ΦΕΚ 2910/2013 Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Μετεγγραφές Φοιτητών

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 2910/2013
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2910
18 Νοεμβρίου 2013

Αριθμ. 168761/Β1
Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων

Μετάβαση:

στο πλήρες άρθρο με της ισχύουσες αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Αντίστοιχα τμήματα

Άρθρο 2. Μη αντίστοιχα τμήματα

Άρθρο 3. Έναρξη Ισχύος

Τροποποιήσεις

Αντικαταστάθηκε με την αρ.158964/Ζ1 στο ΦΕΚ 3142/2016

Λήψη:

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2910/2013

Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση