ΦΕΚ 1357/2013 Εισαγωγή Σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Εκτύπωση  
Pin It

ΦΕΚ 1357/2013
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1357
4 Ιουνίου 2013
 

Αριθ.Μ 3614.1/03/2013
Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών / Σπουδα­στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο του κανονισμού εισαγωγής σπουδαστών στις ΑΕΝ

Περιεχόμενα

Άρθρο 1. Αριθμός εισακτέων

Άρθρο 2. Προσέλευση υποψηφίων - Κατανομή θέσεων

Άρθρο 3. Προσόντα υποψηφίων

Άρθρο 4. Δικαιολογητικά υποψηφίων

Άρθρο 5. Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών όλων των γνεικών Κατηγορίων

Άρθρο 6. Έκδοση πινάκων καλούμενων υποψηφίων σπουδαστών/στριών ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας

Άρθρο 7. Έλεγχος- παραλαβή Πιστοποιητικού Υγειονομικής Καταλληλότητας

Άρθρο 8. Τρόπος επιλογής σπουδαστών /σπουδαστριών

Άρθρο 9. Διαδικασία παραλαβής- καταχώρησης, επαναληπτικών ελέγχων από ΥΝΑ/ΔΕΚΝΒ' των δικαιολογητικών των υποψηφίων και έκδοση τελικών αποτελεσμάτων.

Άρθρο 10. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων- παρουσίαση σπουδαστών/στριών- κάλυψη κενών θέσεων

Άρθρο 11. Κατ' εξαίρεση εισαγωγή σπουδαστών

Άρθρο 12. Προϋποθέσεις εισαγωγής κατ' εξαίρεση σπουδαστών

Άρθρο 13. Δικαιολογητικά υποψηφίων κατ' εξαίρεση εισαγομένων

Άρθρο 14. Ενδιαίτηση

Άρθρο 15. Μεταβατική διάταξη
Ο παρών κανονισμός εισαγωγής σπουδαστών- σπουδαστριών στις ΑΕΝ ισχύει για την εισαγωγή των σπουδαστών και σπουδαστριών από το ακαδημαϊκό έτος 2013- 2014 και εφεξής.

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1357/2013

Pin It

Εκτύπωση