edu.klimaka.gr

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Φ.259/34097/Β6/11-04-08/ΥΠΕΠΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ. & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Επαμ. Ρουσσάκης
Τηλ.: 210 344-2075, 210 344-2661
Fax: 210 344-2077
e-mail: dode_t3(AT)ypepth.gr

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση εκπαιδευτικών λόγων μή χρήσης άδειας θερινών διακοπών και των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν Σάββατα και Κυριακές στις διαδικασίες των πανελλαδικών απολυτήριων εξετάσεων Λυκείου

1. Σας κοινοποιούμε την αριθ.2/35526/0022/2007 (ΦΕΚ 1369 τ.Β) κοινή υπουργική απόφαση υπουργών οικονομίας και οικονομικών και εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων και την τροποίηση αυτής 2/85523/0022/2008 (ΦΕΚ 342 τ.Β) και σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Η αποζημίωση για μή χρήση μέρους θερινών διαοπών του άρθρου 1 καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθυμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στις εν γένει διαδικασίες των πανελλαδικών απολυτηρίων εξετάσεων της Γ' τάξης του Ημερήσιου και Δ' τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, την έκδοση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων και των κάθε φύσης εξετάσεων για την εισαγωγή αποφοίτων Λυκείων και ΤΕΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από 1ης Ιουλίου μέχρι 31ης Αυγούστου.

Η αποζημίωση για κάθε ημέρα απσχόλησης για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ίση με το 1/30 του βασικού τους μισθού, του χρονοεπιδόματος και των επιδομάτων διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης λόγω μή χρήσης μέρους θερινών διακοπών είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι απασχολούνται μέτα την 30η Ιουνίου που λήγει το διδακτικό έτος στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων για όσες ημέρες απασχοληθούν.

Δεν δικαιούνται την αποζημίωση αυτή οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση ή άλλη σχέση σε υπηρεσίες διοίκησης και κατά συνέπεια δικαιούνται την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις ετήσια κανονική άδεια την οποία μπορούν να λάβουν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους.

β) Η πρόσθετη αποζημίωση του άρθρου 2 την αναφερόμενης ΚΥΑ καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απασχολούνται τα Σάββατα και τις Κυριακές των μηνών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου στις εν γένει διαδικασίες των πανελλαδικών απολυτηρίων εξετάσεων της Γ τάξης του Ημερήσιου και Δ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και των κάθε φύσης εξετάσεων για την εισαγωγή αποφοίτων Λυκείων και ΤΕΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η αποζημίωση αυτή καθορίζεται ως εξής:

Για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ίση με το 75% του 1/30 του βασικού τους μισθού και των επιδομάτων εξωδιδακτικής απασχόλησης και διδακτικής προετοιμασίας.

Για τους εκπαιδευτικούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ίση με το 75% του 1/30 του βασικού τους μισθού, του χρονοεπιδόματος και των επιδομάτων διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απσχόλησης.

2. Η εκκαθάριση και πληρωμή των παραπάνω αποζημιώσεων (για μή χρήση άδειας και για απασχόληση Σάββατα και Κυριακές) για τους εκπαιδευτικούς τη Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνεται με καταστάσεις συνοδευόμενες από σχετικές θεωρήσεις και βεβαιώσεις που υποβάλλονται στις οικείες ΥΔΕ για εκκαθάριση και πληρωμή με τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής μέσω την ΥΔΕ. Η δαπάνη της αποζημίωσης για μή χρήση μέρους άδειας θερινών διακοπών βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ0560 του ειδικού φορέα 182 "Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση". Η δαπάνη της προσθετης αποζημίωσης για όσους εργάστηκαν τα Σάββατα και τις Κυριακές βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ0512 του ειδικού φορές 182 "Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης".

3. Οι καταστάσεις πληρωμής των παραπάνω αποζημιώσεων για όλους τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζονται από τον εκκαθαριστή αποδοχών στον προϊστάμενο Δ/νσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συνέχει υποβάλλονται στις οικείες ΥΔΕ συνοδευόμενες από :

  • Βεβαίωση προσφοράς εργασίας, με συγκεκριμένες ημερομηνίες και ημέρες εργασίας, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της οικείας Επιστροπής ή τον Προϊστάμενο της οικείας Υπηρεσίας στην οποία προσφέρθηκε η εργασία.
  • Βεβαίωση αποδοχών ή αντίγραφο αυτής.
  • Αντίγραφο απόφασης σύστασης Επιτροπής (εφόσον είναι Επιτροπή) ή αντίγραφο εντολής.

4. Οι παραπάνω αποζημιώσεις έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους εκπαιδευτικούς Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που ασχολούνται στις εν γένει διαδικασίες των πανελλαδικών απολυτηρίων εξετάσεων της Γ τάξης του Ημερήσιου και της Δ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και των κάθε φύσης εξετάσεων για την εισαγωγή αποφοίτων Λυκείων και ΤΕΕ στιν τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι προϊστάμενοι Δ/νσεων κα Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να ανακοινώσουν την παρούσα για ενημέρωση στους Δ/ντες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και σε κάθε άλλο αρμόδιο για την εφαρμογή της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΤΗΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ

(ΦΕΚ 1369/2007 -Αριθμ. 2/35526/0022)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1369
2 Αυγούστου 2007

Αριθμ. 2/35526/0022
Αποζημίωση εκπαιδευτικών λόγω μη χρήσης θερινών διακοπών και των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν Σάββατα - Κυριακές στις διαδικασίες απολυτήριων εξετάσεων Λυκείου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 1 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ.Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2909/2001.

3. Το πδ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ.Α) «Αξιολόγηση των μαθητών Ενιαίου Λυκείου».

4. Τις διατάξεις του ν.2362/1995 «Περί δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 7.192.000 € περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και για καθένα από τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη.

Η δαπάνη των 7.192.000 € αντιμετωπίζεται ως ακολούθως:

α) μέχρι του ποσού των 3.745.000 € από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις ειδ.φορέα 182 «Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ΚΑΕ 0512

β) μέχρι του ποσού των 668.600 € από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις ειδ. φορέα 19/170 ΚΑΕ 0512

γ) μέχρι του ποσού των 2.778.400 € από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις ειδ. φορέα 19/170 ΚΑΕ 0563.

6. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΔΕ/1264 14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 τ.Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στις εν γένει διαδικασίες των Πανελλαδικών απολυτήριων εξετάσεων της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου, στην έκδοση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων και στις κάθε φύσης εξετάσεις για την εισαγωγή αποφοίτων των Λυκείων και των TEE στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μετά των 30η Ιουνίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης τους για τη μη χρήση μέρους θερινών διακοπών ως εξής:

Α. Για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ίση με το 1/30 του βασικού μισθού που κατέχουν, καθώς και των επιδομάτων εξωδιδακτικής απασχόλησης και διδακτικής προετοιμασίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Β. Για τους εκπαιδευτικούς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ίση με το 1/30 του βασικού μισθού που κατέχουν, καθώς και του χρονοεπιδόματος και του επιδόματος διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της αποζημίωσης της παραγρ.1 της απόφασης αυτής είναι η παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας που έχει σχέση με τη διενέργεια των Πανελλαδικών - απολυτήριων εξετάσεων ή των κάθε φύσης εξετάσεων για την εισαγωγή των αποφοίτων των Λυκείων και των TEE στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η προσφορά εργασίας και οι συγκεκριμένες ημερομηνίες πιστοποιούνται με βεβαίωση του Προέδρου της οικείας επιτροπής ή του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας στην οποία προσφέρθηκε η εργασία.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται προκειμένου για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που κατά το χρόνο προσφοράς της εργασίας υπηρετούν με απόσπαση ή άλλη σχέση σε υπηρεσίες διοίκησης και κατά συνέπεια δικαιούνται κανονικής άδειας.

Η εκκαθάριση της αποζημίωσης της παρ.1 γίνεται με μισθοδοτικές καταστάσεις μέσω των οικείων Δ.Ο.Υ σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0563 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ειδ. φορέα 19/220.

Άρθρο 2
1. Στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στους διοικητικούς υπαλλήλους της Κ. Υ. και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους επιστάτες και στις καθαρίστριες σχολείων που απασχολούνται τα Σάββατα και τις Κυριακές των μηνών Μάιου, Ιουνίου και Ιουλίου στις εν γένει διαδικασίες των πανελλαδικών απολυτήριων εξετάσεων του Λυκείου και των κάθε φύσης εξετάσεων για την εισαγωγή αποφοίτων των Λυκείων και των TEE στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση, καταβάλλεται πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης τους στις διαδικασίες αυτές ως εξής:

Α. Για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ίση με το 75% της αποζημίωσης της περίπτ. Α' της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου.

Β. Για τους εκπαιδευτικούς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ίση με το 75% της αποζημίωσης της περίπτ. Β' της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου.

Γ. Για όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς και για τους επιστάτες και τις καθαρίστριες των σχολείων, ίση με το 75% του 1/30 του βασικού μισθού που κατέχουν.

2. Η καταβολή των αποζημιώσεων αυτών γίνεται με καταστάσεις που συντάσσονται από τους εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων, εκκαθαρίζονται και ενταλματοποιούνται από την οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0512 που εγγράφονται στον προϋπολογισμό των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Οι διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως για την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που ασχολούνται στις εν γένει διαδικασίες των απολυτήριων πανελλαδικών εξετάσεων του Λυκείου και των κάθε φύσης εξετάσεων για την εισαγωγή των αποφοίτων των Λυκείων και των TEE στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

2. Η καταβολή των αποζημιώσεων στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς του παρόντος άρθρου γίνεται από την οικεία ΔΟΥ με τακτικό χρηματικό ένταλμα σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και με βάση καταστάσεις εκκαθάρισης της οικείας Δ/νσης ή του Γραφείου Δευτ/θμιας Εκπ/σης.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το σχολ. έτος 2006-2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2007

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΝΝΑΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα