edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 2844/2012 Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

ΦΕΚ 2844
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2844
23 Οκτωβρίου 2012

Αριθ. ΓΠ/20082
Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο του συστήματος πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων μή τυπικής εκπαίδευσης

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Άρθρο 4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (e−portfolio)

Άρθρο 6. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ή/και ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 8. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Άρθρο 9. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τροποποιήσεις

Συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ.10472 (ΦΕΚ 2451/2013)

Καταργήσεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η αριθ.113613/22−11−2006 (ΦΕΚ 1700/Β΄/9−11−2006)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2844/2012

Σχετικά Άρθρα