Ενότητα με συγκεντρωμένη την εκπαιδευτική νομοθεσία

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Ορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικκού εκπαιδευτικού - βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται στην ειδική αγωγή.

Προστέθηκαν τροποποιήσεις στα καθήκοντα του ειδικού βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)

ΦΕΚ 1544/2018: Αναθέσεις Μαθημάτων σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Στο ΦΕΚ 1544/2018 προσδιορίζονται οι νέες αναθέσεις στα Μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου, σύμφωνα με τους νέους κωδικούς κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών

ΦΕΚ 1509/2018: Αναθέσεις Μαθημάτων σε Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑΛ

Στο ΦΕΚ 1509/2018 ορίζονται οι νέες αναθέσεις μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), σύμφωνα με τη νέα κατάταξη εκπαιδευτικών σε Κλάδους και Ειδικότητες.

ΦΕΚ 1371/2018 Λειτουργία Μουσικών Σχολείων

Στο ΦΕΚ 1371/2018 ορίζεται το πλαίσιο λειουργίας των Μουσικών Σχολείων (Γυμνάσιο και Λύκειο)