσών, εκτός των ευρύτερα γνωστών.
 • Η συμπερίληψη των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές.

Και στον φετινό, πανηγυρικό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, καλούνται να λάβουν μέρος όσα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και αμιγή ελληνικά σχολεία εξωτερικού επιθυμούν, διοργανώνοντας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς διάφορες εκδηλώσεις και σχετικές δράσεις, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών.

Επιπλέον των δράσεων τις οποίες θα επιλέξουν τα ίδια τα σχολεία, προτείνεται και η συμμετοχή σε διάφορες δράσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), δηλαδή του Οργανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης ο οποίος ασχολείται με την ποιοτική γλωσσική εκπαίδευση στα κράτη-μέλη του (βλ. σχ. Παράρτημα του εγγράφου μας).

Μεταξύ άλλων, τα σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν στα κάτωθι:

→ Διαγωνισμό σχεδίου για T-shirt με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (European Day of Languages), για το έτος 2022.

Όσοι μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε. ενδιαφέρονται, μπορούν και εφέτος να σχεδιάσουν ένα πρωτότυπο σχέδιο με θέμα τις γλώσσες. Το καλύτερο, θα βραβευθεί.

Προθεσμία υποβολής σχεδίων (ηλεκτρονικά): 31.12.2021.

Για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη ιστοσελίδα: https://edl.ecml.at/T-shirts/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

Ανάρτηση από εκπαιδευτικούς δείγματος από το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα ετοιμάσουν οι ίδιοι για τον φετινό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (Ε.Η.Γ.) στα σχολεία στα οποία απασχολούνται, μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας: https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx

  Εκτύπωση αφισών, κ.λπ., οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή των σχολείων στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας: https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx.

Αίτημα στην υπηρεσία μας για την αποστολή υλικού (σε πολύ περιορισμένο αριθμό) για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία της χώρας μπορούν να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους στην υπηρεσία μας, ηλεκτρονικά (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), αναφέροντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο Δ/ντή του σχολείου, ονοματεπώνυμο και ειδικότητα του αποστολέα του ηλ. μηνύματος, πλήρη ονομασία του σχολείου και πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής δ/νσης (και Τ.Κ.) του σχολείου.

Για την αποστολή υλικού, τα ηλεκτρονικά αιτήματα των σχολείων θα πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία μας μέχρι την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Το παρόν έγγραφο αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/anakoinoseis.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Λόγω της πανδημίας του COVID-19, επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγειονομικής προφύλαξης, για την ασφαλή συμμετοχή στις προτεινόμενες δράσεις.

Για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2021, προτείνονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες δράσεις:

Για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης :

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ: «ΓΕΙΑ», «ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;» ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Οι μαθητές των μικρότερων τάξεων του Δημοτικού, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, συνεργάζονται σε μικρές ομάδες. Μαθαίνουν να χαιρετούν στην ξένη γλώσσα /ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο («Γεια», «Τι κάνεις», κ.λπ.).

Για τη δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η σχετική αφίσα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών με το «ΓΕΙΑ», κ.λπ., σε διάφορες γλώσσες (σύνδεσμος: https://edl.ecml.at/Teachers/Materials/tabid/1769/Default.aspx).

Στη συνέχεια, ζωγραφίζουν τις λέξεις αυτές σε αφίσες και διακοσμούν με αυτές την αίθουσα.

Κατόπιν, οι μαθητές, κρατώντας τις αφίσες που δημιούργησαν, μπορούν να χαιρετήσουν στις γλώσσες που έμαθαν, όλοι μαζί ή ένας-ένας, ενώ ο εκπαιδευτικός μπορεί να καταγράψει το στιγμιότυπο.

Οι αφίσες και το υλικό μπορούν να παρουσιαστούν σε εκδήλωση του σχολείου για τον εορτασμό της ημέρας αυτής, ενώ κάποια από τα παραπάνω μπορούν να αναρτηθούν από τον εκπαιδευτικό στη σχετική ιστοσελίδα για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx).

Μέσω της δραστηριότητας αυτής, εκτός από μια πρώτη γνωριμία με μια ξένη γλώσσα, οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη γλωσσική ποικιλία, γεγονός το οποίο μελλοντικά μπορεί να αποτελέσει κίνητρο που θα τους ωθήσει στη συστηματική ενασχόληση με τη μελέτη των γλωσσών.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ ΜΕ «ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ»

Οι μαθητές μπορούν να μάθουν από τον εκπαιδευτικό τι είναι οι γλωσσοδέτες.

Κατόπιν, με την καθοδήγησή του, μπορούν να αναζητήσουν διάφορους ελληνικούς γλωσσοδέτες. Ο εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας μπορεί να μάθει στους μαθητές κάποιους γλωσσοδέτες στη γλώσσα που διδάσκει.

Οι μαθητές θα διασκεδάσουν παρουσιάζοντας στην τάξη τούς ελληνικούς και τους ξενόγλωσσους γλωσσοδέτες που έμαθαν.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να καταχωρήσει μερικούς γνωστούς ελληνικούς γλωσσοδέτες, στη σελίδα του Ευρωπαϊκoύ Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML), μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Fun/Tonguetwisters/tabid/3116/language/Default.aspx

Έτσι, μαθητές και άλλοι επισκέπτες της σελίδας από διάφορες χώρες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν κάποιους από τους ελληνικούς γλωσσοδέτες.

Τους γλωσσοδέτες που έχουν μάθει οι μαθητές μπορούν να τους παρουσιάσουν και «ζωντανά» σε εκδήλωση του σχολείου τους για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.

«ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ»

Λόγω της πανδημίας Covid-19 όλοι οι μαθητές πέρασαν πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή τους, του τάμπλετ ή του κινητού τους, και για το μάθημα του σχολείου, αλλά και για παιχνίδι.

Ο εκπαιδευτικός λοιπόν μπορεί να τους ζητήσει να αναφέρουν στην τάξη κάποια από τα αγαπημένα τους παιχνίδια και τους λόγους για τους οποίους τα προτιμούν. Από τα διάφορα παιχνίδια που θα αναφέρουν οι μαθητές, μπορούν να επιλεγούν από κοινού τα 2-3 πιο αγαπημένα όλων.

Οι μαθητές μπορούν στη συνέχεια να αναφέρουν και να καταγράψουν σε κατάλογο κάποιες από τις αγγλικές (κυρίως) λέξεις που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια αυτά, αλλά και διάφορες άλλες λέξεις που συναντούν κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο, κ.λπ.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εξηγήσει τι σημαίνουν οι λέξεις αυτές και ειδικά η λέξη διαδίκτυο» (Internet).

Επίσης, μπορεί να πληροφορήσει τους μαθητές για το πότε και γιατί δημιουργήθηκε και να αναφέρει διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον σκοπό που εξυπηρετούν.

Με την ευκαιρία αυτή, ο εκπαιδευτικός μπορεί ακόμα να επισημάνει στους μαθητές την ανάγκη για την προσεκτική και με μέτρο χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τονίζοντας όλους τους κινδύνους από την πολύωρη χρήση του και την ανεξέλεγκτη περιήγηση στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Με την έκδοση μιας σχολικής εφημερίδας οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν με ευχάριστο τρόπο τις γνώσεις τους καθώς και διάφορες δεξιότητες.

Η εφημερίδα μπορεί να εκδοθεί στα Ελληνικά καθώς και στην ξένη γλώσσα/γλώσσες που διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο.

Τα θέματα της εφημερίδας μπορούν να τα επιλέξουν οι μαθητές μόνοι τους ή σε συνεργασία με κάποιον εκπαιδευτικό.

Σε αυτήν, μπορούν να δημοσιεύουν ειδήσεις για θέματα που αφορούν το σχολείο και τη μαθητική κοινότητα, δραστηριότητες, ανταλλαγές και προγράμματα με μαθητές άλλων χωρών, σχολικές αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδρομές, ταινίες, βιβλία, κ.λπ.

Με τον τρόπο αυτόν, οι μαθητές εξασκούνται στην ξένη γλώσσα στην οποία δημοσιεύουν την εφημερίδα και παράλληλα καλλιεργούν διαφορετικές ικανότητες, όπως το πνεύμα της ομαδικότητας και της ισότιμης και δημοκρατικής συνεργασίας, πολύτιμα χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων και υπεύθυνων αυριανών πολιτών.

Ταυτόχρονα, μπορεί να ανακαλύψουν άγνωστες κλίσεις και ενδιαφέροντα και έναν νέο κόσμο που θα τους ανοίξει η ενασχόληση με την έκδοση της εφημερίδας καθώς και η έκδοσή της σε μια ξένη γλώσσα.

«ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΩ»

Λόγω της πανδημίας μας, σίγουρα έλλειψαν σε όλους τα ταξίδια! Η ακόλουθη δραστηριότητα ίσως αναπληρώσει (έστω εν μέρει) την έλλειψη αυτή!

Μπορεί να πραγματοποιηθεί και ατομικά και ομαδικά.

Οι μαθητές φτιάχνουν στην τάξη έναν Πίνακα με τις χώρες που θέλουν πιο πολύ να επισκεφθούν.

Κατόπιν, κάθε μαθητής γράφει σε μία λίστα τη χώρα που ο ίδιος θα ήθελε πιο πολύ να επισκεφθεί, τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να την επισκεφθεί, τη γλώσσα/ες που μιλούν οι κάτοικοί της, τι θα ήθελε να κάνει εάν βρισκόταν στη χώρα αυτή, ποια μνημεία και άλλα ενδιαφέροντα αξιοθέατα, κ.ά. θα ήθελε να επισκεφθεί, κ.λπ.

Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και του διαδικτύου, κάθε μαθητής μπορεί να ετοιμάσει διαλόγους στη γλώσσα της χώρας αυτής, με κατοίκους της χώρας που συναντά σε διάφορα μέρη (στο αεροδρόμιο, στο δρόμο, σε ένα μουσείο, ένα εστιατόριο, κ.λπ.). Κατόπιν, οι διάλογοι θα παρουσιαστούν από τους μαθητές στην τάξη.

Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μαθαίνουν διάφορες εκφράσεις στη γλώσσα της χώρας που θέλουν πιο πολύ να επισκεφθούν και ταυτόχρονα ταξιδεύουν νοερά, μέχρι να έρθει η ώρα του πραγματικού ταξιδιού.

ΓΛΩΣΣΙΚΟ QUIZ

Οι μαθητές συμμετέχουν σε παιχνίδι γνώσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών σχετικά με τις γλώσσες, στο οποίο, με τη βοήθεια του υπολογιστή, καλούνται να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις γνώσεων πολλαπλής επιλογής, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/language/Default.aspx

Νικητής είναι όποιος απαντά σωστά σε περισσότερες ερωτήσεις.

Με την ευκαιρία του παιχνιδιού, αποκτούν με ευχάριστο τρόπο χρήσιμες γνώσεις για τις γλώσσες, καθώς και άλλες γενικές, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.

Άλλες προτεινόμενες δραστηριότητες για όλους τους μαθητές:

«ΠΑΙΖΩ 50+1 ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ»

Οι μαθητές μπορούν να παίξουν 50+1 γλωσσικά παιχνίδια:

Πρόκειται για παιχνίδια διαφορετικού βαθμού δυσκολίας, τα οποία μπορούν να γνωρίσουν μέσω του ακόλουθου ηλεκτρονικού συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML): https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx.

Στο 51ο παιχνίδι, οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν, με τη βοήθεια εκπαιδευτικού, ένα μικρής διάρκειας βίντεο 30’’, με θέμα: «Τι τολμώ να κάνω σε μια ξένη γλώσσα».

Πρέπει να δείξουν εντός 30’’ τι τολμούν να κάνουν σε μια γλώσσα που διδάσκονται στο σχολείο και στη συνέχεια να το καταγράψουν σε βίντεο: π.χ. να τραγουδήσουν μία στροφή ενός τραγουδιού, να απαγγείλουν απόσπασμα ενός ποιήματος, να μετρήσουν ως το δέκα, να κάνουν έναν σύντομο διάλογο, κ.λπ. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, οι μαθητές μπορούν να μεταφράσουν τη στροφή του τραγουδιού, το απόσπασμα του ποιήματος, κ.λπ. σε μια άλλη γλώσσα που επιλέγουν από κοινού.

Οι πιο τολμηροί μπορούν να παίξουν το παιχνίδι ακόμα και σε μια γλώσσα με την οποία έχουν μικρή (ή καθόλου!) εξοικείωση και να το βιντεοσκοπήσουν.

Τα τρία (03) καλύτερα βίντεο του σχολείου μπορεί να τα αναρτήσει ο εκπαιδευτικός στη σελίδα του ECML:
https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx.

Τέλος, ο εκπαιδευτικός ή/και οι μαθητές μπορούν να προτείνουν μία νέα, δική τους, γλωσσική πρόκληση, την οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να καταχωρήσει στην ιστοσελίδα:
https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx.

Αν αυτή εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών, θα συμπεριληφθεί στο σχετικό εγχειρίδιο μαζί με τις υπόλοιπες!

Καλή Επιτυχία και Καλή διασκέδαση!


Εκτύπωση