Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2017 (26η Σεπτεμβρίου)

Εκτύπωση  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ 116/94780/Η1/07-06-2017/ΥΠΠΕΘ

Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Αικ. Μπομπέτση
Τηλ. : 210 344 2378
Φαξ : 210 3442365,
e-mail: ampo(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σχολείων στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2017

Στις 6 Δεκεμβρίου 2001, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages), η οποία εορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου, με στόχο την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.

Σκοπός της καθιέρωσης του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών είναι :

  • Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, εάν είναι δυνατόν περισσότερων της μίας.
  • Η διατήρηση και η καλλιέργεια του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης.
  • Η εκμάθηση και άλλων γλωσσών, εκτός των ευρύτερα γνωστών.
  • Η συμπερίληψη και λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές.

Θέμα του φετινού εορτασμού:«Παροιμίες - Ζωγραφίστε, βρείτε, πείτε σωστά, μεταφράστε τις παροιμίες».

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2017, καλούμε όσα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να συμμετάσχουν, να επιλέξουν μία ή περισσότερες παροιμίες.

Ενδεικτικά, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προτείνεται να ανατεθεί στους μαθητές, ανάλογα με την τάξη τους, να προσπαθήσουν να βρουν ποιο είναι το νόημα της παροιμίας και να το αποδώσουν με μια ζωγραφιά.
Οι μαθητές κοιτώντας τη ζωγραφιά, μπορούν να προσπαθήσουν να μαντέψουν την παροιμία και να την πουν σωστά. Μπορούν ακόμα να μεταφράσουν λέξεις ης παροιμίας,σταΑγγλικά, κλπ.

Για τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτείνεται να προσπαθήσουν να αποδώσουν ελεύθερα το νόημα μίας ή περισσοτέρων παροιμιών σε ξένη γλώσσα/ες που μαθαίνουν στο σχολείο ή /και σε άλλη/ες γλώσσα/ες που μιλούν οι ίδιοι.

Τέλος, μπορούν να αναζητήσουν παροιμίες με το ίδιο ή παρόμοιο νόημα και σε άλλη γλώσσα ή γλώσσες.

Παραθέτουμε ενδεικτικά την ιστοσελίδα του ECML για αναζήτηση παροιμιών σε διάφορες γλώσσες:
http://edl.ecml.at/LanguageFun/Idiomsoftheworld/tabid/3117/language/el-GR/Default.aspx.

Τα σχολεία που επιθυμούν, μπορούν να «ανεβάσουν» σχετικό υλικό τους στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (EDL):
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/ctl/Edit/mid/3439/Default.aspx.

Μπορούν επίσης να μας στείλουν εργασίες τους ηλεκτρονικά (e-mail:ampo(ΑΤ)minedu.gov.gr) ή ταχυδρομικά (Α. Παπανδρέου 37,151 80 Μαρούσι).

Προθεσμία αποστολής των ηλεκτρονικών ή ταχυδρομικών συμμετοχών των σχολείων στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. : 15 Δεκεμβρίου 2017.

Επιτροπή από την υπηρεσία μας θα επιλέξει την καλύτερη υποψηφιότητα λαμβάνοντας υπόψη: την πρωτοτυπία της ιδέας, την αρτιότητα της προγραμματιζόμενης δραστηριότητας και τον παιδαγωγικό της στόχο και θα αναρτήσει σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Όσα σχολεία ενδιαφέρονται για posters, αφίσες, κλπ. για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να ανατρέξουν στη σχετική ιστοσελίδα http://edl.ecml.at/Participate/Materials/tabid/1769/language/en-GB/Default.aspx και να τα εκτυπώσουν.
Για την παραγγελία και αποστολή πολύ περιορισμένου αριθμού άλλου σχετικού υλικού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται ηλεκτρονικά (μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2016) στην υπηρεσία μας, η οποία θα ανταποκριθεί ανάλογα με το διαθέσιμο υλικό.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ

Pin It

Εκτύπωση