edu.klimaka.gr

Αιτήσεις για Αναπληρωτές σε Κενά Εκκλησιαστικών Σχολείων 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.35535/Θ2/29-03-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’
-------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-------
email: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής» του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει, και βάσει της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους:

τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 (Γ΄ 1588/14-7- 2021), 2ΓΕ/2019 (Γ΄ 1653/23-7-2021), κατηγορίας ΠΕ, και, 1ΓΤ (Γ’ 2679/4-11-2021), κατηγορίας ΤΕ,

με βάση και τα διαθέσιμα προς κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στα παραρτήματα της παρούσης,
εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021- 2022, από την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 έως και Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

I. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Στις διατάξεις του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής» του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα ακόλουθα:

«1. Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ή μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α' 13), μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 μπορούν να υποβάλουν αίτηση δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α' 13) ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, συμπίπτουν με τις περιοχές και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

3. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., εφόσον ο μόνιμος εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επιστρέψει στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

4. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.»

2. Σε εφαρμογή των ανωτέρω, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στo άρθρο 1 παρ. 6 της αριθμ.104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344)] «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» υ.α.:

«6. Κατά τη διάρκεια εκάστου διδακτικού έτους, δύναται να εκδίδεται ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ως ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζονται οι δύο (2) ημέρες. Κατά τα λοιπά, επί της συμμετοχής στη διαδικασία εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 4.»

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3:

«Η αίτηση αναπληρωτή για πρόσληψη σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, κατόπιν έκδοσης ειδικής προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.»

Τέλος, στο άρθρο 5 παρ. 11 περ. β) της ίδιας απόφασης, η προθεσμία που ορίζεται με το άρθρο 86 παρ. 4 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), εξειδικεύεται ως εξής:

«Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής κατόπιν ειδικής προκήρυξης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 και για οποιοδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης καθώς και για τα δύο επόμενα σχολικά έτη».

II.Επί της διαδικασίας

(α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές των κλάδων ΠΕ06, και ΠΕ79.01 ή ΤΕ16 με πρόσθετο προσόν για τους κλάδους (ΠΕ79.01 ή ΤΕ16) το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένους φορείς, που δεν έχουν προσληφθεί έως σήμερα, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλλει αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών στο πλαίσιο της αριθ. 100322/Ε1/12-8-2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) πρόσκλησης. Οι εν λόγω εκπ/κοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για πρόσληψη με πλήρες ή/και μειωμένο ωράριο, κατά περίπτωση.

α2. Ειδικά για την πρόσληψη στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, προϋπόθεση είναι η έγκριση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους (ν. 4301/2014, άρθρο 52, παράγραφος 1). Στο ίδιο, λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους [το από 10-9-1926 ΝΔ, ΦΕΚ 309/Α), πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή.

α3. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου στο συγκεκριμένο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, προσλαμβάνονται σε αυτά, κατόπιν έγκρισης της αίτησής τους με συνεκτίμηση των συνοδευτικών της (υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα, προαιρετικά συστατική επιστολή) από το αρμόδιο Συμβούλιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, οι υποψήφιοι αναπληρωτές καλούνται, υποβάλλοντας την αίτηση στο ΟΠΣΥΔ, να αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. α) υποχρεωτικά: βιογραφικό σημείωμα το περιεχόμενο του οποίου να εναρμονίζεται με τις διατάξεις της αριθ. 67728/Α2/11-6-2010 απόφασης Υπουργού Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 863/Β) και, β) προαιρετικά: συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας.

Επισημαίνονται τα εξής :

1) σε περίπτωση μη αποστολής βιογραφικού σημειώματος εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ή/και,

2) σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας,
οι υποψήφιοι θα αποκλείονται από τη διαδικασία πρόσληψης στα εκκλησιαστικά σχολεία.

(β) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

β1. Όσοι έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) το τρέχον διδακτικό έτος για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών υπό τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4589/2019, ανεξαρτήτως αν ανέλαβαν ή όχι υπηρεσία.
Κατ΄ εξαίρεση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, η σύμβαση των οποίων παραμένει ενεργή (κατά την υποβολή της αίτησης). Ειδικότερα, οι εν λόγω εκπ/κοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν σχολικές μονάδες, αποκλειστικά και μόνο (για πρόσληψη) με πλήρες ωράριο, της περιοχής, ειδικότητας και βαθμίδας εκπ/σης στην οποία έχουν ήδη προσληφθεί και απασχολούνται.
[Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση διακοπής της υφιστάμενης σύμβασης μειωμένου ωραρίου πριν τη διενέργεια της μηχανογραφικής ροής των προσλήψεων (υπό την παρούσα εγκύκλιο) δεν αξιολογείται η αίτηση του υποψηφίου. Εφόσον, δε, εκ παραδρομής διενεργηθεί πρόσληψη, αυτή ανακαλείται.]

β2. Όσοι έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) το τρέχον διδακτικό έτος για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών υπό τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν.4821/2021 και των οποίων η τρίμηνης διάρκειας σύμβαση παραμένει ενεργή.

(γ) Οι διαθέσιμες προς επιλογή από τους υποψηφίους κενές σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης εμφανίζονται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

(δ) Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας (και αποκλειστικά εντός αυτής) ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιεί τις προτιμήσεις σχολικών μονάδων.

(ε) Επίσης, κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η δυνατότητα απενεργοποίησης των αιτήσεων Γενικής Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης μέσα από τον ηλεκτρονικό φάκελο και ο υποψήφιος οφείλει, εφόσον επιθυμεί να προβεί στη συγκεκριμένη ενέργεια, να επικοινωνήσει με τα αρμόδια Τμήματα Α΄ (κλάδοι Α/θμιας) και Β΄ (κλάδοι Β/θμιας) της Δ/νσης Διορισμών - Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

(στ) Η αίτηση-δήλωση προτίμησης της σχολικής μονάδας, με την παρούσα προκήρυξη, ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δε δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί [άρθρο 3 παρ. 3 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344)]. Σε περίπτωση που δε δηλωθούν σχολικές μονάδες, ο υποψήφιος δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη σε αυτές, ακόμα και αν έχει δηλώσει τις περιοχές προτίμησης στις οποίες αυτές ανήκουν, στο πλαίσιο της αριθμ. 100322/Ε1/12-8-2021 πρόσκλησης.

Κατά τα λοιπά, επί της διαδικασίας των αιτήσεων και των προσλήψεων υπό την παρούσα πρόσκληση, ισχύουν τα γενικώς αναφερόμενα στην αριθμ. 100322/Ε1/12-8-2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) πρόσκληση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει.

Παράρτημα:
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ
-ΤΗΤΑ

ΤΥΠΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΕ06

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μειωμένο (12 ώρες)

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ "

ΠΕ06

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μειωμένο (10 ώρες)

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ79.01/ ΤΕ16

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πλήρες (18 ώρες)

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ79.01/ ΤΕ16

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μειωμένο (12 ώρες)

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»

Σχετικά Άρθρα