edu.klimaka.gr

Μεταθέσεις ΕΕΠ - ΕΒΠ

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικου ΕΕΠ / ΕΒΠ 2021 2022

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) / Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΚΕΣΥ 2022

Αρ.Πρωτ.41686/Ε4/11-04-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου - Κ. Μιλάνου
Τηλέφωνο: 210 344 2931 - 2332

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2021-2022.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 62, παρ. 5α και παρ. 5β του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄)
2. του άρθρου 4, ενότητα Δ΄, παρ. 1 & 2 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) καθώς και του άρθρου 23, παρ.2 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
3. των άρθρων 15, 17 και 29 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄)
4. του άρθρου 97 του ν. 4850/2021 (ΦΕΚ 208 Α΄)
5. του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
6. το Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 39/1998 (ΦΕΚ 43 Α΄) και διορθώθηκε στο ΦΕΚ 262/Α΄/1998 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του άρθρου 14 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
9. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
10. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
11. Την αριθ. 18769/Ε4/18-02-2022 (ΑΔΑ:6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7) εγκύκλιο μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2021-2022
12. Τις 1η/01-04-2022 και 2η/7-04-2022 πράξεις του ΚΥΣΕΕΠ
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Α. Μεταθέτουμε με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως εξής:

(....) (σ.σ. αναφέρονται 321 μεταθέσεις)

Β. Μεταθέτουμε με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε θέσεις με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ως εξής:

(....) (σ.σ. αναφέρονται 03 μεταθέσεις)

Οι μετατιθέμενοι από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και οι μετατιθέμενοι από περιοχή σε ΣΔΕΥ ή ΚΕΔΑΣΥ αναλαμβάνουν υπηρεσία στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στο οικείο ΚΕΔΑΣΥ αντίστοιχα με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας στην οποία ανήκουν.

Οι μετατιθέμενοι από ΚΕΔΑΣΥ σε περιοχή μετάθεσης, ΣΔΕΥ ή ΚΕΔΑΣΥ αναλαμβάνουν υπηρεσία ως άνωθεν με τη λήξη λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ.

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στους άνωθεν πίνακες δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις μεταθέσεις προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΚΕΣΥ 2022


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.46361/Ε4/22-04-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου - Κ. Μιλάνου
Τηλέφωνο: 210 344 2931 - 2082

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 62, παρ. 5 α και παρ. 5β του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄)
2. του άρθρου 4, της ενότητας Δ΄, παρ. 1 & 2 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
3. του άρθρου 23, παρ.2 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
4. του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
5. το Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94 Α΄)
6. του άρθρου 14 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
9. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
10. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
11. Την αριθ. 31271/Ε4/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ) εγκύκλιο μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2020-2021
12. Την 1η/19-04-2021 πράξη του ΚΥΣΕΕΠ
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως εξής:

(....) (σ.σ. αναφέρονται 19 μεταθέσεις)

Οι μετατιθέμενοι από περιοχή σε περιοχή ή ΚΕΣΥ καλούνται να παρουσιαστούν στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση που υπάγεται το ΚΕΣΥ με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας στην οποία ανήκουν.

Οι μετατιθέμενοι από ΚΕΣΥ σε περιοχή ή ΚΕΣΥ καλούνται να παρουσιαστούν στη θέση μετάθεσής τους την επομένη της λήξης του σχολικού έτους (31 Αυγούστου).

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στον άνωθεν πίνακα δεν μετατίθενται διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις μεταθέσεις προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021

Σχετικά Άρθρα