edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΚΕΣΥ 2020 2021

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΥ) 2020-2021 (Πρώην ΚΕΔΔΥ)

Αρ.Πρωτ.117300/Ε2/08-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δημ. Κυπαρίσσης
Τηλέφωνο: 210-3443246

ΘΕΜΑ: «Aνακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) σχολικού έτους 2020-2021»

Έχοντας υπόψη:
1. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167) β) του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
γ) του άρθρου 31 παρ. 1,2 και 6 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71 ),
δ) του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
ε) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78)
στ) του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (Α΄75) και του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθη-κε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/16 (Α΄ 125)
ζ) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102) η) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
θ) του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το του άρθρου 151 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
ι) του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181)
ια) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111)
2. Το Π.Δ. 50/1996(Α΄ 45) άρθρο 13 .
3. το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ.84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
7. Τη με αριθμό 211076/Γ6/6-12-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5614/τΒ΄/13-12-2018) με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 89977/Ε2/10-7-2020 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων σε δομές της Ειδικής Αγωγής 9. Τη με αριθμό 17/2-9-2020 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
10. Τις αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την απόσπαση των παρακάτω εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , οι οποίοι είχαν αποσπαστεί σε Κ.Ε.Σ.Υ. με την αριθμ. Πρωτ. 89977/Ε2/10-7-2020 υπουργική απόφαση, ύστερα από αίτησή τους, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 04 ανακλήσεις)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων ή οι προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ., από τις οποίες ανακαλείται η απόσπαση των παραπάνω εκπαιδευτικών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της απόφασης με 04 Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΚΕΣΥ 2020-2021

 


Αρ.Πρωτ.89977/Ε2/10-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) σχολικού έτους 2020-2021»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167)
β) του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
γ) του άρθρου 31 παρ. 1,2 και 6 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71 ),
δ) του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
ε) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78)
στ) του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (Α΄75) και του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθη-κε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/16 (Α΄ 125)
ζ) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102)
η) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
θ) του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το του άρθρου 151 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
ι) του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181)
ια) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111)
2. Το Π.Δ. 50/1996(Α΄ 45) άρθρο 13 .
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ.84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
7. Τη με αριθμό 211076/Γ6/6-12-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5614/τΒ΄/13-12-2018) με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».
8. Τη με αριθ. πρωτ. 47130/3/Ε2/16-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
9. Τις με αριθμό 9/26-06-2020, 13/06-07-2020 & 14/08-07-2020 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 στα Κ.Ε.Σ.Υ. ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, αναφέρονται 05 αποσπάσεις)

2. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, στα Κ.Ε.Σ.Υ., ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, αναφέρονται 53 αποσπάσεις)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι και την 20η Ιουλίου 2021 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους, ήτοι 01-09-2020.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και αποσπώνται με την παρούσα, με την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση απόσπασης, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης, των οποίων παρατάθηκε η θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4692/2020 και αποσπώνται με την παρούσα, για να αναλάβουν υπηρεσία στη θέση απόσπασης θα πρέπει προηγουμένως να απαλλαγούν από τα καθήκοντα της θέσης στελέχους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της απόφασης με 58 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΚΕΣΥ 2020-2021


Εκτύπωση