edu.klimaka.gr

Κωδικοί Λεκτικό εκπαιδευτικών κλάδων

Κωδικοί Εκπαιδευτικών Κλάδων - Προσόντα Ένταξης σε Εκπαιδευτικούς Κλάδους

Κωδικοί Εκπαιδευτικών Κλάδων με Προσόντα (Τίτλοι Σπουδών) ένταξης σε Εκπαιδευτικούς Κλάδους - Ειδικότητες


(Παράρτημα στην εγκύκλιο πρόσληψης Αναπληρωτών / Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών )

Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) – «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
Άρθρο 29
Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά την ενοποίηση της παραγράφου 1, υπάγεται συνολικά σε κλάδους και ειδικότητες ως εξής:

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΑΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ – ΕΙΔΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ -  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ61

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ

Πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με αντικείμενο την ειδική προσχολική αγωγή ή παιδαγωγικά τμήματα ειδικής αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγών.

Ειδικότερα, είναι κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με κατεύθυνση Νηπιαγωγών, ή αναγνωρισμένου -ισότιμου και αντίστοιχου- τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. (βλ. παρατήρηση 1 του παρόντος Παραρτήματος)

ΠΕ71

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ

Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.

Ειδικότερα, είναι κάτοχοι πτυχίου των Τμημάτων: Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με κατεύθυνση Δασκάλων, ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, ή αναγνωρισμένου -ισότιμου και αντίστοιχου- τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. (βλ. παρατήρηση 2 του παρόντος Παραρτήματος)

Για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ των λοιπών κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των ειδικοτήτων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), πέραν των κατά περίπτωση προσόντων ένταξης στον οικείο κλάδο της Γενικής Εκπαίδευσης (βλέπε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων πρόσκλησης υποψήφιων εκπ/κών για πρόσληψη σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπ/σης), απαιτούνται:

1. Κριτήρια ένταξης στους Κύριους πίνακες:

α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής

β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής

γ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής,

δ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (50 μήνες) στην ΕΑΕ.

ε) Για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των όσων ορίζονται στις περ. α, β, και δ, πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»,

2. Κριτήρια ένταξης στους Επικουρικούς πίνακες:

α) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών,

β) Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) σε δομές και προγράμματα ΕΑΕ,

γ) Γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Παρατηρήσεις:

1. ΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ61

Οι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικής Σχολής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-Τομέας Ψυχολογίας Ειδικής Αγωγής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δεν έχουν κάποιο από τα τυπικά προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στον κλάδο ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ.

2. ΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΑΕ & ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΑΕ

Οι κάτοχοι πτυχίου Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση», ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική» Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής, εντάσσονται αποκλειστικά στον κλάδο ΠΕ72, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση.

 

(Παράρτημα στην εγκύκλιο πρόσληψης Αναπληρωτών / Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΠΕ60

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής (2).

Πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής (2) εφόσον κατέχουν και το απαιτούμενο πτυχίο του Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄)-(πτυχίο εξομοίωσης).

Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής, απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/21.09.1992 τ.Α΄) και άρθρο 10 παρ.3 του ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/31.07.1995 τ.Α). Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε. και του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής

ΠΕ70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Δασκάλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής (2).

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων έως 01-07-1991 ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης έως 01-07-1991 ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής (2) εφόσον κατέχουν και το απαιτούμενο πτυχίο του Π.Δ.130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄)-(πτυχίο εξομοίωσης).

Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 1990−1991 (01-07-1991)

ΙΙ. Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/21.09.1992 τ.Α΄) και του άρθρου 10 παρ.3 του ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/31.07.1995 τ.Α΄)
Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε., του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου.

ΠΕ73

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Πτυχίο Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.)

ή Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 έως το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά (7) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα – μαθήματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας

ή Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που εισήλθαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 4452/ΦΕΚ 17Α΄/15-02-2017 περί επιπλέον αριθμού εισακτέων και έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που προσφέρει ο Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης.

ΠΕ01

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Θεολογίας
ή Κοινωνικής Θεολογίας
ή Ποιμαντικής
ή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής
ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (Ορθόδοξης Σχολής της αλλοδαπής) (2).

Πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής

ή Φιλολογίας

ή Ελληνικής Φιλολογίας

ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ή Ιστορίας και Εθνολογίας

ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας)

ή Ιστορίας

ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

ή Φιλοσοφίας

ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών)

ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Πτυχίο Φιλοσοφίας

ή Ιστορίας Αρχαιολογίας

ή Κλασσικών Σπουδών

ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3).

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής

ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών

ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3).

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής

ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3).

Πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π.

ΠΕ04.02

ΧΗΜΙΚΟΙ

Πτυχίο Χημείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Πτυχίο Χημείας του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3).

ΠΕ04.03

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ

Πτυχίο Φυσιογνώστου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

ΠΕ04.04

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής

ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

ή Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου)

ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) (4)

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

ΠΕ04.05

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Γεωλογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής

ή Γεωγραφίας (Πανεπιστημίου Αιγαίου)

ή Γεωγραφίας (Χαροκόπειου Πανεπιστημίου)

ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

ΠΕ05

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής
ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής
ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3).

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής
ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

ΠΕ08

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πτυχίο τμήματος Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (κατεύθυνσης Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής) Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής

ή πτυχίο του τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εισαχθέντες από ακαδ. έτος 2006-2007) (5) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Επιπλέον, για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ημεδαπή απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν προκύπτει από τον τίτλο σπουδών.

ΠΕ09

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας

ΠΕ10

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Εθνικής Ακαδημίας σωματικής Αγωγής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

ΠΕ12.01

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΕ12.02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΕ12.03

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΕ12.04

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ12.05

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ12.06

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΕ12.07

ΝΑΥΠΗΓΟΙ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ12.08

ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ12.10

ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

 

ΠΕ12.11

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ12.13

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΤΟΛΟΓΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ13

ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

ΠΕ14.01

ΙΑΤΡΟΙ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ14.02

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ14.03

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ14.04

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΠΕ14.05

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ14.06

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ15

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας

ΠΕ16.01

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 Βλέπε νεό κλάδο ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕ16.02

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 Βλέπε νεό κλάδο ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕ17.01

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΕ17.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ17.03

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ17.04

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΕ17.05

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΕ17.06

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ - ΝΑΥΠ. ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ17.07

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ17.08

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΕ17.09

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΕ17.11

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΕ17.12

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ17.13

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Βλέπε νεό κλάδο ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕ17.14

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Βλέπε νεό κλάδο ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕ18.01

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ18.02

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας

ΠΕ18.03

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας

ΠΕ18.04

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.07

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΕ18.08

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ18.09

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ18.10

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.11

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.12

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.13

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.14

ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ -ΑΛΙΕΙΑΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.15

ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ -ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.16

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ18.17

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.18

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ18.20

ΚΛΩΣΤΟ-ΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕ18.21

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΠΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΑΣ

ΠΕ18.22

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ -ΤΕΧΝ. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ18.23

ΝΑΥΤ.ΜΑΘ. (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΕ18.24

ΕΡΓΑΣΙΟ-ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕ18.25

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕ18.26

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ18.27

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ18.28

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ18.29

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ18.30

ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.31

ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ18.32

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ18.33

ΒΡΕΦΟ-ΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΕ18.35

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας

ΠΕ18.36

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕ18.37

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕ18.38

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕ18.39

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.40

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας

ΠΕ18.41

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕ18.44

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕ19

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

Βλέπε νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ32

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ33

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)

Πτυχίο Μεθοδολογίας- Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) .

ΠΕ34.00

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας

ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) Πανεπιστημίων της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

ΠΕ40.00

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Πτυχίο Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή

Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (με κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας)

ή Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός και της Διδακτικής της ως Ξένης) Πανεπιστημίων της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) .

Πτυχίο προγράμματος σπουδών "Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός" του ΕΑΠ.

ΠΕ41

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Πτυχίο Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (πρώην Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας (6) ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

ΠΕ78

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ10, ΠΕ13)

Πτυχίο Κοινωνιολογίας

ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

ή Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής

ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ή πτυχίο του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ή Πτυχίο Νομικής

ή Πολιτικής Επιστήμης

ή Πολιτικών Επιστημών

ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών

ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

ή Δημόσιας Διοίκησης (Παντείου Παν/μίου μέχρι 30/6/1984)

ή Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Κατεύθυνσης «Δημοσίων Θεσμών», με ημερομηνία εισαγωγής των υποψηφίων από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής (7),

ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ή Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας (που από το Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία

ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης κατεύθυνσης Πολιτικής Επιστήμης της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Για όλους τους ανωτέρω, απαιτείται και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (1).

ΠΕ 79

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Αναλύεται σε υποκλάδους
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΕ79.01

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ16.01, ΠΕ16.02)

Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.1566/1985

Πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής (2),
εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985

ΠΕ79.02

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ17.14, ΠΕ17.13)

Πτυχίο τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ή κάποιο ισοδύναμο προς αυτά της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Πτυχίο τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ή κάποιο ισοδύναμο προς αυτά της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΠΕ80

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ09, ΠΕ18.02, ΠΕ18.03, ΠΕ18.35, ΠΕ18.40, ΠΕ15)

Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης με Κατεύθυνση "Δημόσια Οικονομική" του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής (8)

ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (9)

ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών

ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης

ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ή Διοίκησης Επιχειρήσεων

ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1)

ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.)

ή Ναυτιλιακών Σπουδών

ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

ή Στατιστικής

ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής

ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008)

ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1)

ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος, Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις)

ή πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3)

ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π

ή πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ

ή Γραμματέων, Στελεχών Διοίκησης, Στελεχών Εμπορίου & Βιομηχανικών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ

ή Στελεχών Διοίκησης ΚΑΤΕΕ

ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας (10)

ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας και Πελοποννήσου (10),

Λογιστικής ΤΕΙ

ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ΤΕΙ

ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ

ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής

ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ

ή Στελεχών Λογιστηρίου, Στελεχών Εμπορίου και Βιομηχ. Επιχειρήσεων (κατευθ. Λογιστηρίου) ΚΑΤΕΕ

ή Τουριστικών Επιχειρήσεων

ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ

ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων (τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων) ΚΑΤΕΕ

ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) πτυχία μέχρι 10-02-2003,

Εμπορίας και Διαφήμισης (ΜARKETING) ΤΕΙ

ή Στελεχών Επιχειρήσεων (Κατεύθυνση Εμπορίας και Διαφήμισης Προϊόντων) ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Για τους ανωτέρω απαιτείται και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (1).

Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή πτυχίο της πρώην Ανώτατης Σχολής Οικιακής Οικονομίας ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

ΠΕ81

ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, ΠΕ12.03, ΠΕ17.01, ΠΕ17.05, ΠΕ17.11)

Πτυχίο Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ

ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων

ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής

ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής(2).

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών Α.Ε.Ι.

ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Ε.Ι.

ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Α.Ε.Ι.

ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής

ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ή Τοπογραφίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ.

ή Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του ΤΕΙ Πάτρας (10)

ή με κατεύθυνση Μηχανικών Μορφολογίας και Αναστήλωσης Τ.Ε.του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (10) της ημεδαπής

ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ82

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ12.04, ΠΕ12.07, ΠΕ12.11, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)

Πτυχίο Τεχνολόγων Μηχανολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ

ή Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) της ημεδαπής

ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας (μετονομάστηκε σε Μηχανολόγων Μηχανικών)

ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (μετονομάστηκε σε Μηχανολόγων Μηχανικών) Α.Ε.Ι.

ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Ε.Ι. ,

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Α.Ε.Ι.

ή Μηχανολογίας,

ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ή Ναυπηγικής

ή Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

ή Ενεργειακής Τεχνικής

ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου)

ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας) ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ή πτυχίο Οχημάτων

ή Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. ΤΕΙ

ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ΚΑΤΕΕ

ή Σχολής Μηχανικών (ΑΕΝ)

ή Δοκίμων Αξιωματικών Μηχανής (ΑΔΣΕΝ)

ή πτυχίο Μηχανοσυνθ. Αεροσκαφών

ή Τεχνολόγων Αεροσκαφών

ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ΤΕΙ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (1).

ΠΕ83

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ12.05, ΠΕ17.03, ΠΕ17.07)

Πτυχίο Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ

ή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Α.Ε.Ι.,

Ηλεκτρολογίας

ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ή Ενεργειακής Τεχνικής

ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου)

ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας) ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ84

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08, ΠΕ17.09)

Πτυχίο Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ

ή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Πτυχίο Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Ε.Ι.,

Ηλεκτρονικής

ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ,

Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

ή Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ 85

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ12.08, ΠΕ18.22, ΠΕ17.12)

Πτυχίο Χημικών Μηχανικών

ή Μεταλλειολόγων Μηχανικών

ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Α.Ε.Ι., Μεταλλειολόγων - Τεχνολόγων Ορυχείων ΤΕΙ

ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

ή Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Τ.Ε.

ΤΕΙ, Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου (πρώην τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Καβάλας)

ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. ΤΕΙ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ86

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(Πρώήν κλάδοι ΠΕ19, ΠΕ20)

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής

ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ή Επιστήμης των Υπολογιστών

ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής»

ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση «Διοίκηση Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τους αποφοίτους που εισήχθησαν μετά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ.

ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών

ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

ή Ψηφιακών Συστημάτων

ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/ων και Δικτύων

ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλ/ων

ή ΠΣΕ "Επιστήμες και Πολιτισμός" (με κατεύθυνση Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους)

ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

ή Πληροφορικής και Τηλεματικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής,

ή Πτυχίο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (3)

ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής ή

Μηχανικών Πληροφορικής

ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,

ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

ή Διαχείρισης Πληροφοριών

ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ή Βιομηχανικής Πληροφορικής

ή Αυτοματισμού

ή Μηχανικών Αυτοματισμού

ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

ή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής με κατεύθυνση «Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής» ΤΕΙ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ 87

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

Αναλύεται σε από υποκλάδους
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΠΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΑΣ
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕ87.01

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ14.01, ΠΕ14.02, ΠΕ14.03)

Πτυχίο Ιατρικής

ή Οδοντιατρικής

ή Φαρμακευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ87.02

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ14.06, ΠΕ18.10, ΠΕ18.11, ΠΕ18.39)

Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων

ή πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕΙ

ή Αδελφών Νοσοκόμων ΚΑΤΕΕ

ή Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων

ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Επισκεπτριών Ε.Ε.Σ.

ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Θεραπευτηρίου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Τμήμα Νοσηλευτών)

ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων « Βασιλ. Όλγα»

ή πτυχίο Μαιευτικής ΤΕΙ

ή Δημόσιας Μαιευτικής Σχολής Θεσ/νίκης

ή Επισκεπτών/τριών Υγείας ΤΕΙ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ87.03

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

(Πρώην κλάδος ΠΕ18.04)

Πτυχίο Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΤΕΙ

ή Αισθητικής ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ87.04

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

(Πρώην κλάδος ΠΕ18.07)

Πτυχίο Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ

ή Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ87.05

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

(Πρώην κλάδος ΠΕ18.08)

Πτυχίο Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ

ή Τεχνολόγων Οδοντοτεχνικής ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ87.06

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Πρώην κλάδος ΠΕ18.09)

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ

ή Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΑΤΕΕ)

ή Σχολής Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών (Τμήμα Κοινων. Πρόνοιας)

ή Διακονισσών της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ87.07

ΡΑΔΙΟΛΟΠΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΑΣ

(Πρώην κλάδος ΠΕ18.21)

Πτυχίο Ραδιολογίας / Ακτινολογίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ87.08

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ18.24, ΠΕ18.25)

Πτυχίο Εργοθεραπείας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ,
πτυχίο Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής
ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ87.09

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

(Πρώην κλάδος ΠΕ18.33)

Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ
ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ
ή Νηπιοκόμων ΚΑΤΕΕ
ή Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΠΙΚΠΑ) της ημεδαπής
ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΠΕ87.10

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

(Πρώην κλάδος ΠΕ18.37)

Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ
ή Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής
ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ88

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αναλύεται σε υποκλάδους
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ88.01

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(Πρώην κλάδος ΠΕ14.04)

Πτυχίο Γεωπονίας

ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

ή Αγροτικής Ανάπτυξης

ή Γεωργικής Οικονομίας

ή Γεωργικών Βιομηχανιών

ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής

ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος

ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών

ή Ζωικής Παραγωγής

ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

ή Φυτικής Παραγωγής

ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Βιοτεχνολογίας

ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας

ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ88.02

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ18.12, ΠΕ18.15, ΠΕ18.17, ΠΕ18.30)

Πτυχίο Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ή Τεχνολόγων Γεωπόνων ( κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής) ,

πτυχίο Μηχανικής Βιοσυστημάτων

ή Τεχνολόγων Γεωπόνων ( κατεύθυνση Μηχανικής Βιοσυστημάτων) ΤΕΙ

ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ΤΕΙ

ή Τεχνολόγων Γεωργικών Μηχανημάτων και Αρδεύσεων ΚΑΤΕΕ ,

πτυχίο Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΤΕΙ ,

πτυχίο Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

ή Βιολογικών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ,

πτυχίο Βιολογικής Γεωργίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (9),

πτυχίο Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (9),

πτυχίο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου (10) της ημεδαπής

ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ88.03

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ18.13, ΠΕ18.14)

Πτυχίο Ζωικής Παραγωγής

ή Τεχνολόγων Γεωπόνων ( κατεύθυνση Ζωϊκής Παραγωγής) ΤΕΙ

ή Κτηνοτροφικής Παραγωγής ΚΑΤΕΕ, πτυχίο Ιχθυοκομίας – Αλιείας

ή Τεχνολογίας Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ88.04

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

(Πρώην κλάδος ΠΕ18.36)

Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ

ή Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ

ή Διατροφής ή Διατροφής και Διαιτολόγιας ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ88.05

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ12.13, ΠΕ14.05, ΠΕ18.16)

Πτυχίο Περιβάλλοντος

ή Μηχανικού Περιβάλλοντος

ή Σχεδιασμού Νησιωτικού Περιβάλλοντος και Χαρτογραφίας (Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας (Π.Σ.Ε.)

ή Επιστημών και Πολιτισμού (κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος (ΠΣΕ) Α.Ε.Ι.

ή πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Α.Ε.Ι.

ή πτυχίο Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ

ή Δασοπονίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ89

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Αναλύεται σε υποκλάδους
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕ89.01

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27, ΠΕ18.28, ΠΕ18.29)

Πτυχίο Γραφικών Τεχνών

ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

ή Εκτύπωσης Φωτογραφικής Αναπαραγωγής ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ,

πτυχίο Γραφιστικής ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ ,

πτυχίο Διακοσμητικής

ή Εσωτερικής αρχιτεκτονικής διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ,

πτυχίο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕΙ,

πτυχίο Φωτογραφίας ΤΕΙ

ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων ΤΕΙ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ89.02

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(Πρώην κλάδοι ΠΕ18.38, ΠΕ18.44, ΠΕ18.20)

Πτυχίο Κεραμικής ΤΕΙ,

πτυχίο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕΙ ,

πτυχίο Κλωστοϋφαντουργίαςή Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.ΤΕΙ

ή Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων

ή Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης ΤΕΙ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ90

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Πρώην κλάδος ΠΕ18.23)

Πτυχίο Σχολής Πλοιάρχων (ΑΕΝ) ή Ραδιοτηλεγραφητών, Δοκίμων Αξιωματικών Καταστρώματος, Δοκίμων Αξιωματικών Ασυρμάτου (ΑΔΣΕΝ) της ημεδαπής ή

ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ91

ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αναλύεται στους υποκλάδους
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕ91.01

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Πρώην κλάδος ΠΕ32)

Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

ΠΕ91.02

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

(Πρώην κλάδος ΠΕ18.41)

Πτυχίο ΤΕΙ Δραματικής Τέχνης ή ισότιμων Αναγνωρισμένων Σχολών Δραματικής Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμων πτυχίων αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)
ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η ισοτιμία των πτυχίων των Σχολών Δραματικής Τέχνης της ημεδαπής θα πρέπει να έχει χορηγηθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Επίσης, πτυχίο “DIPLOME DE LICENCE EN ETUDES THEATRALES” από το UNIVERSITE DE PARIS III- SORBONNE NOUVELLE της Γαλλίας του οποίου η ισοτιμία με Α.Τ.Ε.Ι. έχει αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες αρχές, θεωρείται προσόν διορισμού στον κλάδο ΠΕ 18.41 μέχρι να υπάρξουν πτυχιούχοι τμημάτων Δραματικής Τέχνης Α.Τ.Ε.Ι. (54379/Δ2/ 19-04-2013 Υ.Α. ΦΕΚ 1047 Β΄/29-04-2013).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(edu.klimaka.gr)

ΤΕ01.01

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ

ΤΕ01.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ01.03

ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ01.04

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.05

ΔΟΜΙΚΟΙ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ

ΤΕ01.06

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.07

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.08

ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕ01.09

ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

ΤΕ01.10

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕ01.11

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕ01.12

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΕ01.13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

 

ΤΕ01.14

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΕ01.15

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ

 

ΤΕ01.17

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΕ01.19

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.20

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.22  

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

ΤΕ01.23

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  

ΤΕ01.24

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ

 

ΤΕ01.25

ΑΡΓΥΡΟ-ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.26

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.27  

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕ01.28

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ01.29

ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.30

ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.31

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.32

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΕ01.33

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΕ01.34

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΕ01.35

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΕ01.36

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΕ01.37

ΚΟΠΤΙΚΗΣ -ΡΑΠΤΙΚΗΣ
(ΤΕ01.22)

 
ΚΛΩΣΤΟ-ΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
(ΤΕ01.27)

ΟΧΙ(1)

ΤΕ02.01

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ

(Πρώην κλάδοι ΤΕ01.01, ΤΕ01.05)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ02.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

(Πρώην κλάδοι ΤΕ01.02, ΤΕ01.03, ΤΕ01.28)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ02.03

ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

(Πρώην κλάδοι ΤΕ01.08, ΤΕ01.23)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ , αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ02.04

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Πρώην κλάδοι ΤΕ01.10, ΤΕ01.11)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ02.05

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

(Πρώην κλάδοι ΤΕ01.12, ΤΕ01.14, ΤΕ01.17)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ02.06

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(Πρώην κλάδοι ΤΕ01.22, ΤΕ01.27)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ02.07

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

(Πρώην κλάδοι ΤΕ01.32, ΤΕ01.33, ΤΕ01.34, ΤΕ01.35, ΤΕ01.36)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ16

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109Α΄) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΕ01.01

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΔΕ01.02

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΔΕ01.04

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Βλέπε νέο κλάδο ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΔΕ01.05

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα (11) μετά την κτήση του πτυχίου.

ΔΕ01.08

ΗΛΕΚΤΡΟ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

Βλέπε νέο κλάδο ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΔΕ01.09

ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ

 

ΔΕ01.10

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΔΕ01.11

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)

Βλέπε νέο κλάδο ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΔΕ01.12

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

Βλέπε νέο κλάδο ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΔΕ01.13

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα (11) μετά την κτήση του πτυχίου.

ΔΕ01.14

ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα (11) μετά την κτήση του πτυχίου.

ΔΕ01.15

ΑΡΓΥΡΟ-ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ. αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα (11) μετά την κτήση του πτυχίου.

ΔΕ01.16

ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

Βλέπε νέο κλάδο ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΔΕ01.17

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα (11) μετά την κτήση του πτυχίου.

ΔΕ01.18

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

 

ΔΕ02.01

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

(Πρώην κλάδοι ΔΕ01.01, ΔΕ01.04)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα (11) μετά την κτήση του πτυχίου.

ΔΕ02.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

(Πρώην κλάδοι ΔΕ01.02, ΔΕ01.08, ΔΕ01.10, ΔΕ01.11, ΔΕ01.12, ΔΕ01.16)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα (5) μετά την κτήση του πτυχίου.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1. Για τους κλάδους και τις ειδικότητες στους οποίους ορίζεται ως τυπικό προσόν η κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών ή βεβαίωσης τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ διευκρινίζονται τα εξής:

α. Για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων δεν είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου ή βεβαίωσης παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή άλλων ισοδύναμων πτυχίων (όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997-ΦΕΚ 188Α΄). Πλην όμως, κατά τους διορισμούς και τις προσλήψεις προηγούνται στον οικείο πίνακα οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού, δηλαδή έχουν και παιδαγωγική επιμόρφωση.

β. Κατ΄ εξαίρεση για τις προσλήψεις τρίτεκνων αναπληρωτών (παρ. 4 άρθρου 2 του ν. 3454/2006) είναι υποχρεωτική η κατοχή πτυχίου ή βεβαίωσης παιδαγωγικής επιμόρφωσης, εφόσον ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες για τις οποίες η παιδαγωγική επιμόρφωση αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού.

ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
2. Οι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού απαιτείται να έχουν απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου (Ελληνικού) σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να έχουν βεβαίωση ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας «επιπέδου Γ2» ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της Κύπρου στην Ελληνική γλώσσα ή Μεταπτυχιακό Τίτλο της ημεδαπής ή της Κύπρου στην Ελληνική Γλώσσα. Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται και για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΔΕ και ΤΕ.

ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
3. Τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην Κύπρο πριν την πλήρη ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή ένωση (01-05-2004) και εφόσον περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται να έχουν βεβαίωση αντιστοιχίας. Τα ίδια πτυχία καθώς και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν αποκτηθεί μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ένωση απαιτείται να έχουν βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πτυχία.

Σχετικά Άρθρα