edu.klimaka.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.93006/Γ7/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες για το τμ.Β΄: Τασία Ξυλόκοτα
Τηλέφωνο : 210-3442205
Fax : 210-3443013
e-mail: t05sde1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες για το τμ. Δ΄: Πηνελόπη Σακκοπούλου
Τηλέφωνο : 210-3443023, 3442218
Fax : 210-3443296
e-mail: taapolag(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την τοποθέτησή τους ως Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ) και Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ) να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη συμμετοχή τους στην οικεία διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

1. Οι θέσεις των Υπευθύνων όλων των ως άνω κατηγοριών είναι, πανελλαδικά, εκατόν πενήντα έξι (156) ως εξής:

α. Σε κάθε μία από τις Διευθύνσεις Π/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Αχαΐας καθώς και στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης από: μία (1) θέση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), μία (1) θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας (ΑΥ) και μία (1) θέση Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ).

β. Σε όλες τις άλλες Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (πλην των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη παράγραφο 1α) από μία θέση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ) μία (1) για κάθε Διεύθυνση Π/θμιας και μία (1) για κάθε Διεύθυνση Δ/θμιας.

2. Όσοι εκπαιδευτικοί επιλεγούν τοποθετούνται για θητεία η οποία λήγει στις 31/8/2015.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 έχουν όσοι:

α) είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των Κλάδων, της Δευτεροβάθμιας (Δ/θμιας) για τις θέσεις των Διευθύνσεων Δ/θμιας ή της Πρωτοβάθμιας (Π/θμιας) Εκπαίδευσης για τις θέσεις των Διευθύνσεων Π/θμιας.
β) είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) ανήκουν οργανικά στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Περ/κή Δ/νση Εκ/σης) που υπάγεται και η θέση Υπευθύνου την οποία διεκδικούν.
δ) έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3), τουλάχιστον, έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία.

4. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της Δ/θμιας εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της τριετούς θητείας.

5. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Υπευθύνου από 13/08/2012 μέχρι και 23/08/2012 στο Κατάστημα (Γραφεία) της Δ/νσης Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκουν οργανικά.

6. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν επιθυμία για τοποθέτηση σε θέση Υπευθύνου και σε άλλη μία Δ/νσης Εκπ/σης της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία ανήκουν που υπάγεται στην ίδια Περ/κή Δ/νση Εκ/σης, καταθέτοντας τη σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να ενημερώσουν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 την Δ/νση Εκπ/σης της οργανικής τους θέσης.

7. Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης οφείλουν να τις διαβιβάσουν αμελλητί προς τα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

8. Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνιστά ως προς τα δηλούμενα στοιχεία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, καθώς και τα αναγκαία δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συνδρομή των επικαλούμενων κριτηρίων. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ή ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα με υπεύθυνη δήλωση περί αλήθειας του περιεχομένου τους.

9. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Πολιτιστικών θεμάτων (ΠΘ) ή Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ). είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκπαίδευσης (το Π.Υ.Σ.Π.Ε ή το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ανάλογα). Αρμόδιο όργανο για την τοποθέτηση είναι ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

10. Τα κριτήρια αξιολόγησης και η αποτίμησή τους προβλέπονται στα άρθρα 3 ή 5 ή 7 ή 9, ανάλογα με την θέση που διεκδικούν, της 92998/Γ7/10-08-2012 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού (υπό δημοσίευση).

11. Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

12. Κατά τη σύνταξη των οριστικών και τελικών αξιολογικών πινάκων επιλογής προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, έχουν οργανική θέση στη Δ/νση Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκ/σης που επιθυμούν να τοποθετηθούν και συγκεντρώνουν εικοσιπέντε (25), τουλάχιστον, μονάδες.

13. Τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. οφείλουν να καταρτίσουν τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής μέχρι τις 5/9/2012 και οι Περ/κοί Δ/ντες Εκ/σης να εκδώσουν τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής και να τοποθετήσουν τους επιλεγέντες το αργότερο μέχρι τις 7/9/2012.

14. Οι Υπεύθυνοι των ως άνω κατηγοριών (ΠΕ,ΑΥ,ΠΘ,ΣΔ). μπορούν ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες να μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα μετά τη μετάθεσή τους θέση μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους. Λοιπά θέματα μονάδων μετάθεσης ρυθμίζονται στα άρθρα 30 και 31 στο Ν. 3848/2010.

15. Η υπηρεσία των Υπευθύνων προσμετράται ως διοικητική, καθοδηγητική και διδακτική.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, να δημοσιοποιηθεί μέσω του Διαδικτύου στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.minedu.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://www.sch.gr/) και παράλληλα να αποσταλεί σε όλες τις σχολικές μονάδες μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σχετικά Άρθρα