edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Προγράμμα «Μοτοσυκλετώντας…χαίρομαι» 2023-2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝΤΑΣ... ΧΑΙΡΟΜΑΙ» 2023-2024

Αρ.Πρωτ.Φ.2.1/ΕΧ/56211/125628/Δ7/02-11-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Email : disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Β. Λελεντζή
Ε. Χατζοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3442223

ΘΕΜΑ: «Χρονική επέκταση έγκρισης εκπαιδευτικού προγράμματος για το σχολικό έτος 2023-2024»

Σχετ.: 1. οι υπό στοιχεία: (α) 66694/Δ7/14-06-2023 και (β) 87520/Δ7/02-08-2023 εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
2. το με αρ. πρωτ. 39413/10-07-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Ι.Ε.Π.
3. το με αρ. πρωτ. 112779/09-10-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
4. η με αρ. πρωτ. Φ.2.1/ΕΧ/56211/124988/Δ7/12-10-2022 έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για το σχολικό έτος 2022-2023
5. το με αρ. πρωτ. 56211/17-5-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 39413/10-07-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ι.Ε.Π. (Πράξη 62/06-10-2023 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η χρονική επέκταση κατά ένα επιπλέον σχολικό έτος (2023- 2024) της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Μοτοσυκλετώντας…χαίρομαι» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ - Γ΄ τάξεις Γυμνασίου και Α΄ - Γ΄ τάξεις Λυκείου) όλων των τύπων Γενικής Εκπαίδευσης της χώρας. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε εγκριθεί για το σχολικό έτος 2022-2023 με το υπ’ αρ. πρωτ.Φ.2.1/ΕΧ/56211/124988/Δ7/12-10-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας (Πράξη 48/8-9-2022 του Ι.Ε.Π.).

Η χρονική επέκταση υλοποίησής του για το σχολικό έτος 2023-2024 εγκρίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Δεν θα σημειωθεί καμία τροποποίηση στον αρχικά υποβληθέντα φάκελο αιτήματος.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος.
 3. Σε περίπτωση κατά την οποία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, απαιτηθεί μετακίνηση μαθητών/μαθητριών εκτός των σχολικών μονάδων, οι χώροι υλοποίησης πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. Οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων και εκδρομών.
 4. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται μετά από ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 5. Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
 6. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να υλοποιείται με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης.
 7. Για την εφαρμογή του προγράμματος δεν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και η αξιολόγηση-αποτίμησή του θα γίνεται με τη μορφή συνέντευξης/γραπτού ερωτηματολογίου που απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς.
 8. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών (μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες) βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 9. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφιση και η ηχογράφηση μαθητών και μαθητριών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 10. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις εκπροσώπων του Φορέα στον σχολικό χώρο: (α) είναι υποχρεωτική η παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης, (β) τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες και (γ) οι επισκέψεις να πραγματοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων.
 11. Δεν επιτρέπεται να προκύπτει από τις δράσεις και με οποιοδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 12. Η χρήση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να γίνεται δωρεάν και αυτό να είναι ελεύθερο προς χρήση από τους/τις εκπαιδευτικούς.
 13. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παρουσίασης εκ του φυσικού μοτοσυκλέτας ή σχετικών εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια του προγράμματος, να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 14. Η ιστοσελίδα του Φορέα και τα πεδία που αφορούν στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνουν αποκλειστικά το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί από τον Φορέα, συνοδεύει το πρόγραμμα, έχει υποβληθεί στο Ι.Ε.Π. και έχει εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (βλ. σχετ. 4).
 15. Η έγκριση της χρονικής επέκτασης για το σχολικό έτος 2023-2024 αφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το συνοδευτικό υλικό που είχε αποσταλεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., είχε διαβιβαστεί στο Ι.Ε.Π. και είχε εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με το ανωτέρω (4) σχετικό.
 16. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος πρέπει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.
 17. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενδεχόμενες επιμορφωτικές δράσεις για την υλοποίηση του προγράμματος είναι προαιρετική, δωρεάν και πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου τους.
 18. Οι συντελεστές του προγράμματος δεσμεύονται ότι, με την ολοκλήρωσή του, θα αποστείλουν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και το Ι.Ε.Π. τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του, καθώς και συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο excel (Συν. 1) και ότι δεν θα προβούν μελλοντικά σε οποιαδήποτε εμπορική διάθεση/αξιοποίησή του με αναφορά στη συγκεκριμένη έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος με διαδικτυακό τρόπο και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ο Φορέας δύναται να επικοινωνεί απευθείας με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, στοιχεία των οποίων παρατίθενται στο συνημμένο αρχείο (Συν. 2).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Φορέα: «Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας “ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ”», e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένης η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://edu-gate.minedu.gov.gr/.

Συν.: Δύο (2) ηλεκτρονικά αρχεία excel

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. ΚΑΙ Ε.Α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Σχετικά Άρθρα