edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5725/2018)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
e-mail : dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
FAX: 210-3442365 (για Γρ. 1163)
Πληροφορίες: Αντ. Παπαηλιάδου
Τηλέφωνο : 210 3442301

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού»

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 13 και 14 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141).
3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015» (Α’ 114) «Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. Το Π.Δ. 125/2016 ( Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
11. Την αριθμ. 52935/Υ1/30-3-2018 (Β’ 1227) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Y1/158719/24-9-2018 (Β’ 4222) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
12. Την αριθ. Φ.821/3401Κ/207807/Η2/19-12-2014 (Β΄ 3543) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός έδρας και περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης των Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών του Εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Φ.821/213763/Η2/30-12-2015 (Β΄ 3032) και 183349/Β2/30-10-2018 (Β’ 4895) Υπουργικές Αποφάσεις.
13. Το αριθμ. Φ.1/Γ/478/185189/Β1/1-11-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
Καθορίζουμε τη διαδικασία, τα προσόντα, τους όρους, τα κριτήρια και τον τρόπο επιλογής των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και κοινοποιείται αρμοδίως στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις Διπλωματικές, Προξενικές Αρχές της χώρας στο εξωτερικό και στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την επιλογή και τοποθέτηση ως Συντονιστών Εκπαίδευσης στα Γραφεία Συντονιστών στο εξωτερικό.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων κριτηρίων στο άρθρο 3 της παρούσας.
Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης πριν την κύρωση των αξιολογικών πινάκων.

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια. Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης) και, προκειμένου για βιβλία που έχουν εκδοθεί με διεθνή πρότυπο αριθμό βιβλίου (ISBN), στο βιογραφικό σημείωμα αναφέρεται και ο αριθμός αυτός για κάθε βιβλίο. Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο, καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και κωλύματα συμμετοχής

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Συντονιστών οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις:

  1. δωδεκαετή (12/ετή) τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  2. πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής και μίας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

  1. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης,
  2. Όσοι κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στις περιπτ. α’ και β’ της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),
  3. Όσοι έχουν καταδικαστεί με οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σε βάρος τους.

Άρθρο 3
Προσόντα – Μοριοδότηση

Α. Αξιολόγηση τυπικών προσόντων

1. Τα κριτήρια επιλογής, όπως προβλέπονται στην παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

2. Το κριτήριο της επιστημονικής συγκρότησης αξιολογείται με δεκαεπτά (17) κατ’ ανώτατο όριο μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Τίτλοι σπουδών

9 μονάδες κατ’ ανώτατο
όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) διδακτορικό δίπλωμα

6

ββ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

4

γγ) τίτλος διδασκαλείου εκπαίδευσης

3

δδ) δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.

3

εε) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

2

Η σωρευτική κατοχή τίτλων σπουδών των υποπεριπτώσεων ββ΄ έως και εε΄ αξιολογείται με 7 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες.

Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού. Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης

εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

 

β) Γνώση Τ.Π.Ε. B΄ Επιπέδου

1 μονάδα

γ) Γνώση ξένων γλωσσών

5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) Επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής επιπέδου Γ2

2

ββ)   Γνώση   δεύτερης   ξένης   γλώσσας   (αγγλικής   ή   γαλλικής   ή γερμανικής γλώσσας) επιπέδου Γ2

1,5

γγ) Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας

 

i) επίπεδο Γ2

1

ii) επίπεδο Γ1

0,5

iii) επίπεδο Β2

0,4

δδ) Άλλες γλώσσες (επίπεδο Γ2, Γ1 ή Β2)

0,5

1) Για την ίδια γλώσσα μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο επίπεδο.

2) Στην περίπτωση που η γλώσσα της χώρας υποδοχής είναι μία εκ των αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής απαιτείται η γνώση δύο εκ των γλωσσών αυτών.

3) Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την  πολύ καλή  (Γ1/C1) και  την καλή (B2/B2) γνώση της ξένης γλώσσας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου  τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ορίζονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, υποβάλλονται από τον υποψήφιο.

4) Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον ο υποψήφιος συνυποβάλει μαζί με το πιστοποιητικό:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της ξένης γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

 

δ) Επιμόρφωση

1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα, η οποία κατανέμεται ως εξής:

αα) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.)

0,5 μονάδες

ββ) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας

0,5 μονάδες

γγ) βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

0,1 μονάδες ανά δέκα (10) ώρες και έως 0,5 μονάδες

Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά της παρούσας περίπτωσης αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό.

 

ε) Διδακτικό - επιμορφωτικό έργο

1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα, η οποία κατανέμεται ως εξής:

αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.:

0,5 μονάδες ανά εξάμηνο

στ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

0,5 μονάδες για κάθε εξάμηνο συμμετοχής και έως 1 μονάδα

ζ) Συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια

2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής

αα) συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων που έχουν εκδοθεί με ISBN

0,5 μονάδες για κάθε εγχειρίδιο και έως 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα. Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης

ββ) δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά

0,25 μονάδες για κάθε άρθρο και έως 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα. Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης

γγ) συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης - εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.)

0,25 μονάδες ανά πρόγραμμα και έως 0,5 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες.

3. Το κριτήριο της διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας αξιολογείται με 14 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Διοικητική εμπειρία

7 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Συντονιστή Εκπαίδευσης, Συμβούλου Α΄ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι.

1 μονάδα ανά έτος και έως 3 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες

ββ) άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή Σχολικού Συμβούλου, Συμβούλου Β΄ ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος του Ι.Ε.Π., Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περιλαμβανομένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ή Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

0,5 μονάδες ανά έτος και έως 2 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες

γγ) άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή

Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε. ή υπευθύνου τομέα Ε.Κ., Προϊσταμένου Κ.Ε.Α. ή Υπευθύνου Λειτουργίας Κ.Π.Ε. ή Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων

0,3 μονάδες ανά έτος και έως 1,5 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες

δδ) άσκηση καθηκόντων υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων, Σ.Σ.Ν., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.ΣΥ. ή ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.

ή άσκηση διοικητικών καθηκόντων με απόσπαση στην κεντρική ή σε περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

0,25 μονάδες ανά έτος και έως 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα

β) Διδακτική εμπειρία

7 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και δημόσια Ι.Ε.Κ., ως υπεύθυνοι ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. και ΓΡΑ.ΣΥ.

1 μονάδα για κάθε έτος πέραν των απαιτούμενων για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας,

ββ) διδακτική υπηρεσία με την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, του Προϊστάμενου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων, του υπεύθυνου και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε ΚΕ.ΣΥ.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και Σ.Σ.Ν., του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων, του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες είχαν λειτουργήσει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), καθώς και του Διευθυντή και Υποδιευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ.

1 μονάδα για κάθε έτος, πέραν των απαιτούμενων για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας, και έως 2 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, χρόνος διοικητικής ή διδακτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

 

 4. Επιπλέον, για την επανάκριση σε περίπτωση παράτασης της απόσπασης, η υπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης εξωτερικού μοριοδοτείται με 0,50 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1,50 μονάδες.

Β. Συνέντευξη και προφορική εξέταση επιπέδου γλώσσας

α) Προφορική εξέταση επιπέδου γλώσσας

Για τη διαπίστωση της ικανότητας χρήσης και του επιπέδου στον προφορικό λόγο των προαπαιτούμενων ξένων γλωσσών, κατά τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής, συμμετέχουν, ανά γλώσσα, ένας (1) εκπαιδευτικός λειτουργός ξένων γλωσσών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 ή εκπρόσωπος ξένης Διπλωματικής Αρχής στην Ελλάδα ή ελλείψει αυτών και για γλώσσες πέραν των γλωσσών αυτών, ιδιώτης, με δύο (2) αναπληρωτές ανά γλώσσα.

Η ικανότητα χρήσης αποτιμάται μέχρι δυόμισι (2,5) μονάδες για κάθε ξένη γλώσσα και τελικός βαθμός είναι το σύνολο της βαθμολογίας. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση της ξένης γλώσσας κατά την οποία ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει τρεις (3) μονάδες και στις δύο προαπαιτούμενες ξένες γλώσσες, άλλως αποκλείεται από τη διαδικασία.

Η αποτύπωση της εξέτασης ξένης γλώσσας γίνεται σε ειδικό έντυπο/πεδίο αξιολόγησης στο οποίο καταχωρείται η αιτιολόγηση της βαθμολογίας.

β) Συνέντευξη υποψηφίων

Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης αποτιμάται με 10 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται και διεξάγεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ξένων γλωσσών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή υπήρξε επιτυχής.

Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος παρουσιάζει το σχέδιό του για την εκπροσώπηση της χώρας στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και ο υποψήφιος της παρ. 4 της περίπτ. Α΄ παρουσιάζει τα πεπραγμένα και το σχέδιό του για την εκπροσώπηση της χώρας στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ώστε τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής, δια των ερωτήσεών τους, να εκτιμήσουν την παιδαγωγική και οργανωτική του συγκρότηση, τη δυνατότητα ενημέρωσης και υποστήριξης των αποσπωμένων ή προσλαμβανομένων εκπαιδευτικών, με ενδοσχολικά σεμινάρια, επιμορφωτικά προγράμματα ή δια ζώσης, με ψηφιακές μεθόδους, με σκοπό την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού έργου τους σε αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας ή Τμήματα Ελληνικής γλώσσας που λειτουργούν σε ξένα σχολεία. Επιπλέον τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής εξετάζουν τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους των υποψηφίων, την πραγματοποίηση ενεργειών προώθησης της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού και την υποβολή προτάσεων για την επίτευξη όλων των αναφερομένων, όπως αποτυπώνονται στην παρ.3 του άρθρου 11 του ν. 4415/2016 (Α’ 159).

Για την αξιολόγηση των ανωτέρω χρησιμοποιείται έντυπο υπόδειγμα που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία για καθένα από αυτά. Στο σχετικό πρακτικό του Συμβουλίου Επιλογής αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της συγκρότησης κάθε υποψηφίου.

Τελική βαθμολογία των κριτήριων της παρούσας αποτελεί ο μέσος όρος των βαθμών των μελών του συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στην προφορική εξέταση των γλωσσών ή στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Άρθρο 4
Συμβούλιο Επιλογής

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Συμβούλιο Επιλογής των υποψηφίων συντονιστών εκπαίδευσης, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 4415/2016 η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

α) ένα μέλος Δ.Ε.Π. Παιδαγωγικού Τμήματος ή παιδαγωγικού τομέα τμήματος πανεπιστημίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος,

β) ένας σύμβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών,

δ) ένα μέλος από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, που ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία με τον αναπληρωτή του,

ε) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης,

στ) ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

ζ) ένα μέλος ΔΕΠ, ειδικευμένο σε θέματα Σχολικής Ψυχολογίας, που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο στο οποίο υπηρετεί, με τον αναπληρωτή του,
η) δύο αιρετοί εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δύο της δευτεροβάθμιας στα οικεία κεντρικά συμβούλια με τους αναπληρωτές τους.

2. Η θητεία των μελών είναι τριετής.

3. Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων ή της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος στην υπηρεσία αυτή.

4. Όσοι μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο έργο της Συμβουλίου Επιλογής υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν σύζυγο ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο για απόσπαση εκπαιδευτικό.

Άρθρο 5
Κατάρτιση πινάκων - Ενστάσεις- Κύρωση πινάκων

1. Το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού του άρθρου 4 έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Συντονιστικό Γραφείο.

β) Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά, παραθέτοντας το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία ανά κατηγορία κριτηρίων. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων, αλλά ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της.
Οι πίνακες κοινοποιούνται στη ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ, η οποία τους αναρτά στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

γ) Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

δ) Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της περίπτ. α΄.

ε) Ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων για την προφορική εξέταση του επιπέδου γλωσσών και τη συνέντευξη. Στη διαδικασία αυτή καλούνται όλοι οι υποψήφιοι του πίνακα κατάταξης όσων έγιναν δεκτοί, ανά Συντονιστικό Γραφείο. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στις συνεντεύξεις, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

2. Υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι' αυτούς ημερομηνία, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, αίτημα αλλαγής ημερομηνίας προς το Συμβούλιο Επιλογής. Το συμβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση, μπορεί να ορίζει νέα ημερομηνία προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων και πριν από την κατάρτιση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων.

Άρθρο 6
Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

1. Οι φάκελοι των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, για μελέτη προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο, ως εξής: Οι φάκελοι ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του συμβουλίου που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του συμβουλίου παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου. Η διαδικασία μελέτης των φακέλων υποψηφιότητας για την προετοιμασία σχετικής τεκμηριωμένης εισήγησης για κάθε υποψήφιο ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία.

2. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:

α) εισήγηση μέλους του Συμβουλίου Επιλογής,

β) παρουσίαση από τον υποψήφιο του σχεδίου του για την εκπροσώπηση της χώρας στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό,

γ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια, ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και παρουσιάζει το σχέδιό του για την εκπροσώπηση της χώρας στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, σύμφωνα με την περίπτ. β’ της παρ. Β΄ του άρθρου 3, με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας.

Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για την παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, τη δυνατότητα ενημέρωσης και υποστήριξης των αποσπωμένων ή προσλαμβανομένων εκπαιδευτικών, τη συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους του υποψηφίου, την επικοινωνιακή και εκφραστική του ικανότητα, καθώς και ερωτήσεις επί των προτάσεών του για την επίτευξη των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 7
Ηχογράφηση της συνέντευξης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης.

Η λειτουργία του συστήματος διαρκεί καθόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής.

Άρθρο 8
Μοριοδότηση της συνέντευξης

Κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της εξέτασης των ξένων γλωσσών και της συνέντευξης.

Η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου αποτυπώνεται για κάθε υποψήφιο σε ξεχωριστά έντυπα αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνει κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Τελικές αξιολογικές μονάδες, κάθε υποψηφίου, για τη διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται, προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο.

Άρθρο 9
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο του σχεδίου του για την εκπροσώπηση της χώρας στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η αιτιολόγησή της, ο μέσος όρος της μοριοδότησης, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Επίσης, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.

Άρθρο 10
Τελικοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες

1. Μετά το πέρας της προφορικής εξέτασης και της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Συμβούλιο Επιλογής καταγράφει την αποτίμηση σε αξιολογικές μονάδες των κριτηρίων συνολικά, καταχωρίζει τις αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου και καταρτίζει με αξιολογική σειρά τελικούς ενιαίους πίνακες επιλογής ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.

2. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που δηλώνει τη συγκεκριμένη θέση Συντονιστή σε ανώτερη σειρά κατάταξης της προτίμησής του. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιοι που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) ο υποψήφιος με τις περισσότερες μονάδες στα κριτήρια της Διοικητικής εμπειρίας και

β) ο υποψήφιος με τις περισσότερες μονάδες στη εξέταση της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

3. Μετά το τέλος της διαδικασίας, οι πίνακες υπογράφονται από τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής και ο πρόεδρος του Συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από το γραμματέα του Συμβουλίου.

Άρθρο 11
Κύρωση Τελικών Ενιαίων Αξιολογικών Πινάκων

1. Εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης υποβάλλονται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κύρωσή τους.

2. Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προς ενημέρωση των υποψηφίων και ισχύουν για τρία (3) έτη (από την ημερομηνία κύρωσής τους).

Άρθρο 12
Διάρκεια και άλλα ζητήματα απόσπασης

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι Συντονιστές αποσπώνται στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού και τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης για τρία (3) έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποίων, η απόσπασή τους μπορεί να παρατείνεται, για δύο (2) έτη ακόμη, κατόπιν αιτήσεώς τους, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής του άρθρου 4, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3, και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.

2. Οι υπηρετούντες σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, εφόσον επιλεγούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης του εξωτερικού και τοποθετηθούν, θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντες από την προηγούμενη ιδιότητά τους με την ανάληψη των νέων καθηκόντων τους.

Άρθρο 13
Καταργούμενες αποφάσεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η υπ’ αριθμ. Φ.821/ 3148 Κ/210121/Η2/23-12-2014 (Β΄ 3494) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 16
Παράρτημα

Στο τέλος της παρούσας απόφασης προσαρτώνται Παραρτήματα με τον τύπο του έντυπου υποδείγματος για την αξιολόγηση της εξέτασης της ξένης γλώσσας και της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της συνέντευξης των άρθρων 5 έως 9.

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13-12-2018

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα