ΦΕΚ 1186/2015 Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2015 - 2016 --

ΦΕΚ 1186/2015
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2015 - 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1186/2015
19 Ιουνίου 2015

Aριθμ. 96080/Δ2
Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016.

Μετάβαση

στην ενότητα με την εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων, με αναλυτική περιγραφή ανά εξεταζόμενο μάθημα

Περιεχόμενα

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

• Νεοελληνική Γλώσσα

• Ιστορία

• Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

• Βιολογία

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

• Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

• Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

• Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

• Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

• Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

• Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

• Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

• Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1186/2015 με την εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2015 - 2016


Εκτύπωση