edu.klimaka.gr

Προκήρυξη για Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Μετάβαση στο άρθρο με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης)

Αρ.Πρωτ.Φ.350.2/11/198637/Ε3/20-11-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
E-mail:    stelexi(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»

Σε συνέχεια της αριθμ.  Φ.350.2/9/189309/Ε3/7-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΜ5Ο4653ΠΣ-2ΓΦ) προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 15.00 της 22ας Νοεμβρίου 2018. Με δεδομένο ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας, η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για την υποβολή του φακέλου στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης υποβολής της αίτησης.

2. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά την κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας, πέραν της έκδοσης του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις σε περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων που τηρεί η Υπηρεσία, καλούνται να προβούν και σε έλεγχο πληρότητας του φακέλουσε ό,τι αφορά τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Για το λόγο αυτό, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα συντάσσει πίνακα στον οποίο θα καταγράφονται με ενιαία αρίθμηση τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον υποψήφιο στο φάκελο της υποψηφιότητας του. Αντίστοιχη με τον πίνακα αρίθμηση θα σημειώνεται και στα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας.Ο πίνακας αυτός θα υπογράφεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον υποψήφιο και θα διαβιβάζεται μαζί με την αίτηση, το φάκελο του υποψηφίου και το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

 


Αρ.Πρωτ.Φ.350.2/9/189309/Ε3/07-11-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
E-mail: stelexi(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Φ. Αθανασοπούλου – Γ. Λιαμπότης
Τηλ: 210-3442268, 210-3442952

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ του ν. 4547/2018 (Α΄102), και ιδίως της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του νόμου αυτού,
β) της περίπτ. 11) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112),
γ) την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.4572/2018 ( Α΄ 188 ) και
δ) του π.δ. 125/2016 (A΄210).
2. Την αριθμ. Φ.353.1/23/183930/Ε3/31-10-2018 Υ.Α. (Β΄4940) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω δεκατριών (13) θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι πίνακες των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης που θα καταρτιστούν θα ισχύσουν από την κύρωσή τους μέχρι την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτούς θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄, δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, καθώς και με πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης:

α) εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),

β) εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4547/2018, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και

γ) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στην ίδια διεύθυνση.

Τις αιτήσεις τις αποστέλλουν μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντή μιας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της παρούσας.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για την συγκέντρωση των αιτήσεων και των φακέλων υποψηφιότητας των υποψηφίων. Επίσης εκδίδουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις σε περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων που τηρεί η Υπηρεσία. Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης υποβολής και η πρωτότυπη αίτηση, μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας και το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών διαβιβάζονται στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας διατηρούνται στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

3. ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

δ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

ε) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια. Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης) και, προκειμένου για βιβλία που έχουν εκδοθεί με διεθνή πρότυπο αριθμό βιβλίου (ISBN), στο βιογραφικό σημείωμα αναφέρεται και ο αριθμός αυτός για κάθε βιβλίο. Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.

στ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό έργο καθώς και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του.

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την οποία βεβαιώνεται:
- αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26),
- ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,
- γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και με το Τμήμα Δ΄ Στελεχών της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ( τηλ. 210-3442125, 210-3442268, 210-3442952, 210-3442895).

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να διαβιβασθεί στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 

 

 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


 Αρ.Πρωτ.Φ.350.2/2/25228/Ε3/16-02-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης
Τηλ: 210-3442952
Fax: 210-3442897
Mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της Χώρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.29 ε΄ του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν.3260/2004 ( ΦΕΚ 151 τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1987 ( ΦΕΚ 26 τ. Α΄)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.25/27-1-2015 ( ΦΕΚ 21, τ. Α΄)

Προσκαλούμε

Τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για διορισμό στις παρακάτω δεκατρείς (13) θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση με σχετικά δικαιολογητικά έως τις 27 Φεβρουαρίου 2015.

Οι θέσεις που θα πληρωθούν είναι οι εξής:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας

2. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Σερρών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας.

3. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών.

4. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

5. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με έδρα την Λάρισα και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

6. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

7. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

8. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Λαμία και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Εύβοιας.

9. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, με έδρα την Αθήνα και περιοχή αρμοδιότητας το νομό Αττικής.

10. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας.

11. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου.

12. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

13. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν:

α) Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, και

γ) σημαντικά επιστημονικά και διοικητικά προσόντα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι ήδη υπηρετούντες Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ.1 του Ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151 τ.Α)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύονται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται τα προσόντα και στοιχεία του ενδιαφερομένου.

2. Αποδεικτικά δεκαπενταετούς τουλάχιστον εκπαιδευτικής υπηρεσίας η οποία πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

3. Αποδεικτικά των αναφερόμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και στοιχείων, που έχουν αποκτηθεί ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι τίτλοι σπουδών εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τους αρμόδιους φορείς. Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν επίσημα μεταφρασμένα.
Σημειώνουμε ότι το συγγραφικό έργο μόνο θα αναφέρεται και δεν θα προσκομίζεται.

4. Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν ιδιοχείρως ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ( Α. Παπανδρέου 37 - 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ ) και συγκεκριμένα στο Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών δεν θα γίνονται δεκτά συμπληρωματικά στοιχεία.

Μέχρι το διορισμό νέων Περιφερειακών Διευθυντών οι υπηρετούντες ασκούν τα διοικητικά, εκπαιδευτικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τη θέση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ( τηλ. : 210-3442125, 210-3442333, 210-3442353 και 210-3442268 ).

Η παρούσα να δημοσιευθεί από μια φορά στις εφημερίδες « ΤΑ ΝΕΑ » και « ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ »

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ Ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151/2004)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 12
Θέματα Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η κατά την περίπτωση στ ' της παρ.29 του άρθρου 14 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78Α), όπως αντικαταστάθη με την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 2986/ 2002 (ΦΕΚ 24 Α ' ) διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης και ο συνταχθείς πίνακας επιλογής καταργούνται.

Στις κενές και κενούμενες θέσεις περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημόσιοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται από κατάλογο υποψηφίων που συντάσσεται για το σκοπό αυτόν και στον οποίο περιλαμβάνονται, ύστερα από αίτησή τους, οι εκπαιδευτικοί
της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν:
α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής ή της ημεδαπής,
β) 15ετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και
γ) σημαντικά διοικητικά και επιστημονικά προσόντα.

Για το σκοπό αυτόν εκδiδεται σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα πληρωθούν, τα υποβλητέα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων και οι προθεσμίες υποβολής τους.

β) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από τη δημόσια εκπαίδευση, αποχωρεί αυτοδικαίως και από τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Ε κπαίδευσης.

Όσοι υπηρετούν στις θέσεις αυτές, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν τα επιδόματα θέσης και ειδικής απασχόλησης, τα οποία προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ως την επιλογή και τοποθέτηση των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων που επιλέγονται κατά τις διατάξεις των επόμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής.

β) Ως τον ορισμό νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προίσταμένων Γραφείων, Γραφείων Φυσικής Αγωγής, Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σε κάθε περίπτωση ως την 31.8.2005 τοποθετούνται προσωρινοί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση των οικείων Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, της παραγράφου 31 του άρθρου 14 του ν. 281 7/2000 (ΦΕΚ 78 Α ' ) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ν.2986/2002, τα οποία για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων του παρόντος άρθρου αποτελούνται από:

ί. Τρία μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Πανεπιστημίου, στο οποίο απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ίί. Έναν Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.

ίίί .Τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των κλάδων των εκπαιδευτικών των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων της αντίστοιχης βαθμίδας, που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

iv. Έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης του οικείου Συμβουλίου.

γ) Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών και Προϊσταμένων εκδίδεται οπό τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και κοινοποιείται σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα πληρωθούν, τα δικαιολογητικά που θα περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με το θέμα αυτό.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας που έχουν 15ετή τουλάχιστον συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και βαθμό Α. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Γραφείων Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 13 του π.δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20 Α). Οι υποψήφιοι προσωρινοί Διευθυντές και Προϊστάμενοι Γραφείων μπορούν να δηλώσουν προτίμηση για την τοποθέτησή τους σε θέσεις μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

δ) Για την αξιολόγηση των υποψήφιων προσωρινών Διευθυντών και Προϊσταμένων Γραφείων συνεκτιμώνται ιδίως η υπηρεσιακή κατάσταση, η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, η ικανότητα ανάληψης διοικητικών ευθυνών, η ικανότητα συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητος και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως αυτή συνάγεται από το φάκελο υποψηφιότητας εκάστου υποψηφiου.

ε) Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προιστάμενοι Γραφείων λαμβάνουν για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους το επίδομα θέσης και ειδικής απασχόλησης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Διευθυντής Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, νοούνται οι προσωpινοι Διευθυντές και Προϊστάμενοι

3. Μετά την τοποθέτηση των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένωv Γραφείων Εκπαίδευσης ανασυγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια και τα συμβούλια επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης του άρθρου 14 του ν.281 7/2000, με τη συμμετοχή των τοποθετηθέντων.

4 . α) Οι αριθμ. Υ-65157379/Δ2/18.6.2003 και αριθμ. Φ351.1/387/1 06455/Δ1/30.9.2003 προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής αντιστοίχως καταργούνται.

β) Οι κενές θέσεις σχολικών συμβούλων, που προβλέπονται από το π.δ.79/2003 (ΦΕΚ 77Α), καθώς και το σύνολο των θέσεων σχολικών συμβούλων εκπαίδευσης, που συστάθηκαν με το π.δ.28/2004 (ΦΕΚ 24 Α) πληρούνται από τους αντίστοιχους πίνακες σχολικών συμβούλων, οι οποίοι θα συνταχθούν μετά την 30ή Ιουνίου 2004.

5. Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου, του οποίου έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν και στον κλάδο στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν, έχουν διοριστεί οι προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την ίδια με αυτούς συνολική υπηρεσία στην εκπαίδευση.

Για τη διαδικασία των μετατάξεων αυτών εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν.2683/1 999 (ΦΕΚ 19 Α ).

6. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών όλων των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ). Ως την επιλογή και ορισμό διευθυντών και υποδιευθυντών, οι υπηρετούντες εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις αποζημίωση.


(Μετάβαση στο άρθρο με τα Στοιχεία Επικοινωνίας Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)

Σχετικά Άρθρα