edu.klimaka.gr

5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος - ΑΧΑΡΝΕΣ 2020 2021

5ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΧΑΡΝΕΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ16/6966/Δ2/21-01-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)
Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο :210-34.43.272 (Δ.Ε.)
:210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
:210-34.42.212 (Ε.Ε.)
:210-34.43.293 (Π.Ε.)
:210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση συμμετοχής σχολικών θεατρικών ομάδων στο 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος – ΑΧΑΡΝΕΣ 2020».
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 149179/Υ2,Δ2/03-11-2020 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

Σε απάντηση του από 19-06-2020 αιτήματός σας σχετικά με την έγκριση του 5ου Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος – ΑΧΑΡΝΕΣ 2020 και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αρίθμ.51/29-10-2020 απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του εν λόγω Φεστιβάλ, διαδικτυακά, από την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 έως την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, για τους/τις μαθητές/τριες της Δ΄τάξης Δημοτικού Σχολείου και όλων των τάξεων και των τύπων Γυμνασίου και Λυκείου, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Το Φεστιβάλ υλοποιείται με τη συνεργασία των Τμημάτων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Τμήμα Αρχαιολογίας & Ιστορικής Έρευνας και Τμήμα Πολιτισμού, της ΔΗ.Κ.Ε.Α. (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης) καθώς και του μη κερδοσκοπικού φορέα ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ (Κίνηση Πολιτών για την Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών). Το εν λόγω Φεστιβάλ περιλαμβάνει παραστάσεις τραγωδίας, σατυρικού δράματος και κωμωδίας, καθώς και έργα της νεότερης δημιουργίας εμπνευσμένα από το αρχαίο δράμα. Επίσης στο φεστιβάλ συμμετέχουν οι σχολικές μονάδες με θεατρικό αναλόγιο, συναυλίες, χορόδραμα, εκθέσεις εικαστικών, φωτογραφίας, σκηνογραφίας, ενδυματολογίας σχετικές με το αρχαίο θέατρο.

Κάθε σχολείο που επιθυμεί να συμμετάσχει οφείλει να υποβάλει συμπληρωμένα: αίτηση, βεβαίωση συμμετοχής, βασικές πληροφορίες για το έργο και τους συντελεστές, άδεια φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης από τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Τα σχολεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Φεστιβάλ πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2021. Το κείμενο-σενάριο του έργου που θα παρουσιασθεί θα είναι είτε το πρωτότυπο είτε η διασκευή του. Η διοργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ έχει μεριμνήσει ιδιαιτέρως για τις συμμετοχές των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, στις οποίες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν τον χρόνο και τις συνθήκες συμμετοχής τους. Επισημαίνεται ότι το θεατρικό έργο θα πρέπει να έχει διάρκεια 40-45 λεπτά. Στις θεατρικές ομάδες που θα συμμετάσχουν θα απονεμηθεί Έπαινος Συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  5. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
  6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ είναι προαιρετική και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας που έχει την ευθύνη οργάνωσης και συντονισμού στο τηλέφωνο 210-2322878 καθώς και το Τμήμα Πολιτισμού στο τηλέφωνο 210-2072326.

Αίτηση και όρους συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα: https://arxaiologikoacharnes.wordpress.com/.

Με Εντολή Υφυπουργού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Σχετικά Άρθρα