edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΕΛΣΤΑΤ «Απογραφή στο σχολείο CENSUS@SCHOOL» 2023 2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛΣΤΑΤ) «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - CENSUS@SCHOOL» 2023-2024

ΑΡ.ΠΡ.:Φ.1/ΓΜ/38613-ΙΕΠ/130430/Δ7/13-11-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Γ
E-mail : disedu(ΣΤΟ) minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ.Μ. Καραμαλάκου-Λάππα
Γ.Μανέντη
Τηλέφωνα: 2103442255

ΘΕΜΑ : «Χρονική επέκταση έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024»

Σχετ.: 1. οι υπό στοιχεία (α) 66694/Δ7/14-06-2023 και (β) 87520/Δ7/02-08-2023 εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
2. το με αρ. πρωτ. 38613/22-6-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Ι.Ε.Π.
3. το με αρ. πρωτ. 112779/Δ7/11-10-2023 εισερχόμενο έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α
4.η με αρ. πρωτ. Φ.1/ΓΜ/57426/141690/Δ7/15-11-2022 έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για το σχολικό έτος 2022-2023.
5. το με αρ. πρωτ. 57426/Δ7/20-5-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 38613/22-6-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ι.Ε.Π. (Πράξη 62/6-10-2023 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η χρονική επέκταση κατά ένα επιπλέον σχολικό έτος (2023-2024) της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο: «Απογραφή στο σχολείο CENSUS@SCHOOL» που απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και όλων των τάξεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των τύπων σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης της χώρας. Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είχε εγκριθεί για το σχολικό έτος 2022-2023 με το υπ΄αρ. Πρωτ. :Φ.1/ΓΜ/57426/141690/Δ7/15-11-2022έγγραφο της Υπηρεσίας μας, (Πράξη 60/10-11-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π.) .

Η χρονική επέκταση υλοποίησής του για το σχολικό έτος 2023-2024 εγκρίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Δεν θα σημειωθεί καμία τροποποίηση στον αρχικά υποβληθέντα φάκελο αιτήματος

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία, στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων, απαιτηθεί μετακίνηση μαθητών/τριών εκτός των σχολικών μονάδων, οι χώροι υλοποίησης πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών. Οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών / διδακτικών επισκέψεων και εκδρομών.

4. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιείται μετά από ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους.

5. Η υλοποίηση των προγραμμάτων να μην υπερβαίνει την αντίστοιχη για το καθένα προβλεπόμενη χρονική διάρκεια, (μέγιστη διάρκεια δύο ώρες).

6.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται παρουσία του / της εκπαιδευτικού της τάξης.

7. Για την εφαρμογή των προγραμμάτων δεν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και η αξιολόγηση-αποτίμησή τους γίνεται με τη μορφή συνέντευξης/γραπτού ερωτηματολογίου που απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς.

8. Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων (μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες), βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

9. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

10. Δεν επιτρέπεται να προκύπτει από τις δράσεις και με οποιοδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

11. Η χρήση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται δωρεάν και είναι ελεύθερο για χρήση από τους/τις εκπαιδευτικούς.

12. Η ιστοσελίδα του Φορέα και τα πεδία που αφορούν στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν αποκλειστικά το εκπαιδευτικό υλικό, που έχει αναπτυχθεί από τον Φορέα, συνοδεύει τα προγράμματα, έχει υποβληθεί στο Ι.Ε.Π. και έχει εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (βλ. σχετ. 4).

13. Η έγκριση της χρονικής επέκτασης για το σχολικό έτος 2023-2024 αφορά στα εκπαιδευτικά προγράμματα και το συνοδευτικό υλικό που είχε αποσταλεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και είχε διαβιβαστεί στο Ι.Ε.Π. (βλ. σχετ. 4).

14. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων πρέπει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

15. Οι συντελεστές των προγραμμάτων δεσμεύονται ότι, με την ολοκλήρωσή τους, θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. και στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο excel (Συν. 1) και ότι δεν θα προβούν μελλοντικά σε οποιαδήποτε εμπορική διάθεση/αξιοποίησή τους με αναφορά στη συγκεκριμένη έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος με διαδικτυακό τρόπο και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ο Φορέας δύναται να επικοινωνεί απευθείας με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, στοιχεία των οποίων παρατίθενται στο συνημμένο αρχείο (Συν. 2).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Φορέα: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://edu-gate.minedu.gov.gr/.

Συν.: Δύο (2) ηλεκτρονικά αρχεία excel

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε.& Ε.Α.Ε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ


Απογραφή στο σχολείο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», σχεδίασε και έθεσε σε λειτουργία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Απογραφή στο Σχολείο».

Η «Απογραφή στο Σχολείο» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε πολλές χώρες. Περιέχει εκπαιδευτικό υλικό με οδηγίες για τη διαδικασία και τις εργασίες διενέργειας μίας στατιστικής απογραφικής έρευνας. Με τον τρόπο αυτόν οι μαθητές λειτουργούν συλλέγοντας και αναλύοντας στατιστικά δεδομένα και κατανοούν ομοιότητες και διαφορές σε επίπεδο τμήματος, τάξης ή σχολικής μονάδας.

Στόχος του έργου είναι η συνεισφορά στη στατιστική επιμόρφωση των μαθητών, καθώς και η ενίσχυση της στατιστικής παιδείας με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Διαδικασία: Ο καθηγητής κάθε σχολικού τμήματος που πραγματοποιείται η απογραφή θα εγγράφεται στη σχετική πλατφόρμα. Οι μαθητές του τμήματος θα μπαίνουν στην εφαρμογή και θα συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα περιλαμβάνει δημογραφικά και ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά και θέματα σχετικά με το σχολείο, τα μαθήματα, τα αθλήματα και τις συνήθειες των μαθητών. Είναι υποχρεωτικό να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις για να γίνει η ηλεκτρονική υποβολή του ερωτηματολογίου από τον μαθητή που το συμπληρώνει.

Αφού ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, ο καθηγητής θα λαμβάνει αρχείο που θα περιέχει όλες τις απαντήσεις των μαθητών.

Στη συνέχεια, ο καθηγητής με τους μαθητές θα συζητούν τον τρόπο συλλογής, ταξινόμησης, πινακοποίησης και γραφικής αναπαράστασης των αποτελεσμάτων. Θα μάθουν να διαβάζουν και να αναλύουν τους πίνακες και τις γραφικές παραστάσεις και να βγάζουν τα συμπεράσματα της απογραφικής διαδικασίας, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και την ομαδική σκέψη μέσα στην τάξη.

Θα παρέχεται στους μαθητές η ευκαιρία να κατανοήσουν τη διαχείριση της συλλογής, της ανάλυσης και της χρήσης δεδομένων, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και την ομαδική σκέψη μέσα στην τάξη (διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, σύνταξη ερωτηματολογίου, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, παρουσίαση και σύγκριση αποτελεσμάτων).

Διερευνώντας τα αποτελέσματα, θα μπορούν να καταλήξουν σε αποφάσεις όπως: ποια θα ήταν η πιο δημοφιλής αθλητική εγκατάσταση στο δήμο τους, κατά πόσο θα διευκόλυνε την προσέλευση των μαθητών στο σχολείο η ύπαρξη λεωφορείου που θα εξυπηρετούσε το σχολείο τους, για ποιο μάθημα οι μαθητές θα δέχονταν να αυξηθούν οι διδακτικές ώρες κ.ά.

O καθηγητής θα μπορεί να επαναλάβει την απογραφή σε διαφορετικά τμήματα και οι μαθητές να συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δικού τους τμήματος με άλλα τμήματα του ίδιου σχολείου. Θα μπορούσαν να συζητηθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές που υπάρχουν και να γίνουν οι σχετικές διερευνητικές ερωτήσεις.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα: Το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle. Πρόκειται για ένα έργο ανοικτού κώδικα. Η πλατφόρμα υλοποιεί τις αρχές και τις τεχνικές που ενισχύουν την ασφάλεια και εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων και την εμπιστευτικότητα των χρηστών. Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας παρέχεται και στα ελληνικά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στον σύνδεσμο: http://noc.uoi.gr/ecourse/manual.htm

Ο καθηγητής θα υποβάλει, μέσω του συστήματος, μιαηλεκτρονική αίτηση απόκτησης πρόσβασης για τη δημιουργία και τη διαχείριση μίας ηλεκτρονικής τάξης. H αίτησή του αυτή θα εγκρίνεται από τον διαχειριστή του συστήματος και με αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιείται ο αντίστοιχος λογαριασμός του στο σύστημα.

Οι ρόλοι του συστήματος είναι: διαχειριστής, διδάσκοντας, μαθητής. Ο διαχειριστής θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία ελέγχου που αφορούν στο σύστημα ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης. Ο διδάσκοντας θα μπορεί να αιτηθεί την δημιουργία μαθήματος, να διαχειριστεί τα μαθήματα στα οποία του έχει αποδοθεί ο σχετικός ρόλος και να διαχειρίζεται το υλικό, αλλά και τα μέλη (μαθητές) που παρακολουθούν το μάθημά του. Τέλος, ο μαθητής θα μπορεί να παρακολουθεί την ροή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που του προσφέρεται από τον καθηγητή του για ένα μάθημα.

Συγκεκριμένα, ο κάθε μαθητής θα βλέπει ως δραστηριότητα την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο http://censusschool.statistics.gr . Αυτήν τη δραστηριότητα θα μπορεί να την εκτελέσει μία μόνο φορά και στο τέλος της υποβολής του ερωτηματολογίου θα έχει την δυνατότητα να δει μόνο τις απαντήσεις που έχει δώσει.

Ο καθηγητής θα μπορεί να βλέπει όλες τις υποβληθείσες απαντήσεις των μαθητών του και να έχει πρόσβαση μόνο στην διαχείριση των μαθητών που είναι αντιστοιχισμένοι στα μαθήματά του. Στο σύνολο των απαντήσεων θα έχουν πρόσβαση ο αντίστοιχος καθηγητής του μαθήματος, αλλά και, φυσικά, ο διαχειριστής του συστήματος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την «Απογραφή στο Σχολείο» είναι διαθέσιμη από το Νοέμβριο 2019

Πηγη: https://www.statistics.gr/el/census-at-school (23-11-2023)

 

 

 

Σχετικά Άρθρα