edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Πρόληψη Καπνίσματος σε Μαθητές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 2017 - 2018
"ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ"

Αρ.Πρωτ.Φ20.1/196765/Δ2/15-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spudonde(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Λαπατά Σ. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.318 (Π.Ε.)
210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.43.317 (Δ.Ε.)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα» για την Πρόληψη του Καπνίσματος σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 176652/ΓΔ4/19-10-2017, 151186/ΓΔ4/13-09-2017 και 180170/Δ2/24-10-2017 εισερχόμενα έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την Πρόληψη του Καπνίσματος στη Μαθητική Κοινότητα, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 42/12-10-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος Πρόληψης του Καπνίσματος σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα»,  το οποίο πραγματοποιείται από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, μέσω του Ερευνητικού της Εργαστηρίου George D. Behrakis.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την πρόληψη του καπνίσματος και την προαγωγή υγείας των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση και θα υλοποιηθεί στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου, Α΄, Β΄, Γ’ Γυμνασίου και στην Α’ τάξη του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, για την Πρόληψη του Καπνίσματος στους εξής τρεις χώρους υποδοχής:

1. Στην Αθήνα στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Αττική Παράδοση», στη Διεύθυνση Ηπίτου 17β, στην Πλάκα.

2. Στη Θεσσαλονίκη στο Κέντρο ΝΟΗΣΙΣ: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στη Θέρμη.

3. Στην Τεγέα Αρκαδίας στο πρώην παλαιό Δημαρχείο Τεγέας.

Στους χώρους αυτούς θα πραγματοποιούνται προληπτικές παρεμβάσεις για το κάπνισμα.

Τα έξοδα μετακίνησης, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, θα καλυφθούν από το πρόγραμμα του Ερευνητικού Εργαστηρίου George D. Behrakis της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Η παρέμβαση διαρκεί δυο (2) διδακτικές ώρες και ο αριθμός των μαθητών σε κάθε παρέμβαση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα (30) άτομα.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις: «…(α) η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στις εν λόγω ενημερωτικές παρεμβάσεις είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Π.Δ. 79/2017 & Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/ 6-3-2017), (β) η ενδεχόμενη επιλογή παρακολούθησης των παρεμβάσεων αυτών από τους μαθητές/-ήτριες να ενταχθεί ομαλά στον γενικότερο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου από τον/την εκπαιδευτικό, αποτελώντας μέρος ευρύτερης σχετικής εκπαιδευτικής δράσης ή προαιρετικού Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας) με τη συνεργασία του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, (γ) η ενημέρωση των μαθητών/-τριών θα πρέπει να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων που θα συμμετέχουν στη δραστηριότητα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο διδακτικές ώρες, (δ) η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα γίνει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/- τριών, (ε) κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού που αφορά άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών.»

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα να δηλώσουν τη συμμετοχή των μαθητών:

Στο Νομό Αττικής, τηλεφωνικά στο 210 3314755 ή με e-mail στη διεύθυνση:
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , κ. Μαρίνα Δέμη.

Στο Νομό Θεσσαλονίκης, τηλεφωνικά στο 6978942878 ή με e-mail στη διεύθυνση:
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , κ. Χριστίνα Πετρά.

Στην Πελοπόννησο, τηλεφωνικά στο 6958878227 ή με e-mail στη διεύθυνση:
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , κ. Αθηνά Λυρώνη.

Η έγκριση της συνέχισης των καθιερωμένων μαθημάτων Πρόληψης του Καπνίσματος στις ανωτέρω Περιφέρειες δίδεται για το τρέχον σχολικό έτος 2017 – 2018.

Το Πρόγραμμα είναι προαιρετικό και θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών. Η συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων κρίνεται απαραίτητη.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα