edu.klimaka.gr

15ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας 2023

15ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023

Αρ.Πρωτ.685/13-01-2023/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πληροφορίες: Ηλιάδης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 2310 474-842
Ιστοσελίδα: http://www.kmaked.gr
E-mail: mail(ΣΤΟ)kmaked.pde.sch.gr

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη 15ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας.

Σας κοινοποιούμε την 1η Ανακοίνωση Προκήρυξης του 15ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, που θα διεξαχθεί στις 25, 26, 27 και 28 Απριλίου 2023 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» (ΝΟΗΣΙΣ- Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας).

Το 15ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας» ΝΟΗΣΙΣ και το Ελληνικό Μουσείο Τεχνολογίας.

Ο σχεδιασμός της φετινής διοργάνωσης θα βασιστεί σε ένα συνδυασμό διαδικτυακών προβολών έργων σχολείων με δια ζώσης παρουσιάσεις και εκθέσεις συγκεκριμένου αριθμού μαθητικών projects. Το ποσοστό των δια ζώσης projects θα προσαρμοστεί εκείνο το διάστημα, ανάλογα με τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης και τις οδηγίες μετακινήσεων των μαθητών εκτός σχολικής μονάδας.

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. και Δ.Ε. να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών.

Να σημειωθεί ότι από την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 θα ανοίξει η πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής περιλήψεων εργασιών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η κατάθεση περίληψης εργασιών γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου (www.mathitiko-synedrio.gr) στην επιλογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Το 15ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής θα έχει διεθνείς συμμετοχές από σχολεία του εξωτερικού. Επίσης θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής μιας αντιπροσωπευτικής σχολικής μονάδας (ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης) από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον.

Η διοργάνωση θα εμπλουτιστεί και με παράλληλες διαδικτυακές δράσεις, για τις οποίες θα υπάρξει ενημέρωση σε επόμενες ανακοινώσεις.
Συνημμένα:
• 1η Ανακοίνωση Προκήρυξης του Συνεδρίου
• Έντυπο Περίληψης Εργασίας

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Θωμάς Μπαχαράκης


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 12/1/2023
http://www.mathitiko-synedrio.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
1η Ανακοίνωση

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
σε συνεργασία με
το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) και
το Ελληνικό Μουσείο Τεχνολογίας ( πρωην σωματείο Φίλοι ΝΟΗΣΙΣ)

διοργανώνουν το

15ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
με διεθνή συμμετοχή

με θεματικούς άξονες:
Εφαρμογές για υπολογιστές, έξυπνες συσκευές και Διαδίκτυο-Εκπαιδευτική Ρομποτική

που θα διεξαχθεί
στις 25-28 Απριλίου 2023

στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου»
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Α. Συμμετοχή

Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές των σχολείων:

 • Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄) και
 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής με εργασίες που οι ίδιοι θα έχουν εκπονήσει.

Σε πιλοτική εφαρμογή, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής αντιπροσωπευτικών σχολικών μονάδων (Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης) από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και ελληνικών σχολικών μονάδων του εξωτερικού εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον

Β. Σκοποί του συνεδρίου είναι :

• Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με, κατά το δυνατόν, επιστημονική προσέγγιση και μεθοδολογία.

• Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης με κύριο άξονα το πεδίο της Πληροφορικής, στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.

• Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ’ ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.

• Η βιωματική εφαρμογή της Πληροφορικής, της Ρομποτικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.

• Η δημιουργία παραδειγμάτων, τεχνικών και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς).

• Η εξοικείωση των μαθητών με ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν την δημιουργία ερευνητικών διαθεματικών εργασιών.

Γ. Θεματολογία

Το θέμα των εργασιών είναι ελεύθερο και επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής του σχολείου τους. Οι εργασίες που θα εκπονηθούν από ένα μαθητή ή ομάδα μαθητών, είναι επιθυμητό να έχουν στοιχεία πρωτοτυπίας, διαθεματικότητας και αισθητικής παρουσίασης. Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή:

 • Προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού επιλογής των μαθητών/τριών
 • Εφαρμογής υλοποιημένης σε προγραμματιστικό περιβάλλον για έξυπνες συσκευές
 • Διατάξεων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 • Mobile Εφαρμογών
 • Web Εφαρμογών
 • Δικτυακών τόπων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών σύννεφου
 • Ψηφιακών εντύπων (Σχολική εφημερίδα, Σχολικό Λεύκωμα, κ.ά.)
 • Κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων
 • Ψηφιακών παιχνιδιών
 • Πολυμεσικών Εφαρμογών
 • Παραγωγή κινουμένων εικόνων με Η/Υ (Computer Animation)
 • Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων

Οι εργασίες θα συνοδεύονται από κείμενο σύμφωνα με τα πρότυπα που υπάρχουν αναρτημένα στο site (βλέπε «Πρότυπο Περιλήψεων», «Πρότυπο Εισηγήσεων»). Οι εργασίες θα παρουσιασθούν αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές διαδικτυακά ή δια ζώσης στο συνεδριακό κέντρο ανάλογα με τις επιδημιολογικές συνθήκες. Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλλει έως και 5 εργασίες.

Δ. Παράλληλες δράσεις

Στο πλαίσιο του 15ου ΜΣΠ θα υλοποιηθεί και μια σειρά παράλληλων δράσεων όπως θεματικά σεμινάρια σε επίκαιρα θέματα τεχνολογίας – ρομποτικής και προγραμματισμού.

Το ακριβές περιεχόμενο και πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων θα ανακοινωθεί αργότερα. Τα θεματικά σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Οι συντονιστές Ε.Ε. Πληροφορικής θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη οργάνωσης τους. Τον Μάρτιο 2023 θα διαμορφωθεί πρόγραμμα επιμορφωτικών σεμιναρίων προς τους εκπαιδευτικούς και θα ανοίξει σχετική πλατφόρμα συμμετοχής σε σεμινάρια.

Οι θέσεις θα διατεθούν βάσει προτεραιότητας της ημερομηνίας εγγραφής. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις.

E. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες

1η Φάση: Υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος (κατάθεση περίληψης) έως και την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023
2η Φάση: Υποβολή Εισηγήσεων έως και την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023
Επιβεβαίωση Επιλογής – Ανάρτηση Προγράμματος Συνεδρίου 4 Απριλίου - 6 Απριλίου 2023
Upload Παρουσιάσεων στο Συνεδριακό cloud χώρο 3 Απριλίου – 7 Απριλίου 2023

ΣΤ. Υποβολή εργασιών

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος (συνοδευόμενες από σχετική περίληψη) θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.mathitiko-synedrio.gr, από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, όταν θα ανοίξει και το σύστημα υποβολής εργασιών.

Οι τελικές παρουσιάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική φόρμα μέσα στο site του συνεδρίου

Ζ. Επιτροπές Συνεδρίου - (1η Ανακοίνωση)

i) Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή

Προεδρείο:

 • Μπαχαράκης Θωμάς, Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
 • Κοντονικολάου Θανάσης, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος ΝΟΗΣΙΣ, Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας
 • Αλεξούδα Γεωργία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής

Συντονιστική Γραμματεία:

 • Ηλιάδης Κωνσταντίνος, Διοικητικός Υπάλληλος, Τμήμα Πληροφορικής - Νέων Τεχνολογιών ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Μέλη:

 • Ανανίδου Δήμητρα, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
 • Βυτανιώτη Βενετία, Προϊσταμένη Τμήματος Β’ Οικονομικών Υποθέσεων ΠΔΕ Κ.Μακεδονίας
 • Βλαχογιάννης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΝΟΗΣΙΣ, πρόεδρος Ελλην.Μουσείου Τεχνολογίας
 • Γεωργόπουλος Νικόλαος, Προϊστάμενος Τμήματος Δ΄ Πληροφορικής ΠΔΕ Κ.Μακεδονίας
 • Καρτσιώτης Θεόδωρος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
 • Kοτίνη Ισαβέλα, Εκπαιδευτικός, πρώην Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής
 • Μπαμπαλώνα Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής
 • Στεφανόπουλος Παναγιώτης, Προιστάμενος Γ’ Τμήματος Προσωπικού ΠΔΕ Κ.Μακεδονίας
 • Σωτηράκη Γραμματία, Προϊσταμένη Τμήματος A’ Διοικητικών Υποθέσεων ΠΔΕ Κ.Μακεδονίας
 • Στυλιανού Ευάγγελος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
 • Τζελέπη Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής

ii) Επιστημονική Επιτροπή

Προεδρείο:

 • Μπαχαράκης Θωμάς, Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
 • Αλεξούδα Γεωργία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής
 • Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Χαλκιδικής
 • Μπαμπαλώνα Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής
 • Μπούτσκου Ευαγγελία, Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης
 • Ρουμπίδης Χρήστος, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης
 • Τζελέπη Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής

Μέλη:

 • Γεωργόπουλος Νικόλαος, Προϊστάμενος Τμήματος Δ΄Πληροφορικής ΠΔΕ Κ.Μακεδονίας
 • Πάχτας Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός πρ. μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

(η επιστημονική ομάδα θα συμπληρωθεί από Συντονιστές Ε.Ε. κατόπιν υποβολής ενδιαφέροντος μέσα από το site του συνεδρίου)

iii) Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου – συντονισμός σχολικών μονάδων

Την ευθύνη συντονισμού και οργάνωσης για κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Πληροφορικής με τη συνεργασία Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Α/θμιας – Β/θμιας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εργασιών μπορούν να απευθύνονται για πληροφοριές στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας και αφορούν σχολικές μονάδες από:

 • Ανατολική Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Γυμνάσια Σερρών-Κιλκίς: Αλεξούδα Γεωργία, alexouda@gmail.com
 • Δυτική Θεσσαλονίκη, Λύκεια Σερρών-Κιλκίς: Τζελέπη Σοφία, stzelepi@sch.gr
 • Ημαθία, Πέλλα, Πιερία, Δημοτικά Σερρών-Κιλκίς, εκτός Περιφέρειας: Μπαμπαλώνα Ελένη, ebabalona19@yahoo.gr
 • Συντονισμός σχολείων εξωτερικού: Κύζα Ευλαμπία, Τερψίδου Κρυσταλία, kmakedpde@sch.gr

iv) Οργανωτική Επιτροπή – Ομάδα Υποστήριξης Συνεδρίου

(η ομάδα θα στελεχωθεί κατόπιν υποβολής ενδιαφέροντος μέσα από το site του συνεδρίου)

v) Οργανωτική Επιτροπή - Τεχνική Υποστήριξη Συνεδρίου

 • Κουκλιάτης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 Εσπερινού ΕΠΑΛ Ευόσμου
 • Καρκαλιάνης Νικόλαος, Τεχνικός Υπάλληλος Ιδρύματος ΝΟΗΣΙΣ

vi) Οργανωτική Επιτροπή – Γραμματειακή Υποστήριξη Συνεδρίου

 • Ελληνίδου Στέλλα, Διοικητικός Υπάλληλος της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
 • Πρασσά Χρύσα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
 • Σιαμίδου Βαλέρια, Διοικητικός Υπάλληλος της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας

Η. Επίσημος Δικτυακός Τόπος Συνεδρίου

http://www.mathitiko-synedrio.gr

Θ. Δηλώσεις Συμμετοχής

Το συνέδριο μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 • Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στις συγγραφικές ομάδες των εργασιών και των posters καθώς και οι εποπτεύοντες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα είναι και συνοδοί.
 • Τμήματα σχολείων, των οποίων μαθητές θα παρουσιάσουν εργασίες.
 • Οι καθηγητές Πληροφορικής των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται για διαθεματικές προσεγγίσεις με αξιοποίηση της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. καθώς και μαθητές από σχολεία των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Μαθητές και εκπαιδευτικοί των αντιπροσωπευτικών σχολικών μονάδων (μια ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης) από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον.

✓ Επισημαίνεται ότι το συνέδριο τηρεί αυστηρά τις οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης. Έχει το δικαίωμα να προσαρμόζει το πλαίσιο οργάνωσης ανάλογα με τις υπάρχουσες οδηγίες της πολιτείας για την προστασίας των μαθητών και εκπαιδευτικών.

✓ Επίσης η όποια μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών πραγματοποιηθεί, θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών είναι η έγγραφη συναίνεση των γονέων-κηδεμόνων τους, αφού προηγουμένως ενημερωθούν σχετικά από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία που αναφέρεται στην ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.

✓ Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο συνέδριο θα καθορισθεί από το σύνολο δηλώσεων συμμετοχής.

Για την οργανωτική επιτροπή:
Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Θωμάς Μπαχαράκης

Σχετικά Άρθρα