edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ιδρύματος Ευγενίδου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ13.1/183067/Δ2/27-10-2017/ΥΠΠΕΘ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού(Ε.Ε.)
Τηλέφωνα: 210 344 3318
210 344 3272 210 344 3023
210 344 2212

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ευγενίδου για το σχολ. έτος 2017-2018

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 169861/Δ2/10-10-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 562/5-4-2017 αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 38/28-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, επανεγκρίνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Ευγενίδου για το σχολικό έτος 2017-2018, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική, και να πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις,

β) η υλοποίηση των προγραμμάτων να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων.

Η συμμετοχή στις παραπάνω δραστηριότητες είναι δωρεάν και κατά την υλοποίησή τους δεν διανέμεται ουδενός τύπου διαφημιστικό υλικό.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.eugenfound.edu.gr

. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται: Για τα προγράμματα που υλοποιούνται από την Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Ευγενίδου στο τηλέφωνο 210 9469631 και για τα προγράμματα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας στο τηλέφωνο 210 9469694.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


STEM FOR YOUTH
ENJOY. SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHEMATICS

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Αθήνα, Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

STEMforYouth: Νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ελεύθερη πρόσβαση

Τέθηκε σε λειτουργία η πρωτότυπη εκπαιδευτική πλατφόρμα STEMforYouth (www.stem4youth.eu),η οποία δημιουργήθηκε από το ομώνυμο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Καινοτομίας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα STEMforYouth προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση και υποστήριξη εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητών/τριών ηλικίας 12-18 ετών και περιέχει καλά δοκιμασμένες μεθοδολογίες και πρακτικές εκπαίδευσης φυσικών επιστημών σε διάφορα περιβάλλοντα μάθησης, που εφαρμόζονται σε συνδυασμό με θέματα επιστήμης.

Ο εκπαιδευτικός αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος/η θα μπορεί ελεύθερα να επισκέπτεται την εκπαιδευτική πλατφόρμα, να αντλεί και να χρησιμοποιεί στην τάξη μία ή περισσότερες «προκλήσεις» μέσα από έξι επιστημονικούς κλάδους: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αστρονομία, Εφαρμοσμένη Μηχανική και Ιατρική και μια διεπιστημονική ενότητα (Επιστήμη των Πολιτών στα σχολεία).

Μαθήματα, διαδραστικά παιχνίδια και νέα πρωτότυπα εργαλεία που κάνουν την διδασκαλία της Επιστήμης να μοιάζει με παιχνίδι, είναι μερικά μόνο από τα περιεχόμενα της νέας πλατφόρμας!

Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν δεξιότητες και ταλέντα, μαθαίνουν στην πράξη πώς να φτιάχνουν ή να επεξεργάζονται εφαρμογές STEMκαι εκπαιδεύονται μέσω της διάδρασης και της ενεργητικής μάθησης.

Επιπροσθέτως, ο επισκέπτης/τρια θα μπορεί να ενημερώνεται για εκδηλώσεις, δρώμενα, pop– upεγκαταστάσεις αλλά και δράσεις – έκπληξη που προγραμματίζονται.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στα Αγγλικά, ωστόσο τα θεματικά πεδία Αστρονομίας, Εφαρμοσμένης Μηχανικής, καθώς και επιλεγμένες κατηγορίες από άλλα θεματικά πεδία θα είναι σύντομα διαθέσιμα στα Ελληνικά.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο, έχει αναπτύξει 7 «προκλήσεις» Εφαρμοσμένης Μηχανικής στα πεδία Αεροναυπηγικής, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ναυπηγικής, Ρομποτικής και Ηλεκτρονικής.

Έτσι οι μαθητές/τριες ακολουθώντας έξι απλά βήματα, χρησιμοποιούν αρχές σχεδιασμού και μεθοδολογία εργασίας της Εφαρμοσμένης Μηχανικής, προκειμένου να επιλύσουν ένα πρακτικό πρόβλημα, όπως να κατασκευάσουν ένα ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός ή ένα ρομπότ που τροφοδοτείται από ηλιακά πάνελ!

Οι «προκλήσεις» αυτές αποτελούν μια χρήσιμη εργαλειοθήκη και βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν την Επιστήμη και την Τεχνολογία με τρόπο ευχάριστο και ψυχαγωγικό, ενώ παράλληλα δείχνουν πώς λειτουργεί η επιστήμη στην καθημερινή ζωή.

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τους/τις νέους/νέες σε επαφή με το STEM, εξηγώντας τους τις εξαιρετικές ευκαιρίες που μπορεί να τους προσφέρει στην αγορά εργασίας!

Για το έργο αυτό, συνεργάζονται Πανεπιστήμια, Επιστημονικά Κέντρα, Ερευνητικά Ιδρύματα και φορείς από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τσεχία και τη Σλοβενία. Συντονιστής του έργου είναι το Πολυτεχνείο της Βαρσοβίας.

*Tο έργο STEMforYouth έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Νο710577).

Σχετικά Άρθρα