edu.klimaka.gr

Μεταθέσεις ΕΕΠ - ΕΒΠ

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικου ΕΕΠ / ΕΒΠ 2022 2023

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) / Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΚΕΣΥ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.26069/Ε4/07-03-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Μιλάνου, Χ. Πυλέρης
Τηλέφωνο: 210 344 2332, 2931

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2022-2023.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62, παρ. 5α και παρ. 5β του ν.4589/2019 (Α΄13) όπως προστέθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4653/2020 (Α 12΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 17 και 169 του ν. 4823/2021 (Α΄136)
4. Το Π.Δ. 56/2001 (Α΄47) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (Α΄129)
5. Το Π.Δ. 50/1996 (Α΄45) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄94)
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
8. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
9. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
10. Την αριθμ. 135821/Γ1/02-11-2022 Υπουργική Απόφαση «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042, ΑΔΑ: ΩΣΘ646ΜΤΛΗ-ΒΟΡ)
11. Την αριθμ.156931/Γ1/19-12-2022 Υπουργική Απόφαση «Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος» (Β΄6545)
12. Την παρ. 4 του άρθρου 4 της αριθ. πρωτ. 5658/Α7/18-1-2023 Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΑΙΘ «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής …» (Β΄224)
13. Την αριθ. 126423/Ε4/14-10-2022 (ΑΔΑ:Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2) Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2022-2023
14. Τις αριθ. 2η/24-02-2023 και 3η/07-03-2023 πράξεις του ΚΥΣΕΕΠ
15. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, σε περιοχές/δομές όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

(....) (σ.σ. αναφέρονται 34 μεταθέσεις)

Οι μετατιθέμενοι από περιοχή αναλαμβάνουν υπηρεσία (στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή ΚΕΔΑΣΥ) με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας στην οποία ανήκουν.

Οι μετατιθέμενοι από ΚΕΔΑΣΥ ή ΣΔΕΥ αναλαμβάνουν υπηρεσία (στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή ΚΕΔΑΣΥ) με τη λήξη λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ.

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα δεν μετατίθενται διότι είτε δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
κ.α.α
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΒΕΕΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις μεταθέσεις προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023

 


Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) / Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΚΕΣΥ 2022

Αρ.Πρωτ.41686/Ε4/11-04-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου - Κ. Μιλάνου
Τηλέφωνο: 210 344 2931 - 2332

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2021-2022.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 62, παρ. 5α και παρ. 5β του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄)
2. του άρθρου 4, ενότητα Δ΄, παρ. 1 & 2 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) καθώς και του άρθρου 23, παρ.2 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
3. των άρθρων 15, 17 και 29 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄)
4. του άρθρου 97 του ν. 4850/2021 (ΦΕΚ 208 Α΄)
5. του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
6. το Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 39/1998 (ΦΕΚ 43 Α΄) και διορθώθηκε στο ΦΕΚ 262/Α΄/1998 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του άρθρου 14 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
9. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
10. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
11. Την αριθ. 18769/Ε4/18-02-2022 (ΑΔΑ:6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7) εγκύκλιο μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2021-2022
12. Τις 1η/01-04-2022 και 2η/7-04-2022 πράξεις του ΚΥΣΕΕΠ
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Α. Μεταθέτουμε με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως εξής:

(....) (σ.σ. αναφέρονται 321 μεταθέσεις)

Β. Μεταθέτουμε με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε θέσεις με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ως εξής:

(....) (σ.σ. αναφέρονται 03 μεταθέσεις)

Οι μετατιθέμενοι από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και οι μετατιθέμενοι από περιοχή σε ΣΔΕΥ ή ΚΕΔΑΣΥ αναλαμβάνουν υπηρεσία στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στο οικείο ΚΕΔΑΣΥ αντίστοιχα με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας στην οποία ανήκουν.

Οι μετατιθέμενοι από ΚΕΔΑΣΥ σε περιοχή μετάθεσης, ΣΔΕΥ ή ΚΕΔΑΣΥ αναλαμβάνουν υπηρεσία ως άνωθεν με τη λήξη λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ.

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στους άνωθεν πίνακες δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις μεταθέσεις προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΚΕΣΥ 2022

Σχετικά Άρθρα