edu.klimaka.gr

Προγράμματα Αγωγής σταδιοδρομίας

Σχεδιασμός - Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας 2020 2021

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.162380/Δ7/26-11-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Τμήμα Γ΄ Πολιτιστικών Θεμάτων και Υποστηρικτικών Δομών
Χ. Μπάκα
Δ. Ντούλια
Γ. Μανέντη
Τηλ: 210 344 3275/2330
Email: disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Β΄ spoudonde2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Α. Βάρλα
Τηλ.: 210 344 3272
Fax: 210344 3390
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Β΄ depek_merimna(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Ο. Μαραγκού
Τηλ: 210 344 2212
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Τμήμα Β΄ deae2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Φ. Λυμπεροπούλου
Τηλ.: 210 344 2933

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 137053/Δ7/09-10-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2020-2021» και σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας για το σχολικό έτος 2020-2021, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

Η συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό αποτελεί διαδικασία η οποία στοχεύει στην υποστήριξη των μαθητών/τριών, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, να αναδείξουν τα ενδιαφέροντά τους και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες/ικανότητες, ώστε να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξής τους.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί διδακτικό αντικείμενο (στην Α΄ Λυκείου ΕΠΑΛ), καθώς και θεματική ενότητα των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι υποστηρικτικός θεσμός των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας. Οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι υπεύθυνοι για θέματα που αφορούν στην οργάνωση και εποπτεία των εν λόγω προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.

Ως προς τα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Κ.Ε.Σ.Υ. στη σχολική κοινότητα περιγράφονται στη με αρ. πρωτ. 211076/ΓΔ4/06-12-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄, 5614/2018), με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες παρέχονται σε:

α. μαθητές, γονείς/ κηδεμόνες

αα) σε ομαδικό επίπεδο (στο σχολείο και ανά τμήμα), ενημέρωση και υποστήριξη ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, πληροφόρηση για ζητήματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, τις απαιτούμενες δεξιότητες ζωής και τις διαδικασίες μετάβασης στη μεταλυκειακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημέρωση σχετικά με τα συστήματα εκπαίδευσης και τις εκάστοτε μεταβολές τους, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας,

ββ) σε ατομικό επίπεδο, υπηρεσίες συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούν τη συγκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών/τριών των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, την καλλιέργεια αυτοαντίληψης και αυτογνωσίας, την ενδυνάμωση ικανότητας αξιολόγησης, εκτίμησης κινδύνου και λήψης αποφάσεων ως προς τη διαχείριση/αντιμετώπιση δυσκολιών σε συνάρτηση πάντοτε με τα στοιχεία προσωπικότητας του συμβουλευόμενου μαθητή,

β. εκπαιδευτικούς

 • ευαισθητοποίηση και υποστήριξη ως προς τα θέματα συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό,
 • συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, αντιμετώπισης των αναγκών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προώθησης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων

1.1. Χρονική Διάρκεια Προγραμμάτων

Τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας για το σχολικό έτος 2020-2021 έχουν διάρκεια τουλάχιστον τρεις (3) μήνες και υλοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτ

1.2. Υλοποίηση των Προγραμμάτων σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα

Τα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας υλοποιούνται:

 • Στα Γυμνάσια, Γενικά/ Επαγγελματικά Λύκεια εκτός ωρολογίου προγράμματος, με εξαίρεση τους/τις μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα που εκπονούνται στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α΄ ΕΠΑΛ.
 • Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υλοποιούνται και εντός του ωρολογίου προγράμματος, αξιοποιώντας τη δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

1.3. Εμπλεκόμενοι/νες εκπαιδευτικοί στα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Κάθε εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, σε ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια. Σε κάθε Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας συμμετέχουν συνολικά έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί.

Για κάθε Πρόγραμμα ορίζεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου. Με το πρακτικό αυτό εγκρίνεται το Πρόγραμμα και αντίγραφό του συνοδεύει το «Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος» (βλέπε Παράρτημα).

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Κάθε Πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από τριμελή ομάδα εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή/και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά Τμήμα ή ομάδα μαθητών/τριών, αξιοποιώντας τη δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας.

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας.

1.4. Συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες στα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας

• Στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και ένα (1) Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας.

• Σε προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων αυτών.

1.5. Συγκρότηση Μαθητικών Ομάδων

Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την εκπόνηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας συγκροτούν μαθητικές ομάδες όπως παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία ως προς τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας:

Α) Γενική Εκπαίδευση:

 • από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος,

Β) Επαγγελματική Εκπαίδευση:

 • από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος,

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οι μαθητικές ομάδες συγκροτούνται:

 • από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος,.

1.6. Συνεργασίες με φορείς του Υ.ΠAI.Θ./φυσικά πρόσωπα/άλλους φορείς

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων οι σχολικές μονάδες δύνανται: (α) να συνεργάζονται με δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, επιμελητήρια, τοπικούς επαγγελματικούς φορείς, σωματεία επιχειρηματικότητας κ.ά., οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα/δράσεις εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και (β) να αξιοποιούν εκπαιδευτικό υλικό φορέων, εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. .

Σε ό,τι αφορά προγράμματα Φορέων που έχουν εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ., οι εκπαιδευτικοί δύνανται να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov

1.7. Συμμετοχή σε θεματικά δίκτυα

Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε θεματικά δίκτυα Αγωγής Σταδιοδρομίας (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή), τα οποία είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ..

1.8. Προθεσμία υποβολής και έγκρισης Προγραμμάτων

Τα Σχέδια Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, κατά το Σχολικό Έτος 2020-2021, υποβάλλονται έως και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 στα αρμόδια Κ.Ε.Σ.Υ., μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αρμόδια Κ.Ε.Σ.Υ. πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες έγκρισης των υποβληθέντων σχεδίων προγραμμάτων έως και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020.

1.9. Δαπάνες υλοποίησης

Για το τρέχον σχολικό έτος δεν προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κάλυψη δαπανών για αναλώσιμα, εποπτικό υλικό και υπερωρίες εκπαιδευτικών.

2. Σχεδιασμός και οργάνωση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού του έργου και των δράσεων εκάστου Κ.Ε.Σ.Υ. οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ενημερώνουν τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων για τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ενθαρρύνουν την ενεργή εμπλοκή τους σε αυτά.

2.1. Ενδεικτικοί Τομείς Θεματολογίας Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομία

Προκειμένου να προωθηθεί η επαγγελματική καθοδήγηση ως διαδικασία της σχολικής εκπαίδευσης, προτείνεται τα θέματα μελέτης των προγραμμάτων να εντάσσονται στους ακόλουθους έξι τομείς :

(1) Αυτογνωσία: δραστηριότητα που απαιτεί την αυτοκατανόηση των μαθητών με βάση τη γνώση σχετικά με τον εαυτό τους.

(2) Πληροφορίες σταδιοδρομίας: δραστηριότητα που απαιτεί από τον μαθητή να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τα επαγγέλματα και την καριέρα μέσα από αυτά.

(3) Ερευνητική εμπειρία: δραστηριότητα που απαιτεί από τους μαθητές να αποκτήσουν γνώση των επαγγελμάτων μέσα από δική τους έρευνα.

(4) Συμβουλευτική: δραστηριότητα που απαιτεί από τους μαθητές να αποκτήσουν γνώση του εργασιακού χώρου και της αγοράς εργασίας, μέσω παροχής συμβουλών και επικοινωνίας σχετικά με τα σχέδια σταδιοδρομίας τους από εξειδικευμένα άτομα.

(5) Προετοιμασία για τη μετάβαση από το σχολείο: δραστηριότητα και βοήθεια σχετικά με την απασχόληση, είσοδο σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, στην αγορά εργασίας κ.λπ.

(6) Παρακολούθηση: δραστηριότητα παρακολούθησης αποφοίτων προηγουμένων ετών, για ανάπτυξη προβληματισμού και συζητήσεων

Ενδεικτικά Θέματα

 • Επαγγέλματα και τομείς παραγωγής (πρωτογενής/δευτερογενής/τριτογενής)
 • Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη & καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής
 • Επαγγέλματα και αγορά εργασίας
 • Ισότητα στην πρόσβαση στην εργασία
 • Επιχειρηματικότητα
 • Ψηφιακές δεξιότητες και νέα επαγγέλματα
 • Η αξία των ήπιων δεξιοτήτων/ικανοτήτων στην αγορά εργασίας
 • Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος
 • Γνωριμία με τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης
 • Ήπιες δεξιότητες και σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα
 • Τοπικές αγορές εργασίας και επαγγέλματα

2.2. Κριτήρια επιλογής θεματικού περιεχομένου

Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει, σε συνεργασία με τους μαθητές και μαθήτριες, το θεματικό περιεχόμενο του Προγράμματος, το οποίο προτείνεται να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 • να εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, προκειμένου να ενεργοποιούνται εσωτερικά κίνητρα και να διασφαλίζεται η συνοχή της μαθητικής ομάδας και η συνεργασία των μελών της,
 • να σχετίζεται άμεσα με τις προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες των μαθητών/τριών και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους,
 • να διέπεται από στοιχεία καινοτομίας ως προς τις διδακτικές/ερευνητικές προσεγγίσεις,
 • να μπορεί να εξεταστεί και να αναλυθεί πολύπλευρα στο πλαίσιο της διαθεματικής/διεπιστημονικής προσέγγισης και να υποστηρίζει τους διδακτικούς σκοπούς και στόχους του Προγράμματος Σπουδών,
 • να δίνει τη δυνατότητα ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δράσεων/δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων του προγράμματος,
 • να προάγει τη συνεργασία της σχολικής κοινότητας με την κοινωνία και ιδίως την τοπική,
 • να ενθαρρύνει δημοκρατικές συμπεριφορές που διέπονται από τις αξίες της αλληλεγγύης και του σεβασμού της διαφορετικότητας,
 • να δίνει τη δυνατότητα εμπλοκής όλων των μαθητών/τριών, αξιοποιώντας τις ξεχωριστές ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις κάθε μαθητή/τριας,
 • να ενισχύει την πεποίθηση των μαθητών/τριών ότι δύνανται, ως ενεργοί πολίτες, να διαμορφώσουν συνθήκες ζωής που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

2.3. Αναλυτικός σχεδιασμός προγράμματος

Στο πλαίσιο του αναλυτικού σχεδιασμού του προγράμματος που πρόκειται να υλοποιηθεί, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

(α) ο τίτλος,

(β) οι επιμέρους θεματικές ενότητες,

(γ) ο σκοπός, οι στόχοι και οι δραστηριότητες που τους υποστηρίζουν,

(δ) η μεθοδολογία,

(ε) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,

(στ) οι ενδεχόμενες συνεργασίες,

(ζ) τα πεδία διασύνδεσης με τα Αναλυτικά Προγράμματα,

(η) οι ομάδες εργασίας των μαθητών/τριών,

(θ) ο τρόπος αποτίμησης του προγράμματος από τους εμπλεκόμενους σε αυτό (μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς) και

(ι) οι τρόποι διάχυσης και προβολής των αποτελεσμάτων στη σχολική κοινότητα, την τοπική ή/και την ευρύτερη κοινωνία.

Συμπεριλαμβάνοντας τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνεται το «Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας», υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται (Βλέπε Παράρτημα).

2.4. Οργάνωση των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

2.4.1. Βασικές αρχές

Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των θεμάτων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας και ιδίως αυτές:

 • της μαθητοκεντρικής διαδικασίας (ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών/τριών, χρήση συμμετοχικών και ενεργών διδακτικών τεχνικών, αξιοποίηση μεθόδων όπως είναι η συζήτηση, το ηθικό δίλημμα, η έρευνα δράσης, η μελέτη περίπτωσης και η οργάνωση λόγου που βασίζεται στη χρήση επιχειρημάτων κ.ά.),
 • της συνεργατικής μάθησης που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και αλληλόδραση των μελών των ομάδων εργασίας, αλλά και των ομάδων μεταξύ τους,
 • της βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης, αξιοποιώντας διαδικασίες διεξαγωγής έρευνας, μελέτης πεδίου κ.λ.π.,
 • της διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης των θεμάτων και
 • της δημιουργικής και ελεύθερης έκφρασης.

Επισημαίνεται ότι σε όλα τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας πρέπει να επιδιώκεται η εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και της τοπικής κοινωνίας, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

2.4.2. Υποστήριξη των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

Οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. συνεργάζονται σε τακτική βάση με τα άλλα μέλη του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. και ειδικότερα με τους Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και άλλους εκπαιδευτικούς, υποστηρίζουν τα αντίστοιχα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους:

 • Επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες και παρακολουθούν την πορεία των προγραμμάτων των σχολείων, σε συναντήσεις με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.
 •  Ενθαρρύνουν και στηρίζουν τους/τις μαθητές/τριες στην διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης μέσα από την έρευνα, την ανάλυση-σύνθεση των δεδομένων και τη βιωματική προσέγγιση.
 • Οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών με σκοπό την ενημέρωσή τους σε ζητήματα βιβλιογραφίας/μεθοδολογίας, καθώς και τη διάχυση γνώσεων και πληροφοριών από συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και συναντήσεις στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι/ες.
 • Διοργανώνουν εκδηλώσεις με τη λήξη του σχολικού έτους, στις οποίες προβάλλονται τα Προγράμματα Α.Σ που υλοποιήθηκαν από τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.
 • Ενημερώνουν τους/τις εκπαιδευτικούς για επιστημονικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες κ.ά. των τομέων ευθύνης τους, καθώς και για τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε θεματικά σχολικά δίκτυα.
 • Οργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις, σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με θέματα που αφορούν την παιδαγωγική μεθοδολογία εκπόνησης των προγραμμάτων, αλλά και επιμέρους ζητήματα που αφορούν στο περιεχόμενο κάθε σχολικής δραστηριότητας.
 • Επιμορφώνουν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικούς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.
 • Δύνανται να συνεργάζονται για θέματα επιμόρφωσης με φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, μη κυβερνητικούς φορείς, επαγγελματικά επιμελητήρια, ειδικούς επιστήμονες κ.ά., ανάλογα με τους θεματικούς άξονες των προγραμμάτων

Σημειώνεται ότι όλες οι δράσεις για τους εκπαιδευτικούς σχεδιάζονται και οργανώνονται από τους εξειδικευμένους στη Συμβουλευτική στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό του αρμόδιου Κ.Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο του προγραμματισμού του έργου του, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εφόσον πρόκειται για δράσεις που αφορούν περισσότερα του ενός σχολεία. Οι εν λόγω δράσεις υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος και εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ.

3. Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

Ο σχεδιασμός Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας αποφασίζεται σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια, τα Σχέδια Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας υποβάλλονται αρμοδίως σε δύο (2) αντίγραφα στα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ. . Η έγκριση των προγραμμάτων γίνεται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ., με απόφαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Τα δύο αντίγραφα του Σχεδίου Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας υπογράφονται από τον/την Προϊστάμενο/η του Κ.Ε.Σ.Υ. και το ένα εξ αυτών επιστρέφεται στη σχολική μονάδα, ενώ το άλλο φυλάσσεται στο αρχείο του Κ.Ε.Σ.Υ. .

4. Μετακινήσεις μαθητών/τριών

Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας ισχύει η με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.Οικ.69543/Β΄4810/31-12-20 ΚΥΑ «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων […] για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού κατά τη λειτουργία τους», καθώς και τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και απαγορεύσεις του COVID-19.

5. Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στον Σύλλογο Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας την αποτίμησή τους, προκειμένου να εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του προγράμματος και να διαχέονται οι καλές πρακτικές μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Ο Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση σχετικής έκθεσης αποτίμησης στο αρμόδιο Κ.Ε.Σ.Υ., μέσω του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Για τα προγράμματα που αποδεδειγμένα ολοκληρώθηκαν χορηγείται, για το σχολικό έτος 2020-2021, «Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος» από τον/την Προϊστάμενο/η του Κ.Ε.Σ.Υ..

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή των προγραμμάτων ακολουθούνται ρητά οι κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων κατά το τρέχον σχολικό έτος και σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα δίδεται στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης της πιθανότητας να εκτεθεί ο μαθητικός πληθυσμός και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.

Παρακαλούνται οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπως ενημερώσουν σχετικά τις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡ

Σχετικά Άρθρα