Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών για Καλλιτεχνικά Σχολεία 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2018-2019

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Δελτίο Τύπου

15-10-18
Πίνακας μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

  • ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  • ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ
  • ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
  • ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

Λήψη του αρχείου με τους Πίνακες Κατάταξης για προσλήψεις εκπαιδευτικών σε καλλιτεχνικά σχολεία
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018


11-10-17 Τελικός αξιολογικός πίνακας  μοριοδότησης  προσόντων υποψηφίων,για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr, ο τελικός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο, για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των μαθημάτων του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και Κίνησης-Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, όπως κυρώθηκε με την αριθμ. 165602/Ε2/4-10-2017 υπουργική απόφαση.

Επισημαίνεται ότι, από το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018, οι ιδιώτες που προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι, εξειδικευμένοι στα διδακτικά αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, μπορούν να απασχολούνται μέχρι είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με την αριθμ. 151323/Ε2/13-9-2017 (ΦΕΚ 3370 Β΄, ΑΔΑ: 7ΝΛΛ4653ΠΣ-8ΜΠ) κ.υ.α..

Λήψη των αξιολογικών πινάκων με τις ονομαστικές καταστάσεις εκπαιδευτικών για Καλλιτεχνικά Σχολεία


Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Δελτίο Τύπου

01-08-17 Προσωρινός αξιολογικός πίνακας Καλλιτεχνικών Σχολείων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο Προσωρινός αξιολογικός πίνακας, ανά μάθημα και ανά σχολείο, υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Σημειώνεται ότι ενστάσεις που αφορούν στη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του «Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα» στην ιστοσελίδαwww.minedu.gov.gr. Οι ενστάσεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (t09pde1(ΑΤ)minedu.gov.gr) και στο eks(ΑΤ)minedu.gov.gr .

Καταληκτική ημερομηνία για τις ενστάσεις ορίζεται η Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 (ώρα 15.00 μ.μ.)

Λήψη των αξιολογικών πινάκων με τις ονομαστικές καταστάσεις εκπαιδευτικών για Καλλιτεχνικά Σχολεία


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα