Οδηγίες για Χορήγηση Άδειας Εισόδου σε Σχολεία

Εκτύπωση  
Pin It

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Αρ.Πρωτ.87509/Δ5/25-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Email : physgram(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Καλτσά Χρ.
Τηλέφωνο : 210-344 2209
Fax : 210-344 2210

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός αδειών εισόδου για τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018»

Στα πλαίσια διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, το ΥΠ.Π.Ε.Θ., κατόπιν αιτήματος από τις Επίσημες Ελληνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, εγκρίνει άδειες εισόδου επιλεγμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, προπονητών και διακεκριμένων αθλητών για τις σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και για τα γυμναστήρια αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. όπου υλοποιούνται εγκεκριμένα αθλητικά προγράμματα και δράσεις.

Ενόψει του προγραμματισμού της νέας σχολικής χρονιάς και προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, παρακαλούμε όπως αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση physgram(ΑΤ)minedu.gov.gr, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017, την αίτηση και τον επισυναπτόμενο πίνακα (excel) με συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία:

  • την Αθλητική Ομοσπονδία,
  • τα στοιχεία ενός (1) εκπροσώπου της Ομοσπονδίας, (προς διευκόλυνση της επικοινωνίας),
  • τα πλήρη στοιχεία των προτεινόμενων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, προπονητών, διακεκριμένων αθλητών δηλώνοντας την περιοχή (νομός/περιφέρεια) καθώς και τη Βαθμίδα Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια ή/και Δευτεροβάθμια) όπου επιθυμούν να δοθεί η άδειας εισόδου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι άδειες εισόδου θα εγκρίνονται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι επισκέψεις των επιλεγμένων εκπροσώπων θα υλοποιούνται μετά από συνεννόηση με τους εκάστοτε Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και με απόφαση των αντίστοιχων Συλλόγων Διδασκόντων.

2. Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων/ενημερώσεων/δράσεων είναι υποχρεωτικό να παρίσταται εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ορισμένος από το Διευθυντή του σχολείου.

3. Για τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών σε τυχόν αθλητικές δραστηριότητες απαιτείται:
α. έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και
β. ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής τους.

4. Η παρουσίαση των προγραμμάτων/ενημερώσεων/δράσεων θα υλοποιείται χωρίς την προώθηση διαφημιστικού υλικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ1/30545/Δ2/22-02-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Στ. Μποφυλάτος (Δ.Ε.)
Γ. Μουστάκας (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210 344 3619(Δ.Ε.)
210 344 2254 (Ε.Ε.)

Θέμα: «Άδεια εισόδου σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κατόπιν καταγγελιών και δημοσιευμάτων σχετικά με επισκέψεις τρίτων στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας αναφορικά με την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, προγραμμάτων επιμόρφωσης, διανομή εκπαιδευτικού υλικού ή άλλου εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού, κλπ. σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν οι εγκύκλιοι:

• Η με αρ. πρωτ. 144456/Γ2/20-12-2005 με θέμα: «Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κλπ.»

• Η με αρ. πρωτ. Φ1/199394/Δ2/08-12-2015 με θέμα: «Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές/τριες εντός σχολικού ωραρίου»

• Η με αρ. πρωτ. 56950/Δ2/07-04-2015 με θέμα: «Είσοδος εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης».

• Η με αρ. πρωτ. 178852/ΓΔ4/06-11-2015 με θέμα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και ERASMUS+) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Αρ.Πρωτ.49181/Γ2/18-05-2005/ΥΠΕΠΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος, Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο : 210-3238523, 210-3235722
FAX : 210-3224249

ΘΕΜΑ: Άδεια εισόδου σε Σχολεία

Με αφορμή ερωτήματα που ετέθησαν στις υπηρεσίες μας αναφορικά με την πραγματοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, διεξαγωγή ερευνών στα σχολεία καθώς και τη διανομή εκπαιδευτικού ή άλλου εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Δεν επιτρέπεται η ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων χωρίς την έγκριση των αρμοδίων Δ/νσεων του ΥΠΕΠΘ που έχουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τη σχετική αρμοδιότητα.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Π/θμιας Εκπ/σης και Δ/θμιας Εκπ/σης να φροντίσουν για την εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΜΜΑΣ

Pin It

Εκτύπωση