edu.klimaka.gr

Πρόγραμμα / Διαγωνισμός «ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ 4» 2022 2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ 4» 2022-2023

Αρ.Πρωτ.Φ15/105978/Δ2/01-09-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Παπαβρόντος Β.(Π.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ.(Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Καραμαλάκου –Λάππα Μ. (ΔΥΠΕΑ)
: Χριστοδούλου Μ.( Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212(Ε.Ε.)
: 210-34.43.791 (ΔΥΠΕΑ)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού-Εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ 4» για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-23.

Σχετικά έγγραφα:
α) το με αρ. πρ. 98795/Δ2/05-08-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

Απαντώντας στην από 20-05-2022 αίτηση του Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας «Πράσσειν Άλογα», και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 43/04-08-2022 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ 4», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων) όλων των τάξεων, σχολικών μονάδων όλων των τύπων της χώρας και Ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-23.

O χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη – εφαρμογή του προγράμματος είναι δύο (2) διδακτικές ώρες για τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης και τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τα ειδικής εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα/ διαγωνισμός θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα/διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 2. Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό.
 3. Η εν λόγω έγκριση αφορά μόνο σε μαθητές/τριες και όχι σε γονείς και άλλους/άλλες εμπλεκόμενους/ες.
 4. Η διενέργεια του διαγωνισμού (διεξαγωγή, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των «πνευματικών δικαιωμάτων» των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.
 5. Να μην προκύπτει μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος/διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 6. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τον/την ασκούντα/ούσα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.
 7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι εμπορικούς ή/και διαφημιστικούς.
 8. Τα έργα των μαθητών/τριών, που θα προκύψουν από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού και δε θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
 9. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού (επισκέψεις, τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους
 10. Όλοι/Όλες οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.
 11. Να υπάρξει δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος/διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον φορέα διοργάνωσης στο τηλέφωνο: 210-64 28 769,και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα Φορέα: www.prasinaloga.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα