edu.klimaka.gr

14ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας 2022

Εκτύπωση  

14ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14ουΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 13/1/2022
http://www.mathitiko-synedrio.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2η Ανακοίνωση

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
σε συνεργασία με
το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)
διοργανώνουν το

14ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

με θεματικούς άξονες: Εφαρμογές για υπολογιστές, έξυπνες συσκευές και Διαδίκτυο-Εκπαιδευτική Ρομποτική

που θα διεξαχθεί
στις 12 - 15 Απριλίου 2022

στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου»
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
(σχετική άδεια Υ.ΠΑΙ.Θ Φ15.1/101589/Δ2-18/8/2021)

Α. Συμμετοχή

Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές των σχολείων:

 • Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄) και
 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής με εργασίες που οι ίδιοι θα έχουν εκπονήσει.

Σε πιλοτική εφαρμογή, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής αντιπροσωπευτικών σχολικών μονάδων (Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης) από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και ελληνικών σχολικών μονάδων του εξωτερικού εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον

Β. Σκοποί του συνεδρίου είναι :

• Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με, κατά το δυνατόν, επιστημονική προσέγγιση και μεθοδολογία.

• Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης με κύριο άξονα το πεδίο της Πληροφορικής, στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.

• Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ’ ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.

• Η βιωματική εφαρμογή της Πληροφορικής, της Ρομποτικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.

• Η δημιουργία παραδειγμάτων, τεχνικών και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς).

• Η εξοικείωση των μαθητών με ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν την δημιουργία ερευνητικών διαθεματικών εργασιών.

Γ. Θεματολογία

Το θέμα των εργασιών είναι ελεύθερο και επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής του σχολείου τους. Οι εργασίες που θα εκπονηθούν από ένα μαθητή ή ομάδα μαθητών, είναι επιθυμητό να έχουν στοιχεία πρωτοτυπίας, διαθεματικότητας και αισθητικής παρουσίασης. Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή:

 • Προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού επιλογής των μαθητών/τριών
 • Εφαρμογής υλοποιημένης σε προγραμματιστικό περιβάλλον για έξυπνες συσκευές
 • Διατάξεων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 • Mobile Εφαρμογών
 • Web Εφαρμογών
 • Δικτυακών τόπων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών σύννεφου
 • Ψηφιακών εντύπων (Σχολική εφημερίδα, Σχολικό Λεύκωμα, κ.ά.)
 • Κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων
 • Ψηφιακών παιχνιδιών
 • Πολυμεσικών Εφαρμογών
 • Παραγωγή κινουμένων εικόνων με Η/Υ (Computer Animation)
 • Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων

Οι εργασίες θα συνοδεύονται από κείμενο σύμφωνα με τα πρότυπα που υπάρχουν αναρτημένα στο site (βλέπε «Πρότυπο Περιλήψεων», «Πρότυπο Εισηγήσεων»). Οι εργασίες θα παρουσιασθούν αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές διαδικτυακά ή δια ζώσης στο συνεδριακό κέντρο ανάλογα με τις επιδημιολογικές συνθήκες. Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλλει έως και 5 εργασίες.

Δ. Παράλληλες δράσεις

Στο πλαίσιο του 14ου ΜΣΠ θα υλοποιηθεί και μια σειρά παράλληλων δράσεων όπως θεματικά σεμινάρια σε επίκαιρα θέματα τεχνολογίας – ρομποτικής και προγραμματισμού.

Το ακριβές περιεχόμενο και πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων θα ανακοινωθεί αργότερα. Τα θεματικά σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Οι συντονιστές Ε.Ε. Πληροφορικής θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη οργάνωσης τους. Τον Μάρτιο 2022 θα διαμορφωθεί πρόγραμμα επιμορφωτικών σεμιναρίων προς τους εκπαιδευτικούς και θα ανοίξει σχετική πλατφόρμα συμμετοχής σε σεμινάρια.

Οι θέσεις θα διατεθούν βάσει προτεραιότητας της ημερομηνίας εγγραφής. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις.

E. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες

1η Φάση: Υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος (κατάθεση περίληψης) έως και την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022
2η Φάση: Υποβολή Εισηγήσεων έως και την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022
Επιβεβαίωση Επιλογής – Ανάρτηση Προγράμματος Συνεδρίου Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022
3η Φάση: Τηλεδιασκέψεις καταγραφής 30 Μαρτίου - 8 Απριλίου 2022

ΣΤ. Υποβολή εργασιών

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος (συνοδευόμενες από σχετική περίληψη) θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.mathitiko-synedrio.gr, από την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022. Οι εισηγήσεις θα αποσταλούν στα αντίστοιχα email των συντονιστών πληροφορικής (Βλέπε ενότητα Ζii). Το χρονοδιάγραμμα υποβολής, αποστολής εργασιών περιγράφεται στην ενότητα Ε

Ζ. Επιτροπές Συνεδρίου - (2η Ανακοίνωση)

i) Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή

Προεδρείο:

 • Μπαχαράκης Θωμάς, Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
 • Σιγάλας Μιχαήλ, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος του ΝΟΗΣΙΣ
 • Κοντονικολάου Θανάσης, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος ΝΟΗΣΙΣ, Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας
 • Μπαμπαλώνα Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής

Συντονιστική Γραμματεία:

 • Ηλιάδης Κωνσταντίνος, Διοικητικός Υπάλληλος, Τμήμα Πληροφορικής - Νέων Τεχνολογιών ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

Μέλη:

 • Αλεξούδα Γεωργία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής
 • Ανανίδου Δήμητρα, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
 • Εφόπουλος Βασίλειος, πρωην Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής
 • Καρτσιώτης Θεόδωρος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
 • Kοτίνη Ισαβέλα, Εκπαιδευτικός, πρώην Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής
 • Μπαμπαλώνα Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής
 • Πάχτας Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
 • Στυλιανού Ευάγγελος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
 • Τζελέπη Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής
 •  Κωνσταντινίδης Πέτρος, ΠΕ01 Διοικητικός - Οικονομικού της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

ii) Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Στην Οργανωτική Επιτροπή πέραν των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχουν οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και συντονιστές εκπαιδευτικού έργου Α/θμιας - Β/θμιας & εκπαιδευτικοί.

Την ευθύνη συντονισμού και οργάνωσης για κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Πληροφορικής (βλ. παρακάτω πίνακα). Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας είναι για:

Ανατολική Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική: Αλεξούδα Γεωργία, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γυμνάσια Σερρών: Αλεξούδα Γεωργία, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δυτική Θεσσαλονίκη, Λύκεια-ΕΠΑΛ-Σερρών : Τζελέπη Σοφία, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Β/θμια Κιλκίς : Τζελέπη Σοφία, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ημαθία, Πέλλα, Πιερία: Μπαμπαλώνα Ελένη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Α/θμια Σερρών, Κιλκίς: Μπαμπαλώνα Ελένη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

iii) Επιστημονική Επιτροπή

 • Σιγάλας Μιχαήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
 • Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα , Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
 • Αλεξούδα Γεωργία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής
 • Μπαμπαλώνα Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής
 • Μολοχίδης Αναστάσιος, Επίκουρος καθηγητής τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, Γ.Γ. Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
 • Οικονόμου Ανδρέας, Επικ. καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
 • Πάχτας Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
 • Τζελέπη Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής
 • Τσιγάνης Κλεομένης, Αναπληρωτής καθηγητής τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

iv) Οργανωτική Επιτροπή –Ομάδα Υποστήριξης Συνεδρίου

(η ομάδα θα στελεχωθεί από συντονιστές κατόπιν υποβολής στη διεύθυνση http://syntonistes.kmaked.eu και η λίστα θα δημοσιοποιηθεί στη 3η Ανακοίνωση του Συνεδρίου)

v) Οργανωτική Επιτροπή - Τεχνική Υποστήριξη Συνεδρίου

(η ομάδα θα ανακοινωθεί στη 3η Ανακοίνωση του Συνεδρίου)

vi) Οργανωτική Επιτροπή –Γραμματειακή Υποστήριξη Συνεδρίου

(η ομάδα θα ανακοινωθεί στη 3η Ανακοίνωση του Συνεδρίου)

Η. Επίσημος Δικτυακός Τόπος Συνεδρίου

http://www.mathitiko-synedrio.gr

Θ. Δηλώσεις Συμμετοχής

Το συνέδριο μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 • Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στις συγγραφικές ομάδες των εργασιών και των posters καθώς και οι εποπτεύοντες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα είναι και συνοδοί.
 • Τμήματα σχολείων, των οποίων μαθητές θα παρουσιάσουν εργασίες.
 • Οι καθηγητές Πληροφορικής των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται για διαθεματικές προσεγγίσεις με αξιοποίηση της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. καθώς και μαθητές από σχολεία των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Μαθητές και εκπαιδευτικοί των αντιπροσωπευτικών σχολικών μονάδων (μια ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης) από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον.

Επισημαίνεται ότι το συνέδριο τηρεί αυστηρά τις οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης. Έχει το δικαίωμα να προσαρμόζει το πλαίσιο οργάνωσης ανάλογα με τις υπάρχουσες οδηγίες της πολιτείας για την προστασίας των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Επίσης η όποια μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών πραγματοποιηθεί, θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών είναι η έγγραφη συναίνεση των γονέων-κηδεμόνων τους, αφού προηγουμένως ενημερωθούν σχετικά από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία που αναφέρεται στην ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο συνέδριο θα καθορισθεί από το σύνολο δηλώσεων συμμετοχής και από τις επιδημιολογικές συνθήκες κατά το τετραήμερο του συνεδρίου.

Για την οργανωτική επιτροπή:
Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Θωμάς Μπαχαράκης

 


Αρ.Πρωτ.Φ15.1/101589/Δ2/18-08-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β.(Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.42.249 (Π.Ε.)
210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.43.273 (Δ.Ε.)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «14ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας με θεματικούς άξονες: Εφαρμογές για υπολογιστές, έξυπνες συσκευές και Διαδίκτυο-Εκπαιδευτική Ρομποτική για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας – σχ. έτος 2021-2022».
Σχετικό έγγραφο: τα με αρ. πρ. 108745/Δ2,Δ1/24-08-2020 και 144165/δ2/22-10-2020 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο υπ’αριθμ.10315/ 31-05-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 34/01-07-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διοργάνωση και διεξαγωγή του 14ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας με θεματικούς άξονες: Εφαρμογές για υπολογιστές, έξυπνες συσκευές και Διαδίκτυο-Εκπαιδευτική Ρομποτική, που διοργανώνουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) για το σχολικό έτος 2021-2022.

Α. Συμμετοχή

Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές και μαθήτριες των σχολείων:
• Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄) και
• Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, με εργασίες που οι ίδιοι θα έχουν εκπονήσει. Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής αντιπροσωπευτικών σχολικών μονάδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και ελληνικών σχολικών μονάδων του εξωτερικού εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον.

Β. Σκοποί του συνεδρίου είναι:

• Η ενθάρρυνση των μαθητών και μαθητριών, ώστε να εκπονήσουν εργασία με επιστημονική κατά το δυνατόν προσέγγιση και μεθοδολογία.

• Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης με κύριο άξονα το Πεδίο της Πληροφορικής, στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.

• Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ’ ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.

• Η βιωματική εφαρμογή της Πληροφορικής, της Ρομποτικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.

• Η δημιουργία παραδειγμάτων και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς).

• Η εξοικείωση των μαθητών με ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν την εκπόνηση ερευνητικών διαθεματικών εργασιών.

Γ. Θεματολογία

Το θέμα των εργασιών είναι ελεύθερο και επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής του σχολείου τους.

Οι εργασίες που θα εκπονηθούν από έναν μαθητή ή από ομάδα μαθητών, είναι επιθυμητό να έχουν στοιχεία πρωτοτυπίας, διαθεματικότητας και αισθητικής παρουσίασης. Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή:

 • Προγράμματος, σε γλώσσα προγραμματισμού επιλογής των μαθητών/τριών
 • Εφαρμογής υλοποιημένης σε προγραμματιστικό περιβάλλον για έξυπνες συσκευές
 • Διατάξεων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 • Mobile Εφαρμογών
 • Web Εφαρμογών
 • Δικτυακών τόπων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών σύννεφου
 • Ψηφιακών εντύπων (Σχολική εφημερίδα, Σχολικό Λεύκωμα, κ.ά.)
 • Κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων
 • Ψηφιακών παιχνιδιών
 • Πολυμεσικών Εφαρμογών
 • Παραγωγή κινουμένων εικόνων με Η/Υ (Computer Animation)
 • Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων

Οι εργασίες θα παρουσιασθούν αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές –προφορικά ή σε μορφή ηλεκτρονικού poster. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να υποβάλει έως και 5 εργασίες.

Γ. Παράλληλες Δράσεις

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα διεξαχθούν ποικίλες παράλληλες δράσεις, όπως θεματικά εργαστήρια σε επίκαιρα θέματα τεχνολογίας –ρομποτικής και προγραμματισμού.

Δ. Τόπος και Χρόνος

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 12/04/2022 - 15/04/2022

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος (συνοδευόμενες από σχετική περίληψη) θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.math-syn-pli.gr, από την 10η Ιανουαρίου 2022, που θα ανοίξει και το σύστημα υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος.

Οι τελικές παρουσιάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική φόρμα του site του συνεδρίου.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Συνεδρίου εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2021-2022 με την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησής του θα επιτρέπεται η διοργάνωση συνεδρίων από τις κείμενες διατάξεις και εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και επιπλέον με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος, η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και η έγγραφη συγκατάθεση/Υ.Δ. των γονέων/κηδεμόνων τους.
 2. Το συνέδριο να υλοποιηθεί με ευθύνη των φορέων διοργάνωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 3. Για το εν λόγω συνέδριο δύναται να αφιερωθούν έως τέσσερις (4) διδακτικές ώρες με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού και κατά την κρίση του/της, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών και τις ιδιαιτερότητες της τάξης.
 4. Η υλοποίηση των προς υποβολή στο συνέδριο μαθητικών εργασιών να υποστηρίζει τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών χωρίς να παρεμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία.
 5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που διοργανώνει το συνέδριο ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
 7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση της δράσης.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να απευθύνονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας (κ. Ηλιάδη Κων/νο, τηλ. επικοινωνίας: 2310 – 474.842).

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

Με εντολή Υφυπουργού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


Εκτύπωση